Taekwondoda
Ap -Chagi Çalışması ve Temelleri

Bir kişinin tekmelerindeki gücün geliştirilmesi taekwondo çalışmalarında derece derece meydana gelen bir olaydır.Hiç bir kimse bir anda çok kuvvetli tekmelere sahip olamaz.Bu çalışma ve zaman isteyen bir olgudur.
Bazen ilginç bir şekilde göze çarpar ki,ilk başlangıçta zorlanarak güçlü tekme atabilen bir taekwondocu belli bir zaman sonra hiç zorlanmadan ve fazla efor harcamadan eskisinden çok daha güçlü ve etkili tekmeler atar.Bunun sebebi öğrencinin gücün nasıl oluştuğunu ve nerede,yani hareketin hangi aşamasında kullanmaya başlanması gerektiğini öğrenmesinden kaynaklanır.

Taekwondoda tekmenin gücü kesinlikle  kas gücü üzerine kurulmuş basit bir kavram değildir.Taekwondoda güçlü tekme atmak için sadece güçlü kaslar gerekmez.Başka bir deyişle güçlü kasları olanlar daha güçlü tekmeler atar anlamı asla çıkarılmaz.
Taekwondoda tekmenin gücü, öğrencinin kas gücüne,odaklanmaya, tekniğin dağılımına bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur
Tabiî ki ilk olarak kas gücü önem taşır.Eğer öğrencinin zayıf bacak yapısı varsa ,o bacakların güç üretme yeteneği de az olacaktır.Kasların etkisini harekete aktaramazsak güçlü tekmelerde atamayız.

Harekete odaklanma ve konsantrasyon kuvvetin oluşumunda çok önemlidir.Kuvveti bir noktada toplamak ,tek noktada ve zamanında vuruş yapmak kuvveti arttıran en büyük etkenlerdendir.Bu işe yabancı çoğu kimse kuvvetli bir tekme atmada tek etkenin güçlü bir kas ve ayak yapısı olduğu yanılgısına düşerler.
Fakat her sporcu ,yaptığı spor dalında güç ve beceri isteyen her hareketin doğru bir şekilde yapılabilmesi için ,güçlü bir odaklanma ve konsantrasyonun şart olduğunu yaşayarak doğrular ve bilir.Net ve tesirli tekmelerin yapılabilmesi içinde konsantrasyon ve odaklanma şarttır.
    Tekmelerin güçlü çıkmasındaki önemli etkenlerden biride tekniğin doğru olarak yapılmasıdır.Bu faktör odaklanma ve kas gücünden daha etkili bir etken olarak karşımıza çıkar.Çünkü hatalı teknik atmak ,bırakın etkili tekmeyi ,attığınız tekmede sakatlanma ve incinmelere bile yol açabilir.Diz eklemlerinin bio mekanizması tekmelerde kullanılmazsa eklemlerde ve ligamenlerde aşırı zorlamalar ve incinmeler meydana geleceği kaçınılmazdır.İnsanların kas güçleri farklı farklı olabilir .Ancak vücudunu biyomekanik kurallara göre yönlendiren ve vücudun gücünü bacaklara ve kaslara aktarabilen zayıf bir sporcu ,sadece bacak kaslarına güvenen ve doğru teknik kullanmayan  iri bir sporcudan çok daha güçlü ve etkili tekmeler atabilir.Önemli olan merkezkaç kuvvetleri, eksen hareketleri oluşturarak gücün iki veya üç katına çıkartılabilmesidir.Taekwondoda her teknik buna uygun dizayn edildiğinden doğru teknik ,güçlü tekmeler ortaya çıkartır.
İşte Ap-chagide güce dayalı ama gücün vücudun biyomekanik özelliği kullanılarak arttırıldığı en önemli teknik hareketlerden biridir

apchagi1.jpg (14680 bytes)
Adım1
apchagi2.jpg (14704 bytes)
Adım2
apchagi3.jpg (14468 bytes)
Adım3
apchagi4.jpg (17424 bytes)
Adım4
ayaktabani.jpg (8913 bytes) Çarpma yüzeyi: (Ayak parmaklarının kökü)Ayak tabanında ayak parmaklarının alt kısmına korecede apchuck denir.Bu nedenle bu bölge ile yapılan vuruşlar Ap-Chagi (ayak tabanı tekmeleri) olarak adlandırılır.
Hedef saha: Rakibin Kaburgaları, Karın kısmı, Kasıkları,Yüzü bu tekmenin vuruş noktalarıdır.Müsabakalarda genelde rakibin duruş ve pozisyonunu bozmak için genelde karın seviyesine atılan bu tekme aslında self defansın önemi tekmelerinden biridir.Saldırganın hemen tüm noktalarına bu tekme ile vuruş yapılabilir.
apchagi3a.jpg (19426 bytes) Farzedelim ki sağ ayakla   ap -chagi atacağız.Sağ ayak  geride .Her teknikte oduğu gibi buradada   ayaklar tekniğe hazırlandığından karın gölgeniz açıktır bu nedenle bu pozisyonda asla kollar blok yapmalı , karın ve göğüs bölgesini korumalıdır.Ap-Chagide de her tekmede olduğu gibi  3 ana parça vardır.
1-hareketin kuruluş safhası
2-Hareketin açılımı
3-ilk pozisyona dönebilme safhasıdır.

ilk bölüm vucudun duruş pozisyonunu içerir.Her güzel teknik ancak gerekli mükemmel pozisyonu almakla gerçekleşir.Ancak bu şekilde tekniğin gelişimi,gücü ve hızı ortaya çıkar.

Bu safha son derece önem taşır.Zayıf bir duruş, hareketin açılımını sağlamaz ve güçlü bir tekme oluşturulamaz.
İkinci safha rakibe vuruş yapılmasıdır.Vuruş yapmak hareketin amacını taşısa bile bu safha aslında ilk safhadan daha az önem taşır.Çünkü pozisyon ve duruş mükemmel değilse iyi bir teknik hiç bir zaman yapılamaz.Mesafe kontrolünüz,rakibin kontratağını önceden seziş yeteneğiniz.,pozisyon için gerekli duruşunuz yoksa istediğiniz kadar mükemmel tekme atın asla başaramaz ve rakibe vuramazsınız.Ama harekete ön hazırlığınız iyi ise her şey kendi kendine gelişir.
Bu safhada ap-chagi atmak için arkada olan sağ ayağınız öne ve ileriye doğru getirilir.Dizi kıvrılarak bel seviyesinin yukarısına kollar arasında olacak şekilde yükseltilir.Dizin bel seviyesinin yukarısına doğru yükseltilmesinde başlıca iki amaç vardır.Birincisi tekmenin dizin biyomekanik yapısından faydalanarak güçlü ve hızlı çıkmasını sağlamak.İkincisi vuruştan önce karın kısmı kapatılarak kontra yemekten kurtulmaktır.Dizin kollar arasından yükseltilmesiyle hem göğüs hem de karın seviyesi için mükemmel bir korunma duvarı oluşturulur.Sağ ayak dizi yükseltildiği zaman ayak tabanı yere paralel olmalıdır.Bu paralellik.Diz yukarı kaldırıldığında ayak kaslarında kasılma olmamasını sağlamak içindir.Buna dikkat ediniz.Antrenmanlarda bunu doğru ve yanlış pozisyonlarda deneyerek ayak kaslarında oluşan yüklenmeyi hissediniz.Ayak tabanı bu konumda yere paralel olmazsa kaslarda yüklenme fazla olacak vuruş esnasında güç zayıflayacaktır.Diz tam olarak vücudun orta simetri ekseni hizasında olmalı sağda veya sol içte olmamalıdır.
Bu pozisyonda sol ayak destektir.İleri ve sol-dışa bakar .Bu şekilde vücut dengesini korur.Sok ayak dizden çok hafif kıvrıktır.Bu esneklik, vücut direncini sağlar ve sallanmalarını tolere eder.

Vücudun üst seviyesi dik olmalı öne veya arkaya yatmamalı , vuruş yapılacak sahaya odaklanılmalıdır.
Açılım yapılırken diz ve eklemin doğrulduğu anda eş zamanlı olarak ayak tabanı ile vuruşta yapılmalıdır.Yani diz eklemi ne vuruştan önce tam açılmalı nede tam açılmadan vuruş olmalıdır.Vuruşun olduğu anda diz ekleminin açılması tamamlanmış olmalıdır.Bu durum kuvvetin maksimum olarak hedefe iletilmesini sağlar.
Vuruş anında ayak parmakları geri alınarak alt ayak kasları sertleştirilir.Hem güç arttırılır,hem de parmakların incinmesinin önüne geçilir.
Vuruş yapıldığı anda destek ayak oynatılmadan vücudun üstü hafifçe geriye yatırılır.Bu vücudun dengesini sağlamak içindir.
Vuruştan sonra diz eklemi başlangıç yolunu takip ederek geri alınır.Ve sağ ayak ilk duruş pozisyonuna yani geriye getirilir.

Bu tekmede güç diz ve ayak ekleminin eş zamanlı olarak doğrultulup yükün direkt olarak hedefe aktarılmasından meydana gelir.Dizin karın seviyesinden ileri doğru doğrultulması Abdominal (karın bölgesi) kaslarının ayağa aktarılmasını sağlar.Yani vuruşu ayak gücü değil tüm vücudun itişi gerçekleştirir.Oluşturulan gücün düz bir hatta hedefe çarpması kuvvetin azaltılmaması demektir.
Vuruştan sonra pivot ayak olan sol ayak hafif içeri alınarak ilk pozisyona dönüş çok rahat gerçekleştirilebilir.

Ap-Chagide Yapılacaklar
Dizi yukarı kaldırmak
Ayağın altını yere paralel tutmak
Ayak parmaklarını geri kıvırmak
Destek ayağı kıvırmak
Ayak bileğini vuruş esnasında doğrultmak.
____________________
Ap-Chagide yapılmayacaklar
Ayak parmaklarıyla vuruş
Vuruşu kepçelemek
Geri yatmak
Elleri düşürmek
Başı yükseltmek

apchagidoru.jpg (11395 bytes)
Vuruş anında doğru pozisyon
Ayak eklemi düz ve parmaklar geri kıvrık

apchagiyanlis.jpg (10130 bytes)
Vuruş anında yanlış pozisyon
Ayak bileği açılı ,parmaklar ileride
(incinmeler ve kuvvet kaybı oluşur)

Müsabakada kullanılması
Apchagi Müsabakalarda puandan ziyade yapılan bir atağı önlemek veya rakibin pozisyonu ve konsantrasyonunu bozmak için kullanılır.Bu teknikle puan alınması zordur.Ancak diğer tekniklere geçiş için kullanılabilir.Yani apchagi ile rakibin pozisyonu bozulduktan sonra diğer puan alıcı bir teknik kombine yapılabilir.Apchagi rakibin kolay karşılayacağı ve kombine teknik atacağı basit bir harekettir.
Müsabakada rakiplerin birbirlerini yoklamak ve tekniklerini öğrenmek için başvurdukları tekniklerden biridir.Vuruş başlangıcında diz çekilerek vücut kapatılır bu esnada rakipten gelecek bir atağa karşı karın bölgesi kapatılır.
Bu teknik bir vuruştan ziyada ayak tabanı ile yapılan bir ittirme hareketidir.Vuruş hareketi net olmadığından puan verilmesi zordur.size karşı döner tekme (dwit chagi) hazırlığında olan bir rakibe karşı apchagi ile girerek önce Döner tekme atmış rakibi ittirirsiniz bu esnada tekniği size çarpmaz  sizinki ise döner tekme atan rakibinizin muhtemelen kalçasına gelir ancak bu apchagi ile rakibinizin tekniği ve dengesi bozulur.Dengesini bozduğunuz sporcuya daha sonra başka bir teknikle saldırarak puan alabilirsiniz.Kombine olarak ikinci bir teknik atamazsanız puan alamazsınız.