Kurallar
MAÇI DURDURMA KURALLARI HAKEMLER ve İTİRAZLAR

Madde 19. Maçı Durdurma Kuralları  

Müsabıklardan birisi, veya her ikisinin de yaralanması nedeniyle müsabaka durdurulduğunda, aşağıdaki uygulamalar yerine getirilecektir. Müsabakanın, açıklanan kurallar dışında durdurulması gerekirse Hakem, “Shi-gan (zaman)” komutunu verecek ve “Kye-sok (devam et)” komutu ile müsabakayı başlatacaktır.

1.   Hakem, müsabakayı “Kal-yeo” komutu ile durduracak, “Kye-shi” (beklet)” komutu ile kayıt masasını zamanı durdurması için uyaracaktır.

2.  Hakem, müsabıkın bir dakika içinde ilk yardım almasını sağlayacaktır.

3.    Müsabık bir dakikadan sonra müsabakaya devam etme isteği göstermezse, hafif sakatlıklarda/yaralanmalarda bile, Hakem tarafından mağlup ilan edilecektir.

4.    Müsabakanın bir dakika sonra devamının mümkün olmaması durumunda, illegal atak uygulayarak rakibinin sakatlanmasına neden olan ve “Gam-jeom” cezası ile cezalandırılan müsabık mağlup ilan edilecektir.

5.    İki müsabıkın da knock-down durumuna düşüp, bir dakika sonra her ikisinin de ayağa kalkamamaları durumunda, galip sakatlıktan önceki skoru yüksek olan müsabık olacaktır.

Yol gösterme :

  1 dakikalık tedavi süreci sonucunda 2 yarışmacınında sakatlanarak maça devam edememesi durumunda: kazanan taraf sakatlanma olmadan önceki puan durumuna göre belirlenecektir.

6.     Müsabıklardan birisinin bilincini kaybederek, sağlık bakımından riskli bir duruma düştüğü yargısına varılırsa, Hakem hemen müsabakayı durduracak ve ilk yardımı göreve çağıracaktır. Hakem, “Gam-jeom” cezası alacak illegal bir atak uygulayarak ve rakibini sakatlayan müsabıkı mağlup ilan edebilir veya atak “gam-jeom” cezası alacak nitelikte değilse, galibi müsabaka durdurulmadan önceki skora göre ilan edecektir (skoru yüksek olan galip ilan edilecektir)

 YOL GÖSTERME : Şayet yarışmacıların ikiside Gam-Jeom lık hareket sonucu yerden kalkamamışlar ise yarışmacıların ikiside mağlup ilan edilir.

Müsabıklardan birisinin bilincini kaybederek sağlık bakımından riskli bir duruma düştüğü yargısına varılırsa hakem hemen yarışmayı durduracak ve ilkyardımı göreve çağıracaktır. Hakem Gam-Jeom cezası alacak illegal bir atak uygulayarak rakibini sakatlayan yarışmacıyı mağlup ilan eder. Veya saldırının cezalandırılmamış bir hareket olarak kararlaştırılması durumunda yarışmaya devam edemeyen sporcu mağlup ilan edilecektir.

(Açıklama # 1)

Hakem müsabakanın, sakatlanma veya başka acil bir durum nedeniyle devam edemeyeceğine karar verirse, aşağıdaki önlemleri uygulamaya koyabilir:

1)      Durum kritik ise, müsabık bilincini kaybediyorsa veya kötü/sert bir acıdan ızdırap çekiyorsa, zaman çok önemli ise, ilk yardım vakit geçirilmeksizin çağrılmalıdır ve müsabaka kapatılmalıdır. Bu durumda müsabakanın sonucuna aşağıdakilere göre karar verilecektir:

a.      “Gam-jeam” cezası alacak derecede illegal atak uygulayan ve rakibini sakatlayan müsabık mağlup ilan edilir.

b.      Sakatlanma, legal bir atak, kaçınılmaz bir kontak veya kaza ile olmuşsa, müsabakaya devam edemeyen müsabık mağlup ilan edilir.

c.       Sonuç müsabaka içeriği ile ilgili değilse, galip müsabaka durdurulmadan önceki skora göre belirlenecektir. Müsabaka ilk raund bitmeden durdurulursa, müsabaka geçersiz (yapılmamış) sayılacaktır.

2)      Sakatlanma çok ciddi değilse, “Kye-shi” komutundan sonra müsabık gerekli tıbbi

tedaviyi görebilir.

a.      Tıbbı müdahale için izin: Hakem, tıbbı müdahalenin gerekli olduğuna karar verirse, komisyon doktorundan müdahale isteyebilir.

b.      Müsabakanın tekrar başlaması komutunun verilmesi: Müsabıkın müsabakaya devam edip edemeyeceğine karar vermek tamamen Hakemin kararındadır. Hakem bir dakika içinde her an müsabıktan müsabakaya devam etmesini isteyebilir. Hakem, müsabakaya devam et komutuna riayet etmeyen müsabıkı mağlup ilan edebilir.

c.       Müsabıka, bir dakikalık “Kye-shi” süresi içerisinde tıbbi müdahale yapılırken, “Kye-shi” komutu verildikten 40 saniye sonra Hakem sesli olarak beşer saniyelik aralarla geçen zamanı ilan eder. (40, 45, 50.. gibi) Bir dakikalık süre sonunda, müsabık yerine gelemezse, müsabakanın sonucu ilan edilmelidir.

d.      “Kye-shi” komutu verildikten sonra, komisyon doktorunun ulaşılabilirliğine bakılmaksızın bir dakikalık süre tutulacaktır. Bununla birlikte, tıbbi müdahale gerekli ve doktor yoksa veya ek tedavi gerekli ise, bir dakikalık zaman Hakemin kararı ile durdurulabilir (uzatılabilir).

e.      Bir dakika sonrasında müsabakanın devamı imkansız ise, müsabakanın kararı bu Maddenin; 1) a. Fıkrasına göre verilecektir.

3)     İki müsabık da bir dakikalık süre sonrasında müsabakaya devam edemeyecek durumda ise veya acil bir durum ortaya çıkarsa, müsabakanın sonucuna aşağıdaki kriterlere göre karar verilir:

a.      Sonuç müsabıklardan birinin illegal “Gam-jeom” cezası ile cezalandırılacak atağı sonrasında ortaya çıkmışsa, atağı yapan mağlup ilan edilir.

b.      Sonuç, “Gam-jeom” cezası ile cezalandırılmayacak bir illegal atak sonrasında ortaya çıkmışsa, müsabakanın sonucuna, müsabaka durdurulmadan önceki skora göre karar verilecektir. Bununla birlikte, müsabakanın durdurulması birinci raundun sonundan önce olursa, müsabaka geçersiz sayılacaktır ve Organizasyon Komitesi müsabakanın daha sonraki bir tarihte tekrarını kararlaştıracaktır.

c.       Şayet olay iki müsabıkın da “Gam-jeom” cezası ile cezalandırılacağı bir hareket sonrasında ortaya çıkmışsa iki müsabık da mağlup ilan edilecektir.

(Açıklama # 2)

Yukarıdaki şartlar haricinde ortaya çıkan ve müsabakanın durdurulmasını gerektiren durumlarda aşağıdaki uygulamalar takip edilir:

1)      Kontrol edilemeyen durumlar neticesinde müsabakanın durdurulması gerekirse, Hakem müsabakayı durdurur ve Organizasyon Komitesinin kararı ve direktiflerine göre hareket eder.

2)      Müsabaka ikinci raundun tamamlanmasından sonra durdurulursa, müsabaka tamamlanamazsa, sonuç durdurulmadan önceki skora göre belirlenir.

3)      Müsabaka ikinci raund bitmeden önce durdurulursa, müsabakanın tekrarlanmalı ve bu tekrar prensip olarak üç raund olarak yapılmalıdır.

MAÇA ARA VERME PROSÜDÜRLERİ YOL GÖSTERME:

1.      İllegal bir teknik sonucu tarafından birinin veya ikisinin sakatlanması sonucu

2.      İstenmeden, kazara uygulanan teknik sonucu sakatlanma gerçeklenmiş ise

a)      Kallyo(müsabakayı durdurur).

b)      Shi-gan(maç süresini durdurur).

c)      Kyeshi (bir dakikalık tedavi süresi başlar)

d)      İhlal veya sakatlanmaya göre kyonge, Gam-jeom verir veya herhangi bir ceza vermeden sporcuları bir dakika sonra maça davet eder.

I.Sporculardan biri sakatlanıp devam edemez ise;

-         Gam-jeom cezası gerektiren bir ihlal sonucu devam edemezse sakatlanan galip

-         Kyonge cezası gerektiren bir ihlal sonucu devam edemez ise sakatlanan mağlup

-         Herhangi bir ceza gerektirmeyen bir kaza ile sakatlanmış ise sakatlanan mağlup

II.Sporculardan ikisi de sakatlanıp devam edemez ise;

-         Gam-jeom cezası gerektiren bir ihlal sonucu devam edemez ise ihlali yapan mağlup ancak her iki sporcu da Gam-jeom ihlali yaparsa ikisi de mağlup

-         Kyonge cezası gerektiren bir ihlal veya kazara bir sakatlanmadan dolayı maça devam edemezler ise;

Puanlar toplanarak galip belirlenir. Ancak olay birinci raunt bitmeden olmuş ise yeni bir maç yapılır.

-         Sel yangın deprem vb. nedenlerden dolayı maça ara verildiği zaman ikinci raunt bitmeseydi yeni bir maç yaptırılır.

 

Madde 20. Hakemlik Yapan Görevliler

1.          Nitelikler

WTF tarafından kaydedilmiş Uluslararası Hakemlik Sertifikasına sahip olmak.

2.          Görevler

1)      Orta Hakem

(1)   Hakem müsabakanın tüm kontrolünü elinde tutacaktır.

(2)   Hakem, “Shi-jak”, “Keu-man”, “Kal-yeo”, “Kye-sok” ve “Kye-shi” komutlarını verecek, galibi, mağlubu, puanların kesilmesini, uyarıları ve müsabakadan çıkmalara karar verecektir. Hakemin tüm ilanları sonuçlar onaylandıktan sonra olacaktır.

(3)   Hakem, belirtilen kurallara göre, bağımsız olarak karar verme hakkına sahip olacaktır.

(4)   Hakem, ek puan veremeyecektir.

(5)   Müsabakanın eşitlik veya skorsuz bitmesi durumunda, üstünlük kararı 4. raund sonunda, Orta Hakem ve Yan Hakemler tarafından birlikte verilecektir. 

2)      Yan Hakemler

(1)   Yan Hakemler geçerli puanları hemen işaretleyeceklerdir. .

(2)   Yan Hakemler, görüşlerini Hakem tarafından istendiğinde doğru olarak bildireceklerdir.

3.          Yan Hakemlerin Sorumlulukları

Yan Hakemler ve Hakem tarafından verilen kararlar kesin ve şüpheden uzak olacaktır ve Hakemler, Müsabaka Yüksek Kuruluna karşı sorumlu olacaktır.

4.          Hakemlik yapan Görevlilerin Elbiseleri (Üniformaları)

1)      Hakem ve Yan Hakemler WTF tarafından belirlenen üniformaları giyeceklerdir.

2)      Hakemlik yapan Görevliler, müsabaka alanına, müsabakanın gidişatını engelleyebilecek hiçbir materyal ile çıkmayacaklardır.

(Yorum:)

Hakemler Kurulu Başkanı, hakemlik yapan görevlilerin yanlış görevlendirilmesi durumunda veya görevlendirilen hakemlerden herhangi birinin adil olmayan bir şekilde müsabaka yönettiği veya makul olmayan bir hata yaptığı yargısına vardığında, Teknik Delegasyondan hakemlik yapan görevlilerin yerlerine geçmelerini isteyebilir. 

(İyi Yönetim için Esaslar)

Yan hakemlerin, yüze uygulanan  legal atağa birbirinden  farklı puan vermeleri durumunda, örneğin; bir yan hakem bir puan,  diğeri iki puan, ve üçüncü yan hakemin hiç puan vermemesi ve verilen puanların geçersiz sayılması durumunda yan hakemlerden herhangi biri yanlışı işaret edebilir ve diğer hakemler ile birlikte görüşme  isteyebilir. Bu durumda Orta Hakem, “Shi-gan (zaman)” komutunu vererek müsabakayı durdurur ve yan hakemleri görüşlerini sormak üzere toplayabilir. Görüşmeden sonra, Orta Hakem sonucu ilan etmelidir. Bu madde, Hakemin saymada yanlış yapması durumunda ve yan hakemin Hakem sayarken “Seht (üç)” veya “Neht (dört)” farklı bir görüşe sahip olması durumuna da uygulanabilir.

Madde 21. Kayıt Yapan Görevli

Kayıt yapan görevli, müsabakanın süresini, bitimini ve raundlarını tutacak, duraklama, verilen puanların ilanı ve kaydı, cezaların ilanı ve kaydı gibi işlemleri yerine getirecektir.

Madde 22. Hakemlik Yapacak Görevlilerin Atanması

1.          Hakemlik Yapacak Görevli Ekibin Oluşturulması

1)      Elektronik olmayan safeguardların kullanıldığı durumlarda, görevli hakem ekibi bir (1) orta hakem ve dört (4) yan hakemden oluşacaktır.

2)      Elektronik safeguard kullanıldığı durumlarda, görevli hakem ekibi bir (1) orta hakem ve iki (2) yan hakemden oluşacaktır.

2.          Hakemlik Yapacak Görevlilerin Atanması

1)      Hakem ekibinin görevlendirilmesi, müsabaka programı kesinleştikten sonra yapılacaktır.

2)      Aynı milliyetten olan orta hakem ve yan hakemler olduğu durumlarda, aynı milliyetten herhangi bir müsabık bu müsabakaya atanmayacaktır. Bununlar birlikte, hakemlik yapan görevlilerin yetersiz olması durumunda yan hakemler için bu kural da istisna yapılacaktır.

(Yorum)

Niteliklerin, görevlerin, organizasyonların vb. detayları WTF’nin Uluslararası Hakemlerin Yönetimi Tüzüğü’ne göre olacaktır.

Madde 23. Kurallarda Belirtilmeyen Diğer Problemler

Kurallarda belirtilmeyen bir durum, problem ortaya çıktığında, aşağıdaki gibi hareket edilecektir:

1.      Müsabaka ile ilgili olarak ortaya çıkan problemler, ilgili müsabakaya hakemlik yapan görevliler tarafından oydaşma (konsensus) ile karara bağlanacaktır.

2.      Özel bir müsabaka ile ilgili olmayan problemler, Yürütme Kurulu veya vekili tarafından karara bağlanacaktır.

3.      Organizasyon Komitesi, her müsabaka alanında, müsabakayı kaydedecek ve saklayacak bir video-kayıt cihazı bulunduracaktır.

Madde 24. Yüksek Hakemlik (Uyuşmazlıkları karara bağlayan Hakemlik) ve Yaptırımlar

1. Yüksek Hakemler Kurulunun oluşturulması

1)      Üyelerin nitelikleri: WTF Yürütme Kurulu Üyeleri veya WTF Başkanı veya Genel Sekreteri tarafından önerilen yeterli düzeyde Taekwando bilgi ve deneyimine sahip kişiler. Teknik Delege resmi görevli üyesi olacaktır.

2)      Kompozisyon/yapı: Teknik Delegeye ek olarak bir başkan altıdan daha az üye olacaktır.

3)      Başkan ve Yüksek Hakemler Kurulu üyeleri, WTF Genel Sekreterinin önerisi ile WTF Başkanı tarafından atanacaktır.

2.   Sorumlulukları: Yüksek Hakemler Kurulu, itirazlar ile ilgili olarak, kendi kararlarına göre yanlış verilen kararları düzeltecek, yanlış karar veren veya illegal davranış sergileyen görevliler hakkında disiplin işlemini gerçekleştirecek, sonuçları WTF Genel Sekreterliğine gönderecektir. Yüksek Hakemler Kurulu Yaptırımlar Yüksek (Olağanüstü) Komitesi olarak da yetkilendirilecektir ve müsabakada ortaya çıkacak sorunların yönetimini de üstlenecektir.

3.  İtiraz Kuralları

1)      Hakemlerden birinin kararına itiraz edildiğinde, takımın resmi delegasyonu kararın tekrar değerlendirilmesi için  (İtiraz dilekçesi) Yüksek Hakemler Kuruluna, belirlenen itiraz ücreti ile birlikte ilgili maçtan sonra 1O dakika içinde başvuracaktır.

2)      Tekrar değerlendirme, ilgili her müsabıkın milliyetinden olan üyeler çıkarıldıktan sonra yapılacak ve değerlendirme sonundaki karar çoğunluk oyu ile alınacaktır.

3)      Yüksek Hakem Kurulu, hakemlik yapan görevlileri işlemin onayı için çağırabilecektir.

4)      Yüksek Hakem Kurulu tarafından varılan karar son karar olacaktır ve daha sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.

2)      Yaptırım Prosedürleri

1)      WTF Başkanı veya Genel Sekreteri (Bu ikisinin yokluğunda, Teknik Delege),  Yaptırımlar Yüksek (Olağanüstü) Komitesi’nden, aşağıdaki davranış/eylemlerden herhangi biri müsabık veya antrenörü tarafından yapıldığında/işlendiğinde, karar vermesini isteyebilir:

a.      Müsabakanın seyrine/yapılmasına engel olunduğunda,       

b.      Seyircileri kışkırtmak veya yanlış dedikodular yayıldığında.

2)      Değerlendirme haklı çıktığında Yaptırımlar Yüksek (Olağanüstü) Komitesi, konu hakkında inceleme yapacak ve gerekli disiplin işlemlerini başlatacaktır. İnceleme sonuçları kamuoyuna duyurulacak ve daha sonra WTF Sekreterliğine bildirilecektir.

3)      Yaptırımlar Yüksek (Olağanüstü) Komitesi, ilgili kişiyi işlemin onayı için çağırabilecektir.

(Yorum:)

Hakemler Yüksek Kurulu en az beş uygun üyeden oluşmalı ve Üyeler Kurulunun sayısı tek sayı olmalıdır.

(Açıklama # 1)

Aynı milliyetten olan üyelerin çıkarılması …: “Hakemler Yüksek Kurulunda, müsabıklardan birisi ile aynı milliyetten olan üye varsa bu üye Kuruldan çıkarılmalıdır. Kurul üyelerinin sayısı her durumda tek rakamlı olmalıdır. Uygun olmayan durumdaki kişi Başkan ise, kalan üyeler geçici olarak bir başkan seçeceklerdir.

(Açıklama # 2)

Hakemler Yüksek Kurulu, Teknik Delegasyona, hakemlik yapan görevlilerin değiştirilmesini önerebilir. Teknik Delegasyon, Hakemler Yüksek Kurulu Başkanının isteği doğrultusunda Hakem Başkanını, hakem görevlilerin değiştirilmesi hususunda bilgilendirebilir.

(Açıklama # 3)

Değerlendirme Kuralları:

1)      İtiraz başvurusu gözden geçirildikten sonra, itiraza konu müsabaka “kabul edilebilir” veya  “kabul edilemez” kriterine göre ele alınacaktır.

2)      Gerekli durumlarda, Kurul, Orta Hakem ve Yan Hakemlerin görüşlerini dinleyebilir.

3)      Gerekli durumlarda, Kurul, yazılı veya görsel kayıt verileri gibi kararın materyal delillerini gözden geçirebilir.

4)      Değerlendirmeden sonra, Kurul çoğunluk kararını oluşturmak için gizli oylama yapar.

5)      Başkan, değerlendirme sonuçlarını ortaya koyan yazılı bir rapor hazırlar ve bu değerlendirmenin kamuoyu tarafından bilinmesini sağlar.

6)      Kararın uygulanması:

(1)        Müsabaka sonucunun belirlenmesinde, skorun hesaplanmasında veya müsabıklardan birinin yanlış kimliklendirilmesi durumunda, karar ters uygulanır. (önceden verilen kararın tersi verilir.)

(2)        Kuralların uygulanmasındaki yanlışlıklar: Kurul, Hakemin Müsabaka Kurallarını açıkça ihlal eden bir yanlış yaptığını belirlerse, yanlış sonucunda ortaya çıkan durum düzeltilecek ve Hakem cezalandırılacaktır.

(3)        Olgulara dayanan, yargı yanlışları: Kurul, vuruşun şiddeti, eylemin veya temasın sertliği, kasıt, bir hareketin ilanı veya yeri hakkında tereddüt etmek gibi durumlarda, Hakemlerin yanlış yargıda bulunduğuna karar verirse, mevcut karar değiştirilmez ve yanlışı görülen görevliler cezalandırılır.

(Açıklama # 4)

Yaptırımlar Yüksek Komitesi: Yaptırımların değerlendirilmesi kuralları Yüksek Hakemliğinkilerle uyumlu olmalıdır ve yaptırımların detayları Yaptırımlar Yönetmeliği ile uyumlu olmalıdır.