Taekwondo Ruhu

 

ruh.jpg (30287 bytes)Taekwondo ruhunun anlamı
Ruh ve akıl kavramları benzerlikleri itibari ile sık sık birbirine karıştırılıp aynı anlamlarda kullanılırlar.
Ancak, Taekwondo ruhu deyince  insanın düşüncelerindeki maddi olmayan temel   insani değerler anlaşılır. Taekwondo çalışmaları boyuncada bu temel toplumsal, ahlaki değerlerin inşasına ve geliştirilmesine çalışılır.
Taekwondo çalışması süresince kurallı davranmanın getirdiği alışkanlık   ,insanın ruhunda  yavaş yavaş üstün insani değerleri , yürürlükteki yasa ve kuralları ve toplumsal ahlaki kavramları sezme ve onlara uyma yeteneğini geliştirir.
Taekwondo ruhu teknik, artistik ve felsefi ideoloji üzerine kurulmuş olup kişinin nefsi ile mücadelesi
( self-kontrol) sonucu sürekli geliştirilen manevi değer yargılarıdır.
Teknik taekwondonun nihai amacına ulaşılmasındaki başlama noktasıdır.Taekwondodaki tüm kendine özgü ruhi değerler "teknik" ten doğar,gelişir ve mükemmelliğe ulaşır.Ve gelişme safhasındaki tüm olgular ,taekwondo teknikleriyle birlikte kazanılır.Taekwondodaki teknikler aslında vucut ile birlikte, ruhu ve nefsi kontrol etme, yönlendirme ve geliştirme sanatıdır.
Tekniler temel hareketlerden başlayıp, poomse ve Kyorugi gibi üst seviyelere ulaştıkça ,kişideki ruhi olgunlukta aynı şekilde ilerliyerek somut bir biçim ve şekil alır.Her haliyle mükemmel ve olgun bir insan tipi ortaya çıkar.
Taekwondo çalışmasındaki belirleyici faktör tepkisel hareketlerdir.İnsan mecburen bir muhit ve çevre içinde yaşamaktadır.Yaşadığı cevrenin koyduğu bir takım kurallar ve kaideler vardır.Bu yasa ve kurallara karşı sorumluluk içindedir.İnsanlar aynı  muhit içinde birbirleriyle etkileşim içindedirler.İnsanların bu ortamda birbirlerine karşı tepkisel (zıt) hareketlerini mevcut yasalar düzenler ve kurallara bağlar.Ama öncelikli olan kişilerin ruh hallerinde bu duyguların kaybolması ve iyiliğe yönlenmesi daha doğru olanıdır.
Taekwondo ilk başlarda tepkisel refleks çalışmalar üzerine kurulur.Sert bir döğüş sporu gibi zannedilir ve nasıl barışçıl olabileceği sorusu akla gelir.
Ama fiziki gelişimle beraber ulaşılan ruhi olgunluk kişiye kurallı davranılması ve mevcut kurallara uyulması öğretisini birlikte aşılar.Taekwondoculardaki cevresel, ahlaki kurallara uyulmasındaki başlıca etken, çalışmaları boyunca kurallı hareket etme alışkanlığını edinmelerinden kaynaklanır.
Taekwondo çalışması bireysel hareketlarden başlıyarak zaman içinde grup psikolojisi içinde toplumsal hareketlere yönlendirilir.Kişide bireyselcilkten, toplumsal düşünceye yönelen bir ruhi gelişim başlar.Sonunda kişi nefsini değil ,toplum içinde herkesle birlikte yaşamak gerektiğinin ve bunun belli kaideleri olduğunu düşünmeye başlar.Kendini toplum kurallarına göre davranmaya ve çalışmaya zorlar.
Bu kişiyi toplum içinde soğukkanlı ve sakin davranmaya yönlendirir.Taekwondocular en sert müsabakalarda ve toplum içindeki kargaşıklıklarda sdahi çok soğukkanlı ve sakindirler.Asla tepkisel (nefsi)  hareket etmezler, ani ve düşüncesiz hareketlerden kaçarlar.Her davranışlarında kural ve toplumun kabulleri içinde bir eylem vardır.Bu sebeplede hata yapmaları azalır.Nefsi kontrol ve her hareketi kurallı ve ahlaki yapma isteği taekwondo çalışılmasında ulaşılması hedeflenen noktadır.
her olumsuz bir eylemde alçak gönüllü ve tavazu sahibi olmanın korku ve çekinme ile izahı olamaz Çünki taekwondocu pratik döğüş tekniklerini bildiğinden bu söz konusu değildir.
Taekwondo pratiğinde ruhi gelişimin amacı akli melekeleri iyiye yönlendirme yatar.Akıllı insan iyi ve mükemmel bir insan değildir.Dünya süper zeka ve çok akıllı katiller, hırsızlar ve zalimlerle doludur.Akıllı insan olmak iyi olmanın şartı değildir.Akılı,ruhi meleki hasletlerle doldurmak ve öyle kullanmak gerekir.
Başınıza gelebilecek olumsuzluklarda en doğru şekilde davranabilmek için belli kurallar vardır.
Birincisi vucudunuz yapı itibariyle başınıza gelebilecek teklikeyi berteraf edecek donanımda olmalıdır.(Bu taekwondonun teknik boyutudur)
Olayı bir anlık refleks tepkiyle değerndirmek değil sabrederek sadece akli değil ruhi melekelerlede değerlendirmek ve ona göre hareket etmek gerekir.(Bu taekwondonun felsefi boyutudur)
    Size bağırıp çağıran, küfreden ,saldırgan bir insanı öldürmekte bir akli metoddur.Elinizde silah var.Vay benim namusuma dil uzatanın deyip bir kurşun sıkabilirsiniz.Bekli o yaşamaya devam eder ama siz 20 sene cezaevinde yatarsınız.Belki adamı öldürür ama sonunda bir kelime için ömür boyu vijdan azabı çekersiniz.Toplumda bu tür bir incir çekirdeğini doldurmayacak meseleler yüzünden nice canlar ölüyor.
Ama aklınızı ruhu melekelerle yönlendirirseniz.Belkide tek bir kelime ile bile rakibinize ağır bir darbe vurabilirsiniz.
  Bir insana -"kel,kabak" derseniz sizle tartşmaya girer ve kavga eder.
ama -" Vay kardeşim demek hayat mücadelen ne zorlu geçmiş.Başında saç kalmamış derseniz" size ballandıra ballandıra kelliğini anlatmaya başlar.
Kaba bir insanı bazen tekbir kelime bile nakavt eder.
Bunun için ilk önce kendine güven(teknik gelişim), sonra sabır tevazu alçak gönüllülük ve karşıdaki insanı hatasıyla kabul etme ve onun iyiliğini düşünme duygusu gerekir( felsefi,ruhi düşünce)
İşte taekwondo insandaki nefsi emmarenin( kendini düşünen ve bencil olan nefsin), terkedilerek Allahın hoşnut olduğu ve toplumun faydalandığı ruhi yapılanmanın tesisine çalışan metodlardan biridir.
Taekwondocuların farkına bile varmadan toplum içinde yararlı ,çalışkan,hizmete koşan,alçakgönüllü ve tavazu sahibi olmalarının sabretmeleriniz ve azşmlerinin temelinde ,taekwondonun bu nefsi terbiye çalıuşmaları yatar.
Çoçuklarınızı taekwondo çalışmalarına yollamak ile elde edeceğiniz kazanç madalya değil bu mükemmel ruhi gelişim olmalıdır.