Kalça rotasyon (dönme) hareketinin
yumruk  ve tekmelerin ,güç ve hızına olan etkisinin şematik izahı:

Taekwondo çalışan herkes taekwondonun fiziksel bir dövüş sanatı olduğunda hemfikirdir.Fakat bununla birlikte taekwondo sadece fiziksel değildir.Aynı zamanda fiziktir de.Tüm fizik kurallarını taekwondonun şablon hareketlerine uygulayabilir etkilerini  hissedebilirsiniz.
bir taekwondocu yumruk ve tekmelerini atarken hiç bir zaman sahip olmadığı bir fazla güçü oluşturabilir.Bu nasıl oluyor diye merak ederseniz tamamen fizik kurallarından  faydalanılması üzerine oturmuştur.Biraz fizik bilgisi olan birisi bu konuyu kolaylıkla anlar:
Bir imajı düzgün bir hatta yürüyor düşünelim.Burada biz onu siyah ok ile göstereceğiz.Okun uzunluğu imajın hızı ile orantılıdır.Okun ucu ise hızın yönünü gösterir.Eğer okun boyu uzun ise hızlı hareket ediyorsunuz demektir.

Şimdi sağ tarafınızdan bir rüzgarın estiğini düşünelim.Esen rüzgarı da diğer okla yani kırmızı okla gösterelim .Okların uçlarıda hareket yönlerini gösteriyor.Rüzgar size tam yanınızdan ve size dik olarak vuruyor.

 
 

Eğer rüzgarın etkisine karşı koymazsanız sol yanınıza doğru sürükleneceksiniz ve hareket istikamet ve hızınız yeşil renkli gösterilen oktaki gibi olacaktır.

Yukarıdaki vektör bileşenleri fizikte köşegensel vektör bileşenleri olarak isimlendirilir.Bunun taekwondoda nasıl uygularız.Yukarıda hız vektörü olarak aldığımız okları güç veya kuvvet vektörü olarak da değerlendirelim.Diyelim ki bir yumruk atalım.Aşağıdaki okla gösterilsin.

Bu yumruğun gücünü nasıl arttırırız.Çok basit.Ona yeni bir vektör yani yeni bir gücü aynı istikamette ekleyerek
 

 

Bakınız okun verimliliği nasıl etkili olarak çoğalıyor.Aynı istikamette ikinci bir kuvvet vektörü eklersen bileşke kuvvet ikisinin toplamı kadar olur.Hiç bir kuvvet kaybı meydana gelmez.Şöyle bir soru sorabilirsiniz.Yumruğu basit bir okla gösterip ikinci bir çizgi ekleyerek şematik izah yapabilirsinizde benim yumruğum ok değil ki yumruğumun gücüne nasıl ikinci bir yük ekleyebilirim.Vücudumda üçüncü bir yumruğum yok diyebilirsiniz?
Cevabı hazırdır. Öndeki siyak uzun çizgi yumruğunuzun hızı veya gücü ise, arkadaki ona destek kuvvet "kalçanızın aynı andaki dönüş hareketi" dir.Yani yumruğunuzu tam hedefe isabet ederken kalçanızla beraber vücudunuzun yapacağı hafif rotasyon ,yumruk hız ve gücüne %50 fazla katkı sağlar.
Bu kalçadaki en ufak bir değişmenin yumruk kuvvetinize olan olağan üstü etkisini hemen hissedeceksiniz.Aynı durum yumruklar kadar tekmeler içinde geçerlidir.
Misal.:
Ap Chagi (ön tekme) icra edilirken dizin önce yukarı kaldırılmasını ve daha sonra ayağın açılmasını gerektiren bir tekniktir.
Diz en yüksek seviyeye kalkar, alt ayak( dizden aşağıdaki kısım) diz etrafında döner ,bacak düz hale geldiği anda rakibe vurur.Eğer bu zamanlama çok iyi yapılabilirse yak vurabileceği en üst noktada ve ve en yüksek güçle rakibe vurur.Bu eş zamanlı hareketi yapmak aslında çok zordur.Ap Chagi aslında çok profesyonel kişilerin yaptığı zor bir tekniktir.Soldaki şekildeki kırmızı ve yeşil vektörlerle gösterilen hareketleri eş zamanlı yapacak ve bileşke kuvvet oluştuğu anda rakibe vurmuş olacaksınız.Herkes yapabildiğini zanneder, ancak bu zamanlamayı yapıp kuvveti 2 katına çıkarmak çok çalışma ve üst seviye bir sporcu olmayı gerektirir.
 


Yukarıda tek başına diz vektörünü, sağdaki şekilde ise diz ve ayak vektörlerinin toplamını görüyorsunuz.Bu konudaki en etkili faktör zamanlamadır.


Yandaki Hata yazan şekilde zamanlama hatası sonucu oluşan kuvvet vektörlerini görüyorsunuz.Diz en yukarı çıkmış ve sabitlenmiş  ,ondan sonra ayak açılmaya çalışılmıştır.Bu şekil bir teknikte asla kuvvetler bir bileşke oluşturamaz.Diz yukarı çıkarken eş zamanlı olarak alt ayak açılmaya başlanacak diz hareketini ve ayak hareketini bitirir bitirmez ayak tam açılmış şekilde rakibe vuruş yapılacaktır.Bayağı zor değil mi?.Birde hepiniz Ap chagi atıyorum zannediyorsunuz.Bu şekilde bir teknikte dizin , ayağın ve vücudun ileri hareket vektörleri birleşir ve mükemmel bir kuvvet ortaya çıkar.
Bir kişinin kuvvetinin formülünü fizik kaidesine göre şöyle ifade edebiliriz.
KUVVET= Kütle x hızlanma (ivme)  (F = M x A.)


Eğer hızınız az ise kuvvet için büyük bir kütleye ihtiyacınız vardır.Eğer kütleniz az ise çok hızlı hareket ederek kuvvet oluşturabilirsiniz.En önemlisi de vücudunuzun ağırlığını yumruk veya tekmenizin ağırlığına ekleyerek ekstra bir kuvvet oluşturmanızdır.Buradaki avantaj fazla enerji harcamadan fazla kuvvet oluşturmaktır.Çünkü hız arttırma ve kütle arttırma işi enerji gerektirir.Ancak vücudumuzda oluşan farklı kuvvetleri tekniğe uygun olarak birleştirebilirsek aynı enerji miktarı ile daha fazla kuvvetli vuruş yapabiliriz.
Taekwondo sıradan bir eksersiz ve dövüş değildir.Düşünme, beyin yorma ve fiziksel kaideleri tekniklere uygulama sanatıdır.Yetenekli olmak yetmez .Tekniklerin ,iyi bir analizi ve kurallarının bilinmesi şarttır.