Taekwondoda Salon emniyeti

Salon girişiniz özel olarak dizayn edilmelidir.Çünki salonlarda minik sporcular çoğunluktadır.Antrenman sonrasındaki çıkışlar çok hızlı ve acele olmakta çoçuklardaki yorgunluk dikkat eksikliğini beraberinde taşımaktadır.Ana cadde üzerindeki salonlarda çoçukların bir anda yola fırlamalarını önleyecek tedbir ve bariyerler konmalı çoçukların yavaş ve dikkatli hareketleri sağlanmalıdır.Salonunuzda bir okuldur.Okul önlerindeki trafik ve emniyet tedbirlerini salonunuzdada sağlamalısınız ve bu konuda gerekse trafik şubesinin yardımını istemelisiniz.(yaya geçidi gibi).Tabi bu durum her salon için geçerli değildir.Ama salonları bir okul ve çoçuklar için toplu mekanlar olarak düşünürseniz genellemenin içine sokabiliriz.

Salon havadar,rutubetten arınmış,bol oksijen ihtiva eder bir konumda olmalıdır.Gerekli ısı ve ses yalıtımına sahip olmalıdır.

Salon döşemeleri toz barındırmayan meteryaller ile döşenmeli, bilhassa asmatik problemleri olan çoçuklar korunmalıdır.Çalışma esnasında salon ortamı ceyeran yapmaktan uzak bir havalandırmaya tabi tutulmalıdır.

Bir salon gerekli emniyet tedbirleri ile donatılmalıdır.Salonda muhakkak ilk yardım dolabı ve malzemeleri olmalıdır.Bu malzemeler sporcu ve antrenörün gözü önünde veya çok çabuk ulaşacağı bir yerde bulunmalıdır.

Yanıcı eşya ve malzemeler salondan uzak tutulmalıdır.Yangına ve deprem gibi afetlere karşı gerekli tedbirler alınmalıdır.
(Yangın söndürücüler,kazma kürek,kum kovası vs,)

Çalışma ortamında sporcuların boy seviyelerinde asla çivi, çerçeve, cam metayeller olmamalı,salonda keskin duvar köşeleri çarpmalara karşı güvenli hale getirilmelidir.

Tuvalet ve duşların temizliği dikkatli takip edilmelidir.Havlu bardak gibi ortak malzemelerden kaçınılmalı her öğrencinin çalışma çantasında bu ve benzeri malzemeleri ayriyeten getirmeleri sağlanmalıdır.Toplu yaşanılan ortamlarda hasta olan sporcular dinlendirilmeli çalışmadan uzak tutulmalıdır.(Gripal enfeksiyon gibi).Ortak giyilen malzemelerin dezenfeksiyonuna dikkat edilmelidir.(Misal salonda çıplak ayakla dolaşılır ve tuvaletlerde terlikler ortak kullanılır.Bu durum sporcularda mantar enfeksiyonu riskini artırabilir.)


Kalabalık guruplar belli parçalara bölünmeli ayrı seanslar uygulanmalıdır.Aşırı kalabalık sakatlanma ,bulaşıcı hastalıklara yakalanma ve tabi afetlerdeki (sel,yangın,deprem) can kayıplarını  arttıran nedenlerdendir.


Her sporcu ilk yardım teknikleri konusunda uzmanlar tarafından bilgilendirilmeli,gerekse bu konuda belli kkurumların ders ve kurslarından faydalanması sağlanmalıdır.

Sınıf her zaman için klüp yönetimi tarafından tayin edilmiş diplomalı çalıştırıcılar tarafından antrene edilmelidir.Antreman vermek bir eğitim ve bilgi işidir.Yüklenme ve dinlenme periyotlarının ayarlanamaması sakatlanmaların en önemli etkenlerindendir.

Serbest müsabakalar ve savunma teknikleri her zaman için vasıflı siyah kemer sporcular tarafından paratik edilmeli ve alt kemerlere gösterilmelidir.Hiç bir zaman iki acemi sporcu kendi kendilerine müsabaka yapmaya veya savunma teknikleri yapmaya terk edilmemelidir.Serbest müsabaka tekniğini veya self defans hareketlerini  muhakkat üst kemer sporcu ,acemi sporcuya göstermelidir.Çünki üst kemerler yeni başlayan sporcuları korur ve kollarlar.Teknik becerisi olmayan acemi sporcular bu teknikleri başkasına yapmaya kalktıklarında sakatlanmalarına neden olabilirler.

Ferdi ve ikili çalışma şekillerini muhakkak surette antrenör belirlemeli sporcular asla kendi başlarına çalışmaya terkedilmemelidir.Her sporcuya ,ona teknik olarak veya vucut yapısı denk bir partner vermek sakatlanmaları koruma yöntemlerinden biridir.

Taekwondo daboku muhakkak giyilmelidir.Bu olmaz ise gevşek ,yumuşak eşortmanlar ve tişörtler tercih edilmelidir.Sıkı,sert , naylon giyecekler asla  tercih edilmemelidir.Ayakkabı tıbbi bir neden yoksa giyilmemeli çıplak ayakla çalışılmalıdır.Giyilen ekipmanların sağlamlığı ve uygunluğuna dikkat edilmelidir.Ekipmanların bozukluğu spor sakatlanmalarını arttırır.(misal: köselesi eğik bir ayakkabı ile koşuya yolladığınız bir sporcunuzda ayak bileği burkulmalarına sık rastlanabilir)

Saat ,kolye ,saç tokası gibi aksesuarlar çalışmadan önce bırakılmalıdır.Sporcuların ayak ve el tırnakları düzenli olarak kontrol edilmeli kesilmeleri sağlanmalıdır.

Tıbbi gereksinimi olan öğrenciler durumu bildirmeli bu sporcular için gerekli malzemeler salonda bulunmalıdır. Epileptik,Astım hastası veya hiperaktif çoçuklar gibi özel konumları olan çoçuklar için tedbirler alınmalıdır.(Astım hastaları için sprey, epileptik çoçuklar için yumuşak zeminler vs gibi).Düzenli sağlık kontrolleri istenmelidir.(misal çoçuk gizli bir hepatit geçirmekte olabilir ve bunu diğer çoçuklara yayabilir.)


Ağır çalışma periyotlarında sporcuların su alımları sık sağlanmalı vucut ve kas yapılarının su kaybı önlenmelidir.Su kaybı ve aşırı yorgunluk spor sakatlanmalarının başlıca sebeplerindendir.Çoçukların aileleleri ile konntak kurulmalı ve düzenli beslenmeleri sağlanmalıdır.Beslenme noksanlığı ve yetersizliği hastalık ve spor sakatlanmalarının sebepleri arasındadır.

Tüm çalışmalar ısınma hareketleri ile başlamalı,vucut ısıtılmadan hiç bir öğrencinin çalışmaya başlamasına izin verilmemelidir.Bilhassa sonradan gelen sporcuların çalışmaya hemen katılma temeyüllerinin önüne geçilmeli ,asla müsade edilmemelidir.

Taekwondo bir döğüş sporudur.Bir sporcu için basit ve zararsız bir tekme sıradan bir insanı ağır şekilde incitebilir.Öğrencilerin tekniklerini dojang dışında gösteri maksatlıda olsa başka arkadaşlarına göstermelerinin önüne geçilmelidir.

Müsabaka teknikleri muhakkak koruyucular giydirilmek sureti ile gösterilmeli.Bu esnada acemi sporculara muhakkat surette üst seviye sporcular eşlik etmelidir.Yeni başlayan sporcuların şakalaşma mahiyetinde olsa bile başıboş olarak birbirlerine teknik yapmaları yasaklanmalı her hareket antrenör kontrolunda ve telkini altında yapılmalıdır.Hiç bir sporcunun salon idaresi dışında okul müsamerelerinde, bayramlarda, yıl sonu balolarında ,tanışma çaylarında gösteri yapmasına izin verilmemelidir.Bu tür yerlerde ısınılmadan yapılan gösteriler sporcuların ciddi sakatlanmalarına yol açmaktadırlar.


Sık sık taekwondonun temel ilkeleri anlatılmalı gerek dojang içinde ve gerekse dışarda bu kurallara uymaları sağlanmalıdır.