Taekwondo hakkında kafa karışıklığına yol açan
sorular ve cevapları

Tartışmanın odak noktası
"Taekwondo formları yakın zamanda oluşturulmuş ,basit  uygulamalardır ve durmadan değiştirilmektedirler. Bu noktadan hareketle taekwondo formları bir değer ifade etmeyen Tarihi bir değeri ve anlamı olmayan sonradan ortaya konulmuş sıradan basit hareketlerdir."
Evet burada bir doğruluk payı olabilir.Taekwondo formları sonradan  kurallı hale getirilmiş ve arasıra gözden geçirilip düzeltilen şekillerdir.Burası açık bir noktadır.Ancak bu formların saçmasapan ve değersiz olarak tanımlamak çok anlamsızdır.
    Bundan 20-25 yıl önce taekwondo terim olarak Güney korede bile pek bilinmiyordu.Koredeki çalıştırıcılar bile bu döğüş sanatına "Korean Karete " diyorlardı
Son 20-25 yıldır döğüş sanatçıları ve hemen herkes bu terimle (Tae Kwon DO) tanıştı ve bunu bir spor dalı ve savunma sanatı olarak kabullendi.
Yeni popularitesine karşın, taekwondo yinede çoğu bakımdan yanlış anlaşılmıştır..Döğüş sanatçıları billahsa bu stil konusunda çok yanlış anlaşılmalar içinde olmuşlardır.
Bu yanlış anlamalar için başlıca 2 sebep vardır.Birincisi; Taekwondo içindeki bazı insanlar sürekli olarak alt sitiller keşfettiklerini ileri sürerek cidden kafaları karıştırdılar.Tıpkı karatede birsürü alt sitiller oluşturulduğu gibi bu alışkanlığı taekwondoya taşıdılar.Farklı kişiler farklı yorumlar getirerek taekwondoyu faklı kore stilleri şeklinde bölümlere ayırdılar. Taekwondo tek merkezden idare konumunu kazanamadı.Teorik olarak pek farklılık olmasada pratik uygulamalarda farklılıklar doğdu. Bir Jodo bir güreş veya bir box gibi tek merkezden yönetilen ve kuralları belirlenen sistem haline gelmedi.
Türkiye Taekwondo Federasyonu WTF 'ye bağlı olsada ve WTF Dünyadaki en gelişmiş organizasyon olsada ,farklı diğer organizasyonlarda vardır.Bunlarda ciddi üyeye ve potansiyele sahiptirler.
İkincisi ve en önemli sebep ;Taekwondo ile ilgili kemer sistemlerindeki derecelendirmelerdir.Bu derecelerin güney kore derece sistemine getirilmesi kafaları karıştırmıştır.Çoğu insanlar döğüş sanatlarında elde edilecilecek en üst seviyenin siyah kuşak olduğunu ve bunun uluslararası bir kategorilendirme olduğunu düşüne dursunlar, bu taekwondo için gerçek değildir.
Taekwondoda Siyah kuşaktaki ilk derece yeterli temel çalışma serilerine başlamak için basamak noktasıdır.İkinci vr üçüncü siyah kuşak dereceleri bile taekwondoda "ustalığa" değil gelişmiş çalışma ve teknik becerilere sahip olma anlamıına gelir.
Güney korede en az siyak kuşak 4, derece sahip olmalısınızki bir eğitmen olabilesiniz ve değer ifade edesiniz.Ve 5, derce siyah kuşak olursanız büyük üstat veya baş çalıştırıcı olmaya hak kazanırsınız.
Her ne kadar birinci ,ikinci veya üçüncü dan seviyesinde olanlarda düşük seviyede birer öğretici konumunu alabilselerde asla taekwondo hakkında herşeyi bilen birer usta olarak göz önünde tutulmazlar.
Taekwondo hakkındaki bilgilerin çoğu belli stillere çalışmış insanların aktarmalarından elde edilir.Ama malesef ki dünyada taekwondoya emek vermiş ve stil sahibi çoğu değerli insanın henüz siyah kuşakta bir derecesi bile yoktur.
SONUÇ OLARAK: Kemer derecelerindeki bu zorlama ve Güney korenin bu konudaki tekelciliği dünyada  kemer seviyesiyle ilgilenmeyen bireysel çalışmaları arttırmış ferdi stiller ve bilgiler doğmaya başlamıştır.Aslında Güney Korenin amacı taekwondoya kalite ve seviye kazanmandırma gayretindendir.Ama işin zorlaştırılması ferdi çalışmaları arttırmış dolayısıylada yanlış anlaşılmaları çoğaltmıştır.
Eğer taekwondoyu algılayışınız 4, siyah kuşak taekwondoo derecesinden az dereceye sahip çalıştırıcılar nezaretinde gelişmisse taekwondo hakkında bir takım yanlış bilgilere sizde kapılabilirsiniz.
aşağıda taekwondo hakkındaki 10 yanlış anlama ve uygulamayı  sayacağız.
1-Taekwondo tarihi bir kore döğüş sanatıdır görüşü tamamen doğru değildir.Taekwondo 40-50 yıldır populer olmuştur.Tarihi derinliğe bakarsanız "taekwondo" diye bir terim göremezsiniz.2000 yıl önce Güney Korede bir takım döğüş sistemlerinin varlığı kanıtlanmıştır.Ancak Taekwondo diye bir tanımlama söz konusu değildir.Bugünkü taekwondo döğüş teknikleri o zamanın stilleri içinde vardı ama çok değişik döğüş teknikleriyle karışık halde idi .Aynı teknikler diğer uzak doğu ülkelerindede vardı.2. Dünya savaşına kadarda herhangi bir gelişim ve farklılaşma içinde olmadı.Taekwondonun değişik bir stil olarak ortaya çıkışı ve gelişimi 2. Dünya savaşından sonradır.
Çünki bu tarihte Kore Japon birlikleri tarafından 1945 kadar 40 yıldır bir işgal altında idi.burdan hareketle kore döğüş sanatlarının Japon tekniklerinden etkilendiği sadece koreye ait olmadığı varsayımıda ortaya çıkabilir.Bu dönemde Kore döğüş sanatları tam olarak Japon stillerini taklit etmesede onlarden geniş ölçüde etkilendi .
Sonuç olarak Taekwondo aslında japon ve kore döğüş stillerinin birbirirni kore işgali sırasında etkilemesiyle gelişen ve son 50 yıldır gelişim gösteren karışık bir döğüş sistemidir.Ancak köklerine ve bazı izlerine  2000 yıllık kore tarihi içinde rastlanabilir.
Taekwondo formlarını sürekli değişmekte ve yenilenmektedir..Bir sabitliği yoktur.Tüm değişiminide son 50 yıldır yaşamaktadır.
2-Taekwondo bir döğüş sanatı değil döğüş sporudur şeklindeki yanılgı.
Aslında taekwondo hem bir döğüş sanatı hemde döğüş sanatları tekniğinden uyarlarmış bir uluslararası döğüş sporudur.Taekwondo terimi aslında hem bir spor dalını hemde aynı zamanda döğüş sanatını ifade etmek için kullanılır. Taekwondonun bir spor dalı olarak popülerleşmesi onun bir döğüş sanatı olduğununu ikinci plana itmiştir.Buda hatalı yorumlara yol açmaya başlamıştır.Aksine taekwondo çok önemli bir self -defans(savunma) sanatıdır, sistemidir.El, ayak, dirsek,diz ,nokta vuruşları, kasıklara ve göze saldırılar yapan, eklemleri kitleyen,fıtlatma ve sürüme teknikleri olan bir kople döğüş sistemidir.Ancak son yıllardaki müsabaka popularitesi ,hele olimpik spor olması kurallarının sıkı olmasına ve yumuşatılmasına neden oldu. Dolayısıyla teknikleride sertlik ve şiddetten uzaklaşarak yumuşatıldı ,self defans özelliği ikinci planda kaldı.
Müsabakada geri tekme atan ve bu arada düşen bir sporcuya puan verilir.Ama bunun self defansta bir değeri yoktur.Çünki geri tekme atan kişi yere düşünce saldırgan gelir onu alteder.
Tabi olarak Müsabakalardaki bu yumuşaklık ve esneklik  kimi döğüş ustalarınca bunun sadece bir spor olabileceği bu esneklik ve tavizle asla self defans yapılamıyacağı izlenimini doğurdu.
3-"Taekwondo tekmeleri üzerinde çok vurgu yapılan,g enelde yüksek, saldırganı tedbir almaya itecek şekilde göze çarpan, belirgin tekmelerdr ki self defans değeri azdır."şeklindeki yanlış kanaat
Evet şurası bir gerçektirki taekwondoda tekmeler belirgindir.Hangi saldırıda hangi tekniğin yapılacağı belli olan vurgulu tekmelerdir.Ama şunu idafe edelim ki tekme teknikleri ne kadar zayıf ve belirgin olursa olsunlar herzaman için yumruk tekniklerinden daha güçlü ve etkili olurlar.Yumruklar üzerine kurulmuş döğüş sanatları self-defans sistemi oluyorda ,ayakların etkisi ve gücüne dayalı olan taekwondo nasıl etkili self-defans sistemi olamıyor anlamıyorum.
Yüksek ,döner ,göze çarpan tekmeler taekwondonun önemli parçalarıdır.Belki self defans maksadıyla kullanulmaları gerekli olmayabilir.Saldırgan daha basit ve risksiz tekniklerle alt edilebilir.Ancak, hedefin belden aşağı kısmına  çabuk ve güçlü tekmeler  taekwondo okullarınde self defansın önemli bir parçası olarak öğretilirler.
4-Taekwondo çok az ve basit el teknikleri içerir.Bu basit el teknikleriyle savunmasız olarak güçlü saldırganın içine penetrasyon olmaz.Oysa taekwondo çalıştırıcıları sizden tekme atan rakibin içine penetrasyonunuzu ister
Her ne kadar çalışma stratejileri okuldan okula değişsede ,çoğu taekwondo çalıştırıcıları  öncelikle öğrencilerinin atak tekniklerinin gelişmesi için yoğun çapa harcarlar.Çünki insanlar tüm işlerinde gelellikle ellerini kullanırlar.Ayaklarını sadecece yürümek ve koşmakta kullanırlar.Günlük yaşantımızda el hareketlerimiz ve işlerimiz ayaklarımızdan daha fazladır.Bu nedenle taekwondo çalışmalarında özellikle yeni başlayan ve orta seviyedeki sporcuların ayak tekniklerine ve bilhassada ayak tekniklerini her iki (Sağ ve Sol) pozisyondada yapılmasına daha çok yer verilir.Çünki el tekniklerini öğrenmek ve uygulamak çok kolaydır.Çünki eller ve kollar zaten günlük hayattaki çalışmadan dolayı buna müsaittirler.
Ancak bilhassa ilk yıl boyunca el teknikleri sürekli şekilde öğretilir.Ancak tercih edilen teknikler genelde ayak teknikleri olur.
Ayak teknikleriyle savunma ve saldırı teknikleri öğretildikten sonra ,tamamlayıcı olarak el,dirsek v.s savunma ve saldırı teknikleri verilir.
En büyük yanlış anlama taekwondo yapanların ayak tekniklerinin iyi olduğu ama el teknikleri hakkında birşey bilmedikleridirki çok yanlıştır.Belki yeni başlayanların el teknikleri ayaklarınkine göre zayıf olabilir.Ama ilerliyen kuşaklarda el teknikleri en az diğer döğüş sanatları stillerinde olduğu kadar etkili ve seridir.
Tsaekwondoyu ayak tekniklerine dayandığı için zor kabul edenler bunu sadece gançlerin ve atletik yapıda olanların becereceğini,diğer döğüş sanatlarının ise el tekniklerine sahip olduğundan yaşlılarca kolayca yapıldığından her yaşa hitap ettiklerini söylemek tutarsız bir görüştür.Taekwondo en az diğer stiller kadar el tekniklerine önem ve yer verir.
5-"Taekwondo çalışmaları taekwondo salonlarında her şeye rağmen hemen hemen aynı basma kalıptır.Tüm taekwondo salonlarında aynı stil kore döğüş sanatının  temeleri vurgulanır.Ünüformalar bile aynıdır.Buda sıkıcıdır".
Bu taekwondonun diğer döğüş sanatlarından en bariz farklılıklarından biridir.Diğer döğüş sanatlarında her salonun çalıştırıcısının arzusuna göre değişik stiller ve giyisiler vardır.Ama taekwondo bir dünya sporudur.Ve olimpiktir.Taekwondonun dünyanın her yerinde birlik sağlaması çalışma organizasyonunun bir başarıdıdır.Başıboşluk olmadığının bir göstergesidir. Farklılılar gösterip taekwondodan ayrılan stiller başarıya ulaşamamış kısır kalmışlardır.
6-"Taekwondo diğer döğüş sanatlarına göre daha az etkilidir".iddası
Tüm çalıştırıcoılar kendi stillerinin her zaman en iyi olduğunu düşünürler.Gerçek şudur ki her döğüş sanatları öğreticisi ,sporcularının akli ve fiziki melekelerini geliştirmek ve en üst seviyeye çıkarmak ister.Hedef ve gayeleri aynıdır.İyi çalışılırsada hepsinden sonuç alınır.Buradan hareketle Taekwondo diğer döğüş Sanatlarına göre ne daha iyidir nede daha kötüdür.Şu andaki avantajı olimpik olması ve sporcusuna olimpiyat imkanı vermesidir.Tabi tawkwondo hakkında yüksek dönerli vetekniğe çok yer veren zor tekmeleri olduğundan self defans değerinin diğerlerine göre daha az değeri olduğu iddaa edilebilir.Fakat hangi öğrenci çok sert etkili ve teknik hareketleri öğrenip yapmak istemezki.
7-Taekwondonun tekmeler üzerine kurulmuş olması gençlerin ve atletik  bu işe rağbetine yol açar.Salonlarda bu vasıflara sahip olamyanlar bu sporu bir süre sonra terkeder.
Şunu söylemek lazım.elbette taekwondo teknik kapasitesi yüksek tekmelere kuruludur.Bazuılarını icra etmek gerçekten çok çalışma ister.Ama taekwondoda her ytaş grubuna göre tekme teknikleri vardır.Herkesten aynı teknikler istenmez.Taekwondo çalışmaları yaş gurublarına göre, müsabık olup olmama durumuna göre ve sezonun ölü sezon olup olmamasına göre bile değişir.40 yaş üzeri sporculara değişik te,kolay teknikler verilir .Fiziksel kapasiteleri zorlanmaz .Savunma pratikleri ve sağlıklı yaşama yönelik çalışmalar yaptırılır.Çünki onlardan müsabık olarak faydalanılmayacaktır. Öğrencilere her teknik hemen hemen verilir ama hepsinden o tekniği kusursuz yapmaları istenmez. Kapasiteleri ve yaş gurubuna göre verimlilik aranır.Her antrenör bu basit gerçeği bilir.Taekwondo gayret ve çabaya değer verir .Fiziksel üstünlük ve yetenek aramaz.Taekwondoda çoğu yaşlı insan sonradan dan dereceleri elde etmiştir.Bu şekilde 40 yaş üzeri çok kişi vardır.Bunların teknikleri belki ilk başlayan genç sporcular kadar olamaz .Ama çabalarının ve taekwondo sevgilerinin karşlığını almışlardır.Salonlardada büyük değer görürler ve hayat tecrübelerinden tüm genç sporcular istifade ederler.Taekwondo salonunda genç ve yaşlı, kız ve erkek, zayıf ve kuvvetli sağlam veya özürlü ayırımı asla olmaz herkes ailenin fertleri gibi bir değer ifade eder.
8-Tüm taekwondo organizasyonları kendilerini taekwondonun resmi temsilcisi göstermek içinb kıyasıya bir müdcadele ediyorlar.Buda kafa karışıklığına yol açıyor.Dünyada uluslararası veya bölgesel bisürü taekwondo kuruluşu var.Bunlar WTF ve ITF diye iki ana gurupta kıyasıya mücadele ediyorlar.
Şu anda Dünya olipiyat komitesinin tanıdığı kuruluş WTF dir ve tek gerçek kuruluş olma yolundadır.ITF daha öncede kurulmuş olsa politik sebepler ve amaçlardan dolayı gerçekliğini zaman içinde kaybetmektedir.
9-Taekwondo formları(poomse) çok basit sonradan bulunmuş değer ifede etmiyen formlardır.Gösteri olarak el ve ayak tekniklerine oturtulmuş olsada pratikte o el ve eyak tekniklerini birlikte kullanma şansı olmaz .Self defans değeri yoktur.
Evet poomseler yeni formlardır ve arasıra değiştirilmektedir.Bu onların değersiz olduğu anlamına ve değer ifade etmediği anlamına gelmez.Sürekli bir arayış ve el ve ayak kombinasyonunu birlikte yapmaya çalışma gayreti vardır.Mükemmelliğede böyle ulaşılır.Self defansta Ayak ve elleri birlikte kullanabilme esas maharet olmalıdır.Aksi taktirde self defans dediğiniz nedir.O kadar basitleşecekse yanınızda tabanca taşıyın.Poomselerin amacı tamamen taekwondodaki bu self defans zafiyetini ortadan kaldırmak için konulan ve dsüreklilik arzettirilmeye çalışılan formlardır.Zamanla mükemmelliğe uyşlaşacaktır.Sürekli değişmesi yenilenmesi zafiyet değil yeniliklere ne kadar açık olduğunun göztergesidir. Zaten bu değişim tüm döğüş sanatlarında vardır.