Çakralar ve Enerji Kanalları

Her insanın içinde, dışarıdaki fiziksel dünyayı yorumlayan bir sinir ağı ve duyusal organlar mevcuttur. Aynı zamanda, içimizde, fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal varlığımızı gözeten üç kanal (nadi) ve yedi enerji merkezinin (çakra) yer aldığı gizli bir beden bulunmaktadır.

Yedi çakranın her birinin birçok ruhani niteliği vardır. Bu nitelikler, içimizde hiç zarar görmemiş olarak yer alırlar, ve kendilerini çoğunlukla ortaya çıkarmamalarına rağmen asla yok edilemezler. İçimizde uyuyan (kundalini) enerjisi uyandığı zaman, bu nitelikler kendiliğinden ortaya çıkmaya ve yaşamımız içinde kendilerini ifade etmeye başlarlar. Böylece, düzenli meditasyon ile, otomatik olarak çok dinamik, yaratıcı, güven dolu ve aynı zamanda alçakgönüllü, sevecen ve şefkatli oluruz. Bu, Uyuyan enerji (Kundalini) yükselmeye ve çakralarımızı beslemeye başladığı zaman kendiliğinden gelişmeye başlayan bir süreçtir

Çakra, Sanskritçe (eski Hint dili) bir kelimedir. Birçok eski metinde ya da kutsal kitapta değişik isimlerle anlatılır. Sözlük anlamı olarak baktığımızda, “tekerlek” veya “çark” anlamındadır. Bu bize, enerjinin spiral dönüşlerini hatırlatmaktadır.

Her çakra, farklı frekanstaki bir enerjinin giriş kapısıdır. Bu enerji kanalları, insan vücudunda yaşam enerjisini dolaştırır ve enerji akışını dengeler. Ne zaman bu kapılardan birinde tıkanma oluşursa, bedenin enerji alımı güçleşir, İşte problemler böyle başlar. Çünkü bedeni besleyen enerji akımı kısıtlanmış olur. Çakralar düzgün çalışmadığı zaman beden, sağlığını korumakta zorlanır.

Yaşam enerjisi, çakralar yolu ile bedende dolaşım sağlar. Çakralar, birçok insanda minimal düzeyde çalışmaktadır. Eğer düzenli bir enerji alışverişi olursa, bilincimiz de daha şuurlu bir seviyeye ulaşır.

Böylelikle, fizik bedenin fonksiyonlarını dengeleyip düzenler ve daha kaliteli bir yaşam enerjisi ile işleyen sağlıklı bir bedene sahip oluruz. Aşağıdaki yazımda çakraların sadece fizik beden üzerindeki etkileri dikkate alınmıştır.  Herhangi bir fiziksel dengesizlik/işleyiş bozukluğu durumunda, ilgili çakra bu dengesizlikten etkilenir ve aynı şekilde, belli bir çakradaki işleyiş bozukluğu da söz konusu fiziksel probleme/problemlere yol açabilir.

1. Çakra (Kök Çakra - Masumiyet)
Rengi:Kırmızı
Nota: Do
Element :Dünya
Duyu : Koku alm
“Kuyruk sokumu kemiğinin sonunda yer alır. Dünya katına giren süptil enerjiler için kanal görevi yapar. Bu çakra insanı dünyaya karşı derin bir yakınlık ve bağlılık hissettirir.
Bedendeki İlgili Bölgeler: Omurga, kemikler, dişler, tırnaklar gibi bedenin tüm sert bölgeleri. Makat, kalın bağırsaklar, prosta
Eksik Enerji: Fiziksel olarak zayıf olursunuz. Endişe ve güven eksikliği, Dünya bağını kaybetme


2. Çakra (Sakral Karın Çakra - Yaratıcılık)
Rengi:Turuncu
Nota: Re
Element :Su
Duyu : Tad alma

“Göbek deliğinin altındadır. Yumurtalık erbezleri, prostatbez. Hem cinsel, hem de yaratıcı enerjiyi kontrol eder. Kişinin kendi meskenidir. Bu çakra ergenliğe kadar uyanmaz. Çocuklukta duyguların nasıl gösterildiği ya da bastırıldığından etkilenir. Korku ve heyecan duygularıyla bağlantılıdır.

Bedendeki İlgili Bölgeler: Leğen kuşağı kemikleri, üreme organları, böbrekler, mesane, kan, lenf, mide suyu ve sperm gibi sıvılar
Dengeli Enerji:Başkalarına ve karşı cinse açık doğal davranış ve arkadaş canlısı
Eksik Enerji: Özgüven eksikliği, duyusuzluk, cinsel soğukluk oluşur. Yaşam kasveti görülür.

3. Çakra - Mide Çakrası (Solar Pleksus- Huzur):
Rengi:Sarı
Nota: Mi
Element : Ateş
Duyu : Görme

Güneş sinirağı merkezi. Duygusal enerjimizin boşaldığı bir çıkış kapısıdır. Ortalama insan için kişiliğin merkezidir.  Kendine güven ve cesaret konularıyla ilgilidir.
Bedendeki ilgili bölgeler : Sırtın altı, karın, sindirim sistemi, mide, karaciğer, dalak, safra kesesi, otonom sinir sistemi
Dengeli Enerji: İç huzuru ve iç denge yaratır. Kendini kabulenme ve başkalarına önem verme
Eksik Enerji: İçine kapanıklık, uyuşukluk, iştahsızlık, olağandışı yeme alışkanlığı, kalp çakrasıyla uyumlu değilse sinir hastalıklarına neden olur. Mücadele yeteneğini kaybetme.

4. Çakra  (Kalp Çakrası- Sevgi ve şefkat)
Rengi: Yeşil - Pembe
Nota: Fa idyez
Element :Hava
Duyu : Dokunma
Sevgi ve Şefkatin merkezidir. Çarka dengeliyse, sevgi ile ilgili hayattaki sınırları aşarsınız. Tanrısal ve insancıl tün sevgi kaynağı buradadır.
Bedendeki İlgili Bölgeler: Kalp-dolaşım sistemi, akciğerler- solunum sistemi, bağışıklık sistemi, kollar ve eller, deri
Dengeli Enerji: Şefkatli, empatik, insancıl, iyi tarafları görebilme, dışa dönük, duygusal olursunuz. Sosyal sebepleri önemsersiniz. (Balinalar, Foklar, yeşil alanlar vs.)
Eksik Enerji: Aşırı duyarlı ve bağımlı kişilik, Paranoid yapı. Karasız, oluruna bırakmaktan korkan özgür omayan kişilik, soğukluk


5. Çakra
(Boğaz Çakrası - İletişim)
Rengi:Mavi Turkuaz
Nota: Sol diyez
Element:Eter
Duyu : Duymak

İnsanın ifade merkezidir. Bu merkez fiziksel alemden, ruhsal aleme köprüdür. Bu merkez geliştikçe telepati yeteneği artar. İçimizde canlı olan her şeyi bu çakrayla ifade ederiz. (gülmek, ağlamak, sevgi, endişe, saldırganlık, arzu ,düşünce)
Bedendeki İlgili Bölgeler: Boyun, boğaz, çene, kulaklar, ses ve soluk borusu, bronşlar, yemek borusu, kollar
Dengeli Enerji: Korkusuzca ifade ve gücünüzü gösterme yeteneği, Bütünlük duygusu
Eksik Enerji: Korkak , ürkek, sessiz, değişken, düşüncelerini açıklamayan yapı ve kekeleme dahi görülebilir.

6. Çakra – (Alın Çakrası - Affedicilik)
Rengi:İndigo - Mor
Nota: La
Element:Elektrik yada Telepatik Enerji
Duyu : Düşünce

Psişik güçlerin ve yüksek sezgilerin merkezidir. Bu çarka aracılığı ile rehberlik alabilirisiniz. Görme ile direkt bağlantılıdır. Meditasyonda konsantrasyon merkezidir. Burası yüksek alemlere açılan kapıdır.
Bedendeki İlgili Bölgeler: Gözler, burun, kulaklar,sinüsler, beyin, beyincik, merkezi sinir sistemi
Dengeli Enerji: Madde bağımlılığı kalkar, Ölüm korkusu yok olur. Kendinizi tamamlamak için başka bir insana ihtiyaç duymazsınız. İç farkındalığa ulaşabilirsiniz, enerjileri doğrudan fark edersiniz.
Eksik Enerji: Disiplinsiz, başkalarına aşırı duyarlı şizofrenik yapı oluşur. Sadece gördüğünüzü algılasınız. Ruhsal gerçekleri reddersiniz. Unutkanlık olabilir. Yaşamınızı maddi duygular, fiziksel ihtiyaçlar, gizli kalmış duygular doldurur.

7. Çakra (Taç Çakra - Bütünleşme)
Rengi: Beyaz - Mor
Nota: Si
Element:Kozmik Enerji
Duyu : 7. Duyu

Faal haldeyken titreşimi en yüksek çarkadır. Yüksek katlardan akan enerjilere kanallık eder. Yüksek bilinçle bağlantılıdır.
Bedendeki İlgili Bölgeler: Sinir sistemi, Beyin
Dengeli Enerji: Bilinç tamamen açık ve sakin olur. Sorularınızın cevabını kolaylıkla alırsınız. Tek yapacağınız şey dikkatinizi konuya yönlendirmektir.
Eksik Enerji: Neşesiz ve katatonik hal, belirsizlik duygusu ve amaçsızlık. Ölüm korkusu fazladır. Yüzeysel yaşama biçimi ve benliği kısıtlama, Stress, endişe, histeri, sağ-sol beyin dengesizliği, baş ağrısı, depresyon

Metin DALGIÇ 
3.Kademe Ant.  / 6. Dan

 

Şifacı/Öğretmen/Üstad/”Enerji Uzmanı Korkut KESKİNER Hocam’dan aldığım Çakra &Aura seminer notlarımdan derlenmiştir.