Taekwondoda boşluk doluluk ve bütünlük
Rakibinize yapacağınız tüm ataklar kendi sorumluluğunuzdadır.Bir taekwondocu olarak rakibin ataklarıyla baş edebilmek için kendinizi boşluğunuz ve doluluğunuz ile kontrol etmelisiniz.Aslında Boşluk ve Doluluk kavramları aynı şeylerdir.Bir birini tamamlayan kavramlardır."Boşluk ve Doluluk" kavramları, ruhi ve şekli manalara gelir." Boşluk", düşünce olarak:aklınızı ve ruhunuzu o an için gereksiz tüm düşüncelerden kurtarıp boşaltmak ve o an için gerekli olan her şeyi zapt edip içinizde tutmak ,size gerekli olan ruh ve akli melekelerle doldurmak,."Doluluk" ise bir şeye karşı kendi içinizde de yeni bir alternatifi meydana getirme yetenek ve kabiliyetinde olmak anlamında kullanılır.
Şekli olarak ise.
Doluluk rakibinize karşı mükemmel duruşunuzla rakibe karşı çok akıllı bir üstünlük kurmak ve hiç açık vermemektir.
Boşluk ise rakibinizin duruşunda size karşı verdiği açıklardır.Bu açıklardan onu kontrol eder ve defansını dağıtırsınız.
Bu şekilde rakibin atakları bile size avantaj olur.
Tıpkı tokmağın davula vurması davulun avantajı olduğu gibi.Davuldaki mükemmel ses ve gürültü tokmağın vurması iledir.Ama kimse tokmağı önemsemez ,herkes davuldaki mükemmel sese bakar.Bu davulun tokmağın vuruşunu anında sese dönüştürmesi ve içinde yankılatmasındandır.Bu davulun içinin boşluğundan dolayıdır.Ancak bu boşluk ,davul için aslında bir doluluk ve bütünlüktür.
Sizde asla rakibin ataklarından kaçmamalı ,o atakları kendiniz için avantaja dönüştürmelisiniz.Rakip size vursa bile ,rakibin değil sizin avantajınız ön olana çıkmalıdır.Bu aklınız ve ruhunuzun gereksiz tüm düşünceleri atıp ,rakibe odaklanmasında yatar.Rakiple mücadeleniz tıpkı su gibi olmalıdır.Elinize bir çubuk alınız ve bir kovadaki suyu dağıtmaya çalışın.Asla suyun şeklini bozamazsınız. Su anında içine batırdığınız cismin şeklini alır ve etrafını çevirir.Cismi çıkardığınız zamanda ilk şeklini alır.Suyu asla mağlup edemezsiniz.Su sizin her hareketinizle uyumlu hareketlenmeler yapar.Size  rakibin ataklarında kaçmak yerine çok basit hareketlenmelerle tıpkı su gibi rakibin içine,sağına,soluna girerek uyumlu kontrataklara girmelisiniz.Bu şekilde davranırsanız onun her hareketi sizin hareketinizin başlangıcına dönüşür.Bu hareketlerinizin ,rakibin hareketleri   ile bir uyum arz etmesindendir.Tıpkı tokmağın vurması nasıl davul için avantaja dönüşür ve davul olmasının gereği olan mükemmel sesi ortaya çıkartır ve tokmağa kimse değer vermez ise,rakibin vuruşunu da siz bir avantaja dönüştürebilir ve ataklarının yok olmasına ve göze batmamasına neden olabilirsiniz.
Rakibin çarpıcı ataklarını ,ona karşı son derece kapalı bir şekilde durarak ve hiç açık vermeyerek önleyebilirsiniz.Bu şekilde çok dolu,bütün ve kapalı durursanız her atağında asla geri kaçmadan ona karşı mükemmel kontratak çıkartabilirsiniz.
Taekwondoda duruşunuzdan ,ataklarınıza kadar her hareketiniz tüm vücudunuzla bir bütün olarak yapılmalıdır.En basit bir hareketinizde dahi başınızdan tutun ,ayak parmaklarınıza kadar her parçanız bir uyum içinde ve birlikte hareketlenmelidir.Bütün vücutla yapılan bir hareket çok yavaş ve küçük bile olsa,görüntü olarak hızlı ve kuvvetli imiş gibi görünür.
Misal bir düz tekme vücut sabit duruyorken sadece ayakla yapılsın ne kadar sert olsa bile göze çarpmaz ve yavaş atılmış gibi görünür.Çünkü bakan kimseler sizin komple vücudunuzun hareketini gözlemlediklerinden ayak hareketi dikkat çekmez.Halbuki tüm vücudun her parçasının hareketi ile rakibe dalarak  atılan bir düz tekme çok hızlı ve sertmiş görüntüsü verir.
Suya bir sopaya daldırdığınızda nasıl ki suyun bütünü bir dalgalanma ile harekete geçer ve suya daldırılan sopayı anında çevirirse,sizde yapılan ataklarda tüm vücudunuzla bir bütün olarak hareketlenmeli ve rakipten kaçmak yerine onun içine dalarak bir su gibi onu çevirerek hareket imkanı tanımamalısınız.