(Eksersiz)Spor Fizyolojisi

İnsan organizmasının kassal çalışmalara uyumunu ve cevabını alan,sportif performansı arttırması amacını güden ,anteremanların fizyolojik temellerini içeren, aynı zamanda haraketsizliğin bireyler üzerindeki akuy ve kronik etkilerini inceleyan bir bilim dalıdır.
Eksersiz ( spor) fizyolojisinin temel hareket noktalarının hedefleri
1-Organizmada uygun biyokimyasal ve bio fiziksel uyumların gelişmesi
2-Performansın arttırılması (organizmaya zarar vermeden)
3-Kalite ve miktar bakımından anteremanların amaca yönük kullanılması
Spor fizyolajisinin öncelikleri
1-Performansın gelişimi
2-Anteremanların organizmaya ve organik sürece uygunluğu
3-Nitelikli beslenme
4-Sporda ilaç ve doping kullanımı
5-Ergonerjik yardımcılarOrtam değişiklikleri (ısı, basınç)
6-Cinsiyet ,gelişim
7-Eksersizin organizmaya etkileri
Organizmanın yapısal düzeyi
1-Atom
Bir kimyasal elementin en küçük parçasıdır ve elementin bütün özelliklerini taşır.Partikül adı verilen elektron ve protonlara sahiptirler.Canlı organizmada atomlar birbirleriyle kimyasal bağlarla bağlanmış,bileşikler veya iyonlar halinde bulunurlar.
2-Moleküller
Atomların bir araya gelmesiyle oluşan bir diğer organizasyondur.Meloküller yapı olarak atomların arasındaki  kimyasal bağlarla oluşturulan ve atomlardan meydana gelen maddelerdir.
3-Hücre
Organizmada ikinci bir organizasyon ise hücresel düzeydir.
Atomlar melokülleri,moleküller makro melokülleri,makromeloküllerin kompleksi oluşturmaları sonucu ,dokuların en küçük yapı taşları olan ve yaşamın tüm özelliklerini sergileyen hücreler oluşmaktadır.Hücre organizasyonunu temenl yapısı ve fonksiyonel ünütesidir.
4-Doku
Birbirlerine benziyen hücrelerin bir araya gelmesi ile oluşurlar.Örnek:kas,sinir,epite.,bağ,yağ
5-Organ
Aynı amaç için bir araya gelen dıkular organları oluşturur.Örneğin:kalp ,beyin,akciğer
6-Sistem
Genel fonksiyonlar bakımından birbiri ile ilişkili  organların bir araya gelmesi ile sistemler oluşur.Örneğin: Dolaşım,sindirim,solunum sistemi gibi
7-Organizma
Sistemlerin bir araya gelmesi ilede organizma oluşur.

Canlıların ortak özellikleri
1-Kendine özgü organizasyonun olması
2-Metabolizma
Canlılığın devamı metabolizmaya bağlıdır 2'ye ayrılır:
a-Anabolizma:
Basit moleküllerden büyük meloküllerin yapılmasıdır.
b-Katebolizma:
Kompleks meloküllerim biokimyasal tepkimeleri ile parçalanmasıdır.Katobolik işlemler sonucunda enerji üretilir.
Enerji oluşumu ,yağların korunması ,hücrelerin gelişimi ve yönlenmesi metabolizmaya bağlıdır.
3-Hareket
Organizmanın bir bütün olarak veya bir kısım organlarının.şekil ve pozisyon değiştirme yeteneğidir.Yürüme ,koşma,atlama gibi
4-Uyarılma
Canlılın çevresindeki ve vucud içerisindeki değişikliklere reaksiyon gösterme yeteneğidir.
5-Büyüme
Vucud parçalarının veya tamamının şeklinde önemli bir değişiklik olmaksızın ölçülerinin veya hacmonın artmasıdır.
6-Üreme
Bie organizmanın yada bir çift organizmanın yeni organizmalar meydana getirme işlemidir.Bir canlılın bir başka canlıdan oluştuğudur.
7-Çevreye uyum
Canlılar içinde yaşadığı çevreye uyum sağlıyacak mekanizmalara sahiptirler..Bunların sayesinde çevre şartlarına uyum gösterirler.
8-Solunum
Besinlerde var olan enerjiyi açığa çıkarmak için inspirasyonla CO
2 nin verilmesi.
9-Sindirim
Besinlerin kimyasal olarak basit formlara ayrılmasıdır.
10-Emilim (Absorbsiyon)
Sindirilen besin partiküllerinin bağırsaklardan emilerek kan dolaşımına geçirilmesidir.
11-Dolaşım
Kan vasıtasıyla moleküllerin vucud içerisinde taşınmasıdır.
12-Özümleme (asimilasyon)
Sindirilen besin maddelerinin organizmaya göre sentezleşmesidir.
Örneğin:Sindirim sonrası hemen kullanılmayan ihtiyaç fazlası glikoz, karaciğer ve kas hücrelerinde glikojen halinde depo edilir.Depoların alabileceği miktardan fazla glikoz var ise yağa dönüşerek dokuda depo edilir.


Konu devam edecektir.