Taekwondo son derece sade kurallar içerir.
Her taekwondocu bilir ki taekwondonun en gelişmiş figürlerinin dahi icrası  son derece basit ama estetik bir beceri sanatıdır. .Biraz beceri, biraz akıl, biraz gerçeklikle icra edilebilen basit hareketlerdir.

   Taekwondoda tüm bu estetik figürler kollar ve ayaklarla icra edilir.Taekwondoda teknikler sınırlı ve azdır.Ancak bu basit tekniklerden yola çıkılarak değişik varyasyonlara ve figürlere açıktır.Bu basit tekniklerin karışımıyla yüzlerce teknik ve hareket ortaya çıkar.Bu aklın çalışması ve beceri işidir.

   Taekwondonun bu gizemliliği taekwondo çalışmakla ortaya çıkar.Müsabakada rakibe karşı eksersiz ve beceri zenginliğiniz yoksa kaybedersiniz.Bu basit motivasyon,çalışma ve eksersizler olmazsa başarı ve rakibe mukavemet olmaz. Tekniklerin sizle bütünleşmesi için çok uzun ve devamlı surette çalışmak ve hareket zenginliğini refleks haline getirmek lazımdır.Taekwondoda müsabaka tekniklerini hemen hemen her sporcu bilir ve uygular.Kazanan sporcu işe aklını ve zekasını işle sokan ve teknikler arasında koordinasyon ,zenginlik ve çabukluk sağlayan sporcudur.

    Taekwondonun en önemli ilkelerinden birisi "her hareketinizi kendi arzuladığınız yerde,zamanda ve pozisyonda yapmanızdır" Bir davranış doğru yer,zaman ve şekilde yapılırda doğrudur.Yanlış bir zamanlama ve yöntem doğru olanı yanlışa dönüştürebilir.Ancak bu şekilde hareketler  ve teknikler arasında bir uyum ve armoni yakalanabilir.

    Unutmayın insanoğlu mükemmel bir vücut yapısına sahiptir.Ellerin   ve ayakların  vücudunuzun diğer parçalarıyla uyumu mükemmeldir.Size düşen şey taekwondodaki basit teknikleri öğrendikten sonra kendi anlayışınızı,zekanızı ,hızınızı.nefesinizi,görüş açınızı iyi bir kompozisyon içinde bir araya getirerek bunları çalıştırmaktır.Bunun yanında kondisyonunuzun mükemmelliği,rakibinizin özellikleri onunla hangi pozisyonda karışlaştığınız çok önemlidir.Bunlar taekwondoda üzerinde durulması gereken faktörlerdir.
Diğer yandan düzgün bir pozisyon ve yer tutuş sizi gelişigüzel değil kararlı aynı anda kendini bilen ,tutarlı ve aniden değişiverecek bir görünüme sokar .Düzgün ve doğru bir pozisyonda durmak   taekwondocunun gücünü bir noktada toplamasına, teknik yapması için gerekli konsantrasyona ulaşmasına ve ani çıkışların mükemmel ve hızlı olmasına neden olur.
   Rakip karşılarken doğru bir pozisyona seçimi yapılmışsa mükemmel bir savunma örneği gösterilir.Bu arada rakibinin açığı yakaladığında da hızlı atağa kalkabilir.Bir teknikten diğerine geçmek ve teknikler arasında uyum sağlamak ancak düzgün   bir pozisyon ve yer tutuşla mümkündür.
taekwondodaki her hareketi kendine uygun olan pozisyonda,yerde ve zamanda yapma alışkanlığı ve prensibi taekwondocuda sosyal hayata da yansır.Sosyal toplumlar ancak vatandaşlarının sosyal kapasitelerini, yeteneklerini uygun yerlerde ,zamanlarda ve uygun şekillerde değerlendirirlerse sosyal devletler kurabilirler.

    Kurallara uymayan,istediği yerde faklı davranan,yanlışları doğru yerde,doğruları yanlış yerde yapan insanlardan ancak kaos ve karışıklı ortaya çıkar.
Bizler ancak toplum içinde üzerimize düşen kendi görevimizi en iyi şekilde yaparsak toplumun şekillenmesine bir katkımız olabilir.
Taekwondo çalışma teknikleri itibariyle bu anlayışı kazandırır.