Bilim ve dövüş sanatları

Bilim ve dövüş sanatları
İnsanlar dövüş sanatları hakkında düşündükleri zaman genellikle mistik psikolojileri ve davranışları sık akla getiriler .İnsan vücudunun olağanın dışında davranış gösterebilmesini hayal ederler.Duvarlarda gezinen ,damlardan damlara uçan adamları dövüş filmlerinde çok görürüz.Bu çok mantıksızdır.Dövüş sanatlarının temelinde ve yapılış tarzlarında gerçek bilimsel kaideler fiziksel ve fizyolojik kurallar hakimdir.
İnsan vücudu yaşayan bir organizma olarak fonksiyonunu  çok evrensel kurallara ve teorilere göre yerine getirir.İnsan vücudunun her hareketinin bilimsel kökleri ve açıklaması olmalıdır.

Bilim her şeyin temelidir.
   "Yaratılış kanunları gereği doğanın sistematik çalışması, Evrendeki fiziksel kurallar, maddenin özellikleri insanın yapısının çalışmasında da etkilidir.
Gözlem,deney,ölçü gibi formüle edilmiş kurallar genel olarak insanın hareket tarzındaki sınırlamaları da belirler.

Spor ve bilim arasındaki ilişkiyi  eksersiz bilimi vasıtasıyla net bir biçimde görülebilir.Konunun temeli ilk olarak biyoloji, kimya ,fizik  biliminin kurallarına bağlıdır.İnsan vücudunun hareketleri bu bilimlerin kuralları içinde gerçekleştirilir.
                 Taekwondoda vücut sürekli hareket ettirilir.Her tekniğin maksimum seviyede başarılabilmesi için çaba gösterilir ve organlar aşırı derecede zorlanır.
Bu teknikler yapılırken öğrencinin fizyolojik ,psikolojik , biomekanik yapısı konusunda insaflı olmak lazımdır.Bu konulardaki verimli bilgi öğrencilerin çalışmasında kullanılarak kapasitelerinin daha verimli olarak artması sağlanır.Yani sporcuyu çok çalıştırmak değil, fizyolojik ,psikolojilik ,bio mekanik kurallar içinde verimli çalıştırmak önemlidir.
Buna ilaveten hareket bilimi, birçok spor dalında sakatlanmaları en aza indirmek açısından bilinmesi gereken bir konudur ki sakatlanmaların çoğu aşırı bio mekanik fiziksel veya fizyolojik yüklenmeler sonucu meydana gelmektedir.
                 Bio mekanik bilim mekanik kurallarla insan fizyolojisi arasında ilişki kurmaya çalışır..İnsan fizyolojisini mekanik kurallar çerçevesinde çalıştırarak maksimum verim almaktır.Zaten insan vücudu fiziksel kaidelere uygun olarak yaratılmıştır.Bu mekanizmayı fizik kurallarına uygun kullanmakta ondan maksimum performansın alınmasını sağlar.
                Fizyoloji bilimi insan vücudundaki hücrelerin ,dokuların ,organların , sistemlerin çalışmalarını inceliyen bir bilimdir.Antrenman yaparken veya müsabakada aerobik ve anaerobik kapasitenin bilinmesi ve ona göre hareket edilmesi vücudun fizyolojik yapısının iyi bilinmesinden geçer.
                Psikoloji insanın düşünceleri ile davranış tarzları arasındaki etkileşimleri inceliyen bir bilimdir.İnsanın davranışlarını ,gelişimlerini, beyin fonksiyonlarını, duygularını disipline etmeye çalışır ki taekwondo öğrencisi için çok gerekli metotlardan biridir.Dünya ve olimpiyat şampiyonalarına aday takımların en önemli takım elemanlarından biri psikiatrislerdir.
                Taekwondo çalışmak bu çok genel bilgilerin bilinmesini gerektirir.Bu çok yönlü sporcunun fizyolojik ,psikolojik ,fiziksel yapısına göre çalıştırma metotları sporcunun performansını gerek antrenmanlarda gerekse müsabakalarda çok arttıracaktır.Ayrıca eksersiz biliminin bilinmesi sporcu sakatlanmalarını önemli derecede de azaltacaktır.