Taekwondoda Salon İdaresi ve Başarı Yöntemleri
Sakin Taekwondo Araştırmasıdır.
ANKET 1

Günümüzde Özel Taekwondo Salonu işletmeciliği yapmak bir risk işidir.Çoğu antrenörümüz salonlarını belli bir kazanç kapısı görmekten ziyede , taekwondoya olan sevgilerinden ve yılların emeği ve alın terinin boşa gitmemesinden dolayı açık tutmaktadırlar.Aslında Taekwondo federasyonunun konu üzerinde titizlikle durması ve bu konuda özel salon çalıştırıcılarını eğitmesi lazımdır.Antrenör gelişim seminerlerinde bu konunun üzerinde önemle durulması gerekirken malesef gündeme dahi getirilmemektedir. Fakat federasyonun sporcu açısından tüm alt yapı yükünü özel salonlar çekmektedir.Antrenör seminerlerindeki antrenörlerin çoğuda aynı zamanda salon çalıştırmaktadırlar.Yani birer işletme müdürüdürler.İşletmecilik ise ayrı bir eğitim ister.
Bu konuda belki size ilk başlarda anlamsız gibi gelecek ancak uyguladığınızda bir sene zarfında salondaki sporcu sayısını ve dolayısıyla kazancınızı 5-6 kat arttıracak ve spocu devammlılığını sağlıyacak mükemmel bir yöntem sunacağız.Bu araştırma sıradan bir çalışma değil 7-8 özel okulun eğitim yöntemlerinden derlenmiş ve çok olumlu sonuçları alınmış çalışmalardır.
EVET BAŞLIYORUZ....
Bir sporcunun salona devamlılığını sağlıyacak en önemli yöntem ailesine vereceğiniz güvendir.
Salona kayıt olan ve taekwondo yapmak isteyen kişiler genelde 7-10 yaş arası ve okul çağındaki çoçuklardır. Bu çoçukların velileri içinde önemli olan konu taekwondo değil ,çoçuklarının alması gereken eğitim ve öğretimdir.Eğer taekwondodan çocuklarının eğitimi adına olumlu bir gelişme göremezlerse ve sadece döğüş teknikleri yapıyor hissine kapılırlarsa kısa sürede çoçuklarını salondan çekeceklerdir. Çoçuk yaştaki sporcuların devamsızlığının ve taekwondoyu terketmelerinin en büyük nedeni ailelerinin taekwondodan birşey bulamamalarıdır.
Bu nedenle ailelere taekwondonun bir döğüş sporu değil, çoçuklardaki davranış probleblerinin ve sosyal sıkıntılarının çözümünde yardımcı olan bir eğitim ve grup terapisi yöntemi olduğu hissini ve güvenini vermeniz gerekir.
Çoçuklar salona ilk kayıt için velileri ile gelirler.Kayıt ile beraber ailesine   Aşağıda vereceğimiz anketide vermeli ve 3 gün içinde size teslim etmelerini istemelisiniz. Bu anketi Taekwondo Federasyon logolu yapınız ve resmi belge hüviyeti kazandırınız.Gerekirse bir matbaada çoğaltmalısınız.
Bu belgeyi verdiğiniz anda Velide (anne ve babada) bir anda çoçuğun davranış problemlerinin salon idaresi tarafından kontrol altına alınacağı  ve ilgilenileceği hissi doğacaktır.

tur.federasyon.jpg (5745 bytes)

TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU
-------------------TAEKWONDO OKULU
REHBERLİK SERVİSİ
EBEVEYN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

SPOCUNUN:
Adı Soyadı:............................
Doğum Tarihi: ......../........./................
Kardeş Sayısı:          
Kaçıncı Çoçuk:                Tek (     )       İlk (   )      Ortanca (    )
Ailenin Gelir Düzeyi:        Düşük (   )      Orta (    )      Yüksek (     )
Çoçuğun Okul Başarısı:  Düşük (   )     Orta (     )      Yüksek (     )
Aile................Çekirdek (     )         Geniş  (    )
Anne..............Sağ (   )      Ölü (   )
Baba..............Sağ (   )      Ölü (   )
Anne Baba........Boşanmış (  )          Bereber (  )      Ayrı (  )
Spor salonundan Şikayet :      Var (  )      Yok (  )
Okulundan şikayet:                 Var (  )     Yok (  )
Arkadaşlarından Şikayet:       Var (  )      Yok (  )
Komşulardan Şikayet:             Var (  )      Yok (  )

S.NO Öörencinin Gösterdiği Davranışlar Hiçbir Zaman Nadiren Sıklıkla Her Zaman
1 Eli boş durmaz.Sürekli birşeylerle oynar.
2 Büyüklere arsız ve küstah davranır.
3 Arkadaşlık kurma ve sürdürmede zorlanır
4 Çabuk heyecanlanır .Ataktır
5 Herşeye karışır ve yönetmek ister.
6 Birşeyler çiğner veya emer.( parmak, giysi, örtü v.s)
7 Sık sık ve kolayca ağlar
8 Her an sataşmaya hazırdır.
9 Hayallere dalar
10 Zor öğrenir
11 Kıpır kıpırdır tez canlıdır
12 Ürkektir ( yeni durum,insan ve yerlerden)
13 Yerinde duramaz , her an harekete hazırdır.
14 Zarar verir
15 Yalan söyler, masallar uydurur
16 Utangaçtır
17 Yaşıtlarından daha sık başını derde sokar
18 Yaşıtlarından farklı konuşur.( Çocuksu konuşma, kekeleme, zor anlaşılma gibi)
19 Hatalarını kabullenmez , başkalarını suçlar
20 Kavgacıdır
21 Somurtgan ve asık suratlıdır.
22 Çalma huyu vardır
23 Söz dinlemez yada isteksiz  veya zoraki dinler.
24 Başkalarına göre daha endişelidir.
25 Başladığı işin sonunu getiremez
26 Hassastır kolay incinir.
27 Kabadayılık taslar, başkalarını rahatsız eder.
28 Tekrarlayıcı, durduramadığıhareketleri vardır.
29 Kaba ve acımasızdır.
30 Yaşına göre daha çocuksudur.
31 Dikkati kolay dağılır yada uzun süre dikkatini toplayamaz.
32 Baş ağrıları olur
33 Ruh halinde ani ve göze batan değişmeler olur
34 Kurallar ve kısıtlamalardan hoşlanmaz ve uymaz
35 Kurallar ve kısıtlamalardan hoşlanmaz ama uyar.
36 Sürekli kavga eder.
37 Kardeşleri ile iyi geçinmez.
38 Zora gelemez
39 Diğer çocoukları rahatsız eder.
40 Genelde hoşnutsuz bir çocuktur.
41 Yeme sorunları vardır (iştahsızdır.Sofradan erken kalkar)
42 Karın ağrıları olur
43 Uyku sorunları  vardır (Uykuya erken dalamaz, geceleri kalkar, çok erken uyanır.)
44 Çeşitli ağrı ve sancıları olur.
45 Bulantı ve kusmaları olur.
46 Aile içinde daha az kayrıldığını düşünür.
47 Övünür , böbürlenir
48 İtilip kakılmaya müsaittir.
49 Dışkılama sorunları vardır (Sık ishaller, kabızlık ve düzensiz tuvalet alışkanlığı gibi)
50 Eşyalarını başkalarıyla paylaşır.

*Çocuğunuzun ilgi alanları nelerdir?
-------------------------------------------
*Çocuğunuzun başarılı olduğu ders yada dersler nelerdir?
-------------------------------------------
*Çocuğunuz hangi sosyal faaliyetlere ilgi duyar.
------------------------------------------------
*Çocuğunuzda görmek istediğiniz davranışlar varmı? varsa nelerdir?
--------------------------------------------------
*Antrenörden beklentileriniz nelerdir?
-------------------------------------------------
*Salondan beklentileriniz nelerdir?
---------------------------------------------------

Yukarıdaki anket kısa sürede elinize ulaşmalı   ve çoçuğun davranış problemlerini kısa sürede öğrenmelisiniz.Bu öğrenci velisinede büyük güven hissi verecektir.Çoçuktaki davranış probleblerini tespit etmek çok önemlidir.Size yukarıdaki problemlere karşı salonunuzda nasıl bir eğitim medodu uygulayacağınızı her davranış için ayrı ayrı göstereceğiz.Bu anketi ailelere 3 er aylık periyotlarla yapacaksınız ve her üç aydaki gelişme cetvellerini karşılaştırıp,sporcu çocuk hakında bir davranış gelişim cetveli çıkartacaksınız.Her aile çocuğunuzdaki olumlu gelişmeleri kendi yapacağı anketlerle bizzat görecek ve sizin kalitenizden emin olacaktır.

devam.jpg (11072 bytes)