Ayak ve Kol Anatomisi

Kol kemikleri:
Kol kemik leri üst extremite kemiklerindendir.Savunma esnasında darbeleri kollar karşıladığından kırık ve çıkık olma tehlikesine karşı kol ve el anatomisini bilmek gerekmektedir bu hafta sadece kolumuzdaki kemikleri inceleyelim.Zamanla diğer anatomisine geçeceğiz.
HUMERUS:
kalın bir kemiktir.Kolumuzda dirseğimizle ,omuzumuz arasındaki kelın ve tek kemiktir.Gövde kısmına corpus humerus,Üst ucuna ise carput humeru deriz.Yani humerus kemiğimiz carput humeri ile omuz eklemine bağlanır.Bu omuz ekleminde Klavikula ve Ocrimon(skapulanın ucu) ile komşuluk yapar.Humerusun alt ucu dirsek eklemine bağlanır.Bu kemiğin en çok carput humeru denilen kısmı kırılır.Yani düşmelerde ve darbelerde kolumuzun omuz eklemine bakan kısımları kırılmaya öncelikli bölge olduğundan düşmelerimizi omuzumuzu korıyacak şekilde dengeli yapmalıyız.
Dirseğimizle bileğimiz arasında 2 ince uzun kemik vardır.Os radialis ve os ulna
OS RADİALİS:
Ön kol kemiklerindendir.Kemiğin gövde kısmına karpus radialis denir.Üst ucu humerusla birleşerek dirsek kemiğini meydana getirir.Alt ucu ise el bileği eklemine katılır.
OS ULNA:
Ön kol kemiklerindendir .Uzun bir kemiktir.Ön kolun iç tarafında bulunan kemiktir.Gövde kısmına carpus ulna adı verilir.Üst kısmında yarımay şeklinde bir çentik vardır.Bu çentiğe oleckrom adı verilir.Olecrom ulnanın en sık kırılan bölümüdür.Özellikle cimnastik ve cirit atmada sıklıkla kırılır.Bu arada taekvondada darbe sonuçlarından en çok burası etkilenir.
EL BİLEK KEMİKLERİ:
OSSA CARPİ:
El bileği kemiğidir.Toplam 8 tanedir.yuvarlak kemiktir.2 sıra halinde dizilmiştir.Üst sırada 4,ikinci sırada 4 tane bulunur.Üst sıradakiler radius ve ulna ile birleşerek bilek eklemini oluştururlar.Alt sıradakiler ise tarak kemikleri ile birleşirler.
OSSA METACARPİ:
El tarak kemikleridir.Kısa kemiklerdendir.Her elde 5 tane bulunur.Bir ucları bilek kemiklerine diğer uçları parmak kemiklerine eklem yaparlar.
OSSA PHALONGES:
Parmak kemikleridir.Baş parmakta 2 diğer parmaklarda 3 er adet bulunur.Her Elde toplam 14 tane vardır.
AYAK KEMİKLERİ:
OS FEMUR:

uzun bir kemiktir.Vucudun en uzun ve en kalın kemiğidir.Gövde kısmına corpus femur ,baş kısmına ise carput femur denir.
CARPUT FEMUR:
Ocekabelum içine yerleşerek kalça eklemini meydana getirir.Femurun alt ucuda diz eklemine katılır.
OS PATELLA:
Diz kapağı kemiğidir.sesomoid ibir kemiktir.Tendonlar arasına yarleşmiş bir kemiktir.
OS TİBİA:
Kaval kemiğidir bacağın iç kısmında bulunur.Kalın bir kemiktir.üst ucu diz eklemine katılır.Alt ucu ise ayak bilek kemikleri ile birleşir.
OS FİBULA:
Uzun ince bir kemiktir.Bacağın dış tarafında bulunur.Üst ucu diz eklemine ,alt ucu ayak bilek eklemine katılır.
OSSA TARSİ:
Ayak bilekleri kemiğidir.7 tanedir.iki sıra halinde dizilmişlerdir.
OSSA MELATARSİ:
Ayak terak kemikleridir.Her ayakta 5 tane bulunur.Kısa kemiklerdir.
OSSA PHALANGES:
iskeleton.jpg (7477 bytes)Ayak parmak kemikleridir.Baş parmakta 2 diğerlerinde 3 tane bulunur.
Yanda kolumuzun vucudumuz üzerindeki konumunu görüyorsunuz.Kolumuzda 3 ana kemik vardır.Dirseğimizdeniskeletkol.jpg (5745 bytes) yukarıda bir tane dirseğimizden aşağıda 2 tane dir.Bunlar dirseğimizde üçlü bir eklem oluştururlar.Aşağıda görmektesiniz.
dirsekkemik.jpg (2891 bytes)
Dirsek altında iki kemik olmasının nedeni kolumuza dönme hareketi yaptırmak içindir.Bu iki kemik yani radius ve ulna aşağıda bilek kemikleriyle eklem yaparlar.Burada dikkat edilecek en önemli husus düşme esnasında pazı kemiğimizin üst çıkıntısının en çok kırılma ihtimali olan bölge olmasıdır.Ayrıca bloklareımızı yaparken ve gardımızı aldığımızda el parmak ve tarak kemiklerimzin kapalı olmasına özen göstermeliyiz .Ters bir tekme bu bölgelerde kırılma ve incinmeye sebeb olabilir.Bloklardada dirsek kemiği hassastır.Bu nedenle maçlarda bu bölgeye koruyucu takılır.el.jpg (9227 bytes)
Görüldüğü gibi ayağımızda başlıca 3 üzun kemik bulunur.Bunlardan biri yukarıdadırki Uyluk kemiğidir(Femur). Vucudumuzun en uzun ve kalın kemiğidir.Diğer iki kemikte diz ekleminden aşağıdadır.Baldır ve kaval kemikleri (tişbua ve fibula) .böyle bir dizaynın sebebi bacağa dönme hareketinin yaptırılabilmesi içindir.Bu kemikler diz eklemi denilen yerde bir araya gelerek kompine bir hareket yaparlar.
Diz eklemi harekette en çok kukuvvetbacak.jpg (4134 bytes) binen ve yıptranan bir bölgedir.Bilhassa ayak.jpg (5510 bytes)sporcuların menüsküs adıyla çok zorlandıkları bu bölgeyi ayrıntılarıyla anlatacağım.
yak bilek kemikleri 7
ayak tarak kemikleri 5 tanedir.Ayak parmak kemikleri baş parmaklta 2 dipğer parmaklarda 3 er adet bulunurlar
dizkemik.jpg (3491 bytes)Taekwondoda tekme anında bilhassa bacağımızın iç tarafında bulunan tibia adlı kemiğe dikkat edilmelidir .incilme ve burkulmalar bu kemikle ayak eklem kemikleri arasındaki bögede sıklıkla olur.Uyluk kemiği dediğimiz kemik çok sağlam ve kalındır kolayca kırılmaz ama kırılan bir uyluk kemiği bir taekwondocunun spor yaşantısının bittiği anlamına gelir.