“DO PRENSİPLERİ”

             Do yol, prensip anlamına gelir. Do, iyi karakterli, kötülük düşünmeyen , hisleriyle hareket etmeyen, iyilik sever, haksızlığa uğrayanları koruyan anlamındadır.

 Do felsefesi, maharetli hareketlerin fiziki olarak kullanılmasından çok daha fazla anlamlar taşır. Onun için Do kendini tam bir disiplin altına alma fikir ve ruhunu asil bir ahlak ile yeniden techiz etme idealini taşıyan düşünüş ve anlayış şeklidir.

Bugün Dünya’da binlerce insan fiziksel gelişmeleri yanında ruhsal gelişmelerini de Do felsefesine göre yapmaktadırlar. Buna göre Do başlı başına bir inanış yolu olup, tüm zamanlar boyunca gerek organların sağlıklarını tek tek artırmak ve vücudu iradenin tam kontrolü altında güçlendirmek, gerçek mücadelede de ilk prensip olarak yerini koruyacaktır.

Do aynı zamanda da disiplinli bir mücadele üzerine kurulmuş eğitim metodudur. Do’da disiplin, fizik kanunları, anatomi, fizyoloji ve felsefe gizlidir. Bu nedenledir ki en üst düzeye ulaşabilmek için Do’ya bir ibadet gibi felsefesine ve disiplinine gönülden inanmak gerekir.

Amaç, prensiplere sadık kalarak Do ile  en iyi hale gelmektir.

 Metin DALGIÇ  3. Kademe Antr. 6. Dan