Genel fizyoloji

Vucudumuzdaki ,organların,dokuların ve hücrelerin çalışmasını inceleyen bir bilim dalıdır.
Vucudumuzdaki en küçük canlı birime hücre denir.
Birbirine benzeyen hücrelerin bir araya gelmesi ile Dokular oluşur.kemik,epitel,kas dokuları gibi.
Aynı amaç için bir araya gelmiş dokular organları oluştururlar.Karaciğer ,akciğer,kalp,mide
Beli amaca yönelik organlar bir araya gelerek sistemleri oluştırurlar.Dolaşom,solunum,sindirim,sinir sistemleri gibi.
Sistemlerin bir araya gelmesi ilede organizma oluşur.
HÜCRE
Hücre vucudumuzun en küçük canlı yapı taşıdır.Hücreyi dışardan saran bir zar vardır.Buna
hücre zarı yada stoplazmik membran denir.
Hücre dışından içine yada hücre içinden dışına maddelerin ve suyun geçişini kontrol eder.Bu zar yağ taneciklerinden yapılmıştır.Bu taneciklerin arasında küçük protein molekülleri bulunmaktadır.Bu proteinler hücre içine bazı maddelerin taşınmasını sağlar.Hücre zarının altında kaygan koyu kıvamlı bir ssvı vardır.Bu sıvıya stoplazma denir.Bu sıvının içinde hücrenin yaşamını sağülayan küçük organlar bulunmaktadır.Bu küçük organlara organel adı verilmektedir.Syoplazma içindeki en büyük hucre.jpg (6317 bytes)organellerden birisi mitekondri denilen organeldir.Mitekondrinin görevi hücrenin solunumunu yapmak ve enerji üretmektir.Her hücrede değişik sayıda bulunabilir.Oksijene ihtiyacı fazla olan organların hücrelerinde
mitekondiri miktarı daha fazladır.
Hücre içinde daha küçük ama daha çok sayıda bulunan bir organelde Lizozomlardır.Lizozomların görevi hücrenin sindirim işlevini yürütmektir.
Hücre zarının altında hücre zarına yapışmış organelede Endoplazmik Retikulum denir.Bu organalin içinde bazı maddeler depolanmışolarak bulunmaktadır.Örneğin kas hücreleninde Endoplazmik retikulum içinde calsiyum depo edilir.Kalsiyum kas hücrelerinin kaslası olayında rol oynayan bir maddedir.
Stoplazma içinde yaygın olarak bulunan parçacıklara Ribozom denir.Ribozomların görevi hücre içinde Protein yapımını sağlamaktır.
Golgi cihazı;Hücre içinde salgı yapılmasını sağlar.
Hücrede ayrıca Sentrozom denen iplikçikler vardır.Sentrozamlar hücre bölünmesi sırasında syoplazmanın ikiye bölünmesini sağlayan organellerdir.
Stoplazmanın ortasında Nukleus bulunur.Hücrede en az bir tane vardır.Sadece kırmızı renkli kan hücrelerinde bulunma.çekirdek içinde çekirdekçik yani nukleolus ve Kromozomlar vardır.Kromozom yapısı DNA lardan meydana gelmiştir.Bunlar hücrenin kalıtsal özelliklerini yeni oluşan hücrelere aktarırlar.