Miniklerin
taekwondo çalıştırılması
 
Küçük çocuklara taekwondo programı hakkında bir çok elektronik posta almaktayım.Bu nedenle burada bu programdan biraz bahsedeceğim.Bu program normal periyodik çalışma programından farlıdır.Farlı kriterler gerektirir.Çünkü hitap ettiği kesim beyaz ve sarı yeşil kuşak seviyesi 4-8 yaş arası minik sporculardır.Bu guruba yönelik çalışma bir eğlence havasına düştürülerek verilmelidir.Çocuklar eğlendirilirken taekwondo adına bir şeylerde kapmalıdırlar. Çocuklar elmayı lezzeti için yerler.Hiç biri içindeki vitaminleri düşünerek yemez.Ama damak tadı alırlarken de farkında olmadan elmadaki o zengin vitaminlerden de istifade ederler.
Bu program 4-8 yaş arası sporculara konsantrasyon( dikkati toplama), disiplin ve itaat etme alışkanlığını kazandırmaya yöneliktir.Nezaket ,disiplin ve saygı gibi erdemlere odaklanmış bir antrenman metodudur.Çocuklar vücutlarının sol ve sağ kavramlarını ve vücut hareketlerinin limitlerini öğreneceklerdir.
Programın içerdiği yapılanmalar:

A=HAZIRLANMA:

          
Çocukların dizilmesi ve eksersiz yapmaları için yeterli genişlikte bir salon gereklidir.Çocuklar iki elerini açtıkları zaman birbirine değmeyecek kadar yeterli bir genişlikte sıralanmalıdırlar.Bir sınıfta en fazla 30-40 kadar çocuk olmalıdır.Çocukların dizilimi biraz zordur. Normal periyodik programda seviyeli sporcular gibi anında dizilip hazır pozisyonu alamazlar.Bunlarla tek tek ilgilenmeli ve sıraya sokmalısınız.Ne kadar da sıraya soksanız sıranın ve düzenin hemen bozulduğunu göreceksiniz.Unutmayın bunlar daha 4-8 yaş arası belki çoğu okula gitmeyen ve hayatlarında ilk defa sizin salonunuzda sıraya geçen çocuklardır.Bu nedenle sıraları muntazam tutmanın üzerinde fazla durmayın.Yalnız çok kapalı olmaması yani çocukların birbirinden uzak durmaları yeterlidir.
Başlamaya hazır olduklarını hissettiğiniz anda dikkat komutu çekin ve selamlama yaptırın. Selamlarken de topluca "taekwon" "taekwondo" gibi belli kelime kalıplarını bağırtın.Bu tür bağırtmaların çok önemi vardır.İçine kapanık ve sıkılgan ufak minikler tek başlarına yapamayıp utandıkları bu basit eylemleri topluca yaptıklarında rahatlıkla yaparlar."Toplumla ortak bir şeyler yapma duygusu"  onların topluma katılmalarını ve sosyalleşmelerini sağlayan ilk adımdır.Antrenman temposu hep bu toplu bağırmalarla geçmelidir. Bunu yaparken de selamlamadan sonra onlara en önemli dojang kuralını hatırlatın.
" Ders esnasında ferdi konuşmak yok".Bu kural onları seyreden aileleri ve salondaki diğer seyirciler içinde geçerlidir.Bu kuralı sık sık tekrar etmeyi unutmayın.Tabi ki pratikte bunun önüne geçmek içinde tüm sınıfın toplu konuşmasını sağlayın.Bu onlar için hem eğlence olacak hem de gurup çalışmasına odaklanmalarını sağlayacaktır.Çocukların aileleri ve diğer çocuklarla ferdi konuşmayıp, toplu söylemleri size basit gibi gelse de onlar için dayanılmaz zor bir kuraldır.Hayatında aile yaşantısı dışında uyduğu en zor kurallardan biridir.Düşünebiliyor musunuz bir çocuk konuşmadan ve yaramazlık yapmadan veya arzu ettiği bir şeyi istemeden bir belki bir buçuk saat kadar durabilecek...
Sık sık onları konuşurken yakaladığınızda "konuşmama" kuralını hatırlatın.Çalışma esnasında asla inlemelerine, mırıldanmalarına, söylenmelerine  müsaade etmeyin Çünkü bir süre sonra iş çığırından çıkar ve salon gürültüden geçilmez . Unutmayın çocuklara antrenman yaptırmıyor, bir davranış metodu ve disiplin aşılamaya çalışıyoruz.

B= ISINMA, ESNEME VE KUVVETLENDİRME EKSERSİZLERİ (20 dakika )

     Çalışmaya başlamaya hazır hale gelinince öğrencilerin karşılarında durmak ,yani onlara bakmak sureti ile sırasıyla şu komutları takip ederek eksersizlere başlayın.
1-İlk eksersiz göz eksersizleridir.Bu çocuklar için çok gerekli olan ve görüş netliği ve göz yorgunluğunu önleyen en büyük eksersizdir.Eksersiz denince neden insanların sadece kol ve bacak hareketleri yaptıklarını anlamıyorum.Gözde bir organdır ve çalışınca yorulur.Göz eksersizleri de gözü güçlendirir ve görüş netliği sağlar.
Baş sabit durmak şartı ile gözler en son sınırı zorlayacak şekilde sıra ile1- tavana bakmalı   2- yere bakmalı 3-Sağa bakmalı    4-Sola bakmalı  5- sağdan sola daireler çizmeli 6-soldan sağa daireler çizmeli .Aynı hareketler gerekirse göz kapalı olarak yapılmalıdır.Dur komutu verip 3 saniye sonra bir tekrar yaptırabilirsiniz.Bu tekrarda özgür olsunlar gözlerine değişik şekiller vermeye çalışsınlar. Birbirleriyle göz bebeklerini kaybetmek üzere aşağı veya yukarı bakacak şekilde yarışsınlar.
    Bu çalışma size saçma geldi dimi.Ama unutmayın bu eksersizleri günde bir kere yapan bir kişi yapmayana göre 2 kat hızlı şekilde kitap okur ve kitap okuma süresi de 3 kat daha uzundur.Yani çok daha uzun sürede göz yorgunluğu olur.Bu miniklerin normal eğitim yaşantısında büyük faydalarına olacak bir yöntemdir.Sizin bir görevinizde spor eğitmeni olarak onları hayata hazırlamaktır.Eksersiz deyince kollar bacaklar değil gözler, burun, dil ağız  gibi tüm organların akla gelebileceğini unutmayın).Aileler bunu neden yaptığınızı sorduğunda sebebini bu şekilde izah edince size verdikleri değer ve itimadın ikiye katlandığını göreceksiniz..
Bu eksersiz çocuklara bu alışkanlığı hayatlarında kazandırmak içindir.Bir süre sonra bunu terk edebilirsiniz.Yalınız bu eksersizleri çocukların yatağa girdiklerinde veya sabah uyandıklarında yapmaları için bir alışkanlık kazandırınız."Ben niye yaptırayım ailesi düşünsün" demeyin, unutmayın siz de bir eğitmensiniz.
2-Baş Eksersizi:
Başı önce bir istikamete sonra diğer istikamete çevirmek.Bunu yaparken muhakkak sağ ve sol kavramlarına odaklanmayın.Bu çocuklara sıkıcı gelip dikkat dağılmasına neden olabilir.Yani sağa bak sola bak diye komut vermeyin.Bırakın çocuklar özgür olsunlar ve baş çevirmeyi.istedikleri kadar yapsınlar.10 kere yapacak kadar bir süreden sonra bıraktırın.Dur komutu verip 3 saniye sonra bir tekrar yaptırabilirsiniz.
3-Baş eksersizi:
Baş yukarı ve aşağı indirilir.Yine çocukları serbest bırakın. İstedikleri gibi yapsınlar.10 kere yapacak kadar bir süre tanıyın.Tabi ki bu eksersizi sizde yaparak onlara gösterin.Çocukların bu eksersizi tam yapma yerine başlarını dairevi hareketlerle sağa sola döndürdüklerini. göreceksiniz.Dur komutu verip 3 saniye sonra bir tekrar yaptırabilirsiniz.
4-Kolları dairevi şekilde yanlarda çevirme.Önce arkadan öne sonra önden arkaya olacak şekilde kolları çevirtin.Siz yaparak gösterin.Misal 10 kere yapın dediğiniz anda çocukları serbest bırakın.Zaten hemen önce yapma konusunda yarışmaya başlayacaklardır.Sıkmayın ne kadar yaparlarsa yapsınlar.Durup 2 saniye sonra bir tekrar yaptırabilirsiniz.
5-Eller bele konacak ve dirsekler vücudun önüne ve arkasına alınacak,Bu esnada karına derin nefes alınıp verilecek (alınan nefes midenin üzerine verilecek.Akciğerlerin aşağı kısımlarının doldurulabilesi öğretilecek)Yine serbest bırakın istedikleri gibi yapsınlar.10 kere yapacak şekilde süre tanıyın.Dur komutu verip 3 saniye sonra bir tekrar yaptırabilirsiniz.Çocukların göğüs kasları için mükemmel bir eksersizdir.İyi nefes almayı ve tıkanmamayı önleyen bir eksersiz çalışmasıdır.Bilhassa asmatik problemli çocuklar için mükemmeldir.Size basit gibi gelen bu eksersiz çocuklara en faydalı eksersizlerden biridir.
6-Bir kol yukarı doğru vücudun gerisine kaldırılırken ,diğeri aşağı  doğru vücudun gerisine doğru esnetilir.Sıra ile bu periyodik yapılır.Yani bu kez yukarıdaki kol  aşağı-geri  inerken aşağıdaki kol yukarı -geriye doğru gerdirilir.10 kez yapılır ve 3 sn dur komutundan sonra tekrar edilir.
7-Vücut önce bir yana sonra diğer yana bükülür.Vücut sağa bükülürken sağ kol aşağı sallandırılır, vücut sola bükülürken sol kol aşağı sallandırılır.Bel kaslarını güçlendiren bir eksersizdir.Öne ve arkaya da yaptırabilirsiniz.10 kez sağa sola ve 3 snlik dur komutundan sonrada 10 kez öne arkaya doğru yapabilirsiniz.
8-Bu sefer eller kalçada iken vücut önce bir yana sonra diğer yana esnetilir.Vücudun yan kaslarının esnetilmesi için kullanılır.10 kez yapılır gerekirse bir tekrar da yaptırabilirsiniz.
9-Diz eksersizleri :dizler oturup kaldırılarak bükülür.veya dairevi hareketlerle sağdan sola ve soldan sağa çevrilir.10 kez yapılır 3 sn den sonra değişik bir versiyonu tekrar ettirilebilir.
10-Salon içinde eğitmeni merkeze alarak(eğitmenin etrafında) yürümeye başlanır. Bir süre yüründükten sonra koşma komutu verin ,hafif koşmaya başlasınlar.Bu hafif koşmalar sıra ile dizleri karın seviyesine çekmelerle ve yumruk atmalarla devam etsin.Dozu ve süreyi iyi ayarlamalı ve çocukları yormadan eğlence dozunda bırakmalısınız.Unutmayın onlar daha bir çocuk..
11-Etrafınızda büyük bir daire yaptırın her çocuk size baksın.Her çocuk çömelecek kalkacak ve tekme atacak.sağ ayakla bir basit ön tekme ( balding chagi) atınca çömelecek, kalkacak ve bu sefer sol ayakla basit yan tekme( balding chagi)atıp tekrar çömelecek.Bu hareketi 10 kez yaptırabilirsiniz.Gerekirse dinlenerek bir tekrar yaptırabilirsiniz.Çocuklara zor gelebileceğini unutmayın.Bunu komut vererek yapmayın.Serbest bırakın ve 10 kez yapmalarını söyleyin.Birbirleriyle yarışsınlar ve önce yapmaya çalışsınlar.
12-Yine etrafınızda daire halinde iken .Hazır Gard pozisyonunda (Sol ayak önde sağ arkada) öne diz çekerek Balding (düz tekme) atsınlar ve bunu her ayakla 10 kez olacak şekilde yapsınlar.
13-Tekrar ilk başlangıçtaki dizilimi sağlayın.Sıraların düzgünlüğü konusunda çok ısrarcı olmayın ve düzgün olmuyor diye kafa yormayın.Yalnız çocukların kollarını iki yana açtıklarında yeterli çalışma ortamı bulmalarına dikkat edin.
14-Çocuklar ayakta dururlarken ayaklarını iki yana açsınlar ve önce bir tarafa sonra diğer tarafa iki ayaklarını esnetsinler.
15-Aynı ayaklar açık iken ellerinin avuç içleri ile önlerine döşemeye değsinler bunu 4-5 kez tekrar etsinler.
16-Yere otursunlar ,ayaklarını her iki yana açsınlar ve sonra vücutları ile önce sağ, sonra sol ayak üzerine esneme hareketi yapsınlar.
17-Aynı pozisyonda iken elleri ile öne döşemeye yüklensinler ve göğüslerini yere değdirmeye çalışsınlar.
18-Bacakları aynı hizada ayaklarını birleştirsinler ve elleri ile ayak parmaklarını tutup kendilerine doğru çekmeye çalışsınlar.
19-Yerde oturur iken elleri ile ayaklarını tutarak dizlerini bükmek sureti ile ayaklarını karınlarına çeksinler ve ayaklarını dizlerini kelebeğin kanatları gibi sallasınlar.
20-Aynı pozisyonda iken elleri ile dizlerinin üzerine baskı yaparak dizlerini döşemeye deydirmeye çalışsınlar.
21-Sırt üstü yere uzansınlar ve önce sağ sonra sol dizlerini sıra ile göğüslerine doğru çeksinler .Daha sonra her iki dizi birlikte çekerek göğüslerine değdirmeye çalışsınlar.Bu hareketi yerde oturarak ayaklarını yerde ileri  uzatırlarken de yapmaya çalışsınlar..
22-Yerde otururken dizlerini göğüslerine çeksinler.Elleri boyunlarının arkasına alarak döşemeye uzansınlar ve tekrar eski hallerini alsınlar.Yani mekik hareketi yapacaklar.Bunu en az10 kez tekrar ettirin.Bu arada nefes alıp vermelerini ve nefeslerini kontrol etmelerini tarif edin.Bu mekiği önce sağ ayak sol ayağın üzerinde çapraz konumda iken, sonra da sol ayak sağ ayağın üzerinde çapraz konumda iken tekrar ettirin.Bu hareketleri komutla yaptırın ve nefes alıp vermelerini komut edin.
23-Tekrar yerde otururken ayaklarını ileri uzatsınlar ve vücutlarını sağa geriye ve sola geriye çevirsinler.Misal otururken sağ ellerini sol taraflarından en geriye döşemeye deydirsinler bunu diğer elleri ile diğer tarafa tekrar etsinler.
24-Yere yüzü koyun uzansınlar ve göğüslerini yerden kaldırmaya çalışsınlar.Daha sonra 10 kez şinav hareketine geçe bilirsiniz.

    Bu anlatılanlar çalışma eksersizleri olup.Çocukların yorulmalarını gözlemlemeli ,bunu hissederseniz basit nefesleşme araları vermelisiniz.

C=TEKNİK ÖĞRENİMİ:(10 Dakika)

     
Çocukları ayağa kaldırın ve tekrar dizilimlerini sağlayım.Çocuklara teknik öğretimi genelde baya zordur.Tek tek tarif ister.Bir anda kompleks teknik anlatımları çok yanlıştır.Basit tekliklerden başlamanız gereklidir.Uzun tarifler sıkıcı olup çocukların dikkatlerinin dağılmasına neden olurlar.
1-Teknik öğrenimine düzgün bir yumruğun nasıl yapılacağı ve nasıl atılacağının anlatılması ile başlanır.Öncelikle yumruk sıkılmasının nasıl yapıldığını güzelce anlatın.Ellerini ileri uzatsınlar ellerin avuç içleri birbirine bakacak şekilde olduktan sonra , tarifiniz üzere ellerini yumruk yapıp açıp kapasınlar.Bu yumruk açıp kapama işini elleri yana açıkken veya bellerinin her iki yanında iken tekrar etsinler.Amaç düzgün yumruk sıkılmasının sağlanmasıdır.
2-Ayaklar paralel dururken orta seviye,aşağı seviye ve yukarı seviye yumruk attırın.Önce sağ sonra sol daha sonra çift yumrukları deneyin.Teknikleri önce yavaştan başlatın nefes kontrolun8ü öğretin son periyotta çok hızlı be bağırarak atmalarını sağlayın.
3-Yumruk atmayı adımlama ile birlikte yaptırın.Sağ yumruk atılırken sol adım atmayı, sol yumruk atılırken sağ adım atmayı öğretin.Size basit gelen bu hareketi yapmak çocuklar için oldukça zor bir tekniktir.Asla tenkit edici yaklaşmayın ve onlara moral verici sözler söyleyin.Çünkü yürüyerek yumruk atımı yeni başlayan bir sporcu için çok zor öğrenilen ve asla doğru yapılamayan bir tekniktir.
D=DİNLENME:
     Bu çalışmamadan sonra 5 dakika kadar ihtiyaç ve su molası vererek çocukları serbest bırakın.

E=ELLİK ÇALIŞMASI:
     Bu çalışma çocukların kesinlikle en çok sevdiği favori çalışmalardandır.Çocuklar serbest tekme atmayı çok severler.Bu arada sıradan tekme atma yerine olayı değişik boyuta taşıyın.Çocuklar aileleri ile çalışmaya geldilerse ailelerinden ( baba veya anne) eldivenleri gönüllü  olarak tutmalarını isteyin.Çocuklar anne veya babalarının tuttuğu elliğe vurmayı çok isterler ve severek yaparlar.Kendilerini anne veya babalarına ispat etme duyguları vardır.Ailelerin sadece gelip oturmaları veya seyretmeleri tek başına bir şey ifade etmez.Aileleri de eşofmanları giyip tatamiye çekebilirseniz o zaman başarılı bir antrenörsünüz demektir.Unutmayın size saçma gelecek ama Kore veya Amerika'da küçük çocukların en büyük partnerleri baba veya anneleridir.Şunu da akıldan çıkarmayın ufak çocuklar müsabık çalışması yapmıyorlar ,eğleniyorlar ve oyun oynuyorlar bu nedenle ailelerin önemini bu perspektifte değerlendiriniz.Çünkü yaptığınız yeni taekwondo başlangıcı olan basit eksersiz hareketleridir ve herkes kolayca yapabilir..
Bunun duşunda her çocuğa eldiven tutmayı tarif ederek öğretiniz ve birbirlerine partner olmalarını sağlayınız.
Çocukları karşılıklı ikişerli sıra haline getiriniz.Yüzleri birbirine dönük olsunlar her çifte bir ellik veriniz.
Her teknikten önce sesiz olmalarını ve sizi dinlemelerini sağlayın.Tekniği tarif edin ve bir çocuk ile bunun örneklemesini yapın.Daha sonra tarif edilen ve gördükleri üzere tekniği yapmalarını isteyin. Karşılıklı eldiven değiştirerek aynı teknikleri diğer sporcuda tekrarlatın.Her tekniği yavaştan başlatın ve sona doğru hızlı ve güçlü atılmasını sağlayın.Ellikten çok ses getirmelerini sağlayın gerekirse her çifte tek tek tekmeyi attırın ve en çok kim ses getirecek diye işi bir yarışma haline sokun.Böylece hem sert tekme atılacağı gibi eldiveni tutan aile veya partner sporcuda ses çıkartmasını sağlamak için doğru ellik tutmayı öğrenecektir.
Küçük dairevi bir elle tutulabilen ellikle çalışma tekmeleri:
Öne basit tekme (Balding chagi):
       Burada elliği tutacak çocuklara ( veya aileler) elliğin nasıl tutulacağını iyi tarif ediniz.Ellik çocuğun bel seviyesinden yükseğe tutulmamalıdır ve yerle 45 derecelik bir açı yapacak şekilde tutulmalıdır.Eğer yüksek tutulursa hem çocuğun tekmesinin gücünde azalma olacak ve hem de ellikten fazla ses çıkmayacaktır.Tekmeleri parmak uçları ile değil ayaklarının üst kısmı ile vurmaları gerektiğini iyi söyleyin.Ancak bu şekilde yüksek çıkartabileceklerini anlatın.Bu esnada çocukların her tekmede ellikten çıkan sese oranla fazla bağırmalarını teşvik ediniz.Çocuk çok bağırdıkça ellikten çıkan sesle bağırmada yarışmaya başlar.Ellikten çıkan yüksek patlama sesi çocuğu teşvik eder ve cesaretlendirir.Daha güçlü ve istekli bağırmaya başlar.Belki size saçma gelir ama unutmayın bunlar daha çocuk ve çocukça istekleri ve zevkleri olur.
Önce arka ayakları ile palding çalışmasına başlamalıdırlar.Ellerinin yukarda ve gard pozisyonunda olmalarını ve gözlerini ellikten ayırtmamalarını iyi tembih ediniz. Tekmeyi sert eve ses çıkartacak şekilde vurmalarını sağlayınız.
Guruplar tekmelerini tekrarlarken sizde sık sık kuralları tekrarlayınız arka ayak , eller yukarda, göz ellikte ve sert tekme .Bu dört özelliği tekrarlar esnasında yüksek sesle vurgulayınız.
Bu onların becerilerindeki çözülmeyi önlediği gibi daha kolay öğrenmelerini ve yaptıkları hareketin analizini yapmalarını sağlar.Buna biz psikolojide "Görev çözümlenmesi" diyoruz.Yani yapılacak bir bütün işi bölümlere ayırtarak her bölümü daha kolay yerine getirme ve analiz etme  imkanının sağlanmasıdır.Bir tekniği ele alır ve çeşitli bölümlere ayırtabilirsiniz.
Sağ ayakla 3 dakikalık bir düz tekmeden sonra sol ayakla 3 dakikalık bir düz tekme çalışması yaptırabilirsiniz.Bir tekme için çok zaman harcamayın ve hemen ayak veya teknik değiştirin.Çünkü genç çocuklar çok çabuk sıkılmaya meyillidirler.Kısa sürede değişikliğe gitmeniz gerekir.Tekme atarlarken muhakkak surette etraflarında dolaşarak yapamayan çocuklarla birebir özel ilgilenin ve tarif edin.Bir çocukla çok vakit harcamayın.Her çocukla dengeli zaman harcayın.Bir çocukla aşırı ilgilenme diğerlerinin kıskanmasına yol açabilir.Çünkü hepsinin gözü sizin ilginizdedir.Bazı çocuklar düşük bir konsantrasyon ve algılama seviyesine sahiptir.Bunlarla çok uğraşmak yerine onları salonun genel havasına bırakın.Zaman her şeyi çözecektir.Tekniklerinde hataları anlatmayın sadece doğru olanı gösterin.Çünkü çocuk olduklarından olumlu kritiği ve tenkidi anlayamazlar ve sizden soğurlar.
Bu aşamada sadece düzgün şekilde sıralarında durmasını ve düzeni asla bozmamalarını sağlayın ve üzerinde durun yeter.
Ön yukarı tekme: (Dollyo-chagi)
Bu tekmeyi de 3-5 dakika her iki ayakla olmak üzere yaptırın.Aynı kurallara dikkat edin.elliği tutan kişiler çocukların bel seviyelerin yukarısında pek y-tutmasınlar.Tekme atmalarına kolaylık sağlasınlar.Çocuklar yukarı tekme atsalar bile düşük yükseklikten başlasınlar.Kendileri isterlerse ellikleri yükseltsinler.
Öne yukarı sıçrayarak tekme:(Zıplayarak Dollyo-chagi)
Bu tekmeyi sadece sağ ayakları ile atsınlar.Çünkü bu tekme hem çocuklar için bayağı zordur ve hem de öğrenmesi güçtür.Çünkü tekme atmayan ayağın dizi yukarı kaldırarak ondan sonra diğer ayakla sıçrayarak tekme atmak belki büyüklere kolay gelebilir ama çocuklar için bayağı uğraş ister.Ancak bu tekmeden de çok hoşlanırlar.Çünkü dövüş filmlerindeki aksiyonlara benzer ilk tekme çeşidi budur.Bundan dolayı da filmlere duydukları özentiden dolayı onlara benzemek için bu tekmeyi atmaya bayılırlar.
Yukardan aşağıya tekme:( neoryo-Chagi)
Çocuklarda bu bu tekmeyi bazen kullanırız ama o kadar sık değil.Çünkü çocuklar bu tekmeyi doğru olarak asla yapamazlar.Ayakları bel seviyesi üzerine kalkamadığı gibi, yukarı kaldırabilenlerse sık sık  sırt üstü yere düşerler.Set zeminde çalışıyorsanız hiçte hoş değildir.Bu nedenle çok az pratik ettirin.Fazla zorlamayın ve doğru teknik icrasına çalışmayın.Yaşları ilerledikçe her şey hallolacaktır.

Büyük  dairevi ellik( iki elle tutulan geniş ellikler) çalışması:
Geri tekme (Duit- Chagi):
    İki ayakla da yaptırın.Ellikleri tutan kişiler yere 45 derece meyilli tutmalıdırlar.Aileler tutar ise ellikleri dizlerinin üzerinde tutmalıdırlar.
Çift geri tekme:
   Aynı ayakla aynı anda yapılan arka arkaya çift geri tekmedir.Çocuklardaki seriliği geliştirmek bakımından önem taşır.

  Ellik çalışmaları çocuklar için zor olmayan basit tekmelerdir.Eşli çalışmalardan dolayı sıkılmadan yapılan tekniklerdir.Bu nedenle bu tekmeleri düz havaya atmak yerine muhakkak surette ellik tutularak çiftli eşler halinde yapılmasını sağlayın.Süreyi ve dozu çocukları dikkatli gözlemleyerek siz ayarlamalısınız.Ne çok kısa nede sıkılıp bıkacakları kadar uzun olmalıdır.

Serbest müsabaka:
   Bu bölümde 5 dakika kadar serbest bırakın ve birbirleri ile vuruş yapmadan müsabaka yaparcasına karşılıklı öğrendikleri teknikleri yapmaya çalışsınlar.Karışmayın ve eğlenmelerini sağlayın.

F=DERS SONU:

    Ders sonunu muhakkak surette meditasyona ayırın.Tüm çocukları basit esnetmelerle terlerini soğuttuktan sonra topluca önünüzde oturmalarını sağlayın. Ayaklar bağdaş kursun, sırt düzgün  başlar omuzlarının üzerinde ve dik olsun.Gözler kapatılsın ve vücut son derece rahatlatılsın. bir iki dakika bu konumumda dursunlar.Aileler baktıklarında , çocuklardaki disiplini, kendilerini kontrol etmelerini, saygıyı ve sükuneti görsünler.Bu arada çocuklara derin nefes aldırın.Yani aldıkları nefesleri karın bölgesine yüklemelerini ve doğru nefes alma tekniklerini öğrenmelerini sağlayın.Bu onlar için ileride çok gerekli olacaktır.Her ders sonunda bu nefes alıp verme eksersizlerini yaptırın.
Her ders sonunda muhakkak surette taekwondonun temel ilkelerinden bahsedin.Saygı, sevgi, yardımlaşma, hoşgörü , tevazu gibi erdemleri anlatın.Bu konuda soru - cevap yöntemine de başvurabilirsiniz.
Her derste muhakkak spor sağlığı ve ilk yardım ile ilgili bir konudan basitçe bahsedin.Belli konularda bilgilenmelerini sağlayın.
Dersi ayağa kaldırarak selamlama ile bitirin.