Fizik yapıyı kontrollü kullanabilmek
için ototelkin.

Ruhi-fiziksel çalışma ve enerji yenileme çalışmalarında bir sporcunun müsabakaya hazır olması şu şekilde tarif edilir.
-Kazanmak için elden gelebilecek her şeyi yapabilmek.( En yüksek performansı gösterebilme yeteneği)
-Yeterli derecede heyecan
-Etrafındaki olumsuzluklara aldırmama yeteneği.( Aleyhteki seyirci, hava sıcaklığı veya soğukluğu, hakemlerin yanlı tutumu vs)
-Müsabaka süresice tüm davranışlarının ve tekniklerinin şuurunda olmak.( Her davranışını bilinçli ve amaçlı yapmak)
 Bu sayılan faktörler kişinin profesyonel teknik becerilerine bağlı olduğu kadar özel olarak ta fiziksel ve teknik kapasitenin ötesinde ruhsal durumu ile de ilgilidir.Sporcunun ruhsal durumunun müsabaka esnasındaki olağanüstü durumlara hazır olması fizik kapasitesinin de korunmasını sağlar.
Fizik kapasite çalışmakla elde edilebilir.Uzun bir çalışma sununda Teknik seviye yükseltilir.Hareketler daha koordineli hale getirilebilir ve sert vuruşlar atılması sağlanabilir.Kalp bir motor gibi çalışarak müsabaka süresince çok daha fazla kanı pompalayarak yorgunluğu ortadan kaldırabilir.Ancak müsabaka devam ederken ruhsal durumdaki bir çöküntü misal olarak hakemden gelebilecek ardı ardına cezalar, seyircinin rakibi lehine ani tezahüratı veya verilebilecek çok kötü bir puan ve aniden maçın kaybedileceği öz sezisi o anda  yüksek seviyedeki fiziksel yapıyı da çökertmeye başlar.
İstikrarsız müsabıklar kendilerine bu olumsuz telkini yaptıkları anda şuurlu hareketler bir anda bilinçsizce yapılmaya başlar.Çok tesadüfi ve sıradan  faktörlerden etkilenen bu sporcular aylarca çalıştıkları refleks tekniklerini bile bir anda yapamamaya başlarlar ve müsabakada tanınmayacak hale gelirler.Komple bir fiyasko yaşanır.Koordinasyon kaybedilir.Kaslar gevşer ,hız kaybolur hareketler yavaşlar ve  saçmalaşır,sporcunun aklında korku ve tereddüt başlar.
Bu korku ve tereddütleri sık tekrarlanmaya başlarsa bu etkilenme uzun süre devam eder ve sporcunun müsabaka yaşantısını bırakmasına neden olur.
Bu nedenle sporcunun ruhsal antrenmanı ve çalışması en az diğer fiziksel antrenmanlar kadar önem taşır.Bu nedenle doğu self defans okulları eğitimlerine çok ufak yaşlarda başlarlar ve bu yaşlarda öncelikle kişinin ruhi ve mental gelişimi üzerinde ve yaptıkları işin felsefesi dururlar."Do" felsefesinin en önemli temel ilkelerinden ikisi "cesaret" ve "yılmayan direnç"tir.Bu ruhsal eğitime sahip olmayan bir taekwondocunun başarılarının devamlılığı söz konusu olamaz.Dövüş becerisi ruhsal ve bedensel uyumu sağlamakla elde edilir.Fizik ve moral faktörleri bir araya aynı gün ve zamanda toplayabilen sporcu müsabakaları kazanır.Bir sporcunun herhangi bir turnuvada çok başarılı olmuşken ,aynı fizik kapasite ile başka bir turnuvada çok beceriksiz olması o güne moral değerleri taşıyamamasındandır.

Her müsabakadan önce sporcu kendini fiziksel ve ruhsal olarak hazırlamalıdır.Tüm dövüş sanatlarınsa anlatılır ki sporcudaki güçlü kazanma isteği onun hareketlerini daha güçlü ve hızlı yapar.Müsabaka anındaki fiziksel çöküşün önüne geçer.Müsabaka öncesinde ruhsal açıdan rahatlık çok önemlidir.Kişi dövüşürken aklı son derece açık olmalıdır.Bunun içinde müsabaka dışı tüm düşüncelerden arınmış olmalıdır.Bu gevşeme rahatlığı sağlamaya meditasyon denilen yöntemle ulaşılır.
Modern tıp doğrulamıştır ki meditasyon sinir sistemini olumlu yönde etkilemektedir.
Hekimler Budist rahipler meditasyon yaparlarken beyin hareketlerini elektromonogtamlarla incelemişler ancak en ufak bir hareketlilik görememişlerdir.Beyinin aynen uykudaki refleksleri gösterdiğini müşahede etmişlerdir.
Ruhsak gevşeme demek uyanıkken beynin uyutulması anlamındadır.ruhsal gevşemede müsabaka öncesi tüm başka düşüncelerden beynin arıtılması üzerinde durulur.Beyin sadece müsabakaya odaklanır bu nedenle de hareketler daha hızlı ve uyumlu olur.
Kişinin fiziksel kalitesini arttıran meditasyon nefesleşme ile kombine olarak yapılır ve kişinin iyi bir metitasyona sahip olması içinde aşağıdaki bir takım özellikler sahip olması gerekir.Yüksek meditasyonla birlikte yükseltilen temel ilkeler.
1-Saf aklı koruyabilmek
2-Yüksek moral standartlara sahip olmak
3-Kendi için katı kuralcı olurken başkalarına karşı cömertliği ön plana çıkarmak.
4-Kendi nefsi için çok az talepleri olmak.( zor şartlara dayanıklılık ve tahammül)

  Tabi ki sporculardan evliya misali ruhi yapılaşma beklenmez.sporcunun meditasyonu daha yüzeysel ve anlık olur.Teknikleri daha fiziksel kapasitenin artmasına yönelik ve sıradandır.
Sporcu meditasyon da nefes alıp verme kendi kendine oto telkin, kasları gevşetme ve beyne gerekli merkeze net mesajlar iletme gibi yöntemler kullanılır.
Burada 6 çeşit eksersiz tavsiye edilir.
1-Kişinin kendini çok hafif hissederek vücudunun tüm kaslarını gevşetmesi
2-Bu gevşeme ve oto telkin ile vücut kan sirkülasyonunun kuvvetlendirilmesi.
3-Oto telkin ile kalp kontrolü ( heyecanın kontrolü)
4-Nefes kontrolü
5-Oto telkin İç organların fonksiyon kontrolü solar pleksus bölgesinde rahatlatma hissi
6-Oto telkin ile beyin kontrolü başın ön kısmında rahatlık ve huzur hissi
 Oto telkin kişinin düşüncelerini yoğunlaştırarak düşündüklerini hissetmeye yönelten bir uygulamadır.
Bir kişi neşeli bir insan olduğunu düşünüyorsa o insan muhakkak neşeli olacaktır.Düşünceleri etrafa neşe ve sevinç olarak yansıyacaktır.Kendini üzüntülü ve kederli düşünüyorsa dışarıya bu da aynen yandır.Kendini kızgın bir insan olarak tanımlayan bir insanın çevresine sakin bir görüntü vermesi çok zordur.
Bir bakıma kimse ne düşünüyorsa odur.Oto telkinde amaç farkında olmadan yapılan hareketlerin düşünce ile kontrol altına alınması ve olumlu istikamete yönlendirilmesidir.
Bir gece boyunca ertesi sabah insanlara karşı hoşgörü ve neşeli olacağınızı telkin etseniz, sonuçta o gün çok insanı mutlu eder sevindirirsiniz.
"Ramazan ayında günah işlenmemesi ve bunun o aya mahsus olduğu duygusu" bu aylarda suç oranlarını azaltır.Bu toplumsal oto telkinden başka bir şey değildir.Çünkü bu ayda oruç tutmayan çoğu suçlular bile suç işlememektedir.
    Bu telkinde kişi önce tüm vücudunda ağırlık ve ardından tüm kaslarda gevşeme hisseder. Vücudundaki hararet kan dolaşımını hızlandırır.Bu çalışma günde bir kez yapılmalıdır ve an az 10 dakika sürmelidir..Antrenmanlardan önce veya sonra bu oto telkinler sporcu performansı için gereklidir.
Sporcu antrenmana başlarken yapacağı oto telkinle antrenmanını daha verimli hale getirir.Müsabakalardan öncede bu durum böyledir.Müsabakaya sporcu ruhi açıdan kendini motive etmelidir.Bu telkin sıradan yapılan meditasyonlardan farklıdır.Sporcunun kendi kendine meditasyonu her yerde olur.Açık , kapalı ortamlar,gürültü ,ışık ve etkenler buna mani olmaz.