Taekwondoda Simgeleşmiş Hayvanlar

Yüzyıllarca, Kore'de "do" sanatları ustaları dövüş sanatlarının kendine özgü formlarını ve karakteristiğini belli semboller kullanarak öğrencilerine izah etme yoluna gitmişlerdir.Bu semboller genelde hayvanlar,kuşlar, bitkiler, yılanlar ,böcekler arasından yüksek performans sergileyen örneklerdi.Bu semboller aynı ayda Asya toplumunuz felsefesi görüşünü, dinlerini, sanatlarını ,dillerini kısaca kültürlerini anlatan önemli işaretlerden kabul edilir.Bu semboller Kore'nin her tarafında popülerliğini koruyarak günümüze kadar gelmişlerdir.
Nereye gitseniz rastlarsınız.Vazolarında,Çanak çömleklerinde, tabak ve bardak gibi yiyecek ve içecek eşyalarında, elbiselerinde, heykel ve gravürlerinde, duvar resimlerinde,bina süslemelerinde ,kitaplarında ve dini mabetlerinde bu sembollere sık sık rastlarsınız.
.  Çoğu batılılar bu sembolleri dövüş sanatlarını çalışırken öğrendiler.Niye kullanıyorlar, ne anlamlara geliyorlar,orijinleri nedir gibi sorulara cevap aramaya başladılar
Uzun zaman önce Kanji sembolleri kullanılan bir yazı dili vardı.İnsanlar çevrelerindeki gördükleri objelerden faydalanarak simgelerle duygularını ifade ediyorlardı.Bu teknik kompleks haberleşmelerde gerekli gizlilik ve verimi elde etmek için kullanılıyordu. Kanji karakterleri üzerine kurulu bu yazı dili bilhassa 5.yüz yıl dan sonra yok oldu.Komşu ülkelerle olan kanlı savaşlar Kore yarımadası üzerinde yüzyıllar boyunca değişmeyecek kültürel yıkımlara neden oldu.Bu yazı dili de silindi.Çünkü işgalci güçlerin en büyük tahribatı toplumların tarihi ve kültürü üzerine oluyordu .Bu onların asimilasyonu için şarttı.Bu nedenle savaşlar sonucu kütüphaneler, anıtlar,el yazmaları her ne varsa yok oldu.Buda insanların geçmişleri ile olan bağlarının kopmalarına veya en aza inmelerine neden oldu.
Orduların kültürel tahribatına rağmen kore insanları tarafından geliştirilen  resimsel teknikle kompleks kavramları ifade edilmesine ait bulgular bize taekwondo vasıtasıyla ulaşır.Kore'de yüzyıl savaşları boyunca savaşçılar birbirlerine iletilmesini istedikleri  bilgileri sürekli sembollerle ifade ederek anlatırlardı.Bu semboller sürekli değişir her defasında farklı semboller kullanılırdı.Bu şekilde düşmana geçse bilgiler kolay deşifre edilemezlerdi.Bilgilerin iletilmesini bazen bir vazo üzerine işlenmiş desenler sağlardı.Tüm bilgi vazoya işlenmiş resimlerle anlatılırdı.Tabi ki günlük hayattaki her şey sembol olarak  kullanılmıştır. Yöresel hayvanlar, kuşlar, böcekler,çiçekler ,bitkiler ve dinsel imajları sembol oluşturmada kullanmışlardır.Semboller sürekli değiştiğinden eski semboller zamanla güncel objelerle yer değiştirmiştir.Bu nedenle eski objeler çok azdır.Bir kaç Hindu dinine ait obje güncelliğini koruyabilmiştir.Bunlarda çok güçlü ve önemli kavramları ifade eden objelerdir.Günümüzde de insanlara geçmişleri ile ilgili kültürlerini anlattıklarından hala önemlerini korurlar.

 Her sembol çok önemli bir kavramı ifade ederdi.Bu sembollerle insanlar arasında muazzam miktarda bilgi akışı olmuştur.
6.yüzyıl savaşlarından sonra merkezi yönetim  sert ve kaba konfiçyus felsefesi yerine daha ılımlı olan budist felsefeyi benimsedi..
Bölgesel yönetimler bu felsefeyi desteklediler..Budizm felsefesi ise günlük hayatta sembolleri çok kullanan bir yapıda idi.
Budizm felsefesinde semboller sık olarak kullanılır.Budist rahipler ruhsal ve fiziksel kimliklerini geliştirme çalışmalarını sık olarak değişik sembollerle açıklarlar.
Çalıştırıcılar öğrencilerine teknikleri öğretirlerken neden yapıldığını ve ne işe yaradığını sembollerle açıklamak istediler.Tekniğin Orijini nedir ve nasıl kullanılır nasıl mükemmelleştirilir.Hareket formlarındaki mimik hareketlerin tabiatta uygulanan örneklerinden faydalandılar.
Çin kung fu ve Kore çıplak el dövüş sanatlarında (ms 618-ms907) yıllarında  Peninsulada Tang krallığı periyodunda,günümüze kadar gelmiş olan semboller kullanılmaya başlandı.
El hareket mimiklerinde kuşların kanat çırpışları taklit edildi.Parmak vuruşlarında (bıçak vuruşu)  yılanın dişleri ve hareketi ve kuşların gaga vuruşları esas alındı.Öne tek adımda kuşların adım atışı ve denge muhafazaları işlendi.
Çoğu dövüş teknikleri bu şekilde hayvanların hareket tarzları esas alınarak geliştirildi.Çünkü hayvanlar yaşamlarını kendilerinden zayıfları öldürerek sürdürürler.. Bu nedenle yaptıkları vuruşlar en kısa sürede en yüksek etkiyi sağlayan vuruşlardır. Yaratılışlarından son derece biomekanik özelliklere sahip organlara ve onların işleyiş tarzlarına sahiptirler.Coğrafi bölgelere ve yaşam koşullarına göre de hareket tarzları değişik olur.Bu nedenle bizim için örnek teşkil ederler.

Kutsal Olan Hayvanlar
Dünyanın 4 temel özelliğini ifade etmek için 4 hayvan kullanıldı ve bunlar kutsal sayıldı.4 mevsim, 4 temel renk ( Beyaz ,Yeşil, kırmızı  ve siyah) uzayın 4 bölümü ve yönler ( kuzey,güney, doğu ve batı)..Bu sınıflandırmalar M.S 2. yüzyıldan sonra yapılmaya başladı ve hayvanlarda bu sınıflandırılmalarının sembolleri olarak anılmaya başlandı.
Bu kuş yılan veya diğer hayvanlar kendine has bir takım özellikleri ile diğerlerinden ayrıldıklarından belli objelere yakınlıkları neden ile onları temsil etmeye başladılar.
Her hayvanın kendine has bir nüfuz alanı vardır ve doğada kendine has bir yere sahiptir.Bir yılanın yaşam alanı ile ayınınki veya kuşunki birbirinden farklıdır.Davranışları değişik değişiktir.Kendilerine has savunma mekanizmaları vardır.Her birinin saldırı silahları ve teknikleri farklıdır.Yiyeceklerini farklı şekilde avlarlar ve farklı şekilde yaşam sürerler.Birinin diğerine benzemesi demek ölmesi anlamına gelir.Her birisi kendi soyunun gerektirdiği şekilde davranması lazımdır.

Sembol İstikamet Renk Mevsim
Ejder Doğu Yeşil İlkbahar
Kuş Güney Kırmızı Yaz
Kaplan Batı Beyaz Sonbahar
Kaplumbağa Kuzey Siyah Kış

Hayvanlardaki bu farklı özellikler, eğitmenlerin bazı konuları öğrencilere anlatmada yardımcı oldular.Bilginin daha pratik olarak hafızada kalması ve gelecek nesillere aktarılması açısından baya olumlu neticeler verdi.

Taekwondoda kavramları ifade eden bazı hayvanlar:
Kaplan:
Kaplan Kore'de ve taekwondoda kullanılan en önemli simgelerden biridir.Kore kültüründe Korelilerin karakter yapısını temsil eder.Kaplan son derece dinamik, göz alıcı renkleri olan ve birazda şanslı bir hayvandır.Çünkü kaplan hiçbir hayvanın güçünden etkilenmeyecek bir yapıda yaratılmıştır.
Mükemmel bir keskin zekaya sahiptir kendisine kurulan tuzakları kolaylıkla sezer ve kurtulur.
Taekwondoda kaplan, güçü, dengeyi, sabrı simgeler.
Kaplan büyük , güçlü ve yırtıcıdır.Keskin zekası ve ön sezileri yüzünden hiç hayvan kendisi ile hesaplaşamaz.Hemen her hayvan kendisine saygı gösterir.Kaplanlar her türlü olumsuz şartlarda dahi çok iyi dövüşürler.Yalnız yiyecek için avlanırlar.Yani avcılıkları ve saldırganlıkları sadece mecburiyettendir. Diğer hayvanlardan uzak durur.Diğer hayvanlar yaklaşsa bile o onlardan uzaklaşmayı yeğler.
Tehlikeyi önceden sezer ve o sahaya hiç girmez. Ancak kendisine yapılan meydan okumayı asla reddetmez ve dövüşür.
Kaplanlar çok teknik ve zeki dövüşürler. Saldıracakları zaman hasmına onu görmediği yönden (kör noktadan) saldırırlr.

AYI:

Taekwondoda güç ve kuvveti ifade eder.Ayı kalıplı bir hayvandır, dev yaratılışlı ve güçlüdür.Cüssesi yüzünden hareketlerini yavaş bu nedenle de her zaman önceden tasarlanmış hareketleri yapar.Cüssesine rağmen seriliği, çok hareket yapma yerine enerjisini tekbir harekete yoğunlaştırması ve neticeye gitmesindendir.Zekası ve becerikliliği gücünü ortaya çıkarır. Ayı aslında saldırgan bir hayvanda değildir.Yalnız yaşar ve şaşırtıcı olayların mümkün olduğunca uzağında durur.Cüssesini ve gücünü sadece yiyecek ihtiyacını kullanmak için kullanır.Yani sadece gerektirdiği zaman.Onun dışında her zaman için sessizliği ve sakinliği tercih eder.Ayı cüssesine rağmen gerekirse bir geyik kadar hızlı koşabilir. Hareketlerini yavaş yapması enerjisini verimli kullanmak istemesindendir.
Ayı, tehlikeyi hissettiği anda kendisi saldırır ve saldırısına rakibini hırpalayıncaya kadar ara vermez.Savunması saldırı üzerine kuruludur.Buda son derece sert ve güçlü olur.Bu nedenle müsabakada atak yapan bir rakibe savunma örneği vermek için anlatılır.Yani en iyi savunma aslında tehlikeden önce yapılan çok güçlü ve ani ataklardır.
Koç:
Koçlar dev boynuzlarını kullanırlar.Büyük tecrübeli koçların kendilerine saldırı yapan bir hayvana karşı vuruşları tek bir tane ama çok nettir.Tekbir vuruş karşıki hayvanı sakatlamaya yeter.Bu tavır taekwondoda savunmada  akli ve fiziksel kararlılığı temsil eder.Yani saldıran bir düşmana karşı tek ama net bir vuruş için verilen örnek koçtur.
Koçlar arkadan yapılan kalleş saldırılar karşısında kuşlar kadar manevra ve denge kabiliyetine sahiptirler.
Koçlarda mükemmel bir denge yeteneği vardır.Bu nedenle yaban koçları beslenirken saldırılardan korunmak için  her zaman denge kurulması zor olan coğrafi satıhları tercih ederler ve saldıran hayvanları o bölgeler çekerler.Yani saldırganları kendi avantajları olan bölgelere çekerler kendi yeteneklerinin daha ön plana çıkmasını sağlarlar.
koçlar her zaman için tehlikeden kaçarlar. Tehlikeli hayvanlarla her zaman için mesafeli dururlar.Mesafe daraldığı anda tekrar uzaklaşarak mesafeyi korurlar.Bu taekwondo savunmasında esas prensiptir.Self-defansta ilk prensip tehlikeli durumların uzağında durmak ve oradan uzaklaşmaktır.Yaban koçları özgürdürler ve serbestçe dolaşırlar .Onlara yaklaşmaya sadece birkaç hayvan cesaret edebilir.

Kobra
Kobra yılanı koreye sembol olrak himalaya dağlarından Hindistandaki hindu dininin formu olarak gelmiştir.
Hindu dini birçok doğu ülkesinde etkili olan geniş bir dindir.Etkinliği yüzyıllardır devam eden bir dindir.Kobra yılanı bu dine bağlı insanların kültüründe etkili bir şekilde yer alır.
Onlar ön sezileri kuvvetli, çok sessiz ve oldukça kurnazdır.Kobralar tek ve net vuruşun hocaları sayılır.
Kobralar çok çabuk ve dikkati çekmeden kurbanını öldüren yılanlardır.Geçmiş dönemlerde insanlar kobraların kurbanlarını ipnotize ettiklerine inanırlardı

Bugün hangimize sorsanız kobra yılanı hakkında bildiğimiz zehirli olduğu ve dikilip başını sağa sola salladığıdır.Vuruş pozisyonunda gözler hedefe odaklanır .Hızlı ve seriliği bu odaklanmanın mükemmelliğinden kaynaklanır.
Kobralar çok sesiz ve emin hareket ederler.Her zaman için kendilerini korumaya hazırlıklıdırlar.Normal zamanda bile çok yavaş ve sesiz hareketleri kendilerini savunmak ve düşmanlarına gözükmeseler bile kendini belli etmemek içindir.
Kobralar kavga etmezler , zehirlerini çok verimli kullanmak isterler bu nedenle sadece yiyecek aradıkları zaman veya
 saldırıya maruz kaldıkları zaman zehirli saldırılarına baş vururlar.


Kartal
Kartal taekwondoda güveni, üstünlüğü, azmi,el ve ayakları eş zamanlı olarak kullanmayı temsil eder.
Yiyecek aradığı veya kendini diğer kuşlara karşı koruduğu zamanlar kanatlarını, gagasını ve pençelerini aynı anda birlikte mükemmel olarak kullanır.
Süper derecede keskin gagası vardır pençeleri rakibini anında keser ve parçalar, kanatlarını ise rakibinin görüş açısını kapamak ve kafasını karıştırmak için kullanır.
Kartallar gereksiz hiçbir hareket yapmazlar,fazladan enerji harcamazlar,
hareketleri son derece zarif ve gösterişlidir.Üstün bir görüşe sahiptirler.
Turna

Turna taekwondoda şimşek kadar yüksek hızı, içeri işleyen bir çarpıcı hareketi, dengeyi ve kontrolü ve sabrı örneklemek için kullanılmıştır.
Turna uzun ince bir kuştur.Kendini savunmak için uzun ve geniş olan kanatlarını kullanır.Uzun ince ayakları ve yine uzun ince ancak çok güçlü bir boynu ve yine uzun ama çok sert bir gagası vardır.Uzun ince olmasına rağmen çoğu ufak kuştan daha hızlı zarif ve hassas bir kuştur.
Turnalar kargaşa ve kalabalıktan uzak dururlar.Bir turna yiyecek avlamak için suyun içinde saatlerce hareketsiz olarak bekleyebilir.Bu konuda son derece sabırlıdır. Bu nedenle de taekwondoda atak yapmak için sabır etmek ve zamanı kollamaya örnek olarak gösterilir.Sığ sularda beklerken üstelik bir ayağını da kaldırır.Bu kamış taklidi yapmak ve balıkları aldatmak içindir.
Balık ayağının dibine geldiği zaman uzun boynunu ve gagasını o kadar süratli kullanır ki suyu delip içine nüfuz ederek balığı bıçak vuruşu yaparak yakalar ve bu esnada balık kaçma fırsatı bulamaz.Bu hareketi yaparken de asla ayaklarını kıpırdatmaz.Yani mükemmel bir denge söz konusudur.Denge hızı ve güçü getiren en önemli faktördür.

Balıkçıl
Balıkçıldı aynı turna gibi boynu ve gagasını mükemmel çarpma hareketi olarak kullanabilen ince ve ufak bir kuştur.
Turna ile benzer özellikleri kullanır.O kadar sabırlıdır ki saatlerce suda hareket etmeden durabilir.Gagasını suya o kadar hızlı daldırır ki balık veya su canlısı suyun dalgalanmasının farkına varamadan balıkçıla yakalanır.
Taekwondoda kullanılan bu semboller iç içe geçmiş şekilde tıpta, folklörde , mitolojide , dinde ve felsefi alanlarda yer almıştır.Bu semboller günümüze kadar gelmiştir ve hemen hemen hem batı ve hem de Asya kültürlerinde yer alırlar.
Bu sembollerin karakteristikleri eskiçağ taekwondo eğitmenleri tarafından araştırılmış ve tekniklerde kullanılmaya çalışılmıştır. Yazıya geçirilmemiş ancak pratikte kullanımı yüzyıllar boyunca sürerek günümüze gelmiştir.
Misal olarak:
Turna çok güçlü boynu ve keskin gagası ile sürati temsil etmiştir.Öyle ki turnanın gagası ile vuruş hızını bir göz algılayamaz.Aynı anda da çok uzun diyarlara göç etmesi nedeniyle kültürel alanda sonsuzluğu ölümsüzlüğü ve cenneti temsil etmiştir.
Çam ağacı güçü ve dayanıklılığı simgelemiştir.
Bambu ağacı silahların kökenini ve aynı anda esnekliği temsil etmiştir.
Geyik uzun ömürlülüğü anlatır.
Bunun gibi yaratılışı, sağlıklıyaşamı, barışı ,mutluluğ, zenginliği, onuru, bol ürünü, mutlu evliliği, çocuğu ve savaşı temsil eden simgeler kullanılmıştır.
T'ang krallığı periyodunda (618 Ms -907 ms) Budizm dönemlerinde doğuda ve batıda astroloji çok meşhur oldu.Bu dönemde Wu Shu (Kung-Fu) ve Kore çıplak el dövüş sanatları bu astrolojik (burçlara dayalı tahmin) oluşumlardan çok etkilendiler.
Astrolojide kullanılan tüm semboller hayvanlardı.1 den 12 ye kadar sayı saymada bile hayvan sembolleri kullanılıyordu.Yılı 12 ye bölen tüm semboller hayvanlarla ifade ediliyordu.Bazı hayvanlar yönleri bazıları mevsimleri ve bazıları önemli renkleri ifade etmekte kullanıldılar.Yıllın aylarını anlatmada kullanıldılar.Haftaları ifade etmede kullanıldılar.


Çin Zodiac
Çin zodiakı (astroloji) 12 tane hayvan üzerine kuruludur.Bunlardan bazıları da aynı anlam ile taekwondoda yer alır.
Bu 12 hayvan:
Sıçan, boğa, Kaplan, yabani tavşan, eşek,Horoz, maymun,yaban domuzu. Bu hayvanlar aynı anda da gün içindeki 12 saati ifade etmekte kullanılmıştır.
tabi bunlar günümüzde ortadan kalktı.Değişen zaman modern semboller getirdi.Yine de çinde ayları temsil eden özel bir sistem kullanılır.

Taekwondoda Bu kültürden esinlenerek yerleşmiş hayvanlar ve
ifade ettikleri kavramlar.

Hayvan adı:

İfade ettiği sembol
Ayı Güç, durmaksızın savunma
Kobra çok net ani vuruş
Koç Defans olarak tek ve kesin vuruş.
Turna Denge , savunma ve saldırıda vücut parçalarını birlikte kullanabilme,
Eagle üstünlük. ve görkem
Balikçıl Sabır, Denge ve tek atakla iş bitirme
Kaplan Korkusuzluk, güç, Hızlı atak, Güven