Sporcuların salon antrenmanlarında veya müsabakalarda
yaptıkları 10 temel hata ve çözümleri

Taekwondo çalışma ve tecrübe ile öğrenilen bir olgudur.Hergün dojanta saattler harcarız. Hergün yeni hareketler, yeni teknikler ve yeni stratejilerle adeta bonbardımana tutuluruz .Tüm  bunları mükemmel derecede öğrenmek ve spor kalitemizi yükseltebilmek  için her teknik ve çalışmada yapılabilecek temel hataları bilmeli ve çalışmalarımızda bu hatalardan azami derecede uzak durmalıyız.Hatalı bir teknik veya hareket yapıla yapıla doğru zannedilmeye başlar. İleride de düzeltilmesi ve doğru olana dönülmesi  son derece zorlaşır.Diğer bir deyişle de eğer akranlarınızın sık sık düştüğü bu hatalara düşmez ve çalışmalarınızdan uzak tutarsanız , gerek antrenmanlarda ve gerekse müsabakalarınızda onlara karşı   daha ileri seviye bir sporcu olarak üstünlük sağlamış olursunuz.
Burada bahsedeciğim hatalar döğüş sporları üzerine yaptığım 20 yıla yakın zamanlık araştırma  tecrübesi içinde tek tek tespit ettiğim en önemli hatalardır.Bu hataları 2 temel gurupta toplayabiliriz.Birincisi Dodangta yapılan temel hatalar ve diğeri müsabaka esnasında yapılan temal hatalardır


DOJANG ÇALIŞMASINDA TEMEL HATALAR:
taktik1.jpg (19381 bytes)Dojangta  çalışma esnasında tüm sporcularca yapılan müşterek hatalar
yanlis.jpg (7369 bytes)HATA:1 Vücudun devamlı tek tarafını kullanmak.Bu sporcuları en büyük hatalarıdır.Rakipleri ile karşılaştıkları zaman her zaman sadece bir ayak üzerinden teknik yaparlar.Genelde hep sağ ayak ve yumruklar etkili çalıştırılır.Sağ taraf ayak teknikleri ( düz tekmeler. dönerli tekmeler) sert ve etkili çıkarken sol ayak teknikleri çok zayıf ve gerekli teknik seviyeden uzaktır.Bu çalışma metodu son derece yanlıştır.Bu sporcuda sadece bir ayakla teknik yapabileceği alışkanlığını geliştirir.Sol ayağa karşı güvensizlik, müsabakaya çıkıldığındada tek gardla döğüşme dezavantajını getirir.Müsabakada aynı adımla döğüşülmesinin nedeni aslında salonda hep o adım üzerine çalışmanın bir sonucudur.Buda müsabakalarda genelin dışında ters gardla ( solak veya sol ayağını iyi kullanabilen) döğüşen rakipler karşısında bir yıkımı (mağlubiyeti) beraberinde getirir veya sokakta kaşılaşılan bir saldırıda sol garddan gelen tehlikeye karşı iyi savunma yapılamaz.
doru.jpg (7015 bytes)ÇÖZÜM:1 Öncelikle vücudun zayıf tarafı ile antrenman yapmak: Haftanın belli günleri sadece zayıf tarafınızla antrenman yapın.Sol ayak ve yumruklarınız  zayıf ise ,belli çalışa periyorlarını sırf bu tarafınızla antrenmana ayırın. Salon antrenmanlarında rakinizle çalışmasa sadece sol tarafınızın tekniklerine oturtulmuş müsabakala yapınız.Gerçek müsabakada step değişimleri size büyük avantaşlar gegetirir.Çünki çoğu müsabıklar.tek taraflı tekniklere odaklandığından,  ikinci bir tekniğe geçmeleri için ayak değişimleri size vuruş fırsatı ve zamanı sağlar.Çoğu teknik sporcular ters gardla üzerlerine gelen acemi sporculara yenilmişlerdir.
yanlis.jpg (7369 bytes)HATA:2 Aşırı güç kullanımı: Çoğu yeni sporcular yumruk veya tekmelerini çok sert atmaya çalışırlar ancak bu esnada vucut kontrolünü kaybederler ve sakatlanmalar için zemin oluştururlar.Öncelikli olan bir tekmeyi sert atmak değil, tekniğine uygun olarak atmaktır.Salonda antrenmanlarda veya müsabakalarda, acemi sporcuların daha fazla sakatlanmalarının veya rakibi sakatlamalarının sebebi budur.Bilmedikleri bir tekniği ,çok sert atmak hem kendilerine hemde rakibe büyük zararlar verir.
doru.jpg (7015 bytes)ÇÖZÜM:2 Yeni bir teknik öğrenildiği zaman bu teknik atarken vücudun denge ve konumunu sağlamayı öğrenmekle işe başlanmalıdır.Teknik nereye ve nasıl atılır.Tekniğin sonunda vücudun dengesi nasıl sağlanır iyi öğrenilmelidir.Teknik   yeterliliği alan bir tekme gerek atan sporcunun kendisini ve gerakse rakibi sakatlama riskinden uzak tutar..Tekme ve yumruklarda güç  çalşımı ancak hareket teknik olarak mükemmelliğe ulaşınca çalışılmalıdır. Çalışmalarda hareket 2 bölüme ayrılmalıdır.1-Hareketin teknik boyutu 2-Hareketin gücü ve hızı .Hareket teknik yeterliliğe ulaşmadan sporcucan güç istenmemelidir.Bazı çalıştırıcıların ilk yaptıları hata budur.Harekette hem teknik kapasiteyi hemde aşırı gücü bir anda isterler ve solonda sık sakatlanmalara meydan verirler.Harekette güç istemi ancak mavi kuşak seviyesiyle başlamalı kırmızı kuşak seviyesinden sonra özel Güç çalışmalarına başlanmalıdır.
yanlis.jpg (7369 bytes)HATA:3 Acelecilik: Çoğu düşük seviye sporcular. Antrenmanlarda veya salon içi müsabakalarda çok aceleci davranırlar.Yüksek seviye sporcularının performans ve gücünü bir anda göstermek isterler, onların kötü bir taklitcisi olurlar.Taekwondoda sürhat ve çabukluk demek çok kısa bir sürede dokuz-on tekniği ardı ardına atmak değildir. Taekwondoda sürhat ve çabukluk tekniği kontra atak yemeden rakibe tekme atabilmek veya rakibin tekniğinin içinde kontra vurabilmektir.Bu aceleci tavır tekniklerin kötü yapılmasının ve sakatlanma riskinin artmasının başlıca sebebidir.
doru.jpg (7015 bytes)ÇÖZÜM:3 Sporcuların antrenmanında yeni bir teknik öğretilirken, öncelikle tekniklerin yavaş ve ağır  olarak icra edilmesini isteyiniz.Hareket tekniğe uyun hale gelince hız faktörünü geliştiriniz.Bu onların bir hareket öğrenirken sabırlı olmalarını ve her şeyi adı adım adım öğrenmelerini sağlar.
yanlis.jpg (7369 bytes)HATA:4 Aşırı ve çok hızlı esnetme:Bilhassa yaşlı sporcular için büyük bir problemdir ama çok sık yapılan bir hatadır.Taekwondoya geç başlamış ve müsabık olma yaşını geçmiş ileri yaş sporcuların esneklik kazanmaları zordur.Bu kişilerin diğer sporcularla beraber aynı esneklik çalışmalarına girmeleri büyük hatadır.Tendon ve kas kliflerinin kopma ve yırtılmalarına neden olunur.Her çalışma sonuda ağrı ve sızılarla salonu terkederlerki buda bir süre sonra taekwondoyu terketmelerine neden olur.
doru.jpg (7015 bytes)ÇÖZÜM:4 Bu kişiler evde veya ofislerinde ayaklarını açma veya diğer esneklik becerilerini test etmeleri salonda ona göre bir çalışma yapmaları gerekir.Eğitmen bu tür sporcuların esnetme eksersizlerini çok iyi ısındıktan sonra ve diğer esnek sporculardan ayrı olarak yaptırmalıdır.Bu esnetme asla kas ve tendonları zorlamamalı ve uzun zaman dilimine yayılmalıdır.Gerekirse ilk planlamada bu tür çalışmalar fazla zorlanmamalı yapılmamalıdır.Çünki üst seviye sporculara özenen bu kişiler ,onları kopya etmeye çalışmakta buda  sakatlanmalarına veya antrenmandan ters verim alınmasına neden olmaktadır.
yanlis.jpg (7369 bytes)HATA:5 Nefeslerini aşırı tutmaları veya nefes alışlarını aşırı abartmaları:Yeni başlayan sporcular bu hatayı sık sık yaparlar ve başları döner ve sersemlerler.Bilmeden enerji seviyelerini azaltmış   ve konsantrasyonlarını bozmuş olurlar.
doru.jpg (7015 bytes)ÇÖZÜM:5 Gevşemek, hareket ederken tekniğin başında nefes almasını ve yumruğun, tekmenin veya blokların  en üst seviyesinde nefes vermesini öğrenmek gerekir.Göğüs seviyesinden değil, mide seviyesinden nefes alıp vermesinin pratiğini sürekli çalışmak ciğerlerimizin tüm loblarının nefes alıp vermeye katılması için özel çalışmalar yapılmalıdır.

yanlis.jpg (7369 bytes)HATA:6 Temel teknikleri öğrenmeden ileri seviye tekniklere çalışmak: Bu önemli hatayı acemi değil çoğu üst seviye sporcuda bile görmekteyiz.Temel hareketleri öğrenmemenin sonucu son derece zayıf yumruklar, tekmeler ve bloklar yerine getirilir.
doru.jpg (7015 bytes)ÇÖZÜM:6 İleri tekniklerin tüm blokları ve temel duruş teknikleri sporculara ısrarla öğretilmelidir.Bu temel pozisyonlar sporculara sıkıcı gelse bilr taekwondonun temeli olan bu prensipten asla vazgeçilmemelidir.Temel teknikler için özel zaman ve çaba harcamalıdır.Temel teknikleri zayıf olan sporcuların bulunduğu bir salondaki çalıştırıcı hiçbir zaman olumlu puan alamaz.
yanlis.jpg (7369 bytes)HATA:7 Çalışamadan önce, çalışma esnasında veya sonrasında çok az su içilmesi: Taekwondocular çalışmaları esnasında çok yüksek aerobik ve anaerobik yüklenmeye maruz kalırlar.Çoğu acemi sporcular, terleyince su kaybının yerine konulması gerektiğini bilmezler.Bilhassa antrenman esnasındaki su alımının gereksiz ve midelerini dolduracağından zararlı olduğunu sanırlar.
doru.jpg (7015 bytes)ÇÖZÜM:7 Çalışmadan önce, çalışma sırasında ve sonrasında sporculara bol su içilmesi telkin edilmeli ve bu antrenör tarafından zorlanmalıdır.Her yarım saatte bir su bardağı dolusu su içilmesi şarttır. Sporculara Çalışma esnasında özellikle su içirtillmeli ve bu şekilde antrenmana alışmaları sağlanmalıdır.
yanlis.jpg (7369 bytes)HATA:8 Gereksiz yere fazlaya kaçmak: Çoğu sporcular bu sıkıntı içine çok düşerler.Torbaya veya eldivenlere aşırı derecede yumruk tekme atarlar, kendilerini gereksiz yıpratırlar.Antrenmanın bir üst sınırı vardır.Gereksiz sayıda çok tekme atmak iyi antrenman değildir.Belli       bir sayıdan sonra tekmelerin ve yumrukların çokzayıf ,çirkin çıkmaya başladığını görürsünüz.Aşırı çalışma beraberinde krampları ve sakatlanmaları beraberinde getirir.
doru.jpg (7015 bytes)ÇÖZÜM:8 Çalışmada fiziksel kapasiteyi aşırı zorlama, ruhi yorgunluk ve bitkinliği oluşturur.Yapılan çalışma  son çalışma değildir.Enerjiyi ilerki çalışmalara saklayarak ve tekniklerde aşırılığı değil doğru yapmayı hedef edinerek çalışma şarrtır.100 tane neoryo-chagi atmak marifet değildir.Çünki tekmeler 25 ten sonra bel seviyesinin üstüne çıkmaz.Bu nedenle 100 tane gereksiz tekme atma yerine 50 tane atmak ama doğru bir teknikle atmak en iyisidir.Ruh sağlığı açısından da bu şarttır.
yanlis.jpg (7369 bytes)HATA:9 Sadece fovori olan teknikleri çalışmak hastalığı: Çalışmada sporcuların önemli hatalarından biride budur.Sporcular iyi yaptıkları teknikleri bol çalışırlarken veya antrenman müsabakalarında kolay bve basit teknikleri çok yaparlar iken, zayıf oldukları, geliştirmeleri gereken tekniklere pek girmezler.Antrenman müsabakaları düz tekmeler üzerine kurulmuş basit müsabakalar olarak geçerki bu sporcunun kendi kendisini aldatmasından başka bir şey değildir.
doru.jpg (7015 bytes)ÇÖZÜM:9 Çalışmalarda her tekniği sağlı sollu ayaklarla iyi çalışmak gerekir.Sporcunun zayıf olduğu teknikler zayıf olduğu tarafıyla( ayağı veya yumruğu) özel olarak belli seanslarda ele alınmalıdır.Antrenman müsabakalarında her tekniği yaparak o tekniğe alternatif tekmelerin ve kontraların ne olacağı önceden bilinmelidir.Çünki gerçek müsabakalarda hiç ummadığınız kontralarla karşılaşabilirsiniz.Antrenmanlarda bu teknikle üzerine çalışmaz işin kolayına kaçarsanız bu sizi müsabakalarda ciddi hezimetlerle karşı karşıya getirir.
yanlis.jpg (7369 bytes)HATA:10 Haftada bir veya iki gün çalışmak: Çoğu sporcular haftada bir veya iki gün çalışma ile müsabakaya hazırlanıyorlar ve kendilerine aşırı güveniyorlar.Şampiyon olmak için böyle basit çalışma süreleri yeterli değildir.Bir  gün çalışılıp altı gün dinlenilmez.Siyah kuşak ve büyükler seviyesinde son derece yetersiz antrenman çalışması başlamakta ,ibüyük sporcular nedense antrenmanları daha fazla kaytarmaktadırlar.
doru.jpg (7015 bytes)ÇÖZÜM:10 Haftada en az 4 gün ,günde 3 saat çalışılmalıdır.Müsabaka öncesinde bu çalışma periyotları arttırılmalıdır.Taekwondoda ilerledikçe çalışma süre ve periyodu artmalıdır.Tıpkı bir öğrenci ünüversite de daha fazla çalışırsa ,taekwondodada böyle olmalı gelişme sağlandıkça çalışma sertleşmelidir.

MÜSABAKALARDA YAPILAN TEMEL HATALAR:

taktik2.jpg (17273 bytes)Müsabakalarda en üst seviye sporcuların bile düştüğü temel hatalar.
yanlis.jpg (7369 bytes)HATA:1 Soğukkanlılığın kaybedilmesi. Müsabaka gününde   sporcular çok duygusal olurlar.Asabi ve sinirlidirler.Kolay alınırlar ve tepkisel hareketleri olur.Tüm spor dallarında böyledir.Ancak taekwondoda bu durumun olması anormaldir ve hata kabul edilir.Çünkü taekwondo bir "Do" sporu larak zaten insanın kendini kontroletmesini öğreten bir yapı arzeder.Diğer spor dallarındaki sporcular için tabi olan bu durum taekwondo veya diğer "do" dallarında hata kabul edilir.
doru.jpg (7015 bytes)ÇÖZÜM:1 Müsabaka ringine çıkarken saygı ve onur kavramlarının önemini aklınıza getiriniz.Yaptığınız sporun bu temeller üzerine kurulu olduğunu hatırlayınız.Size teribünlerden aleyte ve kötü bri tezahurat yapılması dünyanın sonu değildir.Tribünlere uduğunuz ve kulak kesildiğiniz anda moraliniz ve hareketleriniz değişir.Yaptığınız işle meşkul olmanız gerekir.Hakemlerle asla tartışmayınız.hakemlerin verebileceği yanlış kararlara dahi itiraz etmeyiniz.Bu sizin müsabaka seyrinizi bozar.Tek puan için aşırı itirazının ,sakinliğinizin kaybolmasına ve belki bu yüzden dört beş puan daha kaybetmenize yol açar.
yanlis.jpg (7369 bytes)HATA:2 Maçtan önce yemek yenmemesi: Buda çok anlamsın ve sporcuların yaptıkları en büyük hatalardandır.Sporcular büyük turnuvalardan önce yemek yemekten kaçınırlar.Midelerinde yiyecek olmasının kendilerini zayıflatacağını düşünürler.
doru.jpg (7015 bytes)ÇÖZÜM:2 Maçtan iki saat öncesinde hafif yiyeceklerle muhakkak karnınızı doyurunuz.Çünki ilerleyen saatlerde açlık bastırdığınzıda zor durumda kalısınız.Maç aralarındada beslenme uzmanlarınca önerilen besinleri ,enerji seviyenizi yeterli düzeyde tutmak için muhakkak yeyiniz.Bu konuda sitemizdede yeterli bilgi vardır.
yanlis.jpg (7369 bytes)HATA3: Maçtan önce parner eşliğinde çok sert esneme hareketleri yapılması: Buda çok yanlıştır.Maçtan önce çoğu sporcu takım arkadaşı eşliğinde maçtan hemen önce aşırı ısınma hareketi veya aşırı germe ve esnetme hareketlerine girişirler.Bu performansı bozan olumsuz bir davranıştır.Kas liflerine zarar verilir aşırı zzzzorlanma incinme oluşturu.

doru.jpg (7015 bytes)ÇÖZÜM:3 Düşük bir ayarda kendiniz esnetme hareketleri yapın.Aşırı zorlanmadan hafif eksersizi tercih ediniz.Müsabakalar başlamadan vücudunuzu ısıtın.Bunu müsabakalar boyunca sabir turmaya çalışın.Maç aralarında Kaslarınızın esnekliğini kaybetmiyecek basit eksersizler yapın.Yeni ve rakipten gördüğünüz değişik eksersizleri denemeyin.Bildiğiniz basit hareketleri tercih edin
yanlis.jpg (7369 bytes)HATA4: Diğer müsabıklarla maç öncesi antrenman yapma: Maçtan biriki gün öncesinde müsabaka yapmak.müsabaka günü soyunma odasında müsabaka yaparak ısınmak
doru.jpg (7015 bytes)ÇÖZÜM:4 Tekniklerinizi maç esnasında uygulayın.Isınma hareketleriniz hopayıp zıplamak gibi çok basit eksersizler olsun.İyi çalıştı iseniz,maçta başarı gelir.Maç öncesi aşırı teknik yüklenmesi yapmayınız.Zihen kendinizi tekniklere hazırlayınız.Sakın ola maçlardan hemen önce arkadaşınızla müsabaka yaparak teknik çalışmayınız.
yanlis.jpg (7369 bytes)HATA5: Sakatlanmaya rağmen müsabakaya devam etmek: Döğüş sporlarında çok istirakçiyi görmüşümdür.İncinme ve sakatlanmalara karşı sprey desteği ve sargı uygulayarak müsabakaya devam etmek isyiyorlar.Döğüş sporları diğer spor dallarına pek benzemez.Sporcuyu olumsuz etkileyecek bir incinmede müsabakaya devamın anlamı yoktur.Sert ve aşırı sargılama ile maç yapmak taekwondoda asla düşünülemez. Çünki sargı bölgede kan dolaşımını bozarak kısmi karıncalanma oluşturur ve prpormansı çok kötü etkiler.
doru.jpg (7015 bytes)ÇÖZÜM:5 Sakatlandı iseniz maça deva etmeyiniz.Bu hayatın sonu değildir.Kendi ağlığınız ve değeriniz daha önemlidir.Çünki bu sporu yapmak için önünüzde daha uzun yıllar vardı.Bunu basit bir kayıp    olarak telakki edin,iz ve asla üzülmeyiniz.Şansızlığınıza veriniz.Sonuçta vatan kurtarmayacaksınız bir müsabaka kaybedeceksiniz.Ama daha önemli olan sağlığınızı riske atmayacaksınız.Bu kendinize verdiğiniz değer ve önemi gösterir.
yanlis.jpg (7369 bytes)HATA6: Hazırlıksız müsabakalara gelmek: Çoğu sporcular taekwondoya çok istekli başlarlar.Birkaç kemer geçinceye kadar çok istekli ve dedamlıdırlar:ama büyükler seviyesinne gelince antrenmanlar nedense aksamaya başlar.Müsabakalara bile hazırlıksız gelen sporcular vardır.Bilhassa büyüler seviyesinde bu sık raslanan bir hatadır.Yıldız ve genç sporcular daha antrenmanlı ve teknik olmaktadırlar .Bunun sebebi düzenli antrenmandır.Antrenmansız sporcular kilo kaybını mecburen müsabakanın 2-3 gün öncesinden aşırı su kaybederek sağlamaktadırlar.Bu nedenlede müsabaka gününde yetersiz antrenmana bir de vücud direncindeki aşırı zayıflık eklenmektedir.
doru.jpg (7015 bytes)ÇÖZÜM:6 Düzenli antrenman yapınız.Kilo düşmenizi bir ay öncesinde tamamlamalı ve müsabakaya net kilo ile gelmelisiniz.Müsabakalara katılmak için girmeyiin.Başarmayacaksanız ve buna inancınız yoksa iyi bir seyirci olun.Bir taekwondocu figuran olsun diye müsabakaya katılmaz.Ya mükemmel olun yada hiç müsabık olmaya heveslenmeyin.Yenmek yenilmek ayrı şey, müsabakaya laf olsun diye baştan özgüvensiz gelmek ayrı  şeydir.Yaptığınız iş ne olursa olsun, mükemmel yaparak ve o işe saygı gösteriniz.Bir taekwondocu yener veya yenilir ancak taekwondoya karşı saygısız olamaz. Çalışmadan müsabakalara katılmak ve turistik gezi yaparcasına sırıtarak ringi terketmek taekwondoya hakarettir.Yapmayınız daha iyi. Mağlubiyetinden dolayı ağlayan sporculara her zaman hayran olmuş ve takdir etmişimdir.Çünki bunlar hakikaten iyi çalışan ve emeklerinin karşılığını almaya çalışan gerçek manada taekwondo emekçileridir.Akıttıkları her damla yaş taekwondoya verilen emek ve alınterinin bir ürünüdür.
yanlis.jpg (7369 bytes)HATA7: Kuralları bilmemek: Sporcuların çoğu müsabaka kurallarını bilmedikleri gibi yeni gelişmeleride takip etmekten son derece uzaklar.Buda müsabaka esnasında hata yapmalarına , gereksiz itirazlarına ve dolayısı ile motivasyon kayıplarına neden olmaktadır.
doru.jpg (7015 bytes)ÇÖZÜM:7 Salon çalışmalarında tüm detaylar ile kurallar sporculara anlatılmalı, bu konuda özel teorik dersler konmalıdır.Hakem kuralları, müsabaka kuralları, müsabaka öncesi ve sonrası prosüdürler tüm detayları  işlenmelidir.Salonda iken şablon müsabakalar düzenlenmeli,pratik olarak sporcular kendi aralarında organizasyonlar yaparak gerçek müsabakaya hazırlanmalıdır.
yanlis.jpg (7369 bytes)HATA 9: Sporcularda çok kolay gelişen ruhsal ve moral bozukluğu:Puanca geriye düşen sporculardaki büyük hata maalesef budur.Hemen müsbaka başında kaybedilen bir puanın olumsuz etkisini tüm maça yaymak en büyük hatadır.
doru.jpg (7015 bytes)ÇÖZÜM:7 Sporcular antrenörleri tarafından özel eğitime tabi olmalıdır.Kaybedilen bir puanın telafisinin olacağı,sportif bir karşılaşmada avantaj veya dezavantajlar olduğu ve her olumsuzluğa karşı önceden hazırlıklı olunması gerektiği anlatılmalıdır.
yanlis.jpg (7369 bytes)HATA 9: Sporculardaki sosyal ilişki noksanlığı: Sporcular antisosyaller.Farklı bölgelerden gelen sporcuların birbirleri ile kontakları ve ilişkileri son derece zayıf.Bölgeler arası bilgi alış verişi ve kardeşlik duyguları
doru.jpg (7015 bytes)ÇÖZÜM:9  Bu eksikliği kafile başkanları gidermelidir.Her müsabaka döneminde sporcularının birbirleri ile tanışmalarını, kardeş klüp tesisini,kardeş sporcu ilişkilerini kurmaları gerekir.Günüğmüzde çok yaygın olan haberleşme ağının nimetlerini sporcularına aktarmaları gerekir.Müsabakalar esnasında ortak geziler, çay partileri , yemekler gibi sosyal organizasyonlar düzenlenmelidir.