Ki 'nin Kaynağı
(Anlayamayacağınız çok saçma gelebilecek
bu konu tamamlandığında eminim genel bir fikir elde edeceksiniz.Sıkılmadan takip edin)

Eski teorilere göre "ki"  Dan -Jeon dan gelmektedir.Dan-Jeon Kore'de karının aşağı bölgesine verilen isimdir.Herkesin vücudunda 3 danjeon vardır.Birincisi karın altı ,ikincisi mide ile göğüs arası , üçüncüsü ise iki kaşın arasıdır.Bu teori derki ilk planda Ki (potansiyel güç) ilk dan jeon karın altı bölgesinde toplamak ve akışını ve enerjisini kontrol etmeyi öğrenmektir.
Uzun zaman ki ile ilgileniyorsanız bu konudaki açıklamaları duymuşunuzdur.Ancak bu konuyu sadece anatomik temellerle anlatmak oldukça zordur.
Benim anladığıma göre bu teori:Kinin nasıl kontrol edilip geliştiğinin sübjektif uç noktalarını açıklar.Siz bu açıklamayı soluk almayı ve vermeyi açıklamak yoluyla kesinleştirebilirsiniz.
Doğuya özgü bu teori (hemen tüm dövüş sanatlarında vardır) ye göre:
Derin nefes almalı ve nefesinizi karın altındaki en derin bölgeye yüklemelisiniz.Boğazınızdan midenizin üstüne doğru bir şeyin düşüp gittiğini sanacak kadar derin ve etkili nefes almalısınız.Zannederim ki karın bölgesi ki'nin sübjektif manada elektrik santralıymış gibi açıklanıyor.Tabi ki anatomik olarak kinin merkezini bulacağımız bir yer yoktur.Bu tıpkı kişinin sevgi ,muhabbet ,aşk merkezi olarak kalbini göstermesi gibi bir şeydir.Halbuki bu duyuların anatomik olarak kalple bir alakaları yoktur.
Bu nedenle biz Ki nedir diye sorabilir.
Benim anladığım kadarıyla Ki insanın diriliğinin, enerjisinin kabarması büyümesi, artmasıdır.Materyal değil materyalin dışında sübjektif bir duyudur.
Ki bazen sinirsel enerjinin artması ,yükselmesidir.Bu enerjinin insanın aklınca kontrol edilebilmesi  ve uyum içinde yönlendirilebilmesidir.Bu enerji insan vücudunun her tarafında nesnel olarak oluşturulur  ,veya vücudun özel bölümlerinde ortaya çıkar ve hayali olarak diğer taraflarına aktarılabilir.
Bu düşünce pozitif olarak dikkate alınırsa şu karara varabiliriz ki "ki" bir insanın objektif olarak bütünlüğünden gelir.Bu nedenle vücudumuzu ve ruhumuzu geliştirir ,olgunlaştırırsak ki 'de o nispetle büyür ve gelişir.Şunu söylüyorum bazı insanlar sadece nefes alıp verme üzerine yoğunlaşıp hiç fiziksel çalışmaya girmiyorlar.Bu iyi bir yöntem değildir.
Nefes kontrolü "ki" çalışmasının direk metodu olsa bile tüm vücudun aklın ve bedenin birlikte çalıştırılması dolaylı olarak gerekir.Çünkü ruhunuzun ve potansiyel enerjinizin gücü ne kadar çok olursa olsun onu pratiğe dökecek vücudunuzun cismidir.Kollar eller ayaklar v.s dir .Bu nedenle bir birliktelik şarttır.