"Sporcu için Pratik olarak Doping nedir"

1-Sporcuların ilaç kullanması ile neden ilgilenilir?
Son zamanlarda ilaçlar ve benzeri maddeler amaçlarına uygun olarak değil ancak sportif aktivitelerde performanslarını arttırmak üzere kullanılmaya başlamıştır.Bu , sporcunun hayatını tehlikeye sokmaktadır.Ayrıca bu durum dürüst bir yarışma yapılmasını engellemektedir.Zira bu doğrudan doğruya bir hilekarlıktır.
Sporda ilaçların yasal kullanımı tedavi amaçlı olarak doktor kontrolünde gerçekleştirilebilir.Bu durumda bile ilacın ilaç kullanımı ile ilgili kuralların ihlal edilip edilmediği araştırılmalı ve herhangi bir zararlı etki oluşturması karşısında dikkatli olunmalıdır.
Uluslararası spor organları bayan ve erkek sporcuları ilaçların yan etkilerinden korumak ve hile ile kazanılacak bir avantaja engel olmak için doping kontrol sistemini kurmuşlardır.
2-Doping kontrolü nedir?
Doping kontrol idrar numunelerinin toplandığı, yasaklı ilaçlar için test edildiği ve herhangi bir yasaklı maddenin tespiti halinde de disiplin cezalarının uygulandığı bir sistemdir.Amaç sporda performans artırımı için ilaç kullanımını engellemektir.
3-Kimler doping kontrolüne tabi olurlar?
Doping kontrolü için kimin veya kimlerin seçileceği önceden hiçbir görevli tarafından bilinmez.Doping kontrolü yapılacak kişi veya kişiler normalde yarışma/karşılaşma veya antrenman gününde rasgele seçilirler.Yasal spor organları yarışmalarda/karşılaşmalarda  önceden derecelere girenlerde ve ayrıca rasgele tespit edilen birkaç sporcuda doping kontrolü yapılmasını isteyebilirler.
4-Doping kontrolü için seçildiğinizi nereden bileceksiniz?
Doping kontrolü için seçilmiş erkek ve bayan sporculara hemen yarışma/ karşılaşmadan sonra görevli tarafından çağrı yapılır.Çağrı yapılan sporcunun çağrı formunu imzalaması istenir.Sporcular çağrıda belirtilen süreden daha geç olmamak üzere Doping kontrol istasyonuna gideceklerini form üzerinde yazılı olarak beyan ederler.Yarışmadan/karşılaşmadan sonra direk doping kontrol istasyonuna da gidilebilir.
5-Birisi sizinle birlikte doping istasyonuna gelebilir mi yada sizinle birlikte bir görevli gelmesi gerekir mi?
Doping kontrol istasyonuna giderken antrenör veya takımın diğer bir görevlisinin size refakat etmesi gerekmektedir.Bunlar dışında dışardan kişilerin Doping Kontrol Merkezine gelmelerine müsaade edilmez.
6-Doping kontrol istasyonunda ne yapılmaktadır?
Doping Kontrol İstasyonu idrar numunesinin alındığı, şişelendiği ve istenilen kaidelere göre kapatıldığı, bu amaçlarla kullanılmak üzere özel olarak hazırlanmış yerdir.Burada kimliğinizle kendinizi tanıtmanız istenir, numune alınma yöntemi açıklanır ve sizden
a-Orada mevcut şişelerden iki tanesini seçmeniz,
b-Özel bir odada gözcü nezaretinde idrar numunesi vermeniz,
c-Son üç gün zarfında almış olabileceğiniz ilaçları forma yazdırmanız,
d-İdrar numunenizin seçtiğiniz şişelere konduğu, bu şişelerin güvenilir şekilde kapatıldığı, kodlandırılma doğruluğunun kontrol edildiği ve numune alma yöntemi hakkında hiçbir şüpheniz olmadığı hususunda formu imzalamanız istenir.
7-Gerektiği kadar idrar numunesi veremezseniz ne olacaktır?
Üzülmeyiniz, vermeniz gereken idrar numunesini verebilmeniz için içebileceğiniz kadar meşrubat ve istediğiniz kadar zaman Doping Kontrol İstasyonu görevlilerince size verilecektir.
8-Verilen idrar numuneleri ile ne yapılır?
Görevlilerce alınan bu idrar numuneleri Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından akredite edilmiş, idrar numunelerinin içinde yasaklanmış ilaç taşıyıp taşımadığı analizinin yapılacağı Doping Kontrol Laboratuarına gönderilmektedir.
9-Sporda hangi ilaçlar yasaklanmıştır?
Yasaklanmış ilaçlara ait esas sınıflar.
a-Stimulanlar
b-Narkotik analjejikler (kuvvetli ağrı kesici ilaçlar)
c-Anabolik Steroidler
d-Beta Blokörler ( Bazı dalları da sınıflandırılmıştır)
e-Diüretkler
İlave olarak yukarıda bulunan sınıflarda bulunmayan bir miktar yasaklanmış maddeler mevcuttur.Bu ilaçlara ait bir liste İlgili kuruluşlardan temin edilir.( Sitemizde yayınlanmaktadır)
10-İdrar numunesinde yasaklanmış ilaç bulunmazsa ne olur?
Hiç birşey olmaz. Doping kontrolü yapılmasını isteyen spor organına sonucun negatif olduğu ve idrarda analiz sonucu herhangi bi,r ilaç çıkmadığı rapor edilir.Bundan sonrada idrar numuneleri imha edilir.
11-İdrar numunesinde yasaklanmış ilaç bulunursa ne olur?
İdrar numunenizde IOC listesinde bildirilen yasaklanmış maddelerden birisinin tespit ve tayin edildiği bağlı bulunduğunuz spor organlarına bildirilecektir.Bu sonuç raporundan sonra resmi spor organı sonucu size yazılı olarak duyurulur.Eğer yaşınız 16 dan küçükse anne-babanıza da duyuru yapılır.Bundan sonra takip edilecek yöntem şöyledir?
a-İdrar numunenizde yasaklanmış maddenin bulunma nedeni araştırılırken, yarışmalardan geçici olarak uzaklaştırılabilirsiniz.Bu durumda siz
   -Şahsen veya kanuni temsilciniz vasıtası ile ikinci numunenizin analizini isteyebilirsiniz
   -Durumunuzu bildirmek üzere kanuni bir vekil ile toplantıya katılabilirsiniz.
b-Bunu takiben hakkınızda bir karar alınacaktır.Bu belirli bir süre için spor organlarının düzenlediği resmi yarışma/karşılaşmalardan men cezasını da içerebilir.
c-Resmi makamların kararına karşı bir üst makama itiraz etme hakkınız vardır.
12-Nasıl emniyette olabilirim?
Tamamen güvenli tek yol hiç ilaç almamaktır.Günlük olarak kullanılan birçok ilaç, ister doktor tarafından yazılmış isterse direkt olarak eczaneden satın alınmış olsun yasaklanmış ilaçları taşıyabilir. Eğer sağlık nedenleri ile bir ilaç almanız gerekiyorsa her müstahzarın içinde yasaklanmış madde bulunup bulunmadığını kontrol etmeli ve bunlardan hiç birini kullanmamalısınız.
Unutmayın ilaç kullanıp kullanmamak sadece sizin sorumluluğunuzdadır.Başkası bana verdi, doktor verdi deme hakkınız yoktur.
 Doktorumuz veya Eczacınız bu konularda ön bilgisiz olabilir.Bu nedenle yasaklanmış maddeler içeren raporu doktorunuza vermeli ona göre ilaç yazmasını sağlamalısınız.