Taekwondoda Eğitmen sporcu ilişkisi

Taekwondoda sıhhatli bir öğrenci eğitmen ilişkisi her zaman en önemli faktör olarak ortaya çıkmıştır.Eski bir Kore atasözü "Anne ve babam beni büyüten ailem, öğretmen ise beni eğiten ailemdir."der .Bu atasözü öğrencinin ailesine olduğu kadar , öğretmenine de neden çok fazla "saygı göstermesinin gerekçelerini güzel izah eder.
Bu nedenle kişi ailesine ve eğitmenine sadakat ve saygı ilişkisini bulunduğu coğrafyada milli ve manevi değerlerine göre şekillendirmelidir.Makam ve mevkisi ne olursa olsun eğitmen öğrenci ilişkisi bu kuralı kapsar.Hz. Ali " Bana bir kelime öğretenin kölesi olurum demiştir" .Yine Fatih Sultan Mehmet'in Hocalarına gösterdiği saygı yine aynı şeyi ifade eder.Üzerine sıçrayan çamur için " Hocamın atının ayağından sıçrayan çamur bizim için bir şereftir" demiştir. Bu duygusallığın da dışında bir kaide ve kuraldır.Baba ile oğul arasındaki ilişki genelde duygusaldır, objektiflik yoktur.Duygusal ilişkilerin olduğu yerde eğitimi tam sağlamak ve verimli şekilde sürdürme imkanı yoktur.
Eski bir Kore atasözünün açıklamasında  "Anne ve  babalar çocuklarını oluştururlar (üremek anlamında) ancak hayatlarının gayesini oluşturamazlar" denir.Bu nedenle aileler çocuklarının eğitimi için güzel rehberler temin ederlerse onları toplumun faydalı ve saygılı birer üyesi olarak yetiştirebilirler.
Açıkça,  ailelilerin mesuliyeti  çalışma sahası ile ilgili çocuklarının bilgilerini genişletecek ve onlara güzel ahlaki duygular aşılayacak  eğitimcileri bulmaktan geçer.Bu okul yaşantısında olduğu gibi spor yaşantısında da böyledir.Ailelerin kendileri bu dediklerimizi sağlayamazlar , çünkü duygusallıkları güçlü disiplin kurmalarının ve objektif olmalarının önüne geçer.
Çocukların gözlerinde öğretmenin değeri anne ve babanınki gibidir.Çokçuklar öğretmenin karakter yapısını aynen taklit ederler ve bu evde anne ve babadan öğrendiklerinin üzerine çıkmaya başlar.Eski Kore özdeyişlerinde Kral, baba ve öğretmen kişilerin saygı duyulması açısından bir ve eşit bireyler kabul edilirdi.Burada eğitmenin değerinin manevi açıdan babaya denk , sosyal açıdan ise ülkeyi yöneten krala denk geldiğini gözlemleyebiliriz.
Tüm kişisel ilişkilerimizde sevgi ve anlayışı hakim kılmalıyız, ancak eğitimde bir o kadarda objektif olmalıyız.Bu anlayış taekwondo eğitiminde de vardır.Taekwondo eğitmeninin , eğitim sorumluluğunda gençler fiziksel ve ruhsal güç verme yayında onların daha barışçıl bir dünya kurulması için çalışmalarına katkıda vardır.Disiplin ve hoşgörü, sevgi ve taviz karsızlık bir arada bulunur ve taekwondo eğitiminin temelini oluştururlar.
 Dojanglar için mutlak gerekli olan şey kendini işine adamış ve samimi taekwondo eğitimcileridir.İyi bir eğitimci olmadan bir salonun mükemmel dizaynı ve gösterişi bir anlam ifade etmez.Yine bir dojang samimi candan ve istekli öğrenciler olmadan asla büyüyüp gelişemez.Dojang deyince akla sıradan bir dört duvar değil , eğitmen ve öğrenci  gelir. Dojangda eğitimin kalitesi eğitmen ve öğrencinin birbirlerine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmeleri ile gerçekleşir ve gelişim gösterir.

Öğrencinin sorumluluğu:
Asla öğrenmekten bıkmamalı, her yerde ve her zaman öğrenmelidir.Bilginin sırrı buradadır.Bilgi her herde vardır.Ama ondan faydalananlar öğrenme istek ve arzusunda olanlardır.İyi bir öğrenci tüm içtenlikle kendini sanatına ve eğitmenine adamalı onun sözünden asla çıkmamalıdır.Bir öğrenci çalıştığı araç ve gereçlerin aylık ödediği aidatlarla alındığını bilmeli bu konuda sorumlu davranmalıdır.Her zaman için düşük seviye kemere sahip sporcular için iyi bir örnek olmalıdır.Sorumluluğu büyüktür.Çünkü doğal olarak alt seviye sporcular kendisini taklit etmeye çalışacaklardır.Bu nedenle asla hata yapmama gayreti içinde olmalıdır. Her zaman sadık olmalı ve eğitmenini  ve öğretim metotlarını asla tenkit etmemelidir.Eğitmen bir teknik öğrettiği zaman hemen onu pratiğe dökmeli ve mükemmel yapmaya çalışmalıdır.Dojangdaki davranış biçimlerini aynen salon dışındada yansıtmalı örnek bir insan olmalıdır.Bu konuda davranışları ile eğitmenini ve sanatını temsil ettiğini unutmamalıdır.Bir öğrenci eğitmeninin önermediği teknikleri çalışmamalıdır.Başka bir yerden veya salondan bir teknik kapmış ise ve eğitmeni bunu onaylamamış ise hemen tekniği terk etmeli ve bir daha kullanmamalıdır.Her zaman saygılı olmalı asla eğitmenine ihanet etmemelidir.Salon değiştirmemeli ve eğitmeninin arkasından konuşmamalıdır.Taşınma gibi ailevi nedenlerden dolayı bir salon değişikliği olacaksa bile bu yine eğitmeninin izni ile ve onun tavsiye ettiği salon olmalıdır.Hangi yaşta olursa olsun her zaman öğrenme açlığı içinde olmalıdır.
Eğitmenin sorumluluğu:
Öğretmekten bıkmamalıdır.Her zaman ve her yerde öğretmelidir.Her zaman için sorulara hazır bir bilgi birikimine sahip olmalıdır.Bir eğitmen her zaman için öğrencilerinin kendisini geçmesi için çalışmalıdır.Eğitmenler için nihai amaç budur.Bir öğrencide asla geri dönüş yani performans eksikliği ve taekwondodan uzaklaşma olmamalıdır.Eğitmen bir öğrencisinin kendi eğitim kapasitesi üstüne çıktığını hissettiği anda onu daha yüksek seviye bir eğitmene yollamalıdır.
Eğitmen her zaman için öğrencilerine iyi örnek olmalı ,onlarda hayal kırıklığı oluşturacak en ufak bir kötü davranış sergilememelidir.Öğrencilerinin gelişimi ve eğitimini ticari amaçların üstünde tutmalıdır.Eğer sadece aidatları ve parayı düşünen bir eğitimci imajı çizer ise öğrencilerinden saygı görmeyi kaybedecektir.Eğitmen bilimsel olmalı teorik bilgileri öğrencilerine zamanında ve enerjik olarak aktarabilmelidir.Eğitmen öğrencilerinin dışarı toplum ile iyi kontak kurmalarına yardımcı olmalıdır.Öğrencilerinin salon içi olduğu kadar salon dışı davranışlarını da düzenlemek eğitimcinin en büyük mesuliyetlerinden birisidir.Öğrencilerini diğer dojanglara gitmeye ve yeni teknikler öğrenmeye teşvik etmelidir.Diğer dojanglara gitmenin yasaklanması öğrencileri isyankar olmaya itebilir.Diğer dojanglara gitmenin öğrencilere iki türlü avantajı vardır.Kendi tekniklerini diğer sporcuların teknikleri ile mukayese edebilir ve eksiklerini görebilir.Diğer salonlarla arkadaş ilişkisi ,içinde olması sosyalleşmesini ve girişken olmasını sağlar.
Eğitmen öğrencilere karşı hep ılımlı olmalıdır.Bir öğrenci azarlanacak veya uyarılacaksa bu ferden yapılmalı ,salon içinde herkesin önünde olmamalıdır.Bir öğrencinin sorusu eğer bilinmiyorsa ,daha sonra izah edileceği hatırlatılmalı kesinlikle yanlış bilgilendirme ve yönlendirme olmamalıdır.Yanlış bilgi öğrencinin başına yanlış işler açabilir.
Her zaman dürüst ve namuslu olmalıdır.Öğrencilerine kahramanlık taslamamalı olduğundan fazla görünmemelidir.
Eğer askerler kuvvetli ve savaşçı ise bu komutanın onları yönlendirmesindendir.Aynı şekilde sporcuların kalitesi ve mükemmelliği de Taekwondo eğitmeninin onları bu şekilde yetiştirmesinden dolayıdır.Deve dikeni tohumu atıp nasıl ki karpuz toplayamazsanız ,kötü bir eğitmenden de iyi ve mükemmel öğrenciler elde edemezsiniz.
İyi bir eğitmen taekwondonun tekniklerini ve ruhunu (felsefesini) aynı anda öğrencilerine aktarabilen kişidir.
Çok güçlü bir moral, karakter  ve ahlak  yapısında olmalıdır.
Hayata net bir görüş açısı ve felsefesi ile bakmalı.Yaşantısında tereddütler ve gelgitler olmamalıdır.
Toplumda güvenilir bir insan olmalıdır.
Teknikler ve eğitime hep bilimsel yaklaşmalıdır.
İnsan anatomisi, fizyolojisi ve psikolojisini çok iyi bilmelidir.
Politik ve parasal ilişkilerinde sarsılmaz bir dürüstlük sergilemelidir.
Kendini taekwondonun gelişimine adamış olmalıdır.Taekwondonun gelişimini sürekli takip etmeli ve aynı anda bu gelişime katkıda bulunmalıdır.