OMUZ KASLARI

1-Musculus(Kas) Deltoideus
2-M.Supraspinatus
3-M.İnfraspinatus
4-M.Teres minör
5-M.Teres major
6-M.Suprascapularis


omuzkasi1.jpg (36376 bytes)M.Deltoideus)Deltoid kas
Omuz üstünde Clavikula(Köprücük kemiğinin) 1/3 akramion ucundan,acromion kemiğinden ve scapula danbaşlar ve Tuberosites deltoideus humerus ta (yani üst kol kemiğinin üst tarafında sonlanır.önde kısa ve arkada daha uzun kiriş yapısı vardır.
Nervus axillaris siniri tarafından uyarılır.
lolumuzu omzumuzun üst yanına koyduğumuz zaman elimize gelen kastır.
GÖREVİ:Ön kısmı kola iç rotasyon (içe doğru dönme) yaptırır. ve öne içe doğru çeker.Dakha kuvvetli olan orta kısmı abduction(Kolu horizontale kadar kaldırır.Arka kısmı ise dış rotasyon yaptırır ve kolu arkaya doğru çekeromuzkasi3.jpg (31020 bytes)

M.Supraspinatus
Fossa supraspinata scapuladan başlar kriş bir yapı ile Tuberkulum majus humeruya bağlanır(Yani yani omuzumuzun arkasındaki yassı  kürek kemiğinden rbaşlar üst kol kemiginin üst kısmına yapışır.)
M.İnfraspinatus
Spinea scapulanın alt kenarı,fossa infraspinate ve fasia infraspinateden başlar kriş bir yapı ile Tuberkulum majus humerinin orta kısmında sonlanır.(Buda kürek kemiği be üst kol kemikleri arasındadır.
İkisede nervus supraspinatus sniri tarafından çalıştırılırlar.

GÖREVLERİ:
M.Supraspinatus omuz ekleminde kola abduction yaptırır.(Mdeltoidusa yardım eder)Dışa doğru çevirir.
M.İnfraspinatus:Omuz ekleminde kolu dışa doğru çeviri.(Dış Rotasyon)Üst bölümü ilede abduction (İç rotasyon)yaptırır.


omuzkasi4.jpg (29497 bytes)

M.Teres minör
Fossa infraspinatanın ve margo lateralis scspulanın 2/3 dış alt bölümünden ,fasiz infraspinatadan başlar,kiriş bir yapı ile  tuberculum majus humerinin alt kısmında sonlanır.
Nervus axillaris siniri tarafından uyarılır
GÖREVİ:
Omuz ekleminde kolu dışa doğru çevirir.(Dış rotasyon),ayrıca adductionda yaptırır.
M.Teres major
Margo lateralis scapulanın 1/3 medial bölümünden başlar,kiriş bir yapı ile crista tuberculi minöriste ,m.latissumus dorsinin arkasında olup bu oluşumunbu oluşumdan bursa m.latissimi dorsi subtendinea vasıtası ile ayrılmıştır.
N.subrascapularis siniri tarafından uyarılır.
GÖREVİ:
Kola adduction(Kalkmış olan kolu indirir),içe rotasyon yaptırır,M.latissimus dorsiye yardımcı olur.


omuzkasi2.jpg (33013 bytes)


M.Subcapularis
(Sonuç kirişinin altında bursa tendinis m.subscapularis bulunur.)
Facies costalis scapula,fossa subscapularisten başlar,kısa ve geniş bir kiriş yapı ile ,tuberculum minusta ve crista tuberculi minöris humerinin  buna yakın bölümünde sonlanır.
nn.Subscapularis siniri tarafından uyarılır.
GÖREVİ:
Kola iç rotasyon ve adduction yaptırır.öne ve kısmende arkaya doğru sallanma harekerine yardımcı olur.