Dövüş Bilimi

Makalemiz girmeden önce sizler için küçük bir sınav yapacağız. Problem etmeyin çok kolay..Sadece tek soru.
aşağıdaki şıkları inceleyin ve içlerinden "bilim" olmayan dalı seçin.
a) Oşinografi
b)Meteoroloji
c)Fizyoloji
d) Dövüşme
e)Anatomi
 Şüphesiz çoğunuz hemen doğruyu seçtiniz dimi? Çoğunuz doğru cevabın "D" şıkkı olduğunu düşünüyorsunuz.Hepiniz kaçamaksız, tamamen ,mutlak olarak yanılıyorsunuz.
İnanın veya inanmayın Dövüşmek bir bilimdir ve kendine göre bir yöntem ve kuralları vardır.
Misal olarak maç boyunca 3 tene senaryo mümkündür.
Birincisi, sayı fırsatı (puan) kendini sunar ve sayıyı alabilirsiniz.
İkincisi herhangi bir fırsat ortaya çıkmaz ve maç süresince tek bir fırsat yakalamak için beklersiniz.
Üçüncüsü rakibiniz size hiç fırsat vermez. Puan imkanını kendiniz oluşturmanız gerekir gerekir.
Bu son durum makalemizin konusu olacaktır.Çünkü hiç açık vermeyen bir rakipten puan koparabilmek bilimsel bir çalışma işidir.
Aslında rakibe açık verdirmek ve puan imkanını yakalamak düşündüğünüzden daha kolaydır.Tüm ihtiyacının olan hile ve aldatıcı oyun serilerini öğrenmek ve geliştirmektir.
Uluslararası hiç bir müsabık kolay kolay rakibine açık vermez hepsi sıkı ve deneyimli müsabıklardır.Bu nedenle rakibini daha çok aldatan ve oyuna getiren müsabık maçı kazanır.Bu nedenle kesinlikle puan getirici oyunları öğrenmeli ve sürekli çalışmalısınız.
DÖVÜŞ BİLİMİ:
Dövüşmek son derece basittir.Sadece bir kişi ve onunla etkileşen ikinci bir kişi gerekir.Bu nedenle  gerçekten basittir.İnsanlar alışkanlıkları olan nefsani varlıklardır.Anlaşmazlık durumlarında kesinlikle fiziksel yolla daha da önemlisi akli yollarla tepki gösterirler.Başka bir ifade ile,nasıl düşünürlerse öyle tepki verirler ve hemen hemen bir insanın hangi baskı altında hangi tepkileri verebileceği bellidir.
Şimdi konuyu dönüş dünyasının dışından bir örnekle izah edelim.Bir insan sizle karşılaşıp elini uzatırsa ne yaparsınız. Kaçınılmaz olarak siz de ona el uzatır ve el sıkışırsınız.Bu selamlaşma türü insandan insana aktarılarak gelen yılların verdiği refleks haline gelmiş alışkanlıktır.Hatta bazen elini uzatan insanı yanağından öpmek için hamle yaparsınız fakat onda öyle bir tepki yoksa boşta kaldığınız olur.Bunlar alışkanlıkların verdiği tepki hareketleridir.
İşte bu tür tepkiler Dövüş sanatlarında da vardır.Sık çalışılan hareketler refleks haline gelir.Karşınızdan gelen bir saldırı tehdidine karşı o hareketin zıddını refleks olarak çıkarsınız.Hatta o kişi hareketi yapar gibi yapsa da sizin refleks olarak hareketlendiğiniz olur.
Dövüş eğitmenleri metot öğretirler ve refleksleri olan kişiler meydana getirirler. Taekwondo öğrencileri ilk günden çalışmaya belli sıralar halinde dizilerek başlarlar..Çalışmaları daime 2 boyutludur.Düzgün bir hatta hep ileriye teknik yaparlar. Bu çalışma uzun süre devam eder.Buna ilave olarak ta rakiple olan mesafe ayarına çok dikkat etmeye odaklanırlar.Bu onlar için en önemli olgu haline getirilir.Daha sonrada ataklara kesin kontra atak yapmaya odaklanırlar.Yapılan bir atağa kontra atak çıkmaz ise uyarı aldıkları, azarlandıkları bile olur.Bu atak ve kontra atak çalışması sporcuyu bıktıracak hale gelir.
Tipik bir taekwondo öğrencisi bu çalışmaları yıllar boyu yapar durur.Sonunda da kendi kendinin düşmanı olur. Evet kesinlikle doğru. Çünkü  sporcu öyle hale gelir ki nereye ve ne zaman atak yapacağını kendi değil refleksleri karar vermeye başlar.Bu nedenle oluşturulmuş bir müsabaka stratejisi ve fiziksel müsabaka planı içinde kolaylıkla avlanacak hale gelir.
Bu nedenle, kişi rakibin bu alışkanlıkları ve reflekslerini harekete geçirerek ona istediği hareketi yaptırıp tuzağa düşürebilir. Yaptığınız hareketi (tekniği)olması gereken istikametten farklı yöne yaparak veya yapar gibi görünerek, hareketinize karşı olan refleks hareketi rakibe yaptırabilir onu aldatabilirsiniz.Burada önemli olan rakibin reflekslerini harekete geçirmektir. Unutmayın buna en usta sporcular bile düşerler.Yapmanız gereken rakibin özelliklerini keşfetmek, hangi tekniği sık ve sürekli kullandığını bilmek ve hangi aldatıcı tekniğe baş vuracağınıza karar vermektir.

Tuzaklar ve ilerlemeler:
Tuzak kelimesini tarif edersek tuzak herhangi bir hareket, adım, duruş veya tekme gibi rakibi refleks hareket yaptırmaya yarayan onu harekete oltadaki yem kabilinden  davranış biçimleridir.Bunu tıpkı fare kapanı gibi düşünebilirsiniz. Fare kapandaki yeme gelir ama ummadığı bir olayla karşılaşır.Ama kapanın iş yapması için ona muhakkak peynir türünden bir yem takmalısınız.peynir takmadan kapanı kurarsanız iş yapmaz.Yani aslında iş yapan kapanın kendisi değil peynirdir.Çünkü fare kapana değil peynire gelir.Ancak peynir takılı kapanı kurmazsanız bu sefer peyniri fare yer ve gider.
Sizde rakibe onu oyuna getirecek bir yem atmalısınız ki ona boşa düşüresiniz.Ancak attığınız yem çok gerçekçi olmalı ve seri bir hareketin ilk tekniği olmalı.Yani rakip boşa düştüğü anda hareketinizin bir devamı olmalıdır.Eğer aldatıcı hareketiniz çok iyi olursa rakibinin ona olan refleks tekniği çok iyi atar buda sizin ona çok daha net vurmanızı sağlar.
İlerleme kavramından kastımız şudur: Atılan ve rakibi boşa düşüren tekniğin üzerine devamla seri teknik kombinasyonları yapabilmektir.Yani birinci ama aldatıcı puan getirmekten uzak tekniğinizi ilerletebilmektir.İlk tekniğin üzerine kurulan daha kompleks ve zor tekniği yapabilmektir.

Teori ve Pratik:
Başlangıçta bu teorik olarak öğrendiğiniz tuzak hareketlerin ve ileri hareketlerin pratiğini iyi yapmalısınız.Teorik olarak öğrendiğiniz hareketi önce boşta serbest olarak sonra ayna karşısında sürekli çalışmalısınız.daha sonra çalışmanızı torba ile ve nihayet partner kişi ile yapmalısınız.Ki partner ile yapılan çalışmalar tam bir gerçek dövüş şeklinde yapılmalıdır.Partner ile çalışmalar yaparken unutmayın ilk vuruşlarınız her zaman için bir amaç değil amacı gerçekleştirecek bir araç olmalıdır.Bu çalışmayı müsabaka olarak değil "aldatıcı teknik antrenmanı" olarak algılamalısınız.

ÖRNEKLER:
Böbrek vuruşu:
İlk teknik çok basit adımlar içerir.yapacağınız şey rakibin böbrek kısmına bir palding vurmaktır.otomatik olarak rakibiniz biraz geri kayacak ve sizin karnınıza bir palding vurmaya çalışacaktır.Bu hareket bir yem hareketidir.Şimdi hemen ardından hemen rakibin vuruş sahasına gireceksiniz  çok kısa süreli bu ikinci harekette rakip sizden gene böbrek kısmına bir palding bekleyecektir. Ancak siz bu vuruş yerine rakip kontraya girişirken sıçrayarak geri tekme atacaksınız.Bu hareketiniz ilk yaptığınız hareketin ardından olmalı ve çok seri olarak yapılmalıdır.Rakip sizin ilk paldiginizi düşüncesine almışken ikinciyi de palding vuruşu algılayacak ve aynı refleksi yapacaktır.Ancak çok sert bir geri tekme ile karşılaşacaktır.
Yandaki resim:1'e bakınız kırmızı elbiseli Herp Perz rakibinin böbreğine vuruş yapıyor.puan yoktur ve rakibe çok açık veriliyormuş gibi bir pozisyon vardır. Rakip geriye kayıp mide karın kısmına palding deneyecektir.

Yukarıdaki Şekil:2 yi inceleyelim.Kırmızı köşedeki Herp Perez rakibiyle karşılıklı duruyor. Rakibine bir palding (yan tekme) atıyor ve aniden havaya sıçrayarak döner tekme atıyor.havaya sıçrama çok önemlidir.Bu hareket o kadar seri olacak ki rakibinizin düşüncesinde sizin ardı ardına farlı garda ardı ardına attığınız paldingler olacaktır.Şuur altında düşünceleri hareketlenmeyeceğinden Üçüncü hareketi de palding olarak bekleyecektir.Yani atacağınız her ilk teknik bir sonrakine yem olacaktır .Bu harekette serilik yani "ilerleme "diye tarif edilir.Tekniğinizi devam ettiremezseniz zaten bir müsabakada başarılı olmanız zordur.Yukarıdaki teknik Herp Perez'e olimpiyat madalyasını getiren bir teknik kombinasyonudur ve Dünya'da bunu en iyi uygulayan sporcu idi.
İKİ HARAKETLİ ATAK:
Geri tekme (Duit cahagi) değişik dafans ve saldırı durumlarında kullanılabilen bir tekniktir.aslında bu tekniğin karakteristiği seri hareketler yapmaya çok uygundur.Gerit ekme serilerini uygulayarak çok değişik atak kombinasyonları yapılabilir.
ilk başlangıçta rakibin midesine bir geri tekme atınız.Normal olarak rakibiniz geri hareketlenecek ve sizin midenize bir palding atmaya çalışacaktır.
İkinci olarak yine rakibe geri tekme atacakmış gibi hareketlenirken aniden vaz geçerek burgu palding atacaksınız. Bu kesinlikle ona isabet edeceği gibi yere yıkacaktır.Bu iki teknik arasındaki çok sürhatli geçiş geçiş (ikinci geri tekme tamamlanmadan burguya dönme hareketi)rakibi bir an için durmaya sevk eder ki bu anlık duraklamada ona vuracak ve yere yıkacaksınız.
HER İKİ AÇIDAN ANLAMA:
Bu seri teknikte rakibe çok hızlı bir palding ve arkasından çok hızlı bir geri tekme atacaksınız.Ancak geri tekmeyi atarken rakibin size zıt olarak palding atacağınızı hesap edeceksiniz.Geri tekmenizi onun paldinginin zıttı olarak icra edeceksiniz (sizin paldinginiz önce geri tekmeniz onun paldingiyle eş zamanlı).Eğer rakip geri çekilir ve kendisi geri tekme atmaya kalkarak kaçarsa sayana hareketlenerek sizi palding vurmalısınız.Bu karmaşık gibi görünse de rakibin tavrına göre tekniğin değiştirildiği iki yönlü hareketlerdir.Önemli olan rakibi muhakkak surette palding veya duitchagi atmaya zorlamaktır.

 


Rakibi duitchagiye zorladıktan sonra yapacağınız tek şey yarım adım kadar rakibinizin yanına ve içine hareketlenmektir.Sizin için çok net bir palding vuruşu şansı doğar.


Bu aldatıcı ve tezgah hareketlerde verimli olabilmek için inandırıcı olmanız gerekir.Bu nedenle çok sıkı çalışmalısınız Rakibi tanımalı alışkın olduğu ve sürekli yaptığı hareketlere karşı tuzaklar kurmalısınız.Onu o hareketlerine zorlamalısınız ve ardından hazır olduğunuz tekniği çıkarmalısınız.Rakibi zorlamadan ve açık verdirmeden puan almak çok zordur.Eğer onu refllex hareketlere çok zorlarsanız darmadağın edersiniz.
 


Yukarıda basit bir yumruk vuruşunu görüyorsunuz.Palginge karşı bloğun ufak bir hareketi ile atacağınız bir sağ yumruğun ne kadar etkili olduğunu hesap ediniz.