Taekwondonun vazgeçilmez 3 prensibi
Musoll-Muye-Mudo

Yeni doğan bir insan için hayatta iki şey gereklidir ki bunlar biri birine muhtaç ve biri olmadan diğerinin hiç bir değer ifade etmeyeceği değerlerdir.Bunlardan biri AKIL diğeri ise VÜCUT SAĞLIĞI'DIR.Bunlardan biri olmazsa diğerini kontrol etmek ve istenilen şekilde yönlendirmek imkansızdır.Bu kural insanlılığın ilk yaratılışından beri geçerli olan değişmez bir kaidedir.
her insan akıl ve vücudunu kontrol etmek ve bu iki öğeyi bir uyum içinde çalıştırmak zorundadır..Dünya ve kainat kurallar üzerine yaratılmıştır.Uzayda her şey bir ahenk içinde döner.Kuşların ve hayvanların kendine özgü bir kuralları vardır .Göçmen kuşların zamanı gelince bir an olsun alıkoyamazsınız.Fıtraten yaratılışlarında bu davranış biçimleri yatar.Yaşantıları boyunca ise bu davranışlarından vazgeçmezler.Tıpkı bunun gibi toplum halinde yaşayan insanlarında uymak zorunda olduğu kurallar vardır. Bu nedenle insanlar bu uyumu sağlayacak ve geliştirip güçlendirecek metotlar geliştirmişlerdir ki; Taekwondo doğuş itibarı ile bu çalışmalardan biridir.Taekwondo-Ayak-kol ve kurallar prensibi üzerine kuruludur.Kelime manası da bu şekildedir.Vücudun  mükemmel çalışması ve elastikiyeti ancak Ayaklar ve kolların uyumu ve bu uyumu akılın iyi yönlendirmesi ile olur.
İnsan hayatını vücut hareketleri  ve vücut sağlığı üzerine inşa eder.Mesleği. yaşantısı,eş seçimi, davranışlarında vücudunun kendisine müsaade ettiği sınırlar hakimdir.Taekwondo vücudun gerekli uzuvları arasındaki koordineli çalışmayı sağlayarak insana sosyal hayattaki yaşam sınırlarını ve aktivasyonlarını geliştirir.Bu taekwondo yapmanın vazgeçilmez kuralıdır.
Do prensibi hayatta her şeyi belli kuralına göre ve en mükemmel olarak yapmak felsefesidir.Hayatta bir şeyi yarım ve yanlış yapmaktansa yapmamak daha iyidir.Hiç bir zaman parça bütünün yerini tutmaz .Bir konu hakkında bir şey bilmek her şeyi bilmek değildir.Gerçek bilgi bütünü kavramakla olur.Üç kör fili farklı yerlerinden tutmuş olsun..Ve daha sonra fili tarif etsinler.
Hortumundan tutan "Fil boru gibi uzun  bir mahluktur",
Kulağından tutan -"Geniş yelpaze gibi sallanan bir yaratıktır",
Sırtından tutan ise -"geniş tepsi gibi dümdüz "der.
Aslında hepsi parçayı bilip bütünden habersiz olduklarından tarifleri yanlıştır.ve başkalarını da hatalı yönlendirirler.
Taekwondo do prensibi üzerine kuruludur.Buda hayatın her birimini bir bütün olarak ele almayı ve  tüm kurallarını eksiksiz yerine getirmeyi esas alır.
taekwondoda  mükemmelliği 3 kural üzerine oturturlar.Aslında hayatta başarının kuralları da bunlardır.

B
eceri(Musoll)
Yöntem(Muyee)
Prensib(Mudo)

Musol: Tehlikeyi istenilen şekilde kontrol etmeyi ve ona üstünlük sağlamayı sağlamaktır.
Muyae:Akıl ve vücudu uyumlu bir şekilde çalıştırarak her ikisinden de maksimum verimi sağlamaktır.
Mudo: Samimiyeti,içtenliği,sabrı,kavrama yeteneklerini vs. katarak akıl ve vücut uyumunun seviyesini yükseltmektir
Eğer bu üç temelden biri olmazsa taekwondonun karakteristiği anlaşılamaz ve sıradan bir sokak serserisinden farkınız kalmaz.
Bu üç prensip birbirini tamamlayan faktörlerdir.Hayat birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışan ve birbirini tamamlayan kaideler üzerine oturmuştur.Taekwondoda bunun pratik örneklerini görürüz..
Aslında taekwondo kişinin kendini ve nefsini terbiye etme sanatıdır.Yüzlerce yıldır insanlar bu prensipten hareketle taekwondo yapmışlardır.Günümüzde bazı gençlerce sadece bir dövüş sanatı olarak ele alınması aslında bu spora yapılmış bir hakarettir.
Taekwondo vücut becerilerini geliştirirken o becerileri belli kurallar içinde ve amacına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlar.
Misal beceri olarak vücut mükemmelliğe ulaşır.10-15 saldırganı aynı anda bertaraf edecek bir makine haline gelirken .Ruh yapısı olarak bir karıncayı bile ezmeyecek bir karakter yapısı oluşur.İslami tasavvufun üzerine kurulduğu nefsi terbiye,insanları sevme,müsamaha ,tevazu ,alçak,gönüllülük,sabır,tahammül,muhabbet,sevgi gibi kavramlar uzak doğuda do prensipleri olarak adlandırılır ki taekwondocunun yetiştirilmesi bu yöntemle olur.
kısacası taekwondo akıl ve vücudunun becerilerini en üst düzeye ulaştırarak belli yöntem ve prensipler ışığında hayatta her işi en mükemmel bir şekilde yerine getirme yöntemlerini kazanma sanatıdır.
İnsanın becerilerini belli prensipler ve kaidelere uyarak geliştirme   alışkanlığını öğretmeye çalışır.