Taekwondo'da her şeyin başı
DO prensibi

Hayatta her şey belli kurallar çerçevesinde mükemmeliyete kavuşur.Güneş ve ay kendilerine özgü bir yörünge etrafında dönerler.Kuşlar ve göçebe hayvanlara bakınız .zamanı gelince yaratılışları gereği fıtraten belli bir düzen ve istikamette göç ederler.Sistemdeki en ufak bir kuralsızlık sistemi alt üst eder.
benzer şekilde bir sporcuda taekwondonun kendine özgü olan kurallarını bilmeli ona göre davranmalıdır.Taekwondonun kuralları sosyal ihtiyaçlardan doğmuş olduğundan, toplum kurallarıyla iç içe bütünleşmiş bir şekildedir.Kişinin sosyal hayata adaptasyonu ve başarısı için akli ve fiziki eksersizleri geliştiren bir öğretidir.Kişinin gerek ferdi gerek toplum içindeki aktivasyonlarını bir düzen ve ahenk içinde yapmasını sağlamak taekwondonun özünde yatan esas amacıdır.Toplum içinde insanları yönlendiren ve toplumda ahengi sağlayan bir takım kurallar vardır.Taekwondo bu ahlak kuralları ile devamlı ilişki kurarak kişinin ahlaki değer yargılarını yükseltmeye çalışır.
Bu disiplin öğretisi niçin TAEKWONDO diye adlandırılır.İlk önce kelime manası olarak taekwondoyu inceleyelim.
TAE kelimesi Kore'de hem ayak hem de ayak altına alıp ezmek,bertaraf etmek manalarında
KWON kelimesi Yumruk ve dövüşme mücadele etme karşı koyma manalarında kullanılır.
Ayak ve kolların vücuda hareketi ve aktivasyonu sağlayan en önemli organlar olduğunu düşünürsek
Bu iki kelimeden hareketle taekwondo vücudun fiziksel aktivasyonunu en üst düzeye çıkarmayı amaçlar.Ancak bu iki kelimeye zahiri manada takılıp kalmak Taekwondonun yanlış anlaşılmasına yol açar.
Taekwondo geçmişte saldırılara,katliamlara ,savaşlara karşı kendini korumak isteyen halkın savunma mekanizması olarak doğmuştur.Doğuş amacı savaşın yerine huzurun getirilmesi idi.Bu nedenle günümüzde de  geçmişten süre gelen kavga ve savaşların olmadığı barışçıl bir dünya kurulmasına için çabalamak ve çevremizde bunun bir timsalini teşkil etmek amacını taşır.Sonuçta taekwondonun özü güçlü kuvvetli,saldıran,öldüren ,vuran kıran değil huzur ve barışı tesis etmeye çalışan insan yetiştirmekten ibarettir.Bu prensibi ilke edinmeden çalışan sporcu eksersizleri boşa yapıyor ,dojangda fazlalık yapıyor demektir.Bu prensibe biz genelde Do prensibi diyoruz.Bu prensibin kaynağı akıl ve kalbi duygulardır. (sevgi,saygı,muhabbet,sabır,tevekkül).Amacı ise fiziki aktiviteleri doğru ve toplum yararına yönlendirmektir.
Tabi ki birisi çıkıp taekwondoyu sert ve kaba bir spor yapanları da agresif insanlar olarak tanımlayabilir.Bu taekwondoyu bilmemenin getirdiği yanlış bir ön yargıdır.Hatta bazı kişiler sırf agresifliklerini arttırmak ve başka insanlara karşı baskın olmak gayesiyle bu spora başlaya bilirler.Ama zaman geçtikçe ve çalıştıkça,öğrendikçe ve yaşadıkça taekwondonun duygusal yönüyle tanışmaya başlarlar.Hayatın bir takım gerçekleri vardır güçlüler her zaman zayıf olanları ezer.Bu seleksiyon hayatın tabi kuralıdır.Güç kötü insanların elinde ise bu durum toplum aleyhine dengeleri alt üst eder.Taekwondoda dövüş teknikleri güç sahibi ve kötü niyetli insanlara karşı savunma teknikleri üzerine kuruludur.Amaç kişiye karşı yapılabilecek, vücuda zarar verecek saldırıları bertaraf etmektir..Taekwondoda her zaman zayıfı kollamadan ve korumadan yana bir tavır vardır.Kişi potansiyel gücünü bildiğinden kendini ispat mecburiyetinde değildir.Bir taekwondocu herhangi bir problemde hiç bir zaman saldırma duyguları içinde değildir.Savunmada ise vücudu refleks olarak hareket eder.Şimdiye kadar bu sporlarla uğraşanların hiç bir kavgaya karışmamalarının temelinde bu duygular yatar.Bu tür bir davranışa girenlerde camiadan hemen uzaklaştırılır.
her insanın yaratılışında başkalarına karşı bir ruhen ve fiziki olarak üstün olma duygusu vardır.Bunlara nefsi duygular deriz ve köreltilmesi ve en aza indirilmeleri gerekir.Bir konuda eğitilmek onu en iyi şekilde bilmekten geçer.Bilen insanın ispat etme gösterme duygusu olmaz .gerekirse bilgisini kullanır.Dövüş sanatlarında da böyledir.Yıllarını savunma tekniklerine adamış,Vücudunun fiziksel kapasitesine aklının tüm becerileri ekleyerek bir mükemmeliyete ulaşmış kişi bu becerisini adi ,basit sokak kavgalarında kullanmaz.Buna tenezzül etmez,gücünü aklının ve kalbinin yönlendirdiği istikamette kullanır.Bu kendinden zayıf olanları kollama onlara yardım etme duygusunu geliştirir.
Taekwondo prensip olarak çalışmalarda çabuk karar verme,sabır ,alçak gönüllülük, müsamaha, dayanıklılık gibi temel kavramları canlandırır.Vücudun her davranışını akıl ile yönlendirme esasına dayanır.Bir taekwondocuda ölümle sonuçlanan basit sokak kavgaları sonundaki-"Bir an kendimi kaybettim,şeytana uydum" sözlerini duyamazsınız.Taekwondoda her fiziksel hareketi en aktif olduğu anda bile yarıda kesme ,vücudun refleks hareketlerini bile o bir anda kontrol etme yetenekleri gelişir.Çalışma salonundaki bu disiplin ve kurallar bütünü kişide hayatının her safhasına yansır.