Kalp Durduğu Zaman Ne Yapılmalı

kalp1.jpg (4665 bytes)

1-Hastayı sırtüstü yatar duruma getirin.
2-Hava yollarını açın (mümkünse ve bu konuda eğitildiyseniz yapay bir hava , ambu ve oksijen maskesi kullanın!)
3-Sternumun alt ucuna ellerinizi (bir eliniz diğerinin üstünde olacak şekilde) düz bir şekilde yerleştirin.
4-Kollarınızı sternumun üstünde düz tutun. 5-Doğruca aşağıya doğru bastırın.
6-Her kompresyonarasında tam bir dinlenme olacak şekilde (yetişkinler için) dk'da 80 kompresyon uygundur.

 

kalp2.jpg (4516 bytes) kalp3.jpg (6313 bytes)