• Taekwondoya yeni başlayan yeni sporcular için TAEKWONDO ANTRENMANI GENEL PROGRAM
   
 • KIBON PALCAGİ-STEP PALCAGİ-TEKNİK PALCAGİ
 • MÜSABAKA TEKNİKLERİNDE KOORDİNE ÇALIŞMASI
 • MÜSABIKA MÜSABAKA YAPTIRARAK  TEKNİK ÖLÇME ÇALIŞMASI
 • MÜSABAKA AYAK TEKNİKLERİ
 • YENİ GELİŞEN TEKNİKLER(Hakemlik kuralları- Yeni puanlama

                                                          Sistemleri  Göz önüne alınarak

 • MÜSABAKADA (Defansta KONTRA ATAK  TEKNİKLERİ
 • MÜSABIKLAR EŞLENEREK (Sıkletlerine göre) ŞU ANA KADAR  EN BAŞARILI OLDUKLARI  BİR AYAK TEKNİKLERİNİ  MÜSABAKA HIZINDA TEKE TEK ÇALIŞMALARI
 • KUVVET KOORDİNASYON ÇALIŞMALARI
 • HAFİF SIKLETLER  TEKNİK HIZ ÇALIŞMASI BİR,İKİ,ÜÇLE TEKNİKLER

(El ve Ayak)

 • MÜSABAKA KORUYUCULARI TAKILARAK (Teknik  ve Vücut Alıştırmaları için)

 KARŞILIKLI MÜSABAKA

 • TEKNİKLERDE KUVVET  GELİŞİMİ ÇALIŞMASI
 • MÜSABAKA HAKEMLİK KURALLARI ÖĞRETİMİ
 • MÜSABAKALARA HEDEF VE PLAN ÖĞRETİMİ
 • MOTİVASYON (Müsabıkı zihinsel hazırlama)

GÜNLÜK ANTRENMAN PROGRAMI

-ÇUNBİ UNDONG    : Isınma hareketleri..................................................................................20 dakika

-GİBON PALÇAGİ    :Sıralı ayak teknikleri (Apçagi,neryoçagi,

Tolliyoçagi Palding,Yopçagi,İskivlipalding,Paldinga

Pandetolyo)............................................................................................ 30 dakika

 

-SERİ PALÇAGİ       :Ayak tekniklerinin müsabaka hızındaki tekrarı

...................................................................10 dakika

-ELLİĞE PALÇAGİ :Ayak tekniklerini ellikle sabit çalışma

 ...................................................................15 dakika

Bundan sonraki çalışmalar,enseri şekilde etkiye tepki hızındadır.

-Benzer sıkletler eşlenerek (Salon botunca gidip-gelme şeklinde(atak-kontratak çalışması:

 Atak yapanın elliğe kaçanın kontradan uygun pozisyonda vurma şeklinde pratik çalışmaları....30 dakika

-SOĞUMA HAREKETLERİ.......................................................................................................5 dakika

1.GÜN

2.GÜN

3.GÜN

4.GÜN

      SABAH

-Isınma hareketleri

-İnternal salon koşuları(10m.deparlı ve normal yürüyüş)

-Ani yönde değişimli(geri dönmeden)Koşular20m depar sonra geri geri yerine

-30m depar

-Sehpaya inip-çıkma(100 defa)

 

-Bitiş kültür fizik

-120 dakika

 

      SABAH

-Isınma hareketleri

-İnternal salon koşuları(10m.deparlı ve normal yürüyüş)

-Salon koşosu

-Birdir bir

-Sıçrayarak karın kası çalışması (Dizleri göğse çekeme ayakları yana açma ayakları yana vurma)

-Bitiş kültür fizik

-120 dakika

 

           SABAH

-Isınma hareketleri

-İnternal koşular

-Yerinde depar (dizi fazla kaldırmadan)30 saniye

-25m hızlı koşu

-30 adet mekik

-25m hızlı koşu

-Karşılıklı step(Ayak oyunları).

-Bacak esnetme hareketleri

 

 

-Bitiş kültür fizik

-120 dakika

            SABAH

-Isınma hareketleri

-Yerinde depar (dizi fazla kaldırmadan)30 saniye

-25m hızlı koşu

-30 adet mekik

-25m hızlı koşu

-Karşılıklı step(Ayak oyunları).

-Bacak esnetme hareketleri

 

-Bitiş kültür fizik

-120 dakika

 

AKŞAM

 

-Isınma hareketleri

-Kibon palçagi

-Step-müsabaka

-Müsabaka taktiği antrenmanı

-Torba çalışması(Karışık ayak tekniği)

-Torba çalışması (Karışık yumruk tekniği)

-Bitiş kültür fizik

-120 dakika

AKŞAM

 

-Isınma hareketleri

-Kibon palçagi

-Step-müsabaka

-Müsabaka taktiği antrenmanı

-Torba çalışması(Karışık ayak tekniği)

-Torba çalışması (Karışık yumruk tekniği)

 

-Bitiş kültür fizik

-120 dakika

AKŞAM

 

-Isınma hareketleri

-Kibon palçagi

-Step-müsabaka(3x3dakika)

-İkili sürerek ellik çalışması

-Yarışlı müsabaka(puana karşı) tek puan alan müsabakayı bitirir

-Halka halinde dönerken halka içinde tutulan elliğin pozisyonuna uygun tekniği uygulamaya çalışılması

Bitiş kültür fizik

-120 dakika

AKŞAM

 

-Isınma hareketleri

-Kibon palçagi

-Step-müsabaka(3x3dakika)

-İkili sürerek ellik çalışması

-Yarışlı müsabaka(puana karşı) tek puan alan müsabakayı bitirir

-Halka halinde dönerken halka içinde tutulan elliğin pozisyonuna uygun tekniği uygulamaya çalışılması

-Bitiş kültür fizik

-120 dakika

 

BEŞİNCİ GÜN

ALTINCI GÜN

YEDİNCİ GÜN

DÜŞÜNCELER

    

    

      SABAH

 ANTİREMANI

        YOK

 

      (İstirahat)

              SABAH

-ısınma hareketleri.

-İnternal salon koşuları

-Hız ayarlamalı koşular.

-Ani değişimli koşular.

-Sıçrama koşuları (tek ayak çift ayak)

-durarak depar yön değişimli depar.

 

 

-Soğuma kültür fizik.

-TOPLAM: 100 dakika

              SABAH

-ısınma hareketleri.

-İnternal salon koşuları

--Yerinde depar (dizi fazla kaldırmadan)30 saniye

-25m hızlı koşu

-30 adet mekik

-25m hızlı koşu

-Karşılıklı step(Ayak oyunları).

-Bacak esnetme hareketleri

-Bitiş kültür fiziği.

-120 dakika

 

AKŞAM

-ısınma hareketleri

-Kibon palçagi

-Step-müsabaka.

-İkili ellik çalışması (Eşli,koruyuculu eşlerden biri diğerine kaçarak gösterdiği elliğe uygun tekniği vurmak şeklinde)

-Torba çalışması(paldıng-yumruk 3x3 da-kika).

 

-Bitiş kültür fiziği

-120dakika

AKŞAM

-ısınma hareketleri

-Kibon palçagi

-İkili hızlı palçagi (Koruyuculu ayakları hedefe alıştırma çalışması).

-Ayak teknikleri serbest çalışma.

--Yakın sıkletler birbirleriyle eşleşerek Duitçagi (geri tekme) çalışması

-Torba çalışması (ayak teknikleri)

 

-Bitiş kültür fiziği

-120dakika

AKŞAM

-ısınma hareketleri

-Kibon palçagi

-Step-müsabaka(3x3dakika)

-İkili sürerek ellik çalışması

-Yarışlı müsabaka(puana karşı) tek puan alan müsabakayı bitirir

-Halka halinde dönerken halka içinde tutulan elliğin pozisyonuna uygun tekniği uygulamaya çalışılması

 

-Bitiş kültür fiziği

-120dakika

 

GECE

SPOR VE SAĞLIK

GECE

SPOR MASACI

GECE

KAMP SONRASI ÇALIŞMA PLANI

 

 

9.GÜN

10.GÜN

11.GÜN

12.GÜN

      SABAH

-Isınma hareketleri.

-İnternal salon koşuları (10m deparlı ve 10m normal yürüyüş şeklinde)

7 tur

-Salon koşusu

-Birdirbir

-Sıçrayarak karın kası çalışması (Dizleri göğse çekme ayakları yana açma ayakları yana vurma ).

-Bitiş kültür fiziği.

-TOPLAM: 100dakika

      SABAH

-Isınma hareketleri

-İnternal salon koşuları.

-Sıçrama koşuları ( Eşin ayağın arkadan tutup tek ayak sıçrayarak)

-Sehpaya inip-çıkma (100 defa).

-30şınav ,25m koşu

-30mekik 25m koşu.

-30 dalgalı şınav 25m koşu (5 tur)

-Bitiş kültür fiziği.

-TOPLAM: 100dakika

     

 

 

 

            SABAH

       ANTREMANI

             YOK

 

           (İstirahat)

      SABAH

-Isınma hareketleri

-İnternal salon koşuları

(10mdeparlı ve normal yürüyüş)

-Ani yönde değişimli (geri dönmeden) koşular 20m. Depar sonra geri geri yerine.

-30m depar.

-Sehpaya inip-çıkma (100 defa).

 

-Bitiş kültür fiziği.

-TOPLAM: 100dakika

 

      AKŞAM

-ısınma hareketleri

-Kibon palçagi

-Step-müsabaka.

-İkili ellik çalışması (Eşli,koruyuculu eşlerden biri diğerine kaçarak gösterdiği elliğe uygun tekniği vurmak şeklinde)

-Torba çalışması(paldıng-yumruk 3x3 dakika).

 

-Bitiş kültür fiziği

-120dakika

      AKŞAM

-ısınma hareketleri

-Kibon palçagi

-Step-müsabaka (Yumuşak tekniklerle hedef çalışması).

-Ellik çalışması(Ayak ile tek teknik, çift teknik)

-Halka halinde dönerken halka içinde tutulan elliğin pozisyonuna uygun tekniği uygulamaya çalışılması

 

-Bitiş kültür fiziği

-120dakika

      AKŞAM

-ısınma hareketleri

-Kibon palçagi

-Step-müsabaka.

-İkili ellik çalışması (Eşli,koruyuculu eşlerden biri diğerine kaçarak gösterdiği elliğe uygun tekniği vurmak şeklinde)

-Torba çalışması(paldıng-yumruk 3x3 dakika).

 

-Bitiş kültür fiziği

-120dakika

      AKŞAM

-ısınma hareketleri

-Kibon palçagi

-Step-müsabaka

-Step-kibon palçagi (elliğe).

Eşli koruyuculu müsabaka teknik çalışması( eşlerden biri devamlı saldıracak diğeri sadece iskiv ve blok yapacak).

-Halka halinde dönerken halka içinde tutulan elliğin pozisyonuna uygun tekniği uygulamaya çalışılması

 -Bitiş kültür fiziği

-120dakika

       GECE

VİDEO ÇALIŞMASI

       GECE

VİDEO  ÇALIŞMASI

       GECE

KURAL BİLGİLERİ

       GECE

TEKNİKLERİN İZAHI