Rakiple birlikte hareket etmek tıpkı su gibi
Taekwondo nihayetinde doğru yapıldığında sizin hareketlerinizle rakibinkiler arasında bir ayırım yoktur.Samje 3 çeşit yolu takip ederek bu değişimi meydana getirir.Evren ,dünya ve insanın birlikteliği ve uyumu bu farksızlığı oluşturur. İyi bir taekwondocu her zaman rakibiyle birlikte hareket eder.Hareketler görünmez olabilir.Hareket ve duruş birbiriyle doğa üstü hareketler içinde aynılık arz eder.Taekwondonun mükemmel gerçekliği tüm farklılıkları aşarak bu birlikteliği sağlar
Bu durumda, rakiple karşı karşıya geldiğiniz zaman taekwondocu olarak zihniniz  her şeyin ötesinde tamamen boş olmalıdır.Hiç bir zaman zihniniz duygularınızla dolu olmamalı. Zihninizi Rakibinizi yenmeyi düşünmekle meşgul etmektense onu zihninizden silmeye çalışınız Zihniniz ve aklınızdaki kazanma düşüncesi bile size müsabakada olumsuz etki yapar.Zihninizin her türlü duygu ve düşünceden ve kaygılardan arındırılması taekwondoda "kendinizin silinmesi" olarak adlandırılır
           Taekwondocu olarak kendinizi sildiğiniz zaman (yani zihninizi boş tutup hiç bir düşünceyle meşgul etmediğiniz zaman) rakibinizi sadece gözlerinizle değil aklınızla ,zihninizle görmeye başlarsınız. Mümkündür çünkü akıl ve beden birbirinden farklı şeyler değildirler ve hayatın her şeyiyle uyumludurlar.Taekwondocu olarak rakibi kendinizi tamamen silmiş olarak gözlemleyiniz.Onu aklınızla duyularınızla ve hislerinizle kontrol ediniz.Onunla kontak kurarken de tüm vücudunuzla kontak kurunuz.Bu yolla rakibin her şeyini görebilirsiniz.Onu kendi içinize yerleştiriniz .Her zaman kendi içinizde hazır olduğundan her hareketini önceden hisseder ve onunla birlikte sizde hareket edebilirsiniz.
           Rakibinizi her zaman görüş alanınızda tutmalısınız ve müsabaka süresince aklınızdan ve zihninizden asla bırakmamalısınız.Onu bir an serbest bırakırsanız ataklarınızın ulaşamayacağı mesafeye hareketlenir ve defansınızın ummayacağı taraftan üzerinize gelebilir.Aksine olarak her zaman onun sizi göremeyeceği tarafa hareketlenin,onun sizi izleyemeyeceği ama sizin onu görebileceği yere hareketlenin ve onunla tam bu konumda hareketini kavrayarak  ilişkiye girin.
       Gerçek bir taekwondo yapıyorsanız rakibinizi her şartta görmelisiniz. Çünkü siz "siz"siniz rakibiniz ise sadece "o"(siz rakibinizle bütünleşmiş olarak bir birliktelik oluştururken o teklik arz eder)dur.Rakibinizin içine ve düşüncelerine nüfuz ederek onunla birlikte hareket edersiniz.Bu nedenle taekwondo bilgisine sahip biri olarak rakibinizin her şeyini görürsünüz.Onu görebildiğiniz gibi aynı anda da hissedersiniz
            Hisleriniz hareketlere düşüncelerinizden önce eşlik etmelidir.Tıpkı su gibi suya elinizi daldırdığınızda su kendiliğinden çekilir ve elinizi içine alır kaplar ve hapseder ,elinizle birlikte hareket eder ,ne zaman elinizi çekseniz aynı anda oluşan boşluğu doldurarak ilk pozisyonuna geri döner.Bu nedenle sizi aldatmaya çalışsa bile ,o kimdir,düşünceleri nelerdir,ve gücü nasıldır hissedebilirsiniz.Tıpkı suyun elinizi hissedip elinizle birlikte hareket ettiği gibi.Sizin düşüncelerinizi aldatsa bile ,onunla birlikte bir su gibi hareket ettiğinizden hareketlerinizi aldatamaz.Vücudunuz refleks olarak hisleriyle hareket ettiğinden rakibinizin hareketi sizin hareketinizi başlatır.Rakibinizin her hareket ve davranışı aynı anda sizin hareket ve davranışınız olur
Taekwondoda hareketler rakiple birlikte tıpkı su gibi akıcı olur.Suyun içine her ne batırılırsa batırılırsın ,su onun hacmi kadar geri çekilerek onu içine alır ve hapseder.Asla fazla çekilmez çekilmesi o cismin hacmi ,kütlesi kadardır.Ve o cisim sudan çıkarıldığında geri çekildiğinde de su aynı anda atak yaparak başka bir tarafa meyletmeden sadece o cismin oluşturduğu boşluğu doldurur
Taekwondoda suyun meziyetini taklit edilebilir,tıpkı su gibi rakibin ataklarında yeterli derecede geri çekilebilirseniz ataklarını kadar güçlü olsa da asla size ulaşamaz. bu seviyede gerçek tavrınız içinde hareketlenmek için iyi bir değişim yakalarsınız.Rakibinize karşı kendinizi kontrollü bir şekilde korumak neleri gerektirir.İdeal bir mesafe, mükemmel bir denge ve
yöntem bir arada bulunursa ve bunların mükemmel bir karışımı sağlanırsa rakibi.Tıpkı suyun bir cismi kontrol ettiği gibi kontrol edersiniz.Bu üç faktör birbirine bağımlı olup teker teker bir şey yapması düşünülemez.Mesafe iyi ama denge yoksa bir şey ifade etmez.Veya denge var ama bir sistem ve yönteminiz yoksa oda bir şey ifade etmez.Bir bütünlük ve harmoni şarttır.
       Rakiple birlikte hareket etmesi gereken taekwondocunun zihni nasıl olmalıdır.Öncelikle hiç tereddüde kapılmayın.Zihninizi boşaltın(Tüm farklı düşüncelerden sıyrılın)ve kesin kararlı olun.Tüm hükümlerinizi ,ön yargı ve düşüncelerinizi boşaltın.Rakibiniz önünde atak yapmak için çareler ararken bir anlığına durun.Ve kendinizi rakibin üzerine atın.Tehlike anında eğer kendinizi rakibin üzerine atamıyorsanız güçlü olamazsınız. Ve güçlü olamazsanız onu alt edemezsiniz..Onun üzerine yüklendiğiniz zaman bu onun da sizin üzerinize yüklenmesi demektir.Ancak bu şekilde rakiple birlikte hareket etmek sizin için mümkün olabilecektir.
Sırası gelince duraksamadan iyi karar verebilmenin sebebi nedir.Çünkü taekwondoda sadece fikirlerinizle değil tüm vücudunuzla düşünmeye başlar çevreniz ve dünya ile uyum içinde birlikte hareket etmeye başlarsınız.Güncel hayatta kendinizi savunmaya çalışmazsınız.Çünkü vücudunuz doğa ile uyum içinde çalıştığından bunu otomatik olarak gerçekleştirir .Siz günlük işlerinize bakarsınız.Gözünüz otomatik olarak kırpılır,Koştuğunuzda kalbiniz otomatik olarak daha hızlı çarpar,ciğerler daha hızlı çalışır v.s gibi.Taekwondoda uzun çalışma sonucu hareketleri içgüdüsel olarak yapma alışkanlığı kazandırır.Yani düşünerek teknik değil rakibin hareketine refleks hareketlerle karşılık verme alışkanlığı elde edilir.Bu çok çalışma ve uzun tekrarlar ister.
Eğer kendini rakibin üzerine atamaz ve yükleyemezseniz ,kendinizi koruyamazsınızda.Eğer rakibinizin üzerine yüklenebilirseniz  her şeyinizle onun ruhuna nüfuz eder ve onun üzerinde kontrol kurarsınız.Onun akışını ve müsabaka üslubunu öldürür sonunda saldırgan bir temayülle onu alt edebilirsiniz.Unutmayın kendinizi korumanın yolu rakipten kaçmak değil onun üzerine yüklenerek ona çarpmaktır.
       Rakibe çarpma mesafesine girdiğinizde tabi ki oda size çarpma mesafesindedir.Veya rakibe vurma mesafesine girince oda size vurma mesafesi içindedir. Sizin onu gördüğünüz anda oda sizi izliyordur. Kendinizi öyle bir yere koyunki siz ona çarparken aynı  o size çarpamasın.O şekilde hareketlenin ki siz onu görürken o sizi bir anlığına da olsa görüş alanından kaybetsin.Taekwondo bu çeşit devamlı rakibinizle birlikte ve devamlılık arz eden hareketler içerir.Hayatın kendisi gibidir.Vücudun bir anlık fonksiyonunu kaybetmesi hayatın durması yani ölüm ise Taekwondoda da rakibi bir anlık gözden kaybetmeniz ,rakiple birlikte hareket edememeniz ve hareketinizin devamlılığının bitmesi bozguna uğramanız demektir.