Taekwondo'da
kendini asla kaybetme

Kendini kaybetmemek....
İnsan evren ve dünya arasında yaratılmıştır.Dolayısıyla da insanın bütünlüğü bu iki faktör arasında iki kısımdır.Ruh ve Beden. Ruh ve bedenden meydana gelen insanın Ruhi yönüyle Evren ve yaratıcı , cismi olan yönüyle de Dünya ve sosyal çevre ile olan ilişkilerini bir uyum içinde düzenlemesi lazımdır.İnsanın bütünlüğü cisim ve ruh olarak ikiye bölünmüştür.Dolayısıyla da bütünlüğünü koruması maddi ve manevi yönüne ilişkin her şeyi düzene sokmasıyla olur..Ruhi yapısı devamlı biçimde değişim gösteren beli bir biçimi ve şekli olmayan soyut her şeyi içine alırken Dünyevi yapısı nispeten değişmeyen sabit somut şeyleri içerir..İnsanın Bu farklı yönü bir uyum içinde bir araya gelip bütünlük gösterirlerse bir şey yapma, planlama,niyet ve iradesi ortaya çıkar.İnsanı gerçek kişiliği oluşur. Taekwondoda buna İnsanın yolu (mükemmelliğin yolu -insan olmaya giden yol) denir.
       Taekwondo olağan üstü bir şey değildir. İnsanın dünya ile olan, İnsanın evren ile olan ve insanın kendisi ile olan münasebetlerini dengelemeye çalışan araçlardan biridir.Bu denge içinde kendinizi tutmanız ve irade sahibi olmanız çok önemlidir..İnsanın rakibine karşı mücadele ederken ön yargılı düşüncelerden uzak olarak kendi benlik ve iradesine hakim olması ancak insanın kendi nefsini yenerek, kendini bilmesi ruhu aklı melekelerini ,nefsi isteklerinin üzerine çıkarması kişilik dengesini ve mükemmelliğini ortaya çıkarır.Bu dengenin vücudun fiziki konumu ve dengesiyle de uyum içinde olması gerekir.
Bu Ruh ,akıl ve vücudun uyum içindeki çalışması taekwondoda ayrı bir önem taşır.Farklı bir deyişle,  taekwondoda insanın çok çabuk olarak yerleşik durumuna geri dönmesidir.Her hareket için gerekli olan merkezi denge pozisyonuna hareketler ve hareketler sonlandıktan sonra bir an evvel geri dönmek veya dengeli ve sağlam olacak şekilde harika bir duruşa geçmek,taekwondonun en önemli prensiplerinden biridir.
Taekwondocu bu mükemmelliğe ulaşmak için  sürekli antrenman ve sıkı bir hazırlık yapar ve kyorigide hiç bir harekette kendi konum ve biçimini asla kaybetmez.Ruhunu ve bedenini geliştirerek çevresinde etki alanı oluşturur.Bu bir çeşit hayatının sınırlarını tespit etmedir. Kendi dünyasında ve aleminde her şeyi kontrol ettiğinden emin olur..başkalarının üzerinde olan nüfuzunu hiç kaybetmez.Sonra pozisyonunun imkanlarını genişletir.Nüfuzunu ve etkisini kaybettiğinde sebebini hemen tespit ederek eski konumunu tekrar yakalar. Rakiplerinin hareketleri üzerindeki her kontrolü eline geçirir. Kendi varlığını ve yokluğunu bilirse ( ben niye varım ve niye yok olacağım).nasıl davranması gerektiğini de iyi bilir.Hayatın esası budur.Her yaşayan şey hayatını ve yaşam sürecini ve hareket tarzını kendine göre düzenlemeye mecburdur.Yaşayan bir insanda bu nedenle tabi olarak yapısını hayatın bu üç figürü arasında sıkıştırır,sürdürür ve bitirir.
Bir bitki bir tohumla başlar.Tohum toprağa düşer kök oluşturur.Büyür yaprak verir.Çiçek açar ve bir meyve ortaya çıkar.Meyvedende yine bir sürü tohum oluşur.Bu değişikliklerin sebebindeki esas amaç nedir .Tohum mu, ağaç mı, dallar mı meyve mı,ve bunlardan hangisi daha önemlidir.Burada tek başına bir parça hiç bir değer ifade etmez.Tabiat kendi içinde değişimi devamlı yaşar.Ama bu değişimler sayesindedir ki tabiat sabit kalır ve değişmez.
Önemli olan tüm bir evrenin her parçasının birbirine muhtaç olması ve birlikte nefes almasıdır.Tohumu bozarsanız ağaç oluşmaz,ağacı bozarsanız tohum oluşmaz.Tabiatın yaratılışındaki hangi dengeyi ve uyumu bozarsanız bozun zincirlene olarak hayatın ve yaşamın tümünü bozarsınız.Tabiatın içindeki zincirleme değişim değişirse tabiatın kendisi değişir.
Evrenin gücü devamlı değişmesinden ve kendini yenilemesinden gelir.Bir bitki ne kadar büyük olursa olsun ,değişmez ve kendini yenilemezse kof bir kütük haline gelerek yıkılır gider.Güçlü olmanın temelinde değişmek yatar .Taekwondonun prensibi de tıpkı doğadaki bu gelişime benzer.Sürekli değişim ve kendini yenilemeyi esas alır.Aksi takdirde taekwondo sayesinde kazanılan her şey bir anda kaybediliverir.Taekwondoda güçlü olmak demek vücudun bir ahenk ve denge içinde ,merkezi konumunu bozmadan sürekli değişim göstermesi demektir.Taekwondoda hiç bir hareketin tek başına bir değeri yoktur.Taekwondonun gücü hareketlerin birbirini tamamlamasından doğar.Nasıl ki evren her saniye değişim göstererek sabitliğini ve şeklini koruyabiliyorsa,taekwondocuda hareket ve becerilerinde sürekli değişim ve gelişim göstererek sabitliğini ve dengesini koruyabilmelidir.
Taekwondoda her hareket ve teknikten sonra tekrar mükemmel bir dengeye,pozisyona ve duruşa sahip olmak saldırı ve savunmada bu dengeyi muhafaza edebilmek bir taekwondocunun gücünü ve iradesinin kuvvetini ortaya koyar.
İnsanın ruhi iradesinin gücü  nasıl ki başkalarının telkinlerine,ön yargılarına,yönlendirmelerine inanmayıp aklı selimle düşünerek karar vermekse..Vücudunun gücüde yapılan saldırı veya savunmalarda karşı tekniklerin gücüne boyun eğip savrulmak ve dağılmak değil merkezi dengeyi ve sabitliği mükemmel bir şekilde korumakla olur.
Bu şekillendirme insanın bilerek yaptığı her değişik hareketin içinde yatar.Mesela hacı yatmaz dediğimiz oyuncağı ele alalım.Bu oyuncağı istediğiniz kadar sallayarak etrafında döndürerek rahatsız ederseniz edin,  hacı yatmazın ağırlık merkezi öyle dengeli ve sabit dizayn edilmiştir ki muhakkak ilk konumuma gelir.Her yerde ve her durumda konumunu muhafaza eder.
Nasıl ki hacıyatmazın her parçası çok çabuk olarak eski merkezi konumuna dönerse sizinde hareketinizde de dengeniz ve pozisyonunuz çok çabuk olarak eski merkez konumuna dönüvermelidir.Tabi ki merkezi konum başka tabi bir konuma aktarılabilir.Buna göre ne zaman ki bir tekme attınız, ayaklarınız yere düşerken  doğru bir şekilde en uygun ve orijinal konumuna gelmelidir.Bu şekilde diğer bir teknik tabii ve çabuk olarak yapılabilir.Eller de aynı bu şekil görevini yaptıktan sonra ilk denge ve savunma pozisyonuna getirilmelidir.
    Unutmayın taekwondoda tekniklerin bir uyum içinde yapılırken vücut dengesini ve merkezi konumunu ilk anki gibi sağlam ve sabit tutabilmek maçı kazanma iradesini sizin tarafınıza aktarır.Vücudun bu şekildeki dengeli ve uyumlu bir hareketi ruhun ,aklın  ve güçlü bir iradenin yönlendirmesiyle mümkündür ki ,bu şekilde müsabakanın yönetimini asla rakibin arzu ve isteklerine kaptırmazsınız.
  Vücudun her hareketi aklınızın ve iradenizin bir dışa vurumudur.Bu nedenle taekwondoda gücün kaynağı bedeni değil ruhi ve aklidir.Bu sübjektif faktörlerin dışa vurumu kendini vücudun mükemmel dengesi ve hareketlerdeki periyodik , birbirini bütünleyen ve ilk konuma dönen tekrarlar olarak gösterir.