Kurallar
 

Madde 17         Knock Down   (Yere serme)

 

Geçerli bir atağın uygulandığı aşağıdaki durumlarda Knock Down ilan edilecektir

1         Rakibin puan alan tekniğinin gücüyle, vücudun ayak tabanı dışındaki herhangi bir kısmı yere değdiğinde

 

2         Rakibin puan alan tekniklerinin bir sonucu olarak, bir müsabık sendelediğinde veya maça devam etme beceri veya niyeti gösteremediğinde

 

3         Puan alan geçerli bir tekniğin sonucu olarak, hakem müsabakanın devam edemeyeceğini değerlendirirse

 

   (Açıklama #1)

Knock Down bir müsabıkın yere düştüğü veya sendelediği veya bir darbe nedeniyle maçın gereklerine yeterince karşılık veremediği bir durumdur.    Bu bulgular olmadığında bile, temas sonucu, devam etmenin tehlikeli olacağı veya müsabıkın güvenliği hakkında herhangi bir tereddüttün olduğu durumu hakem bir Knock Down olarak yorumlayabilir.

 

Madde 18     Bir Knock Down Durumundaki Prosedür

 

Bir müsabık, rakibinin geçerli bir atağı sonucunda knock down olduğunda hakem aşağıdaki önlemleri alacaktır:

1          Hakem “Kal-Yeo” diyerek atak yapan sporcuyu knock down olan sporcudan uzak tutacaktır.

 

2          Hakem önce teknik alan müsabıkın durumunu kontrol edecek ve müsabıka doğru, bir’den (1) on’a (10) kadar, birer saniye aralıklarla zamanın geçişini belirten el sinyalleri yaparak yüksek sesle sayacaktır.

 

3          Hakemin sayması esnasında, düşen müsabıkın ayağa kalkması ve dövüşe devam etme arzusu göstermesi halinde,  hakem yarışmacının iyileşmesi için sekize kadar saymaya devam edecektir.

 

4          Sekize kadar sayıldığında, Knock down olan sporcu müsabakaya devam etme iradesi gösteremediğinde, hakem “Hakem kararı” (RSC)  ile diğer müsabıkı galip ilan edecektir.

 

5          Sayma işlemi, raunt bittikten veya maç süresi sona erdikten sonra bile devam edecektir.

 

6          Her iki müsabıkın da yere düşmesi halinde, Hakem müsabıklardan biri yeterince iyileşmediği sürece saymaya devam edecektir.

 

7          Ona (10) kadar sayıldığında, müsabıklardan her ikisinin de iyileşmemesi halinde, knock down gerçekleşmeden önceki maç skoruyla galip tarafa karar verilir.

 

8          Hakem tarafından bir müsabıkın maça devam edemeyeceği hükmüne varıldığında, hakem ya saymadan ya da sayma esnasında galibe karar verebilir.

 

Müsabaka sonrasında izlenecek prosedür: 1- Vücudun hangi bölümünde olursa olsun, ciddi bir sakatlanma sonucunda maça devam edemeyen müsabık ilgili ulusal federasyon tarafından atanmış doktordan alınan raporun ibrazından sonra, WTF Tıp Başkanının onayı olmaksızın otuz (30) gün içerisinde başka bir yarışmaya giremez.

2- başına darbe alarak knock-out olan bir sporcu muayene odasında görevli doktor tarafından kontrol edilmeli ve darbeden sonra 30 dk içerisinde kafa sarsıntısı teşhisi için SCAT5 uygulanmalıdır.

3- SCAT5 ile kafa sarsıntısı teşhisi konulan bir sporcu büyüklerde 30 gençlerde 45 yıldızlarda ise 60 gün yarışmalara katılamaz.

 

 


 

 

 

 (Açıklama #1)

Atak yapanı uzaklaştırmak:

Bu durumda, ayakta duran rakip, kendi müsabakaya başlama yerine geri dönecektir. Ancak, eğer düşen müsabık rakibin müsabık yerinin üstünde veya yakınındaysa, rakip, antrenörünün sandalyesinin önündeki sınır çizgisinde bekleyecektir.

 

   (Hakem yönetimi için rehber)

Hakem, genellikle güçlü bir darbenin etkisiyle oluşan ani bir knock down’un (Yere düşme) gerçekleşmesi veya müsabıkın sendelemesi durumuna karşı sürekli hazırlıklı olmalıdır.

 

   (Açıklama #2)

Düşen rakibin sayma işlemi esnasında ayağa kalkması ve maça devam etmek istemesi durumunda: Sayma işleminin temel amacı müsabıkı korumaktır. Sayma işlemi sekize (8) varmadan önce, müsabık maça devam etmek istese bile, hakem maçı tekrar başlatmadan önce sekize (8) kadar saymalıdır. Sekize (8) kadar sayma zorunludur ve hakem tarafından değiştirilemez.

 

1 den 10 a sayma: Ha-nah, Duhl, Seht, Neht, Da-seot, Yeo-seot, Il-gop, Yeo-dul, A-hop, Yeol

 

 

   (Açıklama #3)

Hakem müsabıkın iyileşip iyileşmediğini belirleyecek, daha sonra eğer iyileştiyse  “Kye-Sok” komutuyla maçı tekrar başlatacaktır:  Hakem sekize (8) kadar sayarken müsabıkın devam edebilme becerisini tespit etmelidir. Sekize kadar saydıktan sonra müsabıkın durumunun son teyit işlemi sadece prosedürdür; hakem müsabakayı tekrar başlatmadan önce gereksizce zaman geçirmemelidir.

 

   (Açıklama #4)

Sekize (8) kadar sayıldığında Knock down olan müsabık devam etme iradesi gösteremezse, hakem ona (10) kadar saydıktan sonra diğer müsabıkı RSC ile galip ilan edecektir: müsabık sıkılı yumruklarla Guard pozisyonunda birkaç kez el jesti yaparak devam etmek istediğini ifade eder. Eğer müsabık sekize (8) kadar sayıldığında bu jesti (hareketi) gösteremezse Hakem saymanın ardından diğer müsabıkı galip ilan etmelidir.

Sekiz(8) dendikten sonra maça devam etme isteği ifade etmek geçerli kabul edilemez. Müsabık sekizden(8) önce maça devam etme isteği ifade etse bile,  eğer hakem müsabıkın maçı sürdürmekten aciz olduğunu belirlerse saymaya devam edebilir ve maçı bitirebilir.

 

   (Açıklama #5)

Bir müsabık puan alıcı güçlü bir darbeyle yere serildiğinde ve durumu ciddi görünüyorsa, hakem saymayı askıya alıp önce ilk yardım çağırabilir veya saymayla bağlantılı olarak bu çağırma işlemini yapabilir.

 

 

   (Hakem yönetimi için rehber)

I     Sayma esnasında, müsabıkın durumunu gözlemlemede bir yetersizliğin sonucu olarak, sekize kadar saydıktan sonra, hakemin müsabıkın iyileşmesini teyit etmek için ek süre harcamaması gerekir.

II     Müsabık Sekiz (8)’e kadar sayılmadan önce açık bir şekilde iyileştiğinde ve devam etme isteğini belirttiğinde ve hakem açıkça müsabıkın durumunun iyi olduğunu fark edebilir ama yine de maçın başlaması tıbbi tedavi gereksinimi  nedeni ile aksadığında, Hakem ilk olarak “Kye-Sok” ilanıyla maçı başlatmalı ve sonra  derhal “Kal-Yeo” ve “Kye-shi” (Süre Tut) ilan etmeli ardından da Madde 19’un prosedürünü takip etmelidir.        

 

 

 

 

 

Madde 19     Maça Ara Verme Prosedürleri

 

 

1          Bir veya her iki müsabıkın da sakatlanması nedeniyle maç durdurulduğunda, hakem aşağıda belirtilen tedbirleri alacaktır. Bununla birlikte, sakatlanma dışındaki diğer nedenler için müsabakaya ara verme durumunda, hakem “shi-gan” ilan edecek ve “Kye-Sok” diyerek müsabakayı tekrar başlatacaktır.

1.1 Hakem “kal-yeo” ilanı ile müsabakayı durduracak ve “Kye-Shi” diyerek, kayıt masasından süreyi durdurmasını isteyecektir.

 

1.2 Görevli doktor tarafından ilk yardım alması için hakem müsabıka bir dakika izin verecektir. Görevli doktor o an müsait olmadığında ya da gerekli görüldüğü takdirde hakem takım doktoruna ilk yardım tedavisi için izin verebilir.

1.3 Eğer sakatlanan müsabık bir dakikanın ardından maça dönemezse hakem diğer müsabıkı galip ilan edecektir

1.4 Müsabakanın bir dakikadan sonra tekrar başlaması mümkün olmaması halinde, yasak bir hareket ile yaralanmaya neden olan ve “Gam-Jeom” alan müsabık mağlup ilan edilir.

1.5 Her iki müsabıkın da yere serilmesi (Knock Down) ve müsabakaya devam edememesi durumunda, kazanana yaralanma meydana gelmeden önceki puan durumuna göre karar verilecektir.

1.6 Eğer hakem bir müsabıkın acısının sadece bir zedelenme nedeniyle olduğunu belirlerse,        “Kal-Yeo” ilan edecek ve “Ayağa-kalk” çağrısıyla maça devam etmsi için bir komut verecektir. Hakem üç kez “Ayağa-Kalk” komutu verdikten sonra, eğer müsabık maça devam etmeyi reddederse, hakem “Hakemin müsabakayı durdurması ile galibiyet” (RSC) ilan eder.

1.7 Eğer hakem bir müsabıkın kemik kırılması, çıkık, bilek burkulması veya kanama gibi bir yaralanma aldığını belirlerse, “Kye-Shi”den sonra bir dakika için müsabıkın ilk yardım tedavisi almasına izin verir. Eğer müsabıkın yukarıdaki kategorilerin birinden yaralandığı belirlenirse, Hakem “Ayağa-Kalk” komutu verdikten sonra bile müsabıkın ilk yardım tedavisi almasına izin verebilir.

1.8 Yaralanma nedeniyle maçı durdurma: Eğer hakem bir müsabıkın kemik kırılması, çıkık, bilek burkulması veya kanama gibi bir yaralanma aldığını belirlerse, hakem tıbbi komitenin başkanına veya başkan tarafından atanan yetkili doktora danışacaktır. Eğer müsabık, aynı şekilde tekrar yaralanırsa, tıbbi komite başkanı veya başkanın atadığı yetkili doktor, hakemin maçı durdurmasını ve sakatlanan sporcuyu mağlup ilan etmesini tavsiye edebilir.

 

 


 

Hakem yaralanma veya başka bir acil durum nedeniyle yarışmanın devam edemeyeceğini belirlerse, aşağıdaki tedbirleri alabilir:

 

I     Bir yarışmacının bilincini kaybetmesi veya şiddetli bir sakatlıktan dolayı acı çekmesi gibi kritik bir durum oluşursa ve zaman çok önemli ise, önce derhal ilkyardım yönlendirilmeli ve maça son verilmelidir. Bu durumda, maçın sonucu aşağıdaki gibi belirlenecektir:

     

-                Yasak bir hareket ile yaralanmaya neden olan ve “Gam-Jeom” alan müsabık mağlup ilan edilir

-                Eğer maçın sonlandırılması, legal bir hareket veya kazara kaçınılmaz bir temasın sonucu ise maça devam edemeyen taraf mağlup ilan edilecektir.

-                Eğer maçın sonlandırılması, maç içeriği ile ilgili değilse, galip taraf, maça ara verilmeden önceki maç skoru ile kararlaştırılır. Eğer ara verme birinci raunt bitmeden önce meydana gelmişse, maç geçersiz sayılacaktır.

II     Eğer bir yaralanma için ilkyardım tedavisi gerekirse, “Kye-Shi” ilanından sonraki bir dakika içerisinde müsabık gerekli tedaviyi alabilir.

a)       Maçı kaldığı yerden başlatma çağrısı: Bu, müsabıkın maça devam etmesinin mümkün olup olmadığını komisyon doktoruna danıştıktan sonra orta hakemin kararıdır. Hakem bir dakika içerisinde herhangi bir zamanda müsabıkın maça devam etmesini isteyebilir. Hakem maça devam et komutuna uymayan yarışmacıyı mağlup ilan edebilir.

b)      Müsabık tedavi alırken veya iyileşme sürecinde iken, “Kye-Shi”nin ilanından 40 saniye sonra, hakem 5 saniye aralıklar ile sürenin geçişini yüksek sesle duyurmaya başlar. Müsabık, bir dakikalık süre sonunda müsabakaya başlama yerine dönemediğinde, maç sonucu ilan edilmelidir.

c)       “Kye-Shi” ilanından sonra, yetkili doktorun hazır bulunuşuna bakılmaksızın, bir dakikalık zaman aralığına kesin şekilde riayet edilmelidir. Ancak, doktor tedavisinin gerekli ama doktorun olmadığı veya ek tedavi gerektiği zaman, bir dakikalık süre sınırı, orta hakemin hükmüyle askıya alınabilir.

d)      Maçın yeniden başlatılması bir dakikanın sonunda imkânsız ise, maçın kararı bu maddenin “I” bendine göre belirlenecektir.

 

III    Eğer her iki müsabık da dövüşemez hale gelir ve bir dakikanın sonunda maça devam edemezse veya acil durumlar ortaya çıkarsa, maç sonucuna aşağıdaki kriterlere göre karar verilir:

-                Sonuç, müsabıklardan birinin “Gam-Jeom” ile cezalandırılmış yasaklanmış bir hareketi neticesinde ortaya çıkmışsa, o müsabık mağlup olacaktır.

-                Sonuç, “Gam-Jeom” ile cezalandırılmış herhangi bir yasaklanmış hareketle ilgili değilse, maçın sonucu maça ara verildiği andaki maç skoru ile belirlenecektir. Ancak, maça ara verme birinci raunt bitmeden önce meydana gelirse, maç geçersiz sayılacak ve Organizasyon Komitesi maçı tekrar oynatmak için uygun bir zaman belirleyecektir. Belirlenen zamanda maça devam edemeyen müsabık maçtan çekilmiş sayılacaktır.

-                Sonuç, her iki müsabıkın “Gam-Jeom” ile ile cezalandırılmış yasaklanmış hareketleri neticesinde ortaya çıkmış ise o zaman her iki müsabık ta kaybedecektir.

 

   (Açıklama #2)

Yukarıda belirtilen prosedürlerin ötesinde maçı askıya almayı temin eden durumlarda aşağıdaki gibi işlem yapılacaktır.

I        Maça ara vermeyi gerektiren kontrol edilemeyen koşullarda, hakem maçı askıya alacak ve Teknik Delegenin direktiflerini takip edecektir.

II        Maç ikinci raundun tamamlanmasından sonra askıya alınırsa, sonuç, maça ara verildiği andaki maç skoruna göre belirlenecektir.

III       Maç ikinci raunt tamamlanmadan önce askıya alınırsa, prensip olarak tekrar bir maç yapılacak ve üç raunt üzerinden düzenlenecektir.

 

 

 

 

 

 


 

Madde 20     Teknik Görevliler

 

 

1          Teknik Delege (TD)

1.1        Nitelikleri: WTF Teknik Komite Başkanı, WTF Dünya Poomsae Şampiyonaları ve WTF Dünya Para-Taekwondo şampiyonaları hariç WTF’nin düzenlediği şampiyonalarda TD olarak görev yapacaktır. WTF Teknik Komite Başkanının olmaması durumunda, WTF Başkanı WTF Genel Sekreterinin tavsiyesi üzerine TD’yi atayabilir.

1.2        Görevleri: WTF Yarışma Kurallarının doğru şekilde uygulanmasını temin etmekten sorumludur ve Kura Çekim oturumuna ve Kafile Başkanları Toplantısına başkanlık eder. TD Kura, Tartı ve Yarışmaların sonuçlarını resmileşmeden önce onaylar. TD Yarışma Denetleme kuruluyla istişare içinde yarışmalardaki tüm teknik meselelerde ve yarışma alanında nihai karar hakkına sahiptir. TD Yarışma Denetleme Kurulunun başkanı olarak görev yapmaktadır.

2          Yarışma Denetim Kurulu (YDK) Üyeleri

2.1        Nitelikleri: YDK üyeleri, Taekwondo yarışmaları bilgisi ve yeterli deneyimi olanlar arasından Genel Sekreterin tavsiyesi üzerine WTF Başkanı tarafından atanır.

2.2        Yapısı: WTF destekli şampiyonalarda, YDK bir Başkan ve en fazla 6 üyeden oluşacaktır. WTF Oyunlar Komitesinin, WTF Hakan Komitesinin, WTF Tıbbi  Komitesinin ve WTF Sporcu Komitesinin Başkanları görev icabı üyeler olarak YDK ya dahil olacaktır.

2.3        Görevleri: YDK yarışmalarda ve teknik meselelerde TD’ye yardımcı olacak ve yarışmaların planlanan takvime göre düzenlenmesini sağlayacaktır. YDK görevli hakemlerin ve Video jürisinin performansını değerlendirecektir. Yarışma sırasında YDK ayrıca yarışma yönetimi meselelerine ilişkin olarak, özel görevlendirilmiş Yaptırım Komitesi gibi eşzamanlı hareket edecektir.

3          İnceleme Jürisi (İJ)

3.1        Nitelikleri: İJ deneyimli ve kalifiye olan uluslararası hakemler arasından WTF Hakem Başkanının tavsiyesi ile WTF Başkanı tarafından atanır.(bu madde İptal)

3.2        Yapısı: Her korta bir(1)  İJ ve bir(1) İJ yardımcısı tahsis edilecektir.(bu madde İptal)

3.3        Görevleri: İJ Video Replay incelemesi yapacak ve 30 saniye içerisinde kararını hakeme bildirecektir.

4          Görevli Hakemler

            4.1       Nitelikleri: WTF tarafından Uluslararası Hakem Sertifikasına sahip olmak.

            4.2       Görevleri:

                        4.2.1     Orta Hakem

                        4.2.1.1  Orta Hakem maçın üzerinde kontrol sahibi olacaktır.

                         4.2.1.2 Shi-jak” (Başla), “Keu-man”(Bitti), “Kal-yeo”(Ayrıl), “Kye-sok”(Devam),      “Kye-shi”(Süre tut), “Shi-gan”(süre), galip ve mağlup, puan silme, uyarılar ve çekilmeleri orta hakem ilan edecektir. Tüm hakemlerin bildirimleri sonuçlar teyit edildikten sonra yapılacaktır.

     4.2.1.3   Orta Hakem öngörülen kurallar çerçevesinde bağımsız şekilde karar verme hakkına sahip olacaktır.

     4.2.1.4   Prensip olarak, orta hakem puan vermeyecektir. Ancak, eğer köşe hakemlerinden biri bir puan çıkmadığı için elini kaldırırsa o zaman orta hakem köşe hakemleri ile toplanacaktır. İki köşe hakeminin değerlendirme değişikliği talebi bulunuyorsa, orta hakem kabul etmeli ve değerlendirmeyi düzeltmelidir. Görevli köşe hakemi sayısı iki olduğunda, iki köşe ve bir orta hakemi arasından iki kişi mutabık olduğunda puanlama sonucu değiştirilebilir.

     4.2.1.5   Madde 15de tanımlanan durumda, Üstünlük Kararı 4üncü raunt bittikten sonra görevli dört hakem tarafından yapılacaktır.

 

4.2.2                        Köşe Hakemleri

4.2.2.1    Köşe hakemleri geçerli puanları derhal vereceklerdir.

4.2.2.2    Orta Hakem tarafından sorulduğunda, köşe hakemleri fikirlerini açık ve samimi

 bir şekilde ifade edeceklerdir.

 

4.2.3                         Teknik Asistan

4.2.3.1   Teknik Asistan müsabaka esnasında puanlama, cezalar ve sürenin doğru

 şekilde işlenip işlenmediğini takip edip çetele tutacak ve bu konuda herhangi

 bir sorunlu durumu derhal hakeme bildirecektir.

4.2.3.2    TA sistem operatörü ile yakın iletişim içinde müsabakayı durdurmayı ve

 başlatmayı hakeme bildirecektir.

4.2.3.3    TA tüm puanları cezaları ve IVR (Video Replay) sonuçlarını el ile TA kâğıdına

 (maç kağıdına) kaydeder.

 

           

      

4.3       Her kortta hakem görevlilerinin dağılımı

            4.3.1     Görevli hakem kadrosu (1) Orta ve (3) Köşe hakeminden oluşur.

            4.3.2     Görevli hakem kadrosu (1) Orta ve (2) Köşe hakeminden oluşur.

4.4       Hakem görevlilerinin atanması

            4.4.1     Hakemlerin atanması müsabaka programı sabitlendikten sonra yapılacaktır.

            4.4.2    Müsabıklardan herhangi biriyle aynı milletten olan hakem atanmayacaktır.     Ancak, görevli hakem sayısı yetersiz olduğunda köşe hakemleri için bir istisna yapılabilir.

 

4.5               Karar sorumlulukları: Hakemler tarafından verilen kararlar kati olacak ve onlar bu kararların içeriğinden Yarışma Denetim Kuruluna karşı sorumlu olacaklardır.

4.6               Kıyafetler

4.6.1          Hakemler WTF tarafından tasarlanan kıyafetleri giyeceklerdir.

4.6.2          Görevli hakemler yarışmaya engel oluşturabilecek herhangi bir malzemeyi müsabaka alanına almayacak veya üzerinde taşımayacaktır. Gerekirse, görevli hakemlerin oyun alanında cep telefonu kullanması kısıtlanabilir.

 

5                     Kayıt (bilgisayar) Hakemi: Kayıt hakemi mola, duraksama ve müsabaka sürelerini tutacak ve ayrıca verilen puanları ve cezaları kaydedecek ve ekrana yansıtacaktır.

 

 

 

 

 

 


 

   (Açıklama#1)

Hakemler takım antrenörleriyle temastan kaçınmak için ayrı bir otelde kalmalıdırlar. Otel arabayla spor salonundan 20 dakikadan daha kısa bir mesafede bulunmalıdır.

 (Yorumlama)

Hakemlerin niteliklerinin ve görevlerinin, detayları için WTF Uluslar arası Hakem Yönetmeliğindeki düzenlemeler takip edilecektir.

   (Yorumlama)

Görevli hakemlerin yanlış atandığı veya atanan hakemlerden birinin müsabakayı taraflı yönettiği veya art arda mazur görülemeyecek hatalar yaptığı durumlarda, TD, YDK ile istişare içinde görevli hakemleri değiştirebilir veya cezalandırabilir.

 

 

   (hakemlik için kılavuz)

Köşe hakemlerinin yüze legal bir atak üstüne her birinin farklı bir puanlama yapması halinde, (Örneğin, bir hakem (1) puan verir diğer hakem (3) puan verir bir diğeri ise hiç puan vermez)  veya bilgisayar hakeminin süre, puan veya cezalarda bir hata yapması halinde,  Köşe hakemlerinden biri hatayı işaret edebilir ve köşe hakemleri arasında teyit için sorabilir. Bu durumda, orta hakem müsabakayı durdurmak için “Shi-gan” (süre) ilan edebilir ve ifadelerini sormak için köşe hakemlerini toplayabilir. İstişareden sonra, hakem kararı duyurmalıdır. Köşe hakemlerinden birinin toplanma talep ettiği ve aynı pozisyon için bir antrenörün de Video Replay kartı kaldırması halinde, orta hakem antrenörün talebini almadan önce köşe hakemlerini toplayacaktır. Eğer karar düzeltirse antrenör itiraz kotasını kullanmadan oturmaya devam edecektir. Eğer antrenör hala ayakta durur ve video incelemesi isterse, hakem antrenörün itirazını alacaktır. Bu madde ayrıca hakemin “Knock-Down” değerlendirmesinde bir hata yapması halinde de uygulanır;  köşe hakemleri hakem saymaya başladığında üç(3) veya dört(4) derken farklı bir görüş için ayağa kalkabilirler.

 

 

 

Madde 21     Video İncelemesi   (İnstant Video Replay)

 

 

1          Müsabaka esnasında hakemin değerlendirmesine bir itiraz olması halinde, derhal bir “Video Replay” incelemesi için antrenör, orta hakeme talepte bulunabilir. Antrenör video incelemesini sadece aşağıdaki durumlar için talep edebilir.

            ı) Yere düşme veya sınır çizgisini geçme veya “Kal-yeo”dan sonra rakibe saldırma veya düşen rakibe saldırma olayları için rakibe ceza verilmesi.

            ıı) Teknik Puan (verilmeyen veya yanlış verilen ilave puan)

            ııı) Kendi müsabıkına verilen tüm cezalar

            ıv) Herhangi bir mekanik arıza veya zaman işletimindeki hata

            v) hakem yasak hareket için ceza verdikten sonra çıkan puanları silmeyi unuttuğunda.

            vı) ilk atak yapan müsabıkın köşe hakemleri tarafından yanlış olarak belirlendiğinde.

           

 

2          Antrenör itiraz ettiğinde, Hakem, antrenöre yanaşacak ve itirazın sebebini soracaktır. Baş PSS’i tarafından (elektronik kasktan) çıkan ve gövdeye uygulanan yumruk veya ayak atakları ile çıkan puanlar için itiraz kabul edilmeyecektir. Video Replay talebinin kapsamı, antrenörün itiraz talebi anından önceki beş (5) saniye içerisinde meydana gelmiş olan sadece bir eylem ile sınırlıdır. Antrenör bir kez video replay talebi için kartını kaldırdığında, her koşul altında itiraz talebi hakkını kullandığı kabul edilecektir. (Köşe hakemlerinin toplanıp antrenör talebini karşılaması hariç)

 

3          Müsabıkla aynı milliyetten olmayan bir İnceleme Jürisi Video Replay’i inceleyecektir.

 

4          Video Replay incelemesinden sonra: İnceleme Jürisi 30 saniye içerisinde nihai kararını orta hakeme bildirecektir.

 

5                     Antrenörün her bir müsabaka için bir (1) kart itiraz hakkı vardır. Ancak, şampiyonanın seviyesine ve büyüklüğüne bağlı olarak Teknik Delege takım liderleri (antrenör) toplantısı esnasında itiraz kota sayısına karar verebilir.   Eğer itiraz başarılı ise ve itiraz noktası düzeltilirse, antrenör ilgili müsabaka için itiraz hakkını kaybetmeyecektir.

 

6                     Video jürisinin kararı nihaidir. Yarışma esnasında tekrar video replay talebi veya yarışmadan sonraki itirazlar kabul edilmeyecektir.

 

7                     Müsabıkın kimlik tanımlamasında görevli hakemlerden açık bir hatalı karar olması (Yanlış köşeye puan) veya Puanlama Sisteminde hatalar olması halinde, köşe hakemlerinden biri müsabakanın herhangi bir anında video incelemesi isteyecek ve hatayı düzeltecektir. Hakemler bir kez müsabaka alanından ayrıldıktan sonra kararı değiştirmek için inceleme isteme talebi mümkün olmayacaktır.

 

8                     Başarılı bir video replay itirazı durumunda, Yarışma Denetim Kurulu yarışma gününün bitiminde müsabakayı araştırabilir ve gerekirse ilgili hakem hakkında disiplin işlemi yapabilir.

 

9                     Antrenörün kart itiraz hakkı olmadığında, 3üncü raundun son on saniyesinde ve Altın Puan raundunun herhangi bir esnasında, köşe hakemleri video incelemesi ve puanlamanın düzeltilmesini isteyebilir.

 

10                 Video Replay sisteminin mevcut olmadığı turnuvalarda aşağıdaki itiraz prosedürü uygulanacaktır.

 

11.1            Bir hakem kararına itiraz olması halinde, kararın yeniden değerlendirilmesi için ilgili müsabakadan sonraki on dakika içerisinde, takımın resmi bir temsilcisi Tahkim Kuruluna (YDK) 200 $ iadesiz itiraz ücreti ile birlikte bir itiraz başvurusu sunmalıdır.

11.2            Yeniden değerlendirme müzakeresi ilgili müsabık ile aynı milletten olan üyeler haricinde gerçekleştirilecektir. Müzakere kararı çoğunluk tarafından verilecektir.

11.3            Tahkim kurulu olayların teyidi için görevli hakemleri toplayabilir.

11.4            Tahkim Kurulunun kararı nihai olacaktır ve başka bir itiraz aracı kullanılmayacaktır.

11.5            Müzakere prosedürü aşağıdaki gibidir:

 

11.5.1       İtiraz eden ulusun antrenör veya kafile başkanına, konumlarını desteklemede Tahkim Kuruluna kısa bir sözlü sunum yapmalarına izin verilecektir. Rakip devletten bir antrenör veya kafile başkanına kısa bir çürütme sunmak için izin verilecektir.

11.5.2       İtiraz başvurusu incelendikten sonra, itirazın içeriği “Kabul edilebilir” veya “Kabul edilemez” kriterlerine göre düzenlenmelidir.

11.5.3       Gerekirse, Kurul orta hakem ve köşe hakemlerinin görüşlerini dinleyebilir.

11.5.4       Gerekirse, Tahkim Kurulu yazılı veya görsel kayıtlı veriler gibi kararın maddi delillerini inceleyebilir.

11.5.5       Müzakereden sonra, Kurul bir çoğunluk kararı belirlemek için gizli oylama yapar.

11.5.6       Başkan müzakere sonucunu belgeleyen bir rapor yapacak ve bu sonucu kamuya açık olarak verecektir.

11.5.7       Kararı müteakip süreç:

 

11.5.7.1  Müsabaka sonuçlarının belirlenmesindeki hatalar: maç skoru hesabındaki veya bir müsabıkın kimlik saptamasındaki yanlışlar (ters köşenin işaretlenmesi gibi)  kararın ters çevrilmesiyle sonuçlanacaktır.

11.5.7.2  Kuralların uygulanmasındaki hatalar: Hakemin Yarışma Kuralları uygulamasında açık bir hata yaptığı Kurul tarafından belirlendiğinde, hatanın sonucu düzeltilecek ve hakem cezalandırılacaktır.

11.5.7.3  Olgusal değerlendirmelerdeki hatalar: Vuruşun etkisi, eylem veya davranışın şiddeti, kasıt, bir komut ilanına veya yarışma alanına ilişkin olarak bir hareketin zamanlaması gibi olguları değerlendirmede açık bir hata olduğu Kurul tarafından belirlendiğinde, karar değiştirilmeyecek ve hata yaptığı görülen görevliler ciddi şekilde uyarılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madde 22     Para -Taekwondo 

 

Bu madde Para-Taekwondo için kullanılan Yarışma Kurallarındaki değişiklikleri özetlemektedir. Madde 22 kapsamında olmayan hususlar için WTF Yarışma Kuralları uygulanacaktır.

 

1          Müsabıkların Nitelikleri

1.1        WTF tarafından tanınan 3 -1 Gıp sahibi olmak veya Kukkiwon veya WTF tarafından verilen Dan/Pum sertifikasına sahip olmak.

1.2        İlgili turnuvanın düzenlendiği yıl en az 16 yaşında olmak.

1.3        Müsabık WTF Para-Taekwondo Sınıflandırma Kuralları ve Düzenlemelerinde belirlendiği gibi sınıflandırma prosedürlerinden geçmiş olmalı ve Spor Sınıfı ve Spor Sınıf Statüsü belirlenmiş olmalıdır.

 

2          Müsabık Kıyafeti ve Ekipmanı

Müsabık uzuv eksikliği tarafından müsaade edildiği kadar WTF onaylı kıyafet ve ekipman giyecektir. Ampütasyon durumunda, kıyafetin kolları uzvun en fazla 5cm altında kesilmek zorundadır.

3          Para-Taekwondo Ağırlık sıkletleri Aşağıdaki gibi kadın ve erkek kategorilerine bölünmüştür.

 

Erkekler:  - 61 /- 75 / +75

Kadınlar:  - 49 /- 58 / +58

4          Müsabakanın süresi

Müsabakanın süresi rauntlar arası bir dakikalık dinlenme periyodu ile her biri iki dakikadan üç raunt olacaktır. 3üncü raunt tamamlandığında beraberlik olması durumunda, bir dakikalık dinlenme periyodunun ardından iki dakikalık bir 4üncü raunt Altın Puan Raundu olarak yapılır.

 

İlgili Şampiyona için Teknik Delegenin kararı üzerine, her raundun süresi 1 dakika X 3 raunt, 1,5 dakika X 3 raunt veya 2 dakika X 2 raunt olarak ayarlanabilir. Teknik Delegenin müsabakanın süresine karar verirken sınıflandırmayı dikkate alması gerekir. Farklı müsabaka süreleri farklı sınıflar için kullanılabilir.

 

5          Müsaade edilen teknik ve alanlar.

5.1       Müsaade edilen teknikler:

Yumruk tekniği: Sıkıca sıkılmış bir yumruğun ön parmak eklem kısmı kullanılarak düz bir yumruk vuruş tekniği. Sporcunun bir veya her iki eliyle bir yumruk yapamaması halinde, sporcu yumrukla puan alamayacaktır.

Ayak tekniği: ayak bileği ekleminin altındaki ayağın herhangi bir kısmı kullanılarak uygulanan teknikler.

5.2       Müsaade edilen alanlar:

                             Gövde:  Gövde koruyucusu ile kaplı alana yumruk ve ayak teknikleriyle saldırıya müsaade edilir. Ancak bu tür saldırılar omurga kısmına yapılmamalıdır.

            Baş: Başa ataklara müsaade edilmez.

5.3       Puan bölgesi:

            Body: Vücut koruyucusunun mavi veya kırmızı renkli alanı.

 

6                     Geçerli puanlar

6.1   Müsaade edilen bir teknik uygun bir darbe şiddetiyle gövdenin puan bölgelerine uygulandığında puan verilecektir.

6.2   Geçerli puanlar aşağıdaki gibi verilecektir.

            Gövde koruyucusu üstüne geçerli bir ayak vuruşu için bir (1) puan

            Gövde koruyucusu üstüne geçerli bir dönerek ayak vuruşu için üç (3) puan

 

7               Yasak hareketler ve cezaları

Başa kasıtsız bir atak halinde, “Kyong-Go” ilan edilecektir.

Başa kasıtlı bir atak halinde, “Gam-Jeom” ilan edilecektir.

 

8          Üstünlük kararı

Altın Puan raundu olan 4üncü raunt tamamlandığında beraberlik olması halinde, orta ve köşe hakemleri üstünlük kararında sakatlık seviyesini dikkate alacaklardır.

 

9          İlk görünmeden sonra Spor Sınıfı değişiklikleri

9.1       Daha yüksek spor sınıfına geçme

Eğer bir sporcunun spor sınıfı, görünen ilk yarışmadan sonra daha yüksek bir spor sınıfına değiştirilirse, o zaman sporcunun aktivite sınırının rakiplerininkinden daha az şiddetli olduğu anlaşılır. Bu haksız bir avantajdır ve sporcunun ilk spor sınıfındaki sonuçları kabul edilmeyecektir. Bu durum “uygun değil” (not eligeble) spor sınıfına geçişi de içerir.

9.2               Daha alt spor sınıfına geçme

Eğer bir sporcunun spor sınıfı, görünen ilk yarışmadan sonra daha alt bir spor sınıfına değiştirilirse, o zaman sporcunun aktivite sınırının rakiplerininkinden daha fazla şiddetli olduğu anlaşılır. Bu durumda, sporcunun rakiplerinin yarışmada bir avantajı vardır. Sporcunun dezavantajlı sonuçları ve kazandığı madalyalar olduğu gibi kabul edilecek ve verilecektir.

10                 WTF World Para-Taekwondo Şampiyonası, WTF World Para-Taekwondo Şampiyonası’nın en son uygulanan Daimi Prosedürüne göre organize edilecektir.

11                 Sınıfların birleştirilmesi

Bir spor sınıfında katılan atletlerin yetersiz sayıda olması halinde, sınıfların birleştirilmesi aşağıdaki gibi yapılacaktır.

 

K41          K42,            K42         K43,           K43          K44

 

 

Madde 23        Deaf – Taekwondo (İşitme Engelliler)

 

 

Bu madde Deaf-Taekwondo için kullanılan Yarışma Kurallarındaki değişiklikleri özetlemektedir. Madde 23 kapsamında olmayan hususlar için WTF Yarışma Kuralları uygulanacaktır.

 

1        Sporcuların nitelikleri

Müsabıklar, WTF Para-Taekwondo ve WTF Deaf-Taekwondo sınıflama kodunda belirtildiği gibi, sınıflandırma prosedürlerinden geçmiş olmalı ve spor sınıfı ve spor sınıfı statüsü belirlenmiş olmalıdır.

 

2        Ağırlık kategorileri

          Deaf-Tekwondo şampiyonalarında olimpik ağırlık kategorileri uygulanır.

 

3       WTF World Deaf-Taekwondo Şampiyonası, WTF World Deaf-Taekwondo Şampiyonası’nın en son uygulanan Daimi Prosedürüne göre organize edilecektir.

 

 

 

Madde 24       Yaptırımlar

 

 

1       Bir antrenör, bir müsabık, bir memur veya üye bir Ulusal Federasyonun herhangi bir üyesi tarafından uygun olmayan davranışlar işlendiğinde, WTF Başkanı, Genel Sekreter veya Teknik Delege müzakere etmek için Olağanüstü Yaptırımlar Komitesinin toplanmasını isteyebilir.

 

2       Olağanüstü Yaptırımlar Komitesi meseleyi müzakere edecektir ve olayın teyidi için ilgili kişileri çağırabilir.

3       Olağanüstü Yaptırımlar Komitesi dayatma için disiplin eylemleri belirleyecektir. Müzakerelerin sonucu derhal kamuya duyurulacaktır ve WTF Başkanına ve Genel Sekretere ilgili gerekçelerle birlikte yazılı olarak rapor edilecektir.

 

         3.1  Bir müsabıkın davranışındaki potansiyel ihlaller:

3.1.1    Maçın bitiş prosedürünü tamamlamak için hakemin komutlarını reddetmek, maçın sonunda rakibine selam vermek veya kazananın ilan edilmesine katılmak dahil ancak bunlarla sınırlı değildir.

3.1.2    Karardan memnuniyetsizliğini ifadesi olarak eşyasını (kask, eldiven vs.) yere atmak.

3.1.3    Maç bittikten sonra yarışma alanından ayrılmamak.

3.1.4    Hakemin art arda tekrarlanan komutlarından sonra maça dönmemek.

3.1.5    Yarışma yetkililerinin yönetim veya komutlarına uymamak.

3.1.6    PSS’in herhangi bir kısmı, sensörler veya puanlama ekipmanlarında hile yapmak.

3.1.7    Maç esnasındaki ciddi bir sportmenlik dışı davranış veya yarışma görevlilerine karşı saldırgan davranış.

 

3.2   Bir Antrenör, Takım görevlisi veya üye bir Ulusal Federasyonun herhangi bir üyesinin davranışındaki potansiyel ihlaller:

3.2.1          Bir raunt sırasında veya sonrasında görevli bir hakemin kararı hakkında söylenme ve

        münakaşa etmek.

3.2.2     Hakem veya diğer görevlilerle tartışmak.

3.2.3     Bir maç esnasında görevlilere, rakiplere veya seyircilere karşı şiddet sözleri veya  davranışları göstermek.

3.2.4     Yalan bir söylenti yaymak veya seyircileri tahrik etmek.

3.2.5     Sporcuya maçtan sonra yarışma alanında kalması veya selamlamayı reddetmesi gibi talimatlar vermek.

3.2.6          Kişisel eşyalarını ya da yarışma malzemelerini atmak veya tekmelemek gibi şiddet davranışları

3.2.7          Yarışma yetkililerinin spor salonunu veya oyun alanını terk etmesi talimatlarını dinlememek

3.2.8          Yarışma görevlilerine karşı diğer ciddi uygunsuz davranışlar.

3.2.9          Yarışma görevlilerine herhangi bir rüşvet verme girişimi

 

4    Disiplin Eylemleri (Cezaları): Olağanüstü Yaptırım Komitesi tarafından verilen disiplin eylemleri ihlalin derecesine göre değişebilir. Aşağıdaki yaptırımlar verilebilir:

 

      4.1   Sporcunun diskalifiyesi

      4.2   Uyarı ve remi olarak özür dilenmesi

      4.3   Akreditasyonun iptal edilmesi

      4.4   Yarışma salonuna giriş yasağı

              I.    O gün için yasaklama

              II.   Şampiyona boyunca yasaklama

 

4.5       Sonucun iptali

I.    Maç sonucunun ve ilgili tüm getirilerinin iptali

II.   WTF Ranking (sıralama) puanlarının iptali

 

4.6       Sporcunun, antrenörün veya takım görevlilerinin tüm WTF faaliyetlerinden men edilmesi

6 ay men, 1 yıl men, 2 yıl men, 3 yıl men, 4 yıl men cezaları uygulanabilir.

 

       4.7              Yaptırım uygulanan şampiyonalara katılma yasağı

               I.    Belirlenen şampiyonalara katılım yasağı

               II.   Belirlenen süre için tüm şampiyonalara katılma yasağı

 

4.7       İhlal başına 100$ ila 5000$ arasında para cezası

 

5            Olağanüstü yaptırımlar Komitesi, İlgili üyelere daha uzun süre men cezası, ömür boyu yasaklama, ek para cezalarını içeren ilave disiplin cezaları verilmesini WTF’ ye tavsiye edebilir.

6            Olağanüstü Yaptırımlar Komitesi tarafından verilen disiplin cezalarına temyiz, Madde 6 WTF Uyuşmazlık Çözümü ve Disiplin Eylemleri iç tüzüğüne göre yapılabilir.

 

 

 

Madde 25         Müsabaka kurallarında belirtilmeyen diğer konular

 

 

1    Kurallarda belirtilmeyen bir husus meydana gelmesi durumunda, bunlar aşağıdaki gibi ele alınacaktır.

     

1.1   Bir müsabaka ile ilgili konular, ilgili müsabakanın yetkili hakemleri tarafından konsensüs yoluyla karara bağlanacaktır.

1.2   Şampiyona boyunca belirli bir müsabakayla ilişkili olmayan Teknik hususlar, yarışma hususları gibi konular Teknik Delege tarafından karara bağlanır.