Taekwondo eksersizinde kan dolaşımı

Bir arabanın problem çıkarmadan çalışabilmesi için güçlü bir motor ve deposunda yeterince benzin olması gerekir.Araba enerjisini benzinin püskürtülerek yakılmasından elde eder.Bu anda da hava yani oksijen yanma olayı için gereklidir.
  Araba oksijen ve benzini farklı yollardan elde eder.İnsan vücudunda ise oksijen ve besinler hücrelere tek bir yolla yani kan ile taşınırlar.Kan sürekli akarak ( devir dayım ederek) oksijen ve besinleri hücrelere taşır ve kirli maddeleri de aynı yolla uzaklaştırır.Bu nedenle kanda hem besinler ve hem de oksijen bulunur.Kan besinleri hücrelere taşır .orada oksijen ile yakılarak enerji elde edilir ve organlar bu enerjiyi kullanarak çalışırlar.
Akciğerler yorulan organlar için sürekli olarak havadan oksijen sağlarlar.Havadan alınan oksijen yetersiz ise veya kan dolaşımı zayıf ve oksijen dokulara taşınamıyorsa laktik asit hücreler arasında birikir ve organların hareketleri yavaşlar.
Eğer laktik asit birikimi artarsa biriken organda yorgunluk ve acı hissetmeye başlarsınız.Daha ilerlerse tüm vücudunuz çöker ve hareket edemezsiniz. Misal bir nesneyi parmaklarınızla tutup sıkmak ,istersiniz ama gücünüz yetmez ve parmaklarınız kapanmaz. Bu laktik asidin dokular arasında birikmesinden ileri gelir.
Eksersiz yapıldığında vücudun iki şeye olan ihtiyacı artar besine ve oksijene ..Aynı anda besin ve oksijenin iyi bir kan dolaşımı ile dokulara iletilmesi sağlanmalıdır.Bunu sağlayan organ ise kalptir.Kalp çalışarak basınç uygular ve bu basınç ile kan dokular a iletilir.
Bu kalp basıncı kanın dokulara iletilmesinde tek faktör değildir.Kaslarımızda kan sirkülasyonunda önemli bir rol oynarlar.Çünkü kan vücudumuzda dönüşümlü olarak akar.Bir organdaki kan akışının zafiyete uğraması tüm kan dolaşımını bozar.Bir istasyon düşünün tren gereğinden fazla istasyonda beklerse arkadan gelen tren ona çarpar.Her trenin kalkış hızı ve istasyonda bekleme hızı birbirini etkiler. Kanda böyledir.Çünkü kan bir bölgeyi aynı hızla geçmelidir ki arkadan gelen kan akışını sürdürsün.Bir bölgede kan akışında tıkanma veya azalma olurda bu tüm vücuttaki kan akışını etkiler.Çünkü o bölgede kan birikimi geriye doğru düşünürsek kalbe kadar bir kan yığılmasına neden olur.Bu nedenle kan tüm vücutta aynı uyum içinde ve bir istikamette akmalıdır.Bir noktada tıkanan ve geri akan kan çok büyük bir hastalık demektir.
Evet kalp kanı vücuda pompalar ancak tek başına yeterli değildir.Kalbe ne yardımcı olur dersek bu kaslarımızdır.Kaslarımız tekrarlı olarak derecede kasılır gevşerler.Bu kasılma ve gevşemeler kan damarlarına baskı yapar ve kan dolaşımının düzenli ve hızlı bir şekilde olmasını sağlar.
Taekwondo çok güzel bir esersiz sporu olarak tüm kas guruplarını harekete geçirir.Kan dolaşımının insan vücudunda mükemmel olmasını sağlar.KAS GURUPLARININ KAN DOLAŞIMINA ETKİSİNİ EN YÜKSEK SEVİYEDE SAĞLAR VE BU NEDENLE DE KALBE YARDIMCI OLARAK ONUN MÜKEMMEL VE HATASIZ ÇALIŞMASINI YERİNE GETİRİR