Taekwondoda Grup Çalışması

Taekwondo sadece  dövüş tekniklerinin gelişimi ile ilgilenen bir dal değildir. Aynı zamanda karakter gelişimi ve toplumla da ilgilenen bir yapı arz eder.
Bir kadın akıl hasta hanesinde gezerken bahçede 100 tane akıl hastası  için  sadece 3 koruma görevlisi olduğunu görünce hayretle sordu:
 -" Bu kadar çok delinin size saldırıp zarar vermesinden ,kaçmasından korkmuyor musunuz?"
Tabi ki koruma görevlileri net cevap verdiler :
-" Hayır çünkü deliler birlik olamaz"
GÜÇ VE KUVVET BİRLİKTEN DOĞAR
Taekwondo ekip sporudur.İyi bir takım oluşturulmaz ve grup bilinci yerleştirilmez ise , ferdi başarılarda asla gelemez.
Taekwondoda gurup çalışması , gurubu oluşturanların tek tek ferdi çalışmalarından çok daha verimli ve faydalı sonuçlar doğurur.
Gurup oluşumu kişilerin karşılıklı olarak birbirlerini onuruna saygı duymaları ve kişiliklerine değer vermeleri ile gelişir.
Gurup içinde her fert şöyle düşünmelidir.
    "Eğer bir şey kötü gitti ise sebebi benim"
    "Eğer bir şey iyi-kötü arası idare ederse sebebi biziz"
    "Eğer bir şey gerçekten güzel gitti ise sebebi arkadaşlarımdır"
Bir gurupta fertlerin söyleyebilecekleri erdemli sözler:
     "Evet hata gerçekten bende idi"
     "Mükemmel bir iş yaptın harikasın"
     "Bu konuda bana tavsiyen nedir?"
     "Hadi birlikte çalışalım"
     "Teşekkür ederim"
     "Biz"
      Bir gurubu oluşturan fertlerden yukarıdaki sözler sık sık çıkıyor ve gurubun ortak dili oluyorsa.O taekwondo takımı mükemmel başarılara imza atacak demektir.
Taekwondo -gurubunu ayakta tutan en önemli unsur yukarıdaki gibi fertlerin birbirleri ile nazik ve kibar iletişim kurmasıdır.
Bir miktar hava bir şey ifade etmez ama araba lastikleri içine korsanız arabanın rahat ve hızlı gitmesini sağlar.
Tatlı ve latif iletişimde, gurubun gücünü ve devamlılığını sağlar.

Taekwondo öğrencilerinin bir grup içinde takım çalışması oluşturmaları:
-Her sporcu takımın bir parçası olduğunu bilir.Kendi olmadan takımın ,takım olmadan kendisinin olmayacağının bilincine varır.Kişide güncel hayatındaki toplumsal veya sosyal şuur anlayışı gelişir.
-Her sporcu diğer sporculara yardım etmesi gerektiğinin şuuruna varır.Kişideki yardımseverlik duygusunu geliştirir.
-Grup şuuru fertler arasındaki iletişim ve etkileşimi hızlandırır.Kişinin toplumda diğer fertlerle kolay arkadaşlık ve ilişki sağlama yeteneklerini geliştirir.
-Her öğrenciyi birbirine bağlı yapar.
-Dahili müsabakalar hataları en aza indirerek sporcuları yapacakları resmi müsabakalara hazırlar.Bu müsabakalarda hayanız en az şekilde yapılmasını sağlar
-Müşterek amaçlar oluşturulur ve bu amaçlar birlikte çalışma ile aşılabilir
-Bir kişinin başına gelen acı ve keder paylaşılır ve birlikte def edilir.
-Gurup çalışmasında bir kişinin izole olup ferdi hareketler sapması engellenir.Oto kontrol mekanizması gelişir.Kişi gurup içinde kötü alışkanlıklara sapmaktan kurtulur. Çünkü kendini uyaracak arkadaş gurubuna sahiptir.
   Her taekwondo çalıştırıcısı ,her öğrencisinin  sahip olduğu farklı doğal yeteneklerinin farkındadır.Kuvvetleri, çeviklikleri, koordinasyon yetenekleri, algılama durumları gibi her özelliklerinin bilincindedir.Öğrenciler topluca taekwondo temel hareketlerini öğrenirken, eğitmen onları "fiziksel yetenek ve kabiliyetlerine , yaş ve algılama seviyelerine göre guruplara ayırtır.Eğitmenin tespit ettiği bir gurup her öğrenci için seçilebilecek en ideal guruptur.Bu gurupta öğrenci ferdi yetenek ve becerilerini gurup ile hep beraber öğrenmeye ve geliştirmeye başlar.Bir öğrencideki farklı bir beceriyi , aynı seviyede olduklarından diğer öğrencilerde hemen kaparlar.
Bu asla bir sporcuda zafiyet var anlamında değildir.Gerekirse büyük yaş bir sporcu taekwondoya yeni başlamışsa minik bir sporcu ile birlikte aynı antrenman ve temel teknikleri çalışabilir.Eğitimde yaşın değil bilginin önemi vardır.Belli seviyeye ulaşmamış bir sporcunun aynı yaşta diye, yüksek kalite sporcularla birlikte antrenmanı demek eğitimi katletmek anlamına gelir.Çünkü böyle yapmakla  o kişinin daha kolay öğrenmesi değil, moral bozukluğu ile taekwondoyu terk etmesine neden olunur.Bu nedenle taekwondoda gurup çalışmasında yaş faktörü ikinci plandadır.Bir sporcu kendinden çok küçük yaştaki veya daha büyük bir sporcu ile kendini aynı gurubun bir ferdi olarak hissetmeli ,arada hiç bir fark görmemelidir.
   Taekwondo çalışması "gurup" halinde yapılmazsa başarılı olamaz.Hiç bir sporcu taekwondoda ferdi çalışma ve yetenekleri ile belirli yere gelemez.Başarılı olan sporcular her zaman için çok iyi partner arkadaşlarına sahip olan sporculardır.Grubun taekwondo kalitesinin yükselmesinde de karşılıklı yardımlaşma şuuru esastır.Bir sporcu kendine yardım edildiği kadar , başkalarına yardımı görev bilmez ise başarılı olamaz.Ne kadar üst seviye sporcu olursa olsun, arkadaşlarının başarısını değil kendi geleceğini düşünür ve bencil davranırsa, grup çalışmasının verimini asla alamaz.Bir mili sporcu bile gerekirse salon çalışmasında gurubun alt seviye sporcularına eldiven tutmalı ve onlara gerekirse torba vazifesi görmelidir.Antrenman yapma kadar antrenman yaptırmasını da bilmelidir.Bir trenin vagonlarından birinin arızalanması demek nasıl trenin hedefe varmasını zorlaştırırsa, grup psikolojisinin zaafa uğraması da  taekwondoda başarıyı zorlaştır.Salonlarında başarıyı yakalayıp milli olan çok sporcu, üniversite hayatına gidip , yani gurubundan kopup ferdileştiği zaman çok sıkı çalışsa bile başarısızlıklarla karşılaşmışlardır.Eğer arkadaşlarının teknik ve becerilerinde bir hata varsa bu hatanın biraz azı veya çoğu kendinde de vardır.Çünkü uzun süre aynı grup çalışması işçinde olan sporcularda ortak beceriler kadar , ortak hatalarda oluşabilir. Bunun telafisi yine aynı grup  birbirlerine çok yardımcı olmaktan geçer.Ferdileşen sporcuda bu hataların telafisi olmadığından, yanlışlar doğru olarak algılanıp sürekli yapılmaya başlanır.
  Bir sporcu antrenman sorumluluğunda beraber çalıştığı arkadaşlarını düşünerek hareket etmelidir.Antrenmanlarını aksatması veya antrenmana gelişlerdeki düzensizliğin, grubun ortak çalışmasını da sekteye uğratacağını iyi bilmelidir.Kendini , kendi olarak değil bir bütünün ayrılmaz bir parçası olarak görmeli, kendi yoksa gurubunda oluşmayacağının şuurunda olmalıdır.
  Her sporcu grup arkadaşları için bir moral faktör oluşturmalıdır.Onları çalışmaya sevk etmek, devamlılıklarını sağlamak, başarılarında taktir etmek, yenilgilerinde üzüntüsünü almak konusunda bir psikolog inceliğine ve kibarlığına sahip olmalıdırlar.Bir birleri ila olan arkadaşlıkları sadece salon içinde değil güncel hayatta da devam etmeli iyiliklere yönlendirme ve hatalardan alıkoyma konusunda birbirlerini uyarmalıdırlar.Çünkü sporda başarı sadece salon içi değil salon dışı hayatta da bir düzen ve terbiye ister.
  Grup arkadaşları kendi aralarında oluşturdukları tasada ve sevinçte bir olma şuurunu hayatları boyunca devam ettirmelidirler.