Taekwondoda
Akıl ve Vücut Birlikteliği

Taekwondoda ,rakip üzerinde kontrol kurulurken 3 çeşit temel hataya düşülür.
Birincisi sadece güce dayalı ve herhangi bir beceri ve tekniğe dayanmayan kaba kuvvet üstünlüğü sağlamaya çalışmak
İkincisi güç ve tekniğe üstünlüğe sahip olunmasına rağmen akli ve ruhi faktörlerden yoksun bir üstünlük sağlamaya çalışmak
Üçüncüsü de kuvvet ,beceri ve akla, ruha sahip olunmasına rağmen o an için   moral üstünlük ve faktörlerden yoksun olmak.
Eğer moral üstünlüğünüz yoksa ,rakibiniz size karşı mücadeleye girmeye
akıl ve ruhtan yoksunsanız size meydan okumaya,
temel becerileri sergileyemediğiniz zamanda  sizin üstünüzde kontrolü ele geçirmeye başlayacaktır.
Kısacası rakip üzerinde kontrol sağlamak için kuvvet, beceri ,ruh ve moral değerlerin hepsinin aynı anda sizde toplanması gerekmektedir.
  Bu başarısızlıklardaki temel sebep ,aklınızı usulüne göre kullanmamaktan geçer.Hayatınız da her şeyi bir düzen ve tertip içinde yapma alışkanlığınız yoksa ve kendi hayatınızı bir düzen içinde kontrol etme beceriniz yoksa ,asla başkaları üzerine kontrol kuramaz ve etki edemezsiniz.rakip karşınındaki düzensizliliğin ve kontrol kuramamanın gerçek temelinde sizin gerçek hayattaki kontrolsüzlüğünüz ve ihmalleriniz yatar.İstediğiniz kadar heyecanlı ,istekli ve arzulu olun fark etmez, günlük hayattaki düzensizlik ve dağınıklığınız taekwondoya yansır ve rakip karşısında dağılırsınız.
Gerçek hayatta aklınızı ve vücudunuzu bir uyum içinde kullanmayı beceremiyorsanız asla rakip üzerinde de bir kontrol kuramazsınız,Bu bütünlüğünüz yoksa vücudunuzun belli kısımları ile yani kaba kuvvet ile  rakibi alt edemezsiniz.
  Tüm bu söylediklerimiz bizi tek noktaya yönlendirir ki buda aklı iyi kullanma meselesidir.Aslında taekwondocular fiziksel hareketlerine daha fazla önem ve değer verseler de ,aklı kullanma becerisi müsabakada fiziksel becerilerden çok daha fazla önem taşır.Taekwondonun esası aklı becerileri kullanma ve geliştirmeye dayanır.Bir gerçektir ki, düzenli nefes almalardan tutun, her hareketi kontrollü yapmanın temeline kadar her beceri akıl üstünlüğüyle sağlanır.
  Akıl vücuda, vücut akıla muhtaçtır.Akıldan yoksun bir vücut koca bir et yığınından farklı değildir.Vücudun becerilerinden yoksun bir akıl ve zekada sadece önemsiz bir illüzyondur.Aklın isteklerini vücut gerçekleştirir.Vücut akıl olmadan amaç içinde çalışamaz.Akıl yoksunu veya vücut sakatlığı olan insanlardaki koordinasyonsuzluğu görmüşsünüzdür.Aklın karışık olduğu, sinirlilik, kızgınlık, moral bozukluğu durumlarında vücudunda nasıl isteksiz ve hatalı hareket ettiğini bilirsiniz.Dolayısıyla mükemmel bir vücut yapısı her şey değildir onu yönlendiren akli melekelerdir.
  Taekwondoda üstünlük kavramın kişinin aklının ,rakibin aklı ve zekasına karşı üstünlüğü demektir.Çok teknik ve seri sporcuların bir an motive olamadıklarında (akıllarının karıştığı anda) kendinden daha düşük sporculara karşı kaybetmelerinin sebebi budur.Vücut aklın kontrolünden çıktığı ve aklın karıştığı anda ne yapacağını şaşırır ve her saldırıya açık hale gelir.
Taekwondoda üst seviyeye gelmiş bir sporcu bu gerçek hakkında en ufak bir kuşkuya bile düşmez.Çalışmalarında her zaman aklını ön plana çıkartır.Her hareketi bir düşünce ve planın ürünüdür.Hiç bir zaman gereksiz ve sonuçsuz bir hareket ve tekniğe girişmez Akılı sporcu odur ki.yaptığı her teknik ve hareketin bir sebebi vardır ve muhakkak sonuca ulaşır.Akılsız sporcu hangi hareketi neden yaptığını bile izah edemez hareketleri yarım ve sonuçsuzdur.Bu nedenle devamlı açık verir ve üstünlüğü rakibine kaptırır.
Bu nedenle rakibe üstünlük sağlamak için öncelikle aklın gereksiz tüm düşüncelerden boşalması gerekmektedir.Kızgınlık , sinirlilik, heyecan, ön yargı ,korku gibi olumsuz faktörler aklın çalışmasını etkiler.Vücudunuzu ve dolayısıyla da rakibinizi kontrol edemezsiniz.
Buna taekwondoda boşluk ve doluluk denir.Yani aklın o an için size gerekmeyecek tüm gereksiz tüm düşüncelerden boşaltılması (aklın boşluğu) ve sadece rakibe odaklanarak vücudu kontrol etmesi (doluluğu) olarak tarif edilir.