SAĞLIKLI ve BAŞARILI BİR SPORTİF YAŞAM ELLERİNİZDE !

Vücudun karşılaştığı normal streslerin hiçbirisi egzersiz stresine yakın dahi olamaz, hatta uzun süreli aşırı egzersiz yaşamla bağdaşmayabilir: Bir maratoncuda metabolizma hızı normalin %2000'ini aşabilir.
Yüksek metabolik aktivite sırasında kalp ve akciğer sistemi kombine çalışarak aktif dokulara Oksijen sunar ve oradan Karbondioksit temizler. Elbette bunun kişiye göre değişken bir sınırı vardır. Sportif aktivitede bu sınır aşılarak dokuya Oksijen sunumu yetersiz kalır (Anaerobik Eşik), artık dokuda oksijensiz enerji üretimi ile Laktik Asit birikmeye batlar (anaerobik metabolizma): O zaman ne olur?
Sportif etkinlik düşüşe geçer, bitkinlik başlar ve Laktik Asitin bu etkisi 48 saat sürebilir. Buna göre sportif aktivitenin hangi aralıkla yapılması gerektiği belirlenir. Laktik Asit, atılması gereken Karbondioksit miktarını dolayısı ile solunum ve dolaşım işini arttırarak ek bir metabolik yük getirir, artık kalbin gücü solunum kaslarına daha fazla, egzersize daha az aktarılmaktadır: Bu, sportif performansı dütürür.
Vücut egzersiz anında yakıt harcar, başlıca Karbonhidrat ve Yağlar enerjiye (ATP) dönüşür. Her iki yakıt, eşdeğer Oksijen tüketiminde farklı miktarda Karbondioksit üretimine neden olur. Solunum havasındaki CO2 / O2 oranına bakarak yakıt durumu
yani beslenme tarzı ve bunun egzersize etkisi hakkında bilgi ve öneri almak mümkündür.
Dahası, bu yöntemle hangi kalp hızında (yani hangi efor düzeyinde) Anaerobik Eşiğe ulaştığınız, bu eşiği aştıktan sonra ne süre ile laktik asidoza tolerans gösterebileceğiniz, vücudunuzun maksimum O2 tüketim yeteneği (VO2 max), Solunum ve Kalp-Damar Sisteminizin bu maksimum efora nasıl yanıt verdiği (olası kalp ve solunum hastalıkları) etkin biçimde saptanmaktadır.
Düzenli ve Fizyolojik egzersiz genç sağlıklı sporcudan yaşlı kalp-akciğer hastalarına kadar her birey için şarttır: Bu sayede vücudun Oksijen kullanma yeteneği (VO2 max) arttırılarak maksimum performansa ulaşılabilir. Egzersizin kalp ve solunuma getirdiği yük, verimlilik (cost effectiveness) sayesinde en aza indirilmiş olur. Bu, kalp-akciğer hastaları için koruyucudur. Burada anahtar, VO2 max ve Anaerobik Eşiği sizin bünyenize en uygun efor miktarı ve düzeni ile yükseltmenizdir.
Tüm bu bireysel veriler KARDİYOPULMONER STRES TEST adı altında metabolik ölçer cihazlarla saptanmaktadır. Yurdumuzda halen İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Spor Fizyolojisi Bilim Dalında, Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Spor Hekimliğinde ve Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesinde Profesyonel Sporcu ve kalp-akciğer hastalarına uygulanan bu testlerin bilimsel önemi giderek artmaktadır.