TAEKWONDO SALON ( DOCANG ) KURALLAR

………… GENÇLİK SPOR KULÜBÜ

Taekwondo'nun temel amacı aklı ve bedeni eğitmektir. Fiziksel gelişim ve teknik gerçek amaç değil, kişisel gelişme ve ruhsal yükselme için birer araçtır. Taekwondo öğrenim süreci, geleneksel ve diğer mesleklerde de geçerli olan usta-çırak ilişkisi içinde gelişir. Türk Toplumunca kabul gören genel görgü kuralları geçerlidir. Ek olarak aşağıda belirtilen kurallarda hatırda tutulmalıdır.

Spor salonuna (Docang) girdiğinizde, görevlilere ve diğer insanları selamlayınız.

Docang kapısından girildiği anda itibaren kesinlikle sakız çiğnenme, ve benzeri tavırlardan uzak durunuz.

Temizlik sadece bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda iyi bir disiplin eğitimidir. Kendinizi temiz ve hoş kokulu tutunuz.

Taekwondo elbiseniz (Tobok) her zaman temiz ve tertipli olmalıdır. Kesinlikle çalışma esnasında takılarınızı (küpe, kolye, yüzük, saat) çıkarınız. Sadece sizin için değil, birlikte çalıştığınız diğer insanlar için de tehlike oluştururlar.

Antrenman alanına girişte veya çıkışta her zaman bayrak yönüne selam veriniz.

Antrenman alanında en kıdemli sporcuya, eğer ilk siz geldiyseniz çalışma alanına selam vererek giriniz.

Antrenmanın başlamasına birkaç dakika kala uygun şekilde sessizce resmi oturunuz. Bu birkaç dakika aklınızı günün sorunlarından temizlemek ve onu öğrenime hazırlamak içindir.

Antrenmana gelmeden önce vücudun sıvı dengesini sağlamalısınız. Bunu antrenmana başlamadan veya 1. ve 2. antrenman arasında sağlayabilirsiniz. Ayrıca antrenmana başlamadan şekerli ve tuzlu yiyeceklerin tüketilmesi sıvı ihtiyacını arttıracaktır. Vücudta sıvı azalması beynin iyi düşünememesine neden olacak ve bu şekilde yapılan antrenmanın faydadan çok zarar olduğu anlaşılacaktır.

Antrenman sırasında, sporcuların veya antrenmanı seyredenlerin yemek yemesi, içki içmesi, ciklet çiğnemesi kesinlikle yasaktır.

Antrenman geleneksel Türk bayrağı ve Hoca selamı ile başlar ve bitirilir. Zamanında gelmek ve törende yer almak önemlidir. Ancak elinizde olmayan nedenlerden ötürü geç kalmışsanız, antrenman alanının yanında çaryot (hazır) durarak Hoca’nın size derse katılabileceğinizi işaret edene kadar bekleyiniz. Bunu yaparken çalışmayı rahatsız etmemeniz önemlidir.

Çalışma alanında uygun oturuş şekli bağdaş oturmadır.

Sakatlanma ve rahatsızlık halleri dışında, antrenman alanını terk etmeyiniz. Bunun için önce Hoca' dan izin isteyiniz.

Hoca derste bir tekniği gösterirken, sessizce ve dikkatle takip ediniz.

Bir tekniğin sonlandığının işaretini fark edince, Partnerinize selam vererek diğer öğrenciler ile sıraya geçiniz.

Eğer Hoca'ya bir soru sormanız gerekirse, O'nun gelmesini bekleyiniz (asla Hoca’yı çağırmayınız), selam veriniz ve selamınızı almasını bekleyiniz.

Docang’ta kendinizden üst kuşakta bulunan arkadaşlarınıza daima saygı gösteriniz. Asla teknik üzerine münakaşa etmeyiniz.

Hoca bir tekniği gösterirken, kesinlikle çalışmaya devam etmeyiniz ya da çalışma alanının ortasını işgal etmeyiniz.

Hocanın açıklaması bittikten sonra, hoca arkasını bile dönmüş olsa, selam veriniz ve çalışmaya devam ediniz.

Üst kuşak yada Dan derecesinde değilseniz, karşı tarafın hatalarını düzeltmeyiniz ve ona göstermeyi denemeyiniz. Burada iyi niyetli olabilirsiniz fakat istemeden arkadaşınıza tekniği yanlış göstermeniz onun gelişimine zarar verebilir.

Siyah kemer sporcular diğerleri üzerinde düzeltme yapabilirler. Ancak bunu yaparken mümkün olduğu kadar yüksek sesle konuşmamaya gayret etmelidirler.

Antrenman alanında konuşmalarınızı en aza indirgeyiniz.

Çalışma esnasında hiçbir zaman ortalıkta ilgisizce dolaşmayınız. Her an çalışır durumda olunuz. Eğer sıranızı bekliyorsanız sessizce ve diğer çalışanları dikkatle izleyiniz.

Asla hoca ile teknikleriniz için, veya çalışma arkadaşlarınızla tartışmayın. Fikir alışverişinde bulunmak veya kendi fikirlerinizi sunmak için antrenmanın bitmesini bekleyin.

Sporcu, docang içerisindeki işlerden (temizlik, düzen v.b.), docanga devam ettiği sürece, hiçbir mazerete tabi olmaksızın, yükümlüdür.

Docangdaki üst kuşaklar kendi alt kuşak seviyesindeki öğrencileri yanlış ya da uygunsuz davranışlar konusunda uyarma hakkına sahiptir.

Üst kuşakların tekniği farklı şekilde gösterme hakları yoktur.

Sporcular antrenmana gelmediklerinde, durumlarını mutlaka açıklamak veya bağlı olduğu Asistan  Hoca’dan izin almalıdırlar.

Herhangi bir konuda Hoca’nın ve Renkli Kuşak Asistanlarının görevlendirdiği kişi haricinde hiçbir öğrenci, sporcu guruplarıyla veya konuyla ilgilenemez.

Tüm sporcularımız Barışçı Ruhunu, birliği ve beraberliği korumak adına çaba sarf etmelidir.

Herhangi bir sporcu hatalı davranışının sonucunda uyarı aldığı konuyla ilgili davranışını düzeltmekle yükümlüdür.

Docangtaki bütün sporcular eşittirler, docang içerisindeki kuşak farkı docang dışında geçerli olmamakla birlikte sporcular docang dışarısında da üst kuşaklara, üst kuşaklarda alt kuşaklara saygılı davranır.

Sporcu Aidatlarını zamanında ödemenin bir disiplin ve sorumluluk göstergesi olduğunu unutmamalıdır.

Taekwondo teknikleri Docang dışında, hiç kimseye uygulanamaz, hiçbir şekilde gösterilemez, öğretilemez. (Nefsi müdafa durumunda mutlaka karşı tarafa sporcu olduğunuzu belirtiniz.)

Sporcu, docangtan kaydını sildirmek istediği takdirde, Gurup Asistanına veya Hoca’ya bunu bildirmekle yükümlüdür.

Hiçbir sporcu Hoca’nın izni ve haberi olmadan ne amaçlı olursa olsun dergi, gazete, televizyon çekimi ya da reklam ile ilgilenmez, Taekwondo ile ilgili bir çekim yapamaz, antrenmanlarda resim çekmek ya da videoya kaydetmek de ancak Hoca’nın onayı alınarak yapılabilir.

Antrenmana sadece sıvı içecekler getirilir. Su, Soda, Meyve suyu vb.

Tüm sporcular fiziksel gelişimi tamamlama yaşı olan 22 yaşına kadar asitli içeceklerden uzak durur.  (coca cola, pepsi, colaturka gibi)

Çalışmalar, her zaman hoş ve neşeli bir havada sürdürülür.

Hoca, sanatın yalnızca küçük bir yönünü öğretir. Onun türlü uygulamaları, her bir öğrenci tarafından, kesintisiz çalışma ve alıştırma yoluyla keşfedilmelidir.

Müsabakaya ve Sınava girecek olan sporcular en az 1 ay öncesinden ilan edilir. Antrenmanlara düzenli gelmeyen ve geçerli mazereti olmayanlar “kesinlikle müsabık takımdan çıkarılır” ve müsabakaya alınmaz. Aynı şekilde zamanını doldurmamış olan sporcularda “Gıp, Pum, Dan kuşak sınavına”  giremezler.

Tüm sporcular ………………….. Gençlik Spor Kulübü “Müsabık Takım Kuralları” ve “Sınav kurallarına” uymakla mükelleftir, kurallar yoruma  açık değildir.

Kurallara uymayan sporcular ……………………….. Gençlik Spor Kulübü ve Docang üyeliklerinden çıkarılırlar.

Taekwondo’nun amacı, zihni ve bedeni eğitip, samimi, dürüst insanlar yaratmaktır. Teknikleri kişiden kişiye aktarılırken, onları rastgele herkese göstermeyin, çünkü bu, teknikler yanlış kişiler tarafından amaç dışında kullanılmasına yol açabilir.

 Salon içi (Docang) kurallarına uyan tüm sporcularımı saygıyla selamlıyorum.

……………….. Gençlik Spor Kulübü

      3. Kademe Antrenör / 6. Dan
    Metin DALGIÇ