Koryo Poomse
(birinci siyah kuşak poomsesi)

Koryo, koryo insanlarının yüksek ruh yapısını canlılığı ve diriliğini iafede eden bir terimdir.Koryo insanının aksiyon ve eylemlerinin yumuşaklılığı ve ılımlılığı vurgulanır.
1975 te yayınlana poomse ders kitabunda koryo şu şekilde açıklanır.
" Koryo (Korea), Kore'de (918-1332) yıllarındaki geçmiş bir hanedanlığın adıydı.İngilizce bir kelime olan "Korea"nın orijinini "koryo" hanedanlığının isminden alır.Koryo'nun kültür mirası bugün Kore'li insanlar için çok büyük önem taşır.Koryo insanları dünyada  metal harfleri (matbaacılıkta) ilk bulan ve kullanan insanlardır (1234)
.Yani Johannes Gutteburktan (1398?-1468) iki yüzyıl kadar öncedir.
Dünyaca ünlü kore seramiklerinin ilk doğuş tarihide Koryo hanedanlığına dayanır. Bundan başka o zamanda heryeri istila eden moğol saldırılarına karşı çok büyük metanet göstererek sürekli yenilgiye uğrattılar.Bu nedenle Koryo hanedanlığı günümüz Korelileri için bir öğünç ve şeref kaynağıdır.

Koryo insanının şevkinin gayretinin diriliğinin  taekwondo poomse hareketlerinde uygulanması "Koryo poomse" olarak yer alır.
Sonuç olarak Koryo poomse'nin her hareketi moğol istilalalarını durduran güçlü bir inancın ve iradenin ürünü olan mükemmel bir duruş ve tavrı simgeler.Bilgeliği takip eden, boyun eğmez bir karakter ve ruh yapısına sahip bir inanç insanın görüntüsü işlenmeye çalışılır.
"

Yeni Kukkiwon ders kitabı Koryo'yu şöyle izah eder.(Eski açıklamalardan biraz faklı olarak):
"Koryo poomse öğrenmiş,bilmiş, yetişmiş insan manasına gelen "seonbae" yi temsil eder.Çok güçlü döğüş tekniğine ve becerisine sahip olduğu kadar aynı anda erdemliliğe ve olgunluğa ulaşmış insanın ifadesidir.Koryo poomsenin organize edilmesinin tarihi derinliği Koguryo, phae ve aşağı Koryo yıllarına gider.
Poomsenin içeriği  çincedeseonbae veya seonboi ( bilmiş insan veya kore dilinde erdemli insanın karşılığı olarak) yer alır.Tüm dereceli sporcular ve yeni başlayanların en az bu 1.dan dereceye ulaşmaları gerekir.1.dan sporcuların en büyük hatası çalışmalarında bu safhada kararsızlığa düşmeleri olur.Her şeyi bildiklerini szannetmeye başlarlar ve çalışmaları aksatırlar bu nedenlede bir süre sonra becerilerini kaybetmeye başlarlar.Bu nedenlede bazen bakarsınız ki kırmızı kuşak derecesindeki bir sporcunun beceri ve yetenekleri ,siyah kuşak sporcununkinden daha fazla olabilir.Bu siyah kuşağa ulaşmanın verdiği üstünlük duygusunun çalışmaları gevşetmesinden kaynaklanan ve bu sporda sık raslanan bir çelişkidir.
1.dan tıpkı 4. dan gibi birçok sporcu için en tehlikeli ve kararsızlıkların başladığı bir dönemdir.Çünki bu nokta genellikle belli bilgiye ulaşıldığı zannedilen ve çalışmanın kesildiği noktalardan biridir.İnşallah bu kararsızlık dönemi sizin için kısa sürer ve taekwondo çalışma isteğiniz ve inancınız geri döner.Eğer bir hedefiniz varsa bu dönemi rahat geçebilir ve azimli çalışmalarınıza geri dönebilirsiniz.Amacınız asla siyah kuşağa kavuşmak olmamalıdır.zira gün gelir ona kavuşursınuz ve hedefiniz biter.Hedefinizi dünya ve olimpiyat şampiyonluklarına kanalize ediniz.
1. ve 2. dan arasındaki temel farklılık,2. dan birinci dandan sonra çok dsaha fazla öğrenmeyi ve döğüş sanatları dünyasında çok seyahat etmeyi ve farklı kültürlerle tanışmayı gerektiren bir safhadır.Çok sıkı çalışma,azim ve kararlılık gösteren   sporcu gezerek ve farklı kişilerden farklı dersler alınarak ulaşılan bir safhadır.Siz bakmayın herkesin 2. danım diye kasıldığına.2. dan olabilmek için dünya çapında üne sahip 4-5 farklı hocadan ders almak ve uluslararası seyahatlerle birlikte yabancı dilde bilmek gerekir.2.dana geçmek bir bilgi birikimi ve kültür işidir.Daha sonra güçlü ve dayanıklı tekniklere çalışmak ve odaklanmak gelir.Çoğu spocunun siyak kuşak (1,dan)dan sonra ilerleyememesinin sebebi budur.
Kooryo poomsenin sahip olduğu karakter yapısı Bruce Grant'ın(döğüş sanatları yazarı) sözlüğünde şöyle çizilir.bilgili ,centilmen ,memur(düzenli) ve asker(cesaretli) .Öreneklendirilirse.Shin Sa (centilmen ve onurlu insan),Byun Ho Sa (hakkını alan) .Yong Sa (cesur insan ,cesaretli) gibi kavramlarla açıklanır.

1. danı askerlikteki rütbelere şamil edersek.Askeriyede albaylığa kadar terfi ede ede gelirsiniz.Ama ondan sonra kurmay değilseniz yani akademik bir katriyeriniz yoksa general olamazsınız.Askerlik yapan Herkes albay olabilir.Ama general olmak için yabancı dil özel bir eğitim uluslararası tecrübe ,belli konuda ihtisas lazımdır.İşte koryo poomsede Taekwondodaki Albaylık rütbesi gibidir.Taekwondoya başlayan herkes bu seviyeye gelebilir.Bundan sonrası ise bir kültür ve akademik bilgi işidir.Bakmayın bu işin türkiyede cılkı çıktığına.2.dan olabilmek bir ayrıcalık ve farklılıktır.
Korede gerçek taekwondo çalışması 1, dandan yani siyah kuşak takıldıktan sonra başlar.Çünki kalite,kültür ve bilgi farklılığı bu seviyeden sonra kendini gösterir ve ayrıcalıklı olur.

İşte siyah kuşağın 1.danın içine düştüğü hayal kırıklığı buradadır.Bu sveiyeye gelen sporcu henüz herşeye yeniden başlandığının farkına varınca zorluğunu anlar.Birinci dana ulaşmak tabi bir seyirdir .yaz tatillerinde filan taekwondo çalışarak ulaşabilirsiniz..Bu safhadan sonraları ise özel bir çaba ve ihtisas işidir.Yani tatilde çalışmakla filan olmaz.
Kooryo poomse taekwondonun kırılma noktasıdır.Yani bu dereceden sonra ya kalite ve beceriniz düşmeye başlar yada mükemmelliğe ulaşırsınız.Bu kuşakta idare edip duramazsınız.

Türkiyede siyah kuşak derecesine gelen bir sporcu genelde ünüversite çağına ulaşmakta bu nedenle yüksel okulla taekwondo arasında tercihe zorlanmaktadır.Çoğu sporcu spor akademisine gidemezze bu sporu bırakmaktadır.Kardeşlerimize tavsiyem çok sabırlı olmaları.Okulla birlikte taekwondodanda vazgeçmemeleridir.Ben spor akademisi taekwondo bölümüne gidipte derslerin sıkılığından müsabakalara gitmeyen sporcu kardeşlerimizi bile bilir ve bu duruma üzülüyorum.Çünki gerçek taekwondo 1. dandan sonra başlar.Bu zamana kadar çalışmalar hep bir ön hazırlık çalışmalarıdır.Sabreder ve hayat mücadelenizle beraber taekwondoyuda sürdürürseniz çok şeyler kazandığınızı zamanla anlarsınız.