Şuur kaybı ve ilk yardım

ŞOK:Korku hali olup hafıza kaybı ile belli olur.Kişi şoka girdiği zaman bir nevi yaşayan ölü gibi dir. Kişi şoka bir darbe ile direkt(Hemen reaksiyon) yada indirekt(Sonradan reaksiyon) ile girebilir.
Direkt:Hemen dişer bayılır.
İndirekt:Önce farkedilmez:Bir sarsıntı geçirir. Hatta ben iyiyim der.
Ama sonra düşer ve direkt sok hali gibi bayılır.

Şokun sebepleri:
1-Fazla kan kaybı
2-Şiddetli ağrı
3-Korku
4-Büyük ezik ve darbeler

Belirtileri:
1-Fenalık hissi
2-El ve ayaklarda soğuma
3-Bulantı, kusma
4-Deride soğukluk

Şuur Kaybı:
Şuur kaybı basit bir bayılmadan ölüme kadar gidebilenbir tablodur.Şuur kaybına uğramış yaralıda şunlar görülür. Baş dönmesi, Göz kararması, Soğuk ter, Bulantı sonra kusma, El ve ayaklarda soğukluk, Fenalık ve sıkıntı hissi, Yüzde soğukluk dudaklarda morarma, Nabızda yavaşlama kalp seslerinin işitilmesi, Şuur kaybı, Solunum durması
Basit şuur kaybında ilk yardım:
1-Hastayı süratle başaşağı duruma getiriniz
2-Kemer, kılbağı, korse gibi vucudu sıkan şeyleri derhal gevşetin.
3-Hastanın etrafındaki kalabalığı dağıtınız.
4-Solunum yollarını tıkıyan şeyler varsa kaldırınız. Dil geriye kaçmışşa dışarıya çekiniz.
5-Hastaya temiz hava sağlayınız.
6-Yüze soğuk kompres yapınız.
7-Kololya veya amonyak koklatınız.
yukardaki işlemlerin yapılması ile birlikte gerekiyorsa süratle suni solunum yapılmalıdır.Dilin geriye kaçmasına engel olunuz Şuur kaybının sebebi belli ise bunun tedevisini yapınız .Kalp sesleri duyulmuyorsa yani kalp durmuşşa Göğüs kafesi üzerine iki ekinizle ritmik bir şekilde tazyik yapınız bırakınız. bu harekete nabız alıncaya kadar devam ediniz.

Suni Solunum
Değişik suni solunum şekilleri vardır. En kolay,tesirli ve şartların gerektirdiği metodu uygulayınız.En iyi metot agız agıza suni solunumdur.Akciğerlere hemen hava gider.
1-Hastayı sırtüstü yatırınız.
2-Her türlü yabancı cişmi ağızdan çıkarınız,
3-Boynu biraz yükseltip başı arkaya doğru hafifçe eğiniz.
4-Bir elinizle alt çeneyi ağızı açacak şekilde aşağıya çekiniz.
5-Diğer elinizle hastanın burnunu kanatlarından sıkınız.
6-Derin bir nefes alıp ağızınızı hastanın ağızına kapayıpHastanın göğs kafesi yükselinceye kadar nefes veriniz.
7-Hastanın nefes vermesi için ağızınızı hastanın ağzından çekiniz.
8-Yukarıda tarif edilen hareketi ellerinizin durumunu bomadan 15-20 kere tekrar ediniz.Hastanın ağızı ile doğrudan temas etmek istemiyorsanızİnce bir mendil yada tülbent koyup bu işlemi yapınız.Hastanın kendi kendine solunum yaptığını hissettiğinizde bu işlemi bırakınız.
9-derin nefes aldığımızda buna hipervantilasyon denir.
beynimiz içimize çektiğimiz havanın miktarını, oksijen ve karbondioksit dengesini korumak için oyomatik olarak ayarlar.
Çok sık ve derin bir nefes alarak bu dengeyi bozarsak Anormal miktarda karbondioksit çıkarırız. Kandaki karbondioksit düzeyinin böyle ani düşmesi beyin damarlarının daralmasına ,bunun sonucunda beyin hücrelerine daha az oksijen gitmesine sebep olur.