“Kİ” Enerjisi

Evrenin insanlara verdiği sonsuz güç, hepimizin içinde var olan Ki enerjisidir. Ki tüm canlı, cansız varlıklarda olan bir enerjidir. Madde’de bu enerjilerin yoğunluk halidir. Bu enerjilerin vucuttaki merkezi karın çakrası (hara) yada tien denilen yerdir.  Burası göbeğimizin 3-4 cm altındaki bölgedir. Hemen hemen her kültür Ki enerjisini şu ya da bu şekilde kendilerine göre açıklamıştır. Hindistan'da adına Kundalini, Çin'de Chi, Kore’de Ki diye anılmıştır.

Ki enerjinizi güçlendirmek yaşamınızda çok büyük değişikliklere neden olacaktır. Yaşamınızda bedensel güç, dayanıklılık, mutluluk ve başarı istiyorsanız evrensel Ki ile bütünleşmek için çalışmalısınız.

Evrensel Ki ile bütünleşmek için zihin ve bedeni birleştirmek şarttır. Zihin ve bedenin bütünleşmesi bir binanın temeli, bir ağacın kökleridir. Bir gökdelen ancak sağlam bir temel üzerine inşa edilebilir. Uzun, sağlam bir meşe, güçlü bir kök yapısı olmadıkça sadece şiirsel bir düşüncedir. Modern insanın yanılgısı, kökler oluşmadan çiçekler üretmeye çalışmasından kaynaklanmaktadır.

 Ki yi elde edilecek bir şey olarak düşünmemek gerekir. O sadece fark edebileceğimiz bir şeydir. Doğru eğitimle artırılabilir, daha doğrusu kontrollü olarak yoğun kullanılabilir, fakat asla yaratılamaz, çünkü zaten vardır. Ki olağandır ve onu geliştirmek de olağandır. Ki bir madde değildir bir var oluş durumudur. Ancak fiziksel bir var oluştan çok manyetik bir alandır. Bilindiği gibi manyetik alanların etkisi ölçülebilir, fakat alanın kendisi ölçülemez.

 Evrendeki kusursuz uyum ve dengenin bir ifadesi olan ying yang kısacası birbirini tüketen, birbirini kovalayan, birbirine dönüşen, birbirine dönüşen, birbirini doğuran, birbirini besleyen ve birbirine yardımcı olan ikili zıtlıkların dönüşümü yani bir anlamda devr-i daimi ifade etmektedir.  Çin kültüründe, binlerce yıl öncesinden beri kullanılan bir simgedir. Özellikle uzakdoğu ülkelerinde benimsenmiştir. Günümüzde Kore bayrağında yer almaktadır. Hayatın anlamı olarak kabul edilir ve Taoculuğun simgesidir.

 Evrenin dolaşım sistemini kanını canını ona hayat veren enerjinin kaynağını ifade eder. Tüm evren bir dairenin içerisinde hareket eder, zamanla başladığı noktaya  döner ve devrini tamamlar. Böylece sonu gelmeyen devinimlere devam eder. Gecenin gündüzü, gündüzün geceyi kovalaması veya doğurması, yazın sonbahara sonra da kışa, kışın ilkbahara ve sonrada yaza dönüşmesini anlatır.

    Beyaz gündüzdür, erkektir, güçtür. Siyah gecedir dişidir    doğurgandır. Ying yang sembolünde, Siyahın içinde beyaz, beyazın içinde siyah bir nokta vardır. Yani her iki kavram içinde diğerinden bir parça barındırır.

 Savaş sanatında gardını alan ustanın gerideki eli “ying” atak yapan yani ilerideki el “yang” durumundadır. Ying durumunda bulunan el atağı yani, Yang durumuna geçerek hamleyi doğurur. Ying-Yang anlayışının savaş sanatında uygulanması çok ilginç bir şekilde tekniklerin tıkanmasını engellemekte ve akıcılığı kesintisiz hale gerektirmektedir.

 Mutlak evren özünde tektir. İki zıt gücün etkileşimi, göreceli dünyayı oluşturmuştur. Bu iki güç doğuda “yin-yang” batıda “negatif ve pozitif” olarak olarak adlandırılmaktadır.

 Edison “evrenin elektrikten oluştuğunu söyler” Elektrik eksi (-) ve (+) kutuplarla ifade edilmez mi ? Dünyanın bir tarafı aydınlıkken, diğer tarafı karanlıktır. Ama her ikisini oluşturduğu bütün, gerçek dünyadır. Bizler mutlak dünyayı unutarak, çevremizde görüp duyduğumuz göreceli dünyayı gerçek zannederiz.

 Ki’nin mutlak evrendeki miktarı sınırsızdır ve hiç durmadan akar. Modern fizik bilimcileri de insanların gerçekliğin tekliğine ulaşmadıkça bölünme ve çatışmalar yaşayacağını, ancak kuantum kuramının “bütünsel teklik” anlayışı içinde birleşebileceklerini söylemektedir. Yani nesnelerin gerçekliğinin teklikte bütünleşmiş olması ve evrensel bütünlüğün tek gerçek olmasıdır.

 Ki enerjisinin kullanımı aslında bütün savaş sanatlarında belli ölçüde vardır. Onu arayıp bulmak, keşfetmek ve hayatımıza katmak tamamen bize kalmış.

Kim bilir belki de Uzakdoğu sporlarını seçmemizin bilinçaltımızdaki asıl nedeni “Ki” enerjisine ulaşmak olabilir mi ?

 Metin DALGIÇ 
3.Kademe Ant.  / 6. Dan