Taekwondo Prensiplerinin
Felsefi Temelleri

Taekwondo Prensiplerinin Felsefi Temelleri
taekwondonun felsefi yapısını geniş biçimde açıklamaya gayret ediyoruz.Aynı anda ileride "Sam-Jae ve Kanyu" bölümü ekleyeceğiz .Bu yazılarda taekwondonun felsefi ruhi yönünün nasıl sıkı ,karışık bir biçimde tekniklerle ve somut davranış biçimleriyle iç içe girmiş olduğunu görüyorsunuz.
Belli fikirlerin felsefi yapısının güzel olabilmesi için kendi içinde tutarlı sistematik, insanın duyarlılığına hitap eden bir mantık yapısı olması ve haklı nedenlere dayanan anlamlı izahatlar getirmesi gerekir.
Bu konuları okumak size sıkıcı ve anlamsız gelebilir.Bunu anlıyorum.Uzak doğunun mistik yapısından da etkilenerek çok hassas ,anlaması zor ve bizim inanç sistemimize göre de lüzumsuz addedeceğiniz bu bilgileri okumaktan elbette vazgeçebilirsinizde.
Ama bir sahada ilerlemek için ona ait belki gereksiz gördüğünüz bilgileri de öğrenmek gerekir.
Bu yazılar taekwondo hakkındaki akademik araştırmalardan  özetlenerek ve basitleştirilerek yapılan aktarmalardır.
Taekwondoda yeni başlamışsanız daha çok basit temel antrenman çalışmalarına ve self defans taktiklerine özen veriniz.Bu felsefi konuları daha sonra taekwondoda ilerledikçe okuyun.
bu yazıları taekwondo hakkında karşılaşacağınız sorulara daha mantıklı ve derin cevaplar vermeniz maksadıyla koyuyoruz..
Genç kardeşlerimize bu akademik çalışmalar sıkıcı gelebilir ve günlük hayatın akışı içinde anlamsız bulunabilir.Ama yaşları ilerledikçe ve ruhi gelişimleri arttıkça inanç değerleri içinde bu tür ruhi- felsefi yaklaşımları olacaktır.