Omuz masajı

Omuzların hareketini sağlayan ,aynı zamanda kol hareketlerine katkıda bulunan kasların blunduğu bölgeye omuz kuşağı diyoruz.Omuz kuşağının arka bölümünü oluşturan kasların hepsi trapez kas tarafından örtülmş lup .sırtın ikinci ka katmanını yaparlar .Dıştan görünmezler.
Büyükçe olanlar:
Kürek kemiği kaldırıcı kası (M.levator scapula),Küçük ve büyük romboit kaslar(M.Romboideus major ve minor),kürek kemiği dikeninin altında ve üstünde bulunan kaslar (M.supraspinatus ve m.infraspinatus),Küçük ve büyük yuvarlak kaslar (M.teres major ve minor),
Arka dişli kasın üst ve alt bölüleri daha derindedir ve üçünçü katmanı oluştururlar(Mm .serratus posterior superior ve inferior),scapula alt kası(M.suprascapularis) kürek kemiğinin altındadır.Omuz kuşağının yanlarında bulunan ve omuza şeklini veren omuz başı kaslarıdır.(M.Deltoideus)
        Omuz kuşağının ön tarafında göğüste 2 önemli kas vardır.Göğsün küçük kası (M.pectoralis minör),Göğsün büyük kası(M.pectoralis major) tarafından örtüldüğü için dıştan görülmez
         Yanlarda bulunan ön dşli kas (M.serratus antrerior) arkada bulunan sırtın geniş kasıyla  öndeki göğsün büyük kas arasında kalır.Açıkta kalan kısmı dışarıdan ellenebilir.
          Altta bulunan kasların masajı trapes kasla birlikte yapılır.
          Kürek kemiği altı kısmına ulaşmak oldukça güçtür ve özel pozisyonları gerektirir.Bu kasa yapılacak tek masaj frikjsiyondur.sporcu yüzükoyun yatarken sağ tarafta bulunan masör ,sağ eliyle omuzu üst ve yukarıdan desteklerken ,sol el parmaklarını alt köşeden skapulanın altına sokarak kemiği parmaklarının üstüne alır..Veya ,hastaya sporcuya sağ elini beline koyması söylendikten
omuz2.jpg (13488 bytes)sonra ,gene parmağklarıyla kürek kemiğinin altına girmeye çalışır.Aynı manüplasyon sporcu otururkende yapılabilir.Sağ el oturan sporcunun omuzunu aşağıya doğru bastırırken sol elin parmakları kürekkemiğinin altına sokularak friksiyon yapılır.Bu esnada sporcunun eli bel üzerinde gevşek olarak durur.Sol Yandaki resim

omuz1.jpg (15806 bytes)Omuz başı kasının üç parçası vardır.Deltoid masajı ,omuz kuşağı masajının devamı olarak yapılacaksa ,spocu yatarken çalışılabilir Yanlız deltoid masajıysa oturarak yapılmalıdır.sağ yandaki resim

Gereğinde kolun altına yastık konarak tam gevşemesi sağlanır.Spocunun arkasında bulunan masaör sağ omuz başına masaj yapıyorsa sol eliyle omuzu üstten destekler ve sağ eliylede örflaj (sıvazlama) yapar.Sıvazlamada kasın üst kola yapıştığı yerden başlanarak omuza yapıştığı yere kadar çıkılır,Sıvazlamayı izleyen Pertrisaj(Yoğurma) için,küçük kaslarda tek elle büyük kaslarda
omuz3.jpg (9685 bytes)parmaklarla çalışılır.Kasın arka parçasının yoğrulmasında masör sporcunun ön,ön parçası için ise arka tarafında durur.Orta parça her ikiş yöndende yoğurulabilir.Yoğurmaya aşağıdan başlanır veomuz4.jpg (10107 bytes) yukarı çıkılınca eller kalkmadan tekrer aşağıya inilir.Kasın üst kola yapıştığı yerde  ve çevrede sertliklere sık rastlandığı için,friksiyon gerekli olur.
   Omuz eklemi hareketlerinin sınırlı olduğu olgularda göğsün büyük kasıyla sırtın geniş kasında hipertoni olabilir.Koltuk altı boşluğunun ön ve arka duvarlarını oluşturan bu kasların gevşetilebilmeleri için özel manüplasyonlar uygulanır.Masör kolu omuzdan hafif yana açılmış sporcunun o tarafında,yüzü sporcuya dönük olarak ayakta durur.
omuz5.jpg (11810 bytes)İki elinin parmaklarını koltuk altı boşluğunun ön ve arkasına sokarak ,her iki kasın bu bölgeleini adeta askıya alır.İkinci aşamada dışarı doğru gererek eskitir ve sona doğru vibrasyon (titreştirme) yaparak manüplasyonu kuvvetlendirir.(Yanlardaki resimler)
Musklus serratus antreriorun ön dişli kasın sınırları yandaki resimde gösterilmişrir.Bu kasın masajı için hasta yan yatırılır.Üst kol düz olarak öne uzatılır.Alt kol dirsekten 45 derece bükülerek hastanın önünde masaya konur.Ancak bu pozisyonda gevşeyebilen kasa,lifleri yönünde avuç içi ve el sırtıyla örflaj(yoğurma),parmaklar ile petrisaj yapılır