Sakatlanmayı takiben
Sırt ve Bel eksersizleri

Sırt üstü yatınız iki düz bükülü ve birbirine bitişik hale getirin.Ellerinizi göğse alın ve sırtınızın tamamını yere yapıştırın.Harekete başlarken nefes vererek başı yukarı kaldırın ve nefes alarak ilk konuma dönün.Bunu 10 tekrar 3 set, günde 3-4 kez yapın..Veya 10 sn izometrik çalışmayı üç set yapın..
 


Sırt üstü yatın.İki dizi karına çekin ,elleri dizlerin arkasından tutun.Bu şekilse ense yerden uzaklaştırılır.5 sn kadar beklenir ve tekrar başlama pozisyonuna gelinir.Bunu 10 tekrar günde 3-4 kez yapınız.
 

Sandalyede oturulur.Kollar ve baş serbesttir.Ağırlık kullanılmayacaktır. Bel derece derece aşağı eğilerek hafif bir ağrı hissedinceye kadar ileri doğru eğilir.Baş ve kollar serbesttir.
Bunu 10 sn ile 10 tekrar, 3 set, günde 3-4 kez tekrarlayınız.

Bir barı kartal tutuşunda tutunuz.Ağırlık kullanmayınız.Bardan tutup dizleri yavaş yavaş karın seviyesine çekiniz.hareketi yaparken nefes veriniz.
10 sn süre ile 5 tekrar 2 set yapınız.Günde 3 defa tekrar ediniz.
 

Parmak uçları ile yüksel,p şekildeki,gibi barı tutunuz.
Ağırlık kullanmayınız.
Bu şekilde ayak topuğunu yere değdirmeye çalışınız.Bel bölgesinin salınmasını sağlayınız.
10 sn süre ile izometrik çalışılır.5-10 tekrar yapılır ve günde 3 defa tekrar edilir.

Parmak ucuyla yükselip şekildeki gibi barı tutunuz.Ağırlık kullanmayınız.
bar sıkıca tutularak gövdeyi yavaş yavaş sağa sola çeviriniz.
10 defa ( sağa -sola) yapılır.3 set yapılır.Günde 3 defa tekrar edinilir.

İki sandalye veya step tahtası arasında durunuz.Ağırlık kullanmayınız.
Vücudu bükmeden yavaş yavaş dirsekleri bükerek gövde yere yaklaştırılır.Yavaş yavaş tekrar yukarı alınır..5-10 tekrar günde 3 kez yapılmalıdır.


İki parça step tahtası üzerine karın gelecek şekilde yatınız.Bu şekilde iken bacaklar ve üst bölge yerden kesilerek eller enseye bağlanarak durulur.
10 sn ile 5 tekrar yapılır.Günde 3 defa tekrar edilir.

Barı kartal tutuşunda tutunuz.Ağırlık kullanmayınız.Bu şekilde dizler çekilip bacaklar yana açılır .Üst bacak yere paralel olacak şekilde bu açma işlemi yapılır..
hareketi yaparken nefes verilir .ilk konuma dönerken nefes alınır.
10 sn 2 set günde 3-4 defa yapılır.

Bank üzerine yüz üstü uzanılır.Kollar bankın ön dış bölümündedir..1-2 kg ağırlık kullanılır.Ağırlıklar ellerle tutulur.Nefes verilerek eller yanlara doğru açılır..sonra başlama konumuna gelinir.
10 tekrar günde 3-4 defa yapılır.


Bank üzerine yüz üstü uzanılır.Kollar bankın ön dış bölümündedir.5-10 kg ağırlık kullanılır.Ağırlık dengeli tutulur.Nefes verilerek ağırlık vücuda yaklaştırılır.Nefes alarak tekrar başlama konumuna gelinir.
10 tekrar günde 3-4 defa yapılır.