Taekwondocunun karakterinde
dindarlık yatar

Taekwondocu doğruyu ve yanlışı bilen insandır.Son derece ahlaki tabiatlı olur..Ahlaki davranışı hatalı ve doğru olanı ayırt eder.Doğru olanı seçer,hatalı olandan vazgeçer.Taekwondocunun tutumu ve ahlaki hayatı tam bir dindarlık üzerinedir.Dindarlık dikkatli bir akıl ve muhakeme ile her şeyi yaratılışındaki münasip pozisyonuna oturtmaktır..Hiç bir şeyi çığırından çıkarmaz.her hareketi ve davranışı aynı evrenin yaratılışındaki gibi kurallara ve yaratılış kanunlarına uyar.Vücudunu ve aklını kullanma prensipleri hep aynıdır.
Hayatta bir kişiyi,bir düşünceyi, veya bir olayı  gözlemlerken ve doğru -yanlış diye karar verirken bazı kıstaslarınız olmalı.Bu kıstaslar dinin ve toplumun ortaya koyduğu değer yargıları olmalıdır.Hayatta ilk gözlemleyeceğiniz ve dikkat edeceğiniz şey kendi kendinizdir. Arzu ve isteklerinizi tarafsız bir şekilde irdeleyin her düşüncenizin ve her davranışınızın toplumun istediği ve kabul ettiği gerçek ve doğru düşünceler mi olduğuna iyi bakın.Her zaman ölçülü ve dikkatli olamaya çalışın.Ölçüsüz hareketlerin diğer insanlarla aranızdaki iyi ilişkileri yok edeceğini unutmayın.Bu nedenle dininizin ve toplumunuzun ortaya koyduğu değer yargılarından asla dışarı çıkmayın.Çünkü bunlar size değerli kılmaya yarayan hayat düsturlarıdır.Bunları yerine getirirseniz ve uyarsanız kendi kendinizle barışık olursunuz ,her zaman vicdanınız rahat olur.Hayatta başarı insanın kendisiyle barışık olmasından gelir.Dindar olunuz ve Allah'a karşı sorumluluklarınızı unutmayınız. Bu duygu sizde hakimse yani
Allahtan sakınır iseniz toplumda hiç kimse görmese bile yanlış iş yapmaktan çekinirsiniz.Allah yaptıklarımı biliyor ve görüyor duygusu sizi hatadan ve vicdanınızı ömür boyu zedeleyecek yanlış davranışlardan alıkoyar.
Demek ki yanlış ve doğruyu seçmede en önemli husus Allah korkusu ve Allah sevgisidir.
Unutmayın Taekwondonun Doğuşu ve felsefesinde Allaha bağlılık yatar.Taekwondoyu sistemleştiren ve günümüze taşıyanlar din adamlarıydı.
       İkinci özen göstermeniz gereken şey,diğer insanlarla aranızdaki ilişkilerdir.Dünya hayatı boyunca başka insanlarla olan kötü ilişkileriniz her zaman için kötü sonuçlar doğuracaktır.Bu sizin toplum içindeki uyumunuzu ve saygınızı yok edecektir.Herkesle iyi insanlık ilişkileri kurmaya ve bunu sürekli ve devamlı  olarak yapmaya dikkat ediniz.Geçmiş büyüklerinize karşı saygılı olun.Bu saygının ifadesi yıllar boyu süre gelen toplum geleneklerine uymakla olur.Gelenek ve görenekler her zaman sizi doğruya götüren kıstaslardır. Medeniyetler ne kadar ilerlerse ilerlesin insanlar arasındaki ilişkiler her zaman gelenekçidir ve geçmişe bağlı kurallar içerir.Bu kurallara uyunuz ve herkese karşı saygılı olunuz.Bu sizi diğer insanlara karşı hata yapmaktan alıkoyar.
     Üçüncü özen göstermeniz gerekli kural çevrenizle olan muhitinizle olan ilişkileri dikkat etmenizdir.Doğa içinde size zarar verebilecek zararlı her şeyden kaçının,yararlı olanları seçin ve takip ediniz.Kendinizi doğanın bir parçasıymış gibi kabul ediniz.Kendinizi siliniz ve resmediniz.Nefsinizi yok ederek şahsiyetinizi yüceltiniz.