resim2i.jpg (9548 bytes)


İdeal kilo nasıl olmalıdır?

Beden Kitle indeksi nedir?
Yetişkinlerde ağırlık ve boy ölçümlerine göre şişmanlığın en iyi göstergesi olan ve kolay hesaplanabilen bir indekstir.SAğırlığın , boy uzunluğunun karesine bölünmesi ile bulunmaktadır.
Beden kitle indeksi(BKİ)=Ağırlık : Boyun karesi( Boy*Boy)
Beden Kitle indeksinin yüksek olması kronik hastalıklara yakalanma riskini arttırmaktadır.
BKİ =20 - 24,9    ideal ağırlık
BKİ = 25 - 29,9  Toplu
BKİ = 30   Şİşman
BKİ = >40 ise aşırı şişman kabul edilir.
36 -64 Yaş arasındaki kişilerde
BKİ = 20-25 ideal ağırlık
55-64 yaş arası kişilerde
BKİ = 22-27 ideal ağırlık olarak kabul edilir.
  Vucut ağırlığı önerilen beden kitle indeksi sınırları içinde ise normal kabul edilmektedir.Fakat bazı kişiler ideal ağırlıklarını bilmek istemektedirler.İdeal vucud ağırlığı cinsiyete göre ideal Beden Kitle İndeksi ile boy uzunluğu karesinin çarpımı ile bulunmaktadır.
İdeal vucut aağırlığı = (Boy uzunluğunun karesi  * 22) Erkekler için
İdeal vucut ağırlığı = Boy uzunluğunun karesi * 21 Kadınlar için
Yukarıdaki  formül yardımıyla bulunan ideal ağırlık değerleri 30 yaşa kadar geçerlidir.30 yaştan sonra her 10 yıl için 5 kilo ekleme yapılabilir.
Sporcuların ideal vucud agırlığının hesaplanmasında en uygun yöntem vucut yağ oranının belirlenmesidir.Ancak vucud yağ oranının belirlenemediği durumlarda ideal ağılığın saptanmasında Beden Kitle İndeksi veya diğer standartlar fikir vermektedir.
  Vucud yağ yüzdesi bilinen sporcunun ideal vucud ağırlığı uygun vücut yağ yüzdesinden yayarlanılarak hesaplanabilir.
ÖRNEK: 57 kg siklert kilosu olan ,63 kg ağırlığında %14 vucut yağ oranına sahip bir güreşçi:
Uygun vucut yağ% si: %5,0-10,7
Vücut Yağ Ağırlığı (VYA)=Vucut Ağırlığı*Vucut yağ %si   (* =Çarpı anlamındadır)
Vücut Yağ Ağırlığı (VYA) = Vuvut ağırlıuğı - Vucut yağ ağırlığı
İdeal Vucut Ağırlığı (İVA) = Yağsız Vücut Ağırlığı
: 1,00 - Uygun yağ %si
İVA ?=  54,180
: 1,00 - 0,05 = 54,180 : 0,95 = 57,031 Kg
İstenen yağ ağırlığı (İYA) = İdeal vücut ağırlığı - Yağsız vucut ağırlığı
İYA 0 57,031 - 54,180 = 2,851
İstenen yağ kaybı (İYK) = Vücut ağırlığı - İdeal vucut aaağırlığı
İYK = 63 - 57,031 = 5,969 kg

Bir sporcu pepormansı yönünnden herhangi bir sorun yoksa yağ dokusunu azaltıp kas dokusunu arttırarak 63 kg kalabilir.Bir alt siklette yarışmak isterse 5,9 kg fazlalığı vererek bir alt siklette yarışabilir.Şu andaki vücut yağ % si kilo vermesi için uygunddur.Eğer vücut yağ % si önerilenin altında olursa fazla kilo vücut suyundan kaybedileceği için prformans bozulur.Bu nedenle sporcuya bir alt siklette yarışması önerilmez.