Dojangta çalışma nizam ve intizamı
dizilim1.jpg (8759 bytes)
Taekwondo çalışmaya başladığınız zaman çalışma ortamı düzenini belki de biraz değişik ve karışık bulacaksınız.Belki de biraz üzüleceksiniz.Çünkü en arka sıraya konduğunuzu ve hareketlerinizle pek ilgilenilmediğini göreceksiniz.Asla üzülmeyin.Salon antrenörü tarafından koyulan bu düzenin her gün biraz daha farklılaştığını ve size aslında ne kadar değer verildiğini keşfedeceksiniz.
Açılış seremonisi
Taekwondo dersi her zaman açılış seremonisiyle başlar.Biz taekwondocular bunu iki sebepten dolayı yaparız.Birincisi tüm Doğu dövüş sanatlarının ahlaki yapısında olan kökleri Doğu toplumlarının kültürüne dayanan  her işe selamlama ve karşılıklı saygı göstermesiyle başlanmasındandır.Türk toplum yapısında da selamlaşma ve karşılıklı saygı ifadelerinin yeri büyüktür.Küçüklerin büyüklerin ellerinden, büyüklerinde küçüklerin gözlerinden öpmesinin izahını belki batı kültürlerine izah edemezsiniz.Ama bizim toplumumuzun vazgeçilmez bir kuralıdır.Bu tür saygı gösterimi de taekwondonun vazgeçilmez kaidesidir.Çalışma selamlama ile başlar ve selamlama ile biter.
İkinci olarak herkesin hazır olduğunun anlaşılması ve antrenöre dikkat kesilmesinin sağlanmasındandır.Eksik sporcu tespit edilir ve çalışmaya neden katılmadığı araştırılır. Hastalığı,sakatlığı ve acil bir durumları karşılaştığı öğrenilir .Eğer yardıma muhtaç bir sosyal durumu oluşmuşsa elden gelen yardım yapılmaya gayret edilir.Misal hasta ise topluca ziyaret edilip moral verilmesi gibi.Ayrıca her öğrenciden o anki durumu sorulur.Antrenmanı kaldıramayacak öğrenciler çalışma dışı bırakılır.O an için yorgun olan,üzgün olan,hafif sakatlığı olan,sporcular olabilir.Bu öğrenciler durumlarını izah ederek çalışma dışı kalabilirler veya hafif antrenman dozu ile ayrı çalıştırılabilirler.Bunlar hep açılış seremonisi etkinliklerindendir.
Açılış seremonileri bir dövüş sanatından diğerine   ve hatta farklı taekwondo stilleri arasında bile bir parça farklılık gösterebilir.bazılarında bu seremoniler uzunken bazıları çok kısa tutabilirler.Genel olanı selamlama belli düzende dizilmek ve bir komutla başlar öne eğilmek suretiyle yapılır.
Belli sırada dizilmek
Çalıma vakti geldiğinde Antrenör tüm öğrencilere sıraya geçmeleri konusunda uyarır.Tüm öğrenciler bu komutu duydukları anda belli sıralar şeklinde hazır konumuna geçerler.Bu komutu çalışma başlayacağı zaman siyah kuşak üst seviye bir öğrencide verebilir ve antrenörün çalışma alanına girip çalışmayı başlatması beklenir.Sıra antrenöre yüzler dönük olarak her iki sıra arasında 2 adım mesafe olacak şekilde çok düzgün biçimde gerçekleştirilir.
İlk başlangıç sınıflarda yani beyaz kuşakların yoğunlukta olduğu sınıflarda antrenör sırayı düzene sokabilir ve her öğrencinin duracağı sırayı belirleyebilir.Her sırada 5-7 öğrenci yer alacak şekilde sıralar dizilir.Tabi ki bu dojangın en-boy uzunluğuna göre tespit edilir.Dizilim yaparken ilk öğrenci sağa yanaşarak 1. olur, gelen onun soluna yerleşir böylece ,ilk sıra 5-7 kişi yerleşince ikinci sıra yine sağdan başlamak sureti ile oluşturulur.
Sıralamada büyük kemerler önde yer alarak arkaya doğru gidilir.
En önde siyah kemerler ,bunları takiben
2-Kırmızı kemerler
3-Mavi kemerler
4-Yeşil kemerler
5-Sarı kemerler
6-Beyaz kemerler
7-O an için üniformasız eşofmanlı çalışanlar.
yer alırlar.
Siyak kuşak kemerlerin önde olmaları diğer kemerlerin onları takip ve taklit etmelerini sağlaması avantajı verir.Ayrıca antrenör isterse acemi sporcuları yüksek kemerler arasına dağıtabilir. Bu daha iyi görmelerini sağlamak istemesinden dolayıdır.
Sıralamanın çok çabuk ve düzgün olması ,daha başından o salondaki çalışma kalitesi ve ciddiyetinin ifadesidir.
Baş eğerek selamlama
Selamlama için ilk başlangıç sınıflarında ,veya çalışmaya yeni öğrenciler katıldığında  antrenör selamlamanın nasıl olması gerektiğini öğrencilere tarif eder.
Selamlama için "Charyut!" komutu (dikkat manasındadır) verilir.Komutla birlikte sporcular ellerini hazır ol vaziyetine geçirerek hocalarına dikkat kesilirler.
Daha sonra hoca,"Kyung-ye!" (baş eğerek selam) komutu verir.Bu komutla birlikte öğrenciler ve hoca karşılıklı olarak baş eğmek suretiyle selamlaşırlar. Buna "an-yan-has-im-nika!" denir.Bundan sonra çalışma başlar.
Bazen üst kuşak öğrenci selamlamayı yaptırabilir.Salonda milli bayrak varsa ona dönülerek selamlama yapılır.
Üst seviye öğrenci "charyut!" komutu verince bayrağa dönülür. Üst öğrenci "ku-ki-yai-dayo, kyung-ye!" komutu verince de baş eğmek suretiyle bayrak selamlanır.
Daha sonra "sun-sang-nim kay, kyung-ye!"komutu verir bu komutta "hocayı selamla anlamındadır" hocaya doğru dönülerek baş eğitmen selamlanır.Bu Korece selamlamaya "an-yan-has-im-nika." denir.
ve çalışma başlar.
Tabi biz bu Korece terimlere takılıp kalmayalım.Bayrak selamlanacak,hoca selamlanacak gibi komutlar vererek kendi kültür ve konumumuzu koruyalım.
Çalışma
Çalışma da eksersizler ve teknikler diğer spor dallarından az biraz farklı olarak ,idare edilir ve yönlendirilir.
Her yeni teknik, dikkat komutu ile başlar ve toplu olarak komut vermek sureti ile yapılır.İlk önce hoca, tekniği açıklar ve pratik olarak gösterir.Daha sonra pratik olarak toplu sayı saymak sureti ile belli sayılarda hareket tekrarlanır. Hoca tekniğin çalışılmasını yeterli gördüğünde diğer bir tekniğe geçilir..
Kapanış töreni
Kapanış töreni de açılışta olduğu gibidir.Sırasıyla bayrak,hoca ve üst seviye sporcu selamlanır.
Üst seviye kemer sporcu, "charyut!" komutu verir.Tüm öğrenciler dikkat hazır durumuna geçerler.
Öğrenci "sun-sang-nim kay, kyung-ye!" komutu verdiğinde de hoca selamlanır.
"an-ya-ni-kai-ship-shio," terimi Korece'de elveda anlamındadır.
Tabi biz selamlama bittikten sonra iyi akşamlar, hoşça kalın gibi terimleri kullanacağız.Önce hoca çalışma sahasını terk edecek arkasından üst kemer sporcu çalışma bitti dediğinde de öğrenciler çalışma sahasını terk edeceklerdir.
Sporcular salondan çıkarken ayrıca kendilerine yardımcı antrenör olarak çalışan üst seviye sporcuyu ve terk ederken de salonu selamlayacaklardır.