"Taekwondoda dönüşler"

Dönme hareketleri taekwondoda güç üretmek ve tekniklerin kuvvetini artırmak için sık kullanılırlar.Eğer bu dönme hareketleri yapılmaz ise teknikler gücünü sadece kaslardan alırlar.Bu güç ise etkisiz kalır.Bu nedenle kas gücüne ilaveten dönme hareketleri ile fazladan güç temin edilir.

Tanımlamalar:
Temel:Burada temel kavramından  tek destek ayağın tabanı veya iki ayak aynı anda destek olarak kullanılıyorsa iki ayağın arasına çizilen hayali çizgi anlaşılır. (tekmelerde tek ayak yumruklarda iki ayağın destek olarak kullanılabileceğini düşünün)

Vertikal aks: Vertikal çizgi (aks) deyince ağırlık merkezinden başa çizilen yukardan aşağı hayali çizgi anlaşılır.
( yüzün ortasından burundan geçip boyun, göğüs, apış arasından yere çizilen dik bir çizgi hayal edin)

Rotasyon hareketleri taekwondo tekniklerinde  organlarda farklı şekillerde kullanılırlar

Yumruk Rotasyonu:
taekwondoda yumruk , yumruk atma esnasında bir dönüş hareketi yapar.

Vücut Rotasyonu:

Dönerli tekmeler (burgu palding, dönerli tolyo , geri tekme (duit chagi), döner geri yumruk gibi teknikler vücudun dönüş hareketini gerektirir.Bu tekniklerde gücü genelde kaslar değil vücudun kendi etrafında dönmesinden kaynaklanan merkezkaç kuvveti sağlar.

Omuz Rotasyonu:
Omuzlar dikey bir düzlemde rotasyon( dönme ) yaparlar.Yani vertikal eksen etrafında dönme yapılır.Genellikle kalçalarla koordineli olarak birlikte paralel olarak dönme yaparlar.kalça döndüğü zaman omuzlarda kalçaya kilitlenmiş olarak o oranda dönerler ancak bazen kalça dönme hareketini bıraksa bile omuzlar tekniğe göre dönmeye devam ederek limitlerini zorlarlar.Omuz dönmeleri kol tekniklerine hız eklerler.Buna vücudun dönme hızı da eklenerek maksimum güce ulaşılır.

Kalça Rotasyonu:
Tüm dövüş sporlarında güç elde etmek için kalçaların kullanılması özellikle vurgulanır.halterciler ağırlığı tutabilmek için kalçalarından çok faydalandıklarını söylerler.Golfçular ve bez bolcularda kalça hareketleri çok önem taşır.Yine sadece güç elde etmek için değil vücut stabilizesinin yani merkez ağırlık noktasının sabitliği için kalça hareketleri büyük değer taşır..
Taekwondoda güç birçok kaynaktan elde edilir. Kaslar, ağırlık,hız, denge, gibi tüm etmenler güç elde edilmesinde kullanılırlar.Ancak bu etkenlerin yanında kalçalar güç oluşumunda kullanılmazlar ise yapılan bu organların oluşturduğu gücün tekniğe aktarılması da çok zorlaşır.Yani kalçalar hem kendileri güç oluştururlar ve hem de diğer organların gücünün tekniğe aktarılmasına yardımcı olurlar.Dövüş sanatlarında iyi bir sporcu kendini bloklarına ,ataklarına ve vücut hareketlerinde kalça hareketlerini katabilmesi ile belli eder.
Yukarı veya aşağı:
Vertikal istikametteki kalça hareketleri aslında dizleri bükmede kullanılırlar ve burada dengeyi sağlamada en önemli rolü oynarlar.Eğer kalçanızı düşürebilirseniz o oranda dengeniz artar.Bazı dövüş sanatlarında misal ITF taekwondoda vertikal kalça hareketi güç oluşumunda da kullanılır.Burada kalça yukarı kaldırılarak vücut ağırlık merkezi yükseltilir.Yükselmeden sonra aniden alçaltılması da tekniğe ilave güç katar.Ancak burada güç oluşturmak için kalçanın kaldırılması ve ayak uçları üzerine çıkılması dengeyi bozar.Bu esnada rakibin kontra atakları çok tehlikeli olur.Bu nedenle burada güçten ziyade denge müsabık açısından daha önemli bir konum arz eder.Hem de vücudun vertikal hareketleri rakibi atak yapılacağına dair uyandırır.Yani atak başlangıcı için rakibe ipucu verirler.
İleri ve Geri:
Denge ve sağlamlığı sürdürebilmek için için kalça hareketleri ileri ve geri olmalıdır.Tüm dövüş sanatlarında esas yöntem budur.Taekwondoda ön ayak tekmelerde vücudun fazla ileri alınmasına gerek duyulmadan tekmenin güçlü yapılabilmesi için kalçanın ileri hareketinden faydalanılır.Burada vücut ağırlığı tekmeye dahil edilerek güç sağlanır.
   vuruşlarda dengeyi sürdürebilmenin yolu üst ve aşağı vücut bölümünün geride tutulması esastır.Diyelim düz paldinglerde vuruştan sonra ileri adımlama yerine ayağın geri çekilmesi gerekir bu konumdaki denge ancak bu tarif ettiğimiz şekilde sağlanır.Denge korunabildiği gibi vuruş yapan ayak geri alınınca kişinin istediği konuma konabilir.Kalçalar rakibin vuruş mesafesine sokulmadan tekme atarsanız güç ve dengeniz zayıflar..
Yana:
Kalçalar stabiliteyi koruyabilmek için orta seviyeye gelen ataklardan kurtulabilmek için yana doğruda hareket ettirilebilir.
Döndürme:
kalçalar yatay olarak dikey eksen etrafında döndürülebilir.Bu döndürmeler genelde vücut ağılığını tekniğe vermek ve gücü arttırmak için kullanılırlar.Bloklarda ve ataklarda tüm dövüş sitillerinde kalçanın bu dönme hareketinden faydalanılır.