Üst ayak(Uyluk)
Masajı

Bu bölgede ayrı ayrı tedavileri gereken 3 gurup kas vardır.Uyluğun ön tarafında terzi kasıyla (M.Sartoius) kısmen örtülmüş olan ve vucudun en kuvvetli kası diyebileceğimiz 4 başlı kas (M.guadriceps femoris) bulunur.İç kısımda adduktorlar yani bavağı yaklaştıran kaslar yer alır.Arka tarafta kalça eklemine extansiyon ,fakat dize fleksiyon yaptıran kaslar vardır.Bunlardan dış tarafta bulunan uyluğun iki başlı kası (m.biceps femoris) ,iç taraftakilerde (m.semidentimeus ve semimembraneus'dur.
Özellikle diz artrozunda atrofi ve sertleşmelerin sık görüldüğü dört başlı kasın masajı için hastanın masaj masasına otrtularak sırtın bir yere dayanması sağlanır..Kas en iyi şekilde bu pozisyonda gevşer.Dizlerin altınada silindir yastık konur.Bu pozisyon için imkanınız yoksa ,hasta sırt üstü yatırılır ve dizlerinin altına yastık konur.Aşağıdaki resimde  uyluk kasının iki elle petrisajını (yoğurulmasını
 görüyorsunuz.)
ustayak1.jpg (68293 bytes)
Adduktor gurubunun masajı için sporcu sırt üstü yatar .Masörde tedavi ettiği tarafta bulunur.Dizlerin altına silindir bir yastık konarak ,bacağın gevşemesi sağlanır.baş parmak patella düzeyinde (Diz kapağı),birbirine yapışık olan diğer parmaklarda dizn iç tarafını kavrayacak biçimde yerleştirildikten sonra sıvazlanmaya başlanır.Kasığa yaklaşıldığında ,baş parmak kasık bağının ortasına ,parmaklarda simfize ulaşır.Parmaklar kasık çizgisi boyunca yukarı,başparmağa doğru kaydırılarak Örflaj (Sıvazlama)bitirilir..Örflajda masör yüzünü hastanın yüzüne çevirmiş durumda çalışırken ,adduktorlara yapacağı iki el petrisajında yorlmadan çalışabilmesi için ,sporcunun tam yanında bulunur.Petrisajada iki elle dizin iç kısmından başlayıp,kasları eller arasından kaçırmadan ,yoğurarak kasık seviyesine kadar çıkar.Petrisajlı örflaj ,tapotmen ve yeniden örflaj izler. Aşağıdaki resimde görmektesiniz
ustayak2.jpg (63963 bytes)
Uyluk arkası masajı için sporcu yüz üstü döner ve bacaları altına konacak olan silindir yastıkla kaslar gevşetilir.Uyluğun arkasında bulunan fleksör kaslar dışta iki başlı kas ,içtede m.semidentineus ve m.semimembraneus diz arkasından çıkan bir olukla birbirinden ayrılırlar.Bu oluğun derininden siyatik sinir geçer.İki gurup ayrı ayrı tedavi edilir.M.bicepsin masajı karşıdan yapılır.Tek el örflajında ,baş parmak popliteal bölgenin ortasından başlamak üzere,iki kas gurubu arasındaki bögenin ortasındaki olukta ilerlerken diğer parmaklar,fibulanın başından başlayarak büyük trokantere kadar olan alanı sıvazlar.Aşağıdaki resimde görmektesiniz.
ustayak3.jpg (66404 bytes)
İki elle yapılan petrisajdada aynı yol izlenir.Kas küçükse manüplasyon tek ellede yapılabilir.İçteki gurubun masajında ,masör kasların bulunduğu taraftan çalışır.Örflajda ,baş parmak orta çizgiyi izlerken ,diğer parmaklar adduktorların arka kenarlareını sıvazlayarakyukarı çıkarlar.Aşağıdaki resimde görmektesiniz.
ustayak4.jpg (60646 bytes)
Son noktaya varıldığında baş parmak gluteal kasların alt sınırını izleyerek ,diğer parmaklara doğru kaydırılır.Petrisaj iki elle yapılır ve aynı yönde yürünür.Aşağıdaki resimde görmektesiniz.
ustayak5.jpg (63464 bytes)