Burun
Kanamaları

burun1.jpg (12800 bytes)Müsabaka esnasında en çok karşılaşılan durumlardan birisi burun kanamalarıdır.Bu nedenle bu konuyu öncelikli olarak seçtik.Burun kanamalarına karşu gerekli tedbiri almak için öncelikle burunun yapısını çok iyi bilmek gereklidir.
Burun,kemik ve kıkırdaktan yapılmış bir organımızdır.Üst tarafta bir çift burun kemiği,altta üç çift kıkırdak ,yanlarda boynuzcuk kemikleri,en altta kalbur kemiği vardır.İçi sapan kemiği ile iki burun yoluna ayrılmıştır.
Burun hem koku hemde bir solunum organı olduğu içinsümüksel bir zarla döşenmiş içide solunum ve koku bölgelerine ayrılmıştır.Burnun altburun2.jpg (21064 bytes)
tarafındabulunan,kılların ve sümük bezlerinin yer aldığı kısım solunum bölgesidir..Bu bölge solunan havayı ısıtır,kıllar yabancı maddelerin içeri girmesini önler.Bu bögeden sonra geniz boşluğunda yer alan bölge koku bölgesidir.Buradaki sümüksel zarda koku hücreleri bulunur.Buruna hava ile giren koku bölgelerisümüksel zarın sıvısında eriyince koku hücrelerini uyarır.Ve uyarmalar koklama sinirleri ile beyne ulaşır.İyi koku almak için burun fazla nemli hava fazla kuru olmamalıdır.Hava fazla kuru iken koku zerreleri gaz halinde veya toz halinde buruna ulaşmaz.Burun fazla nemli ikende hava içeri giremez.Bu nedenle müsabaka esnasında rahat nefes almak için brunumuzun fazla nemli olmamasına dikkat etmeliyiz.
Burunun kısımları1-Sinirler  2-Alt kıvrımlı kemik  3-Orta kıvrımlı kemik  4-Kama kemiği boşluğu  5-Kama kemiği  6-Üst kıvrımlı kemik  7-Koklama sinirleri   8-Alın kemiği  9-Alın kemiği boşluğu  10-Sapan kemiği   11-Burun kıkırdağı  12-Burun delikleri  13-Üst çene kemiği   14-Damak
Müsabaka esnasında burunun en kanamaya müsait bölgesi little dediğimiz damarlarca zengin olan orta bölgesidir.Müsabakalarda en çok raslanılan sporcu sakatlanmasıdır.Burunun çıkıntılı ,uzun olması nedeniyleyüzün çarpmalara en çok maruz kalan bölgesidir,bu nedenle çok sık burun kanaması olabilir.

burun3.jpg (25117 bytes)Little dediğimiz kısımda kan damarları yüzeye çok yakın ve sıktırlar .Bu nedenle kanamalar bu bögeden olur.Maç esnasında tedavi görülse bile bölge hassaslaştığından ufak bir dokunmada kanama yeniden başlayabilir.Antereman veya müsabaka esnasında burun kanaması ile karşılaştığımızda almamız gereken acil tedbirler şunlardır.
1-)Sporcu sırt üstü yatırılarakşekilde işeretlediğimiz alana parmakla tazyik ederek sıktırılır.Bu iş sporcu yatırılmadanda yapılabilir.Pratik olarak burunun orta kısmında kıkırdak kemik birleşimi üzerinde ve yanaklara yakın olan bu alan pbaş parmak ve işaret parmağımız arasına alınarak sıkılır.Bu şekilde bir-iki dakika beklenir.Bu esnadada alın kısmına soğuk su ile ıslanmış bveya buz ile soğutulmuş bez tetbik edilebilir.
2-)Basit olarak pamuk veya bez tampon uygulanır.2-3 cm genişlikte 15-20 cm uzunlukta kesilen gazlı bez veya 0.1-1 cm genişlikte 15 cm uzunlukta burulmuş pamuk tampon pens yardımıyla burun boşluğuna doldurulmaya çalışılır..Bu tamponun açılmaması için burun alt kısmından flasterlenir.Bu şekilde müsabakaya devam edilebilir.
3-Sulandırılmış tentürdiyot,alkol,osijenli su.trombaz gibi solüsyonlar ve bazı pomatlarda kanamayı kesmek için kullanılabilirler.
Kanamanın durmadığı veya burun kemiği kırılması sonucu bir kanama varsa en yakın bir hastahaneye başvurmak gerekir.Bu durumda müsabaka sona ermelidir.
Kanama basirt ise müsabaka devam eder :ancak bölge hassaslaştığından kanama yenilenebilir.Bu durumda hakemin elinde muhakkak bir gazlı bez olmalı aralarda gerekirse müdahale yapmalıdır.Ve bu konularda tecrübeli olmalıdır.