Üst kol masajı
kolmasaj1.jpg (17357 bytes)Üst kolda iki kas gurubu vardır.Önde kolun bikücü yani Fleksör kası olan  kolun ikikolmasaj2.jpg (14265 bytes) başlı kası M.Biceps Brachi, arkada ise gerici kas gurubu olan yani ekstansör kaslar olan üç başlı kas.Triceps.Brachi  ve karokobrakial kas(m.carocobrachialis)bulunur.
Üst kol masajı sporcu sırt üstü yatarken masaj masasında yada masaj koltuğna oturtularak yapılır.Örflaja(SIVAZLAMA) fleksör kaslardan başlanır.Tedavi edeceği tarafa ve yüzü hastaya dönük olan masördışta kalan eliyle sporcunun el bileğinin dış kısmından tutar ve öbür eliylede dirseğin iç kısmından başlayarakkoltuk altına kadar sıvazlayarak çıkar.Parmaklar koltuk altına varınca ,baş parmakta deltoid kası dış kısmından sıvazlayarak.deltoidin alt ucunda bütün parmaklar birleşir.Burada el gevşetilerek ,daha hafif ir basınçla ve el kaldırılmadan başlangıç yerine dönülür.(Şekil:1)
Sıvazlama yeteri kadar yapılınca aynı bölgeye tek elle petrisaj(YOĞURMA )yapılır.(şekil2)

Extansörlerin tedavisi için masör,sporcunun kolunu hafifçe içe doğru bükerek içte kalan eliyle bileği tespit eder ve öbür eliyle dirseğin dış kısmından başlıuyarak deeltoidin üstüne kadar çıkar ve aynı bölgeyi ama daha hafif sıvazlayarakbaşlangıç yerine döner.Yeteri kadar sıvazlandıktan sonra aynı bölgeye tek elle petrisaj yapılır.
Alt kol masajı
kolmasaj3.jpg (20653 bytes)Alt kolda da önde fleksörler arkada extansörler olmak üzere iki gurup kaskolmasaj4.jpg (19243 bytes) vardır.Ancak bunların sayısı çok küçük ve ince kaslar olduğu içöin masajda ayırt edilmeleri olanaksızdır.Fleksör kaslar dirseğin iç kısmndan başlayarak alt kolun iç yüzünden avuç içine ekstansöelerde dirseğin dış kısmından başlayıp alt kolun dış kısmından seyredip elsırtına varırlar.Yani,üst yapışma yerleri dirseğin iç ve dışında ,alt yapışma yerleride parmakların alt ve üstündedir.
Alt kol masajıda hasta yatarken veya oturuken yapılabilir.Yatan sporcuda masör gene tedevi edeceği kol tarafında bulunur ve dışdaki eliyle hastanın bileğini kavradıktan sonra öbür eliyle önce fleksör kasları sıvazlar.Aynı bölgeye tek elle veya parmaklarla petrisaj yapılr.
Ekstansör kasların tedavi için masör gene dışdaki eliyle sporcunun elini parmaklarından tutar ve bilek sırtından başlayarak dirseğe kadar sıvazlar.Yeteri kadar sıvazladıktan sonra tek elle parmaklarıyla petrisaj yapılır.Topotmen (VURMA)gerekirse, ellerin dış kenarlarıyla yapılabilir.