Salon Kuralları


1-Antrenöre(Eğitmene)her zaman saygılı davranılmalıdır.

2-Çalışma sahası(Salon)'na girilirken veya çıkılırken muhakkak surette selamlama yapılmalı.Çalışma selamla başlayıp selamla sonlandırılmalıdır.Yapılacam her iş muhakkak surette hocadan izin istiyerek yapılmalıdır.


3-Antreman için bile olsa Taekwondo elbisesi giyilmeli,sporcunun kemer rengi ne ise takılmalı .Yüksek kemerliler önde olmak kaydı ile sıra dahilinde Eğitmen beklenmelidir.Harici elbiseler çalışma sahasında yer almamalıdır.


4-Çalışma sahasına çıplak ayakla girilmeli,Taekwondo çalışma ayakkabısından başka hiçbir ayakkabı ile ortalıkta dolaşılmamalıdır.


5-Çalışma sahasına girildiğinde hoca .eğitmen var ise Başın eğilmesi suretiyle selamlanarak çalışma müsadesi istenmelidir.Salonda siyah kemerli sporcular yine baş eğmek suretiyle selamlanmalıdır.


6-Eğitmenin veya siyah kuşak sahibi bir büyüğün verdiği görev hemen yerine getirilmeli saygısızlık yapılmamalıdır.


7-Çalışma sahasında koşmak .güreş yapmak itişip kakışmak gibi çalışma harici davranışlar yapılmamalıdır.


8-Eğitmen izin vermeden çalışma esnasında asla konuşulmamalıdır.


9-Sprcu düşük kemerlilere karşı saygılı olmalı,onların acemi tekniklerini gülerek veya ima ederek alaya almamalı,billassa daha iyi olması için teşvik etmelidir.


10-Kötü ve kaba sözler kesinlikle yapılmamalıdır.


11-Her zaman temiz ve ütülü dobaok giyilmeli ,ayak ve el tırnakları kesik ,saçlar taralı olmalıdır.


12-Sadece çalışma için gerekli malzemeler salona getirilmeli.Özel eşyalar,pazar eşyası,alışveriş mamülleri gibi malzemeler salona sokulmamalıdır.Salona bir yere giderken uğranılmamalı,gerekli saygı gösterilerek özel olarak gelinmelidir.


13-Çalışma sahasında ve salonda birşeyler yeyip içilmemeli ve asla sakız çiğnenmemelidir.


14-Saat,künye,kolye,zincir gibi aksesuarlar çalışma esnasında çıkarılmalıdır