"Siyah Kuşak takarken mücadeleci Kimliğimiz"
 

Teknik bilgi yalnız başına yeterli değildir, mücadeleci sezgisel tekniklerde de başarılı olmalıdır. Mücadele sanatları o zaman bedensel mükemmelleşme ve ruhsal aydınlanma yolu olur.

Mücadele sanatları tam olarak anlaşıldığında iki insan arasında bir yenişme, alt etmek, kendi üstünlüğünü kanıtlamak, karşısındakine zarar vermek yönteminden çok daha farklı ve başka bir şey olduğu anlaşılır.

Mücadele sanatları tam uygulandığında kişiyi zihinsel dinginliğe, ruhsal bütünlüğe ve kendine güvene ulaştıran ruhsal bir yoldur...

        Mücadele sanatlarının amacı kişiliği geliştirmektir... Kişinin kendini öfkeden, yanılsamalardan ve sahte isteklerden arındırmasıdır. Sağlıklı bir beden ve dingin bir ruha sahip olmak için önce bedenimize ve ruhumuza özen göstermemiz ve onları tanımamız gerekir. 

        Mücadele sanatları bize kendimizi tanıma imkanı sağlar ve bu sanatlarda ustalaşmak ise bedenimiz, zihnimiz ve aklımızı doğru şekilde kullanmayı öğretir bize.

        Mücadele sanatları bedensel ve ruhsal gelişimi tamamlar. Bedeniniz doğru bir şekilde çalışmayı öğrendikçe yaşam gücünüz de artacaktır.

        Sindirilme süreci olan siyah kuşak derecesine geçenler oturdukları sofradan (yaşayacakları hayattan) ancak açgözlülük yapmamak üzere azmedebilecekleri kadar pay alırlar.

 Metin DALGIÇ  3. Kademe Ant.  / 6. Dan